ĮVADAS
KAIMO BENDRUOMENĖ IR REKREACINĖ VEIKLA
    Lietuvos kaimo plėtros politika
    Naujos darbo vietos kaime
    Rekreacinės veiklos vadyba
DARBO IR LAISVALAIKIO DERINAMUMO SVARBA GYVENIMO KOKYBEI
REKREACIJA – ŽMOGAUS IR APLINKOS SĄVEIKOS PROCESAS
    Rekreacijos objektas ir subjektas, jos rūšys
    Rekreacijos reikalingumas, jį lemiantys veiksniai
    Rekreacinis potencialias, išteklių vertinimas
    Rekreacijos vertinimo kriterijai
REKREACIJOS IR BIOSOCIALINĖS APLINKOS SĄSAJOS
    Želdiniai ir jų įtaka aplinkai
    Augalų geba gryninti aplinkos orą
    Patalpų oro taršos šaltiniai ir jų poveikis žmogui
    NASA tyrimais pripažinti geriausiai švarinantys orą augalai
    Sąlygos, lemiančios gyvenimo kokybę
    Patalpų mikroklimatą lemiantys veiksniai
    Temperatūra
    Drėgmė
    Oro judėjimas
    Šviesa ir apšvietimas
    Interjeras
    Atskiros patalpos ir augalai jose
    Bendrasis kambarys
    Maisto gaminimo zona, virtuvė
    Valgymo zona , svetainė
    Darbo zona , darbo kambarys
    Miegamasis
    Vaikams skirtos patalpos
    Pagalbinės patalpos
    Atviros būsto patalpos
    Vonia ir tualetas
    Reikalavimai taikomi neįgaliųjų apgyvendinimui
    Apgyvendinimas rekreacijos metu
    Pirtis ir rekreacija
    Rekreacija ir vanduo
    Dirbtiniai vandens telkiniai rekreaciniams tikslams
    Augalai sveikatinimui
Literatūra


 

Rodoma versija 1 iš 1 
10:21:18 Oct 22, 2012   
10 PM 10 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba