Pratarmė
1.Įvadas
2. Augalų karantino istoriniai aspektai .A.Šaluchaitė
3. Valstybinė augalų apsaugos tarnyba .A.Šaluchaitė, A.Žiogas, L.Taluntytė
4. Lietuvos Respublikos Fitosanitarijos įstatymas. A.Šaluchaitė, A.Žiogas, L.Taluntytė
   4.1 Pagrindinės Fitosanitarijos įstatymo sąvokos
   4.2 Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinė kontrolė
   4.3 Apsisaugojimo nuo kenksmingų organizmų įvežimo bei išplitimo priemonės.
   4.4 Fitosanitarinis registras (gamybos fitosanitarinė kontrolė)
   4.5 Įvežamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinių fitosanitarinė kontrolė
   4.6 Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo tvarka
   4.7 Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pareigūnų sprendimai tikrinant įvežamus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus
   4.8 Išvežamų krovinių fitosanitarinė kontrolė
   4.9 Įvežamų ir išvežamų krovinių fitosanitarinės kontrolės išlaidų apmokėjimas
5. Karantininiai vabzdžiai. H.Ostrauskas41
   5.1 Tabakinis baltasparnis (Bemisia tabaci (Gennadius))
   5.2 Šilumamėgė lirijomyza (Liriomyza trifolii (Burges))
   5.3 Palminis tripsas (Trips palmi Karny)
6.Karantininiai nematodai, jų statusas, biologija ir simptomatika. A. Stanelis.
   6.1 Auksinis bulvinis (Globodera rostochiensis) ir blyškusis (Globodera palaida) nematodai
   6.2 Bulvių gumbų stiebinis nematodas (Ditylenchus destructor)
   6.3 Pušų stiebinis nematodas (Bursaphelenchus xylophilus).
7.Karantininės grybų rūšys, jų statusas, biologija ir simptomatika. Z. Jovaišienė
   7.1 Citrinrėžė guignardija (Guignardia citricarpa Kiely)
   7.2 Šilauoginis smulkiaspuogis (Diaporthe vaccinii Shear.)
   7.3 Baltoji rūdė (Puccinia horiana P.Henn)
   7.4 Bulvinis raupis (Synchytrium endobioticum Perc.)
8.Karantininės bakterijos. L.Baranauskaitė
   8.1 Bakterija Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
   8.2 Bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al
   8.3 Bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
9. Karantininiai virusai, jų statusas, biologija. E.Jackevičienė
   9.1. Slyvų raupligės virusas (Plum pox potyvirus)
   9.2. Pomidorų dėmėtojo vytulio virusas (Tomato spotted wilt virus)
   9.3. Kiauliauogės mozaikos virusas (Pepino mosaic potexvirus)
10. Karantininių kenksmingų organizmų sąrašai
Literatūra

Rodoma versija 1 iš 1 
10:21:30 Oct 22, 2012   
10 PM 10 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba