Pratarmė
1. Agroekologijos raida
2. Geologinė Žemės praeitis
3. Atmosfera
4. Klimatas
   4.1. Klimato kitimai pasaulyje
   4.2. Vyraujantys pasaulio vėjai
   4.3. Sausumos biomai
5. Žmonių populiacijos raidos istoriniai aspektai
6. Antropogeninis poveikis aplinkai
   6.1. Žemės ūkio gamybinės veiklos įtaka aplinkai
   6.2. Rūgštūs lietūs
   6.3. Šiltnamio efekto reiškinys
   6.4. Ozono sluoksnis
7. Agroekosistemos koncepcija, struktūra ir funkcionavimas
8. Žemdirbystės raida
   8.1. Ankstyvosios žemdirbystės epocha
   8.2. Šiuolaikinės žemdirbystės epochos plėtros bruožai
   8.3. Tradicinė žemdirbystė
   8.4. Alternatyvi žemdirbystė
   8.5. Ganyklinis ūkininkavimas
   8.6. Permakultūra
9. Agroklimatas
   9.1. Lietuvos agroklimatiniai ypatumai
   9.2. Šalnos ir jų prognozavimas
   9.3. Mikroklimatinių sąlygų formavimas
   9.4. Gyvatvorės ir laukų pakraščiai
10. Dirvožemio ir laukų kultūrinimas
   10.1. Žemių kultūrinimo svarba
   10.2. Žemių kultūrinimo planavimo principai
   10.3. Žemių kultūrinimo sistema
   10.4. Paviršinio drėgmės pertekliaus šalinimas agrotechninėmis prieinamomis
11. Žemių vertinimas
   11.1. Žemių vertinimo būdai
   11.2. Dirvožemio erozija ir jo apsauga
   11.3. Kalvotų žemių klasifikavimas
   11.4. Karstiniai reiškiniai
12. Agroekologinė sąveika sisteminiame lygmenyje
13. Žemės ūkio augalai ir aplinkos veiksniai
   13.1. Žemės ūkio augalų kilmės genetiniai centrai
   13.2. Žemės ūkio augalai
   13.3. Dėsniai reguliuojantys žemės ūkio augalų produktyvumą
   13.4. Aplinkos veiksniai agroekosistemoje
14. Agroekologinis gyvulininkystės vaidmuo
15. Agroekosistemos energetika
Literatūros sąrašas

Rodoma versija 1 iš 1 
10:21:56 Oct 22, 2012   
10 PM 10 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba