PRATARMĖ
ĮVADAS
1. ALTERNATYVIOS ŽEMDIRBYSTĖS SISTEMOS
2. GYVYBINGAS IR NAŠUS DIRVOŽEMIS – EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO SĖKMĖS PAGRINDAS
   2.1. Dirvožemio derlingumo didinimas agrotechninėmis priemonėmis
   2.2. Žemių kultūrinimo samprata ekologiniame ūkyje
   2.3. Žemių kultūrinimo planavimas ir atlikimas ekologiniame ūkyje
3. AUGALŲ MITYBOS SAMPRATA EKOLOGINĖJE ŽEMDIRBYSTĖJE
   3.1. Tręšimas ir augalų maisto medžiagų balansas ekologiniame ūkyje
   3.2. Mėšlas
      3.2.1. Mėšlo kaupimas ir laikymas
      3.2.2. Tręšimo mėšlu ir kitomis organinėmis trąšomis laikas
   3.3. Žalioji trąša
      3.3.1. Kaip tręšiama žaliąja trąša
   3.4. Kompostai
   3.5. Energijos gavybos galimybė kompostavimo metu
   3.6. Biodujų gamyba kompostavimo metu
   3.7. Vermikompostai
4. EKOLOGINIŲ ŪKIŲ SĖJOMAINOS
5. PRODUKTYVIŲ PASĖLIŲ FORMAVIMAS EKOLOGINIAME ŪKYJE
   5.1. Pasėlių produktyvumo dėsnis
   5.2.Piktžolių konkurencija su žemės ūkio augalais dėl maisto medžiagų
   5.3. Aleopatinių piktžolių išskyrų įtaka kultūriniams augalams
   5.4. Piktožolių patekimo į pasėlius keliai
   5.5. Daugiamečių piktžolių plitimas
   5.6. Tuščiosios avižos kontrolė
   5.7. Sėjomaina – veiksmingiausia priemonė pasėlių piktžolėtumui mažinti ekologiniame ūkyje
   5.8. Tarpinių pasėlių įtaka laukų piktžolėtumui
   5.9. Dirvų sausinimo poveikis laukų piktžolėtumui
   5.10. Dirvos suslėgimo galulaukėse mažinimas ariant figūriniu būdu
   5.11. Laukų piktžolėtumo mažinimas rudeniniu žemės dirbimu
   5.12. Kaip naikinti piktžoles ražienose rudenį
   5.13. Kokiu gyliu arti
   5.14. Pasėlių piktžolėtumo mažinimas intensyviu rudeniniu žemės dirbimu
   5.15. Pasėlio piktžolėtumo mažinimas tinkamai parinktu pavasariniu priešsėjiniu žemės dirbimu
   5.16. Kokį priešsėjinio žemės dirbimo padargą geriausia naudoti
   5.17. Piktžolių naikinimas pūdymuose
   5.18. Piktžolių stelbimas agrotechninėmis priemonėmis didinant kultūrinių augalų dominavimą pasėlyje
   5.19. Javų veislės vaidmuo stelbiant piktžoles ekologiniame ūkyje
   5.20. Pasėlio tankinimas – veiksminga priemonė kultūrinių augalų dominavimui pasėlyje didinti
   5.21. Javų sėjos būdo įtaka piktžolėtumui
   5.22. Javų sėjos laiko įtaka piktžolėtumui
   5.23. Javų sėjos gylio įtaka piktžolėtumui
   5.24 Piktžolių kontrolės būdai po žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo
   5.25 Javų nuėmimo laiko įtaka derliui ir piktžolių sėklų plitimui
LITERATŪRA
6. EKOLOGINĖ DARŽININKYSTĖ
   6.1. Daržo dirva
   6.2. Tręšimas
   6.3. Daržų sėjomainos
   6.4.Daržovių sėklų paruošimas sėjai
   6.5. Fenologinis kalendorius
   6.6. Augalų apsauga daržininkystėje
   6.7. Ekologiškų produktų perdirbimas ir laikymas
LITERATŪRA
7. EKOLOGINĖ SODININKYSTĖ
   7.1. Ekologinės sodininkystės principai
   7.2.Sodo augalų augimas ir vystymasis
   7.3. Obelų veislės ekologiniam sodui
   7.4. Vaismedžių formavimas ir genėjimas
   7.5. Uoginių augalų auginimas
LITERATŪRA
8. AUGALŲ APSAUGA NUO LIGŲ IR KENKĖJŲ EKOLOGINIAME ŪKYJE
   8.1. Augalų apsaugos specifika ekologiniame ūkyje
      8.1.1. Žiemkenčių javų kenkėjai ir ligos
      8.1.2. Vasarojaus kenkėjai ir ligos
      8.1.3. Ankštinių javų kenkėjai ir ligos
      8.1.4.Ankštinių daugiamečių žolių kenkėjai ir ligos
      8.1.5.Bulvių kenkėjai ir ligos
      8.1.6. Runkelių kenkėjai ir ligos
      8.1.7. Linų kenkėjai ir ligos
      8.1.8. Rapsų kenkėjai ir ligos
      8.1.9. Daržovių kenkėjai ir ligos
      8.1.10. Sodo augalų kenkėjai ir ligos
   8.2. Ekologiniame žemės ūkyje taikytini kenkėjų kontrolės metodai
   8.3. Ekologiniai augalų ligų kontrolės metodai
   8.4. Biotinės augalų apsaugos priemonės
      8.4.1. Kenkėjų natūralūs priešai ir jų panaudojimas
      8.4.2. Atraktantų ir feromonų panaudojimas augalų apsaugoje
      8.4.3. Repelentai ir augalai – kenksmingų organizmų antagonistai augalų apsaugoje
      8.4.4. Pesticidinės augalų savybės ir jų naudojimas augalų apsaugoje
      8.4.5. Neorganinės ir kitos medžiagos, skirtos ekologinei augalų apsaugai
      8.4.6. Mikrobiologiniai preparatai
9. EKOLOGINĖ GYVULININKYSTĖ
   9.1. Ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės sąveika
      9.1.1. Gyvulių įsigijimas ir laikymo sąlygos
   9.2. Pašarų šėrimas ir laikymas
      9.2.1. Pašarų reikmė ir galvijų šėrimas
      9.2.2. Vanduo – svarbiausia maisto apykaitos medžiaga
      9.2.3. Pašarų kokybė
      9.2.4. Pašarų priedų naudojimas
      9.2.5. Pašarų kiekio apskaičiavimas laikomiems gyvuliams
      9.2.6. Augalininkystės produkcijos perdirbimo atliekų ir genetiškai modifikuotų organizmų padidintos rizikos produktų naudojimas gyvuliams šerti
   9.3. Melžiamų karvių šėrimas ekologiniame ūkyje
      9.3.1. Energijos poreikis
      9.3.2. Proteinų poreikis melžiamoms karvėms
      9.3.3. Mineralinės medžiagos melžiamų karvių racione ekologiniame ūkyje
      9.3.4. Mikroelementai ir vitaminai
      9.3.5. Raciono struktūra
      9.3.6. Pašarų sušėrimas
      9.3.7. Vieno „patiekalo“ pietūs karvėms – mono racionas
      9.3.8. Visaverčių mišinių atsargos
      9.3.9. Raciono sudarymas ekologiniame ūkyje
   9.4. Galvijų pašarai
      9.4.1. Pašarai galvijams ekologiniame ūkyje
      9.4.2. Gyvulių prieauglio auginimas
      9.4.3. Galvijų laikymo būdai
   9.5. Kiaulių šėrimas ir laikymas
   9.6. Avių šėrimas ir laikymas
   9.7. Arklių šėrimas ir laikymas
   9.8. Paukščių lesinimas ir laikymas
   9.9. Ligų profilaktika, gyvulių gydymas ir gabenimas
      9.9.1. Ligų profilaktika
      9.9.2. Gyvulių sveikatos būklės reikalavimai
      9.9.3. Vaistingieji augalai gyvuliams gydyti ir profilaktikai
      9.9.4. Vaistažolių užpilų ir nuovirų veikimas ir vartojimas
      9.9.5. Mastitas ir jo kontrolė
      9.9.6. Gyvulių gabenimas ir apsauga nuo žalojimo
      9.9.7. Stresai gyvulininkystėje
LITERATŪRA
10. EKOLOGINĖ BITININKYSTĖ
   10.1. Bičių produktų poreikis
   10.2. Ekologiško bityno vietos parinkimo reikalavimai
   10.3. Bičių kilmės reikalavimai
   10.4. Bičių maitinimo reikalavimai
   10.5. Ekologiški bičių apsaugos nuo ligų metodai
   10.6. Reikalavimai ekologiško bityno inventoriui, medžiagoms ir įrankiams
11. PERĖJIMAS Į EKOLOGINĮ ŪKININKAVIMĄ
LITERATŪRA
12. EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS
   12.1 Inspektavimas ir sertifikavimas
LITERATŪRA
13. PADARGAI IR TECHNOLOGIJOS, NAUDOTINI EKOLOGINIAME ŽEMĖS ŪKYJE
   13.1. Dvisluoksniai plūgai
   13.2. Kodėl ekologiniam žemės ūkiui netinka tradiciniai plūgai
   13.3. Leteninės akėčios
   13.4. Terminis piktžolių naikinimas
   13.5. Suomiški akumuliatoriais varomi vežimėliai daigų sodinimui ir ravėjimui
   13.6. Traktoriniai vežimėliai ravėtojams
   13.7. Kolorado vabalų lervų rinkimo įranga
   13.8. Žąsų panaudojimas braškių ravėjimui
   14. EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PARDAVIMO STRATEGIJA IR TAKTIKA – RINKODARA

Rodoma versija 1 iš 1 
10:21:44 Oct 22, 2012   
10 PM 10 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba