<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Konferencijos
Lietuvos muziejų rinkiniai 
 
Tezės, pranešimai
(Sudarytoja Salatkienė B. – Rokiškis, 1998. 63 p.)

TURINYS

B. Salatkienė. Pratarmė
R. Senapėdis. Lietuvos muziejų rinkiniai 1997 metais

Anketų apžvalga

B. Salatkienė. Lietuvos muziejų archeologijos rinkiniai
V. Stanikūnas. Etninės kultūros rinkiniai Lietuvos muziejuose
R. Bartkienė. Istorinės medžiagos rinkiniai Lietuvos muziejuose
N. Nevščesauskienė. Vaizduojamosios dailės rinkiniai Lietuvos muziejuose
G. Gurnevičiūtė. Taikomosios dailės eksponatai Lietuvos muziejuose
R. Mažukėlienė. Lietuvos muziejų literatūrinės medžiagos rinkiniai
E. J. Morkūnas. Technikos rinkiniai Lietuvos muziejuose

Tezės, pranešimai

Istorijos ir etnologijos sekcija
A. Petrulienė. Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologijos rinkinys
B. Šapaitė. Šiaulių „Aušros” muziejaus archeologijos rinkinys
N. Pliuraitė. Liaudies buities muziejaus žaislų kolekcija
E. J. Morkūnas. Stambios technikos kolekcija liaudies buities muziejuje
V. Gasiūnas. Iš Rokiškio ir Biržų krašto vienuolynų istorijos
R. Bartkienė. Iš Žemaitijos dvarų bibliotekų palikimo
B. Lukošiūtė. Raseinių krašto knygnešiai
E. Malinauskaitė. Tremties ir rezistencijos fondas Šiaulių „Aušros” muziejuje
R. Šikšnienė. Hugo Šojaus (SCHEU) muziejus Šilutėje
P. Grigola. Profesoriaus Igno Končiaus fondas Žemaičių dailės muziejuje
E. Raguckienė. Putvinskių archyvas Šiaulių „Aušros” muziejuje
V. Šiukščienė. Balio Buračo palikimas Šiaulių „Aušros” muziejuje
J. Kanarskas. Istoriko Juozo Mickevičiaus palikimas Kretingos muziejuje
S. ankevičius. Vinco Kudirkos memorialinis muziejus-klėtelė
S. Sodonis. Kintai ir Vydūnas

Meno sekcija
V. Tarandaitė. Lietuvos dailės muziejaus užsienio šalių tapybos kolekcija
V. Gasiūnas. Rokiškio kraštas ir jo žmonės dailės kūriniuose
N. Raižytė. Marijos Pečkauskaitė-Šatrijos Raganos fondas Maironio lietuvių literatūros muziejuje
V. Paplauskienė. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas muziejus
R. Mažukėlienė. senosios fotografijos Maironio albumuose
R. Antanaitienė. Iš Salomėjos Nėries memorialinio palikimo
D. Kuizinienė. Lietuvių išeivių rašytojų archyvai Maironio lietuvių literatūros muziejuje
V. Bingelienė. Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikų muziejus
V. Sedeika. Vinco Svirskio kryžiai Kėdainių krašto muziejuje.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13
Rodoma versija 31 iš 31 
16:15:59 Jan 21, 2013   
May 2010 Sep 2015
Sąrašas   Archyvas   Pagalba