Apžvalgos ir prognozės

Lietuvos ekonomikos apžvalga


Lietuvos banko rengiamose ekonomikos apžvalgose visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalgos publikuojamos nuo 2011 m. lapkričio mėn. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Seimui.

 • Naujausias numeris (PDF, 1185Kb)
 • Makroekonominės prognozės


  Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

 • Naujausias numeris (PDF, 135Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Lietuvos banko Ekonomikos departamento rengiamos finansinio stabilumo apžvalgos yra skirtos analitiškai įvertinti šalies finansų sistemą, ypač daug dėmesio kreipiant į šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėtį. Archyve pateikiamos Lietuvos banko nuo 2006 m. rengiamos parengtos Finansinio stabilumo apžvalgos (FSA) ir 2001–2004 m. rengtos Lietuvos finansų rinkų apžvalgos (LFRA)

  Naujausias numeris

  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos


  Kredito įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio bankų sektoriaus pelningumą ir efektyvumą, veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, bankų paskolų portfelį, kredito unijų ir Centrinės kredito unijos veiklą.

 • Naujausias numeris (PDF, 345Kb)
 • Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos


  Mokėjimo įstaigų veiklos apžvalgos rengiamos 4 kartus per metus. Jose pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio mokėjimo įstaigų  sistemos augimą (naujai išduotos licencijos, planuojamos  teikti mokėjimo paslaugos ir kt.). Jose pateikiama informacija apie mokėjimo įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius rodiklius (mokėjimo įstaigų sistemos dydis, dinamika atitinkamu laikotarpiu, veiklos pelningumas) bei  mokėjimo įstaigoms nustatytų reikalavimų vykdymą.

 • Naujausias numeris (PDF, 122Kb)
 • Lietuvos draudimo rinkos apžvalgos


  Apžvalgos rengiamos keturis kartus per metus. Jose pateikiami atitinkamo laikotarpio pargindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolimesniam rinkos vystymuisi. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių vystymosi tendencijos. 

 • Naujausias numeris (PDF, 352Kb)
 • II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalgos


  Apžvalgos apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizę. 2011 m. IV ketvirčio II ir III pakopos pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos apžvalgos skelbtos atskirais leidiniais.

    

 • Naujausias numeris (PDF, 933Kb)
 • Emitentų veiklos rezultatų apžvalgos


 • Naujausias numeris (PDF, 315Kb)
 • Rodoma versija 18 iš 18 
  10:29:29 Jul 5, 2012   
  Jul 2011 Jul 2013
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba