www.euro.lt
LT | EN | RU

Lietuva Europos sąjungoje
 
2012 12 03
2012 m. gruodžio 3 d. minėsimos Europos neįgaliųjų dienos proga europiečiai tvirtai pritaria, kad neįgaliesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos Kaip rodo naujoji Europos Komisijos apklausa, paskelbta rengiantis gruodžio 3 d. minėsimai Europos neįgaliųjų dienai, europiečiai tvirtai įsitikinę, kad neįgalieji turėtų būti visaverčiai visuomenės nariai. 97 proc. apklaustųjų nuomone, neįgaliesiems, kaip ir kitiems, turėtų būti sudarytos sąlygos eiti į mokyklą, gauti darbą ar patekti į parduotuvę. Išsamiau...
2012 12 03
Ataskaita apie nusikalstamumo prevenciją Europoje Išginti peilius iš gatvių, kovoti su priekabiavimu elektroninėje erdvėje ar skatinti anksti nustatyti žalingus įpročius – tai tik kelios iš naujoviškų nusikalstamumo prevencijos iniciatyvų, kurių Europos Sąjungoje ėmėsi Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (ESNPV). Šiandien pateikiamoje ataskaitoje Europos Komisija vertina tinklo pastangas didinti Europos piliečių saugumą. Išsamiau...
2012 12 03
Komisija įvertina novatoriškus vandentvarkos sprendimus Europos Komisija paskelbė šių metų Europos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EVAS) konkurso nugalėtojus. Šešios laimėjusios organizacijos išsiskyrė pavyzdiniais aplinkos tausojimo ir saugojimo būdais, taip pat novatoriškų vandentvarkos gerinimo sprendimų taikymu. Apdovanojimai įteikti vakar vakare Briuselyje vykusioje ceremonijoje. Išsamiau...
2012 11 30
Ūkio ministerija siūlo iš esmės keisti tiek nacionalinių, tiek ir ES lėšų investavimo (paskirstymo) principus Ūkio ministerija siūlo, planuojant 2014–2020 metų finansinę perspektyvą, numatyti ne tik paramos lėšų investavimo kryptis, bet ir investavimo principus, taikomus privačiam sektoriui. Pagal galimybes ketinama sumažinti paramos teikimą per dideles tiesiogines subsidijas ir skatinti paramos teikimą per kitas finansavimo priemones (garantijas, paskolas, eksporto kreditų garantijas, draudimus, finansavimą per rizikos kapitalo fondus ir kt.). Teikiama parama turėtų užtikrinti efektyvų ir be nepageidaujamų neigiamų pasekmių, lėšų panaudojimą. Išsamiau...
2012 11 30
Komisija skiria daugiau nei 1,2 mlrd. EUR pagrindiniams TEN-T projektams finansuoti Europos Komisija paskelbė du kvietimus teikti paraiškas pagal 2012 m. Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) daugiametes ir metines programas ir skiria 1,265 mlrd. EUR Europos visų rūšių transporto (oro, geležinkelių, kelių ir jūrų bei vidaus vandens kelių, įskaitant logistikos ir pažangiąsias transporto sistemas) infrastruktūros projektams visose ES valstybėse narėse finansuoti. Išsamiau...
2012 11 30
Komisija mano, kad Europos gerovė turi būti kuriama atsižvelgiant į planetos ekologines galimybes Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymą dėl Aplinkosaugos veiksmų programos, kuria remiantis iki 2020 m. būtų vykdoma ES aplinkos politika. Neseniai paskelbusi artimiausio laikotarpio augimo rekomendacijas, kuriose pabrėžiamas poreikis užtikrinti augimą ne tik dabar, bet ir ateityje, Komisija teikia pasiūlymus dėl gamtos apsaugos, tvaraus augimo skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo ir prielaidų Europos gerovei ir sveikatai sudarymo, atsižvelgiant į planetos galimybes. Išsamiau...
2012 11 29
2013 m. metinė augimo apžvalga. Tiesiamas kelias atsigavimo link Europos Komisija priėmė 2013 m. metinę augimo apžvalgą, kurioje nustatyti penki prioritetai, padėsiantys valstybėms narėms įveikti krizę ir atnaujinti augimą. Metine augimo apžvalga pradedamas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, kuriuo užtikrinama, kad valstybės narės geriau suderintų savo biudžeto ir ekonominės politikos planus su Stabilumo ir augimo paktu ir strategija „Europa 2020“. Išsamiau...
2012 11 29
Įspėjimo mechanizmo ataskaita. ES makroekonominio koregavimo rėmimas Europos Komisija pradeda antrąjį metinį 2013 m. makroekonominio disbalanso procedūros ciklą – skelbiama įspėjimo mechanizmo ataskaita. Ataskaitoje raginama nuodugniai išanalizuoti pokyčius, susijusius su makroekonominio disbalanso didėjimu ir šalinimu 14 ES valstybių narių: Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Vengrijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Išsamiau...
2012 11 28
Tartasi dėl sporto politikos stiprinimo Vidaus reikalų viceministras Gintaras S. Vyšniauskas Briuselyje dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdyje svarstant sporto politikos klausimus. Kartu su viceministru jame dalyvauja Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Klemensas Rimšelis. Išsamiau...
2012 11 28
EP nariai kritikuoja ES šalių lyderių planus karpyti ES biudžetą Europos Sąjungos šalių lyderiai sulaukė Europos Parlamento kritikos dėl planų drastiškai mažinti 2014–2020 m. ilgalaikį ES biudžetą. Europarlamentarai antradienį aptarė be rezultatų pasibaigusį ES viršūnių susitikimą, ragindami siekti susitarimo, kuris būtų naudingas ES ateičiai. Išsamiau...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

Aktuali informacija

Rodoma versija 58 iš 59 
16:46:00 Dec 6, 2012   
Apr 2010 Aug 2015
Sąrašas   Archyvas   Pagalba