ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ

ŽEMAITIU ŽEMĖ

Zemaitijos herbas

© Žemaičių žemė – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.  
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213,  Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel 8 687 47550
El. paštas: zemaiciu@gmail.com
ISSN 1392-2610.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje http://www.samogit.lt.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
2011 m. buvo leidžiamas skaitmeninis leidinys.
2012 m. žurnalo spausdinimas atnaujintas, internete skelbiama ir jo skaitmeninė versija.
2012 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4          
2011 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9  
Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12
2010 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 2009 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2008 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 2007 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2006 m. Nr. 1–2 Nr. 3 Nr. 4 2005 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2004 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 2003 m Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2002 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 2001 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4


ARCHYVAS: 
„Žemaičių žemės“ turinys. 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4
„Žemaičių žemės“ turinys (2000 m. Nr. 1–4)

IŠSAMIAU APIE ŽURNALĄ:
„Žemaičių žemės” žurnalas 1993–2010 m. buvo tradiciniu būdu spausdinamas ir prenumeruojamas leidinys. Nuo 2011 m. Nr. 1 rengiama ir skelbiama tik elektroninė žurnalo versija.
Redakcijos tel. / faksas: (8 5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47 550. El. paštas: zemaiciu@gmail.com).
Leidinio apimtis – 4–12 sąlyginių spaudos lankų.
Redakcijoje Jums gali būti suteikta išsamesnė informacija ir apie kitus draugijos leidinius.
Žurnale vienos publikacijos skelbiamos bendrine lietuvių kalba, kitos – žemaičių. Atskirais atvejais anglų kalba skelbiamos svarbiausių straipsnių santraukos.
Žurnalas periodinis – 1993–2010 m. jis buvo spausdinams vieną kartą per ketvirtį. Leidžiamas nuo 1993 m. spalio mėn. (pirmasis numeris – „Žemaitija“, nuo antrojo numerio – „Žemaičių žemė“). 2011 m. jo elektroninė versija internete (leidinyje „Žemaitija“) buvo skelbiama kas mėnesį.
Žurnalo redaktorė – Danutė Mukienė. 
Redakcinės tarybos nariai: istorikas dr. Adomas Butrimas, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė, kalbininkas, Mokslų akademijos narys korespondentas Aleksas Girdenis, žurnalistė Danutė Mukienė, etnomuzikologė Loreta Mukaitė-Sungailienė.
Žurnale daugiausia publikacijų spausdinama Žemaitijos istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos, Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos veiklos temomis.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2012.12.22 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

Rodoma versija 26 iš 26 
8:17:22 Feb 25, 2013   
Jun 2010 Oct 2015
Sąrašas   Archyvas   Pagalba