cap
Viešoji įstaiga Įkurta 1999 m.
Projektai Indojevropeiskij Diktant XreNir Baltijos Archyvas

Russian
English

Pagrindiniai tikslai - taikant moderniąsias technologijas plėsti kūrybos išgales, kontaktus ir bendradarbiavimą kultūros, informacijos ir švietimo srityse.

 
RKR
rengia ir leidžia elektroninius leidinius,
kuria virtualius verbalinius vizualinius projektus,
vykdo mokslinius tyrimus ir taikomuosius darbus daugiausia humanitarinių žinių srityje,
skelbia archyvinę medžiagą, susijusia su Baltijos šalių rusų kultūra,
kuria ir nuolat atnaujina elektronines bibliografijas bei informacijos katalogus apie rusų kultūros praeitį ir dabartį, panasaus pobūdzio organizacijas bei projektus.

 

Programų direktorius Vladimir Korobov
Direktorius Pavel Lavrinec
Vyriausiasis analitikas Sergei Rapoport


© Russian Creative Resources
Designed by XreNir Project group

Rodoma versija 58 iš 58 
14:41:39 Feb 21, 2013   
Jun 2010 Oct 2015
Sąrašas   Archyvas   Pagalba