Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2012-03-09 nr. 3370, http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=19406

VERTIMAI

Tantrinis budizmas: į nušvitimą per aistras

iliustracija
XVII amžiaus tibetietiška thangka – Guhjasamadža Akšobjavadžra (pagrindinė Guhjasamadža Tantros dievybė)             Budizmas Tibete atsirado VII amžiuje, kada karalius Soncengampo (609–650) suvienijo atskirus Tibeto kraštus ir pasiuntė savo ministrą Thonmi Sambhota į Indiją, kad sukurtų raštą budistiniams veikalams versti iš sanskrito kalbos. Ateidamas iš Indijos į Tibetą, budizmas įgijo naujų bruožų ir tapo Tibeto unikalios dvasinės kultūros fundamentu.
             Žinoma, kad tibetietiško budizmo pagrindą sudaro tekstai, kurie vadinami tantromis. Tantrų atsiradimas budizme siejamas su legendinės šalies Udijanos karaliumi Indrabhučiu, kuris norėjo prisijungti prie budistinės bendruomenės (sanghos), bet negalėjo to padaryti, kadangi valstybės ir šeimos reikalai neleido jam atsisakyti sosto, išsižadėti savo aistrų, potraukių ir tapti vienuoliu.
             Tada jis paprašė Budos sukurti mokymą, kuris žmogaus aistringumą ir prisirišimą prie žemiškų daiktų panaudotų kaip priemones nušvitimui pasiekti. Ir Buda sukūrė „Guhjasamadžos tantrą“ (tib.
gsang-ba ’dus-pa – pažodžiui – „Slaptos santaikos tantra“) ir inicijavo karalių, kad jis, būdamas savo vietoje su visais savo potraukiais ir prisirišimais, praktikuodamas šį mokymą, galėtų pasiekti nušvitimą.
             Laikoma, kad šios tantros tekstas buvo užrašytas Indijoje IV amžiuje, o vėliau IX amžiuje vertėjas Rinčenas Zangpo pristatė tibetietišką „Guhjasamadžos tantros“ vertimą. Tibete „Guhjasamadža“ – autoritetingiausias tantrinis šaltinis. Ji vadinama „visų tantrų karaliumi“, „visų tantrų viršūne“. Egzistuoja nuomonė, kad „išliks ar neišliks budizmas priklauso nuo to, išliks ar neišliks „Guhjasamadža tantra“. „Guhjasamadžos“ metodas praktikuojamas visose Tibeto budizmo mokyklose. Laikoma, kad būtent „Guhjasamadžos tantroje“ kartu su komentarais yra tantrinio budizmo matrica, kodas, leidžiantis suprasti ir sau pritaikyti įvairius tantrinius mokymus.
             Kaip ir kitose tantrose, „Guhjasamadžoje“ išdėstyti įvairių žmogiškų aistrų transformavimo metodai ir taisyklės į Budos nušvitusią prigimtį. Praktikos (kuri yra atliekama tik po iniciacijos) metu trys pagrindiniai žmogaus prigimties komponentai – protas, kalba ir kūnas – verčiami į nušvitusį protą, energiją ir Budos kūną, kurie asocijuojami su trim Budos kūnais – dharmakaja („dharmos kūnas“), sambhogakaja („palaimos kūnas“) ir nirmanakaja („fenomenalus transformacijos kūnas“). Todėl tantros pavadinimas interpretuojamas kaip „slapta Budos proto, kalbos ir kūno santaika“. Įvairių aistrų transformacija į nušvitusią būseną įmanoma tik specialiai tam sukurtoje ženklų terpėje. Tantra ir yra tokia terpė, kur savanaudiškų intencijų ir norų ženklinės reprezentacijos palaipsniui keičiamos į tokią simbolinę sistemą, kurios elementai nurodo tikrąją žmogaus ir daiktų prigimtį – skaisčią šviesą.
             Žemiau pateiktas fragmentas iš antro „Guhjasamadžos tantros“ skyriaus, kur šešios tathagatos1 įveda į meditacinę būseną ir kalba apie tikrąją realybę ir jos pasiekimo sąlygas.
              Vertėjas


      Vadžradhara:


      [Jeigu] nėra daiktų – nėra ir dėmesio2,
      dėmesio aktas nustoja būti dėmesiu.
      Taigi daiktų nebuvimas
      atima iš dėmesio fenomenalų pagrindą.      Vairočana:


      [Kadangi] visos dharmos3 neturi tapatybės ir yra vienodos,
      individuali sąmonė – netekusi visų daiktų ir nesusieta
      su skandhomis, dhatu ir ajatanomis4 – negimsta.
      [Ji] nėra pažinimo subjektas ir yra laisva nuo bet kokių objektų.
      Tuštuma yra jos tapatybė.      Akšobhja:


      Šie daiktai neatsiranda –
      nėra nei realybės nei dharmų.
      „Aš“ nebuvimas lygus atvirai erdvei, –
      toks yra kelias į nušvitimą.      Ratnaketu:


      Dharmos nėra daiktai,
      jie neturi fenomenalių požymių.
      Viskas atsiranda iš individualių skirtybių nebuvimo, –
      toks yra kelias į nušvitimą.      Amitajus:


      Kadangi dharmos negimsta,
      nėra nei tapačių esybių, nei dėmesio,
      susivienijus su atvira erdve
      tobula būtybė pasirodys.      Amoghasidhis:


      Savaime švytinti dharmų prigimtis
      lygi atvirai erdvei ir pirmapradiškai tobula.
      Nėra nei nušvitimo, nei aukščiausio suvokimo.
      Toks yra kelias į nušvitimą.Iš tibetiečių kalbos vertė VLADIMIRAS KOROBOVAS
Versta iš „Rgyud kyi rgyal po chen po dpal gsang ba ‚dus pa zhes bya ba, sDe dge bka’ ‚gyur 442.“____________________________________
1 Tathagata – pažodžiui – „taip nuėjusysis“, „savaime nuėjusysis“ – Budos epitetas.
2 Originale panaudotas žodis bhāvanā (tib. sgom pa), kuris įprastai yra verčiamas kaip „kontempliacija“, „meditacija“ arba kaip „kūrybingas dėmesys“. Reikia turėti omenyje, kad budizme dėmesio aktas nėra atskiriamas nuo šio akto turinio, taigi daiktas (daikto atsiradimas) ir dėmesys, kuris tą daiktą „pagavo“, yra tas pats fenomenas (įvykis). Daiktas visada yra tik dėmesio centre.
3 Terminas dharma (tib. chos) budizme daugiaprasmis. Tai yra ir „objektas“, ir „fenomenas“, ir „būties elementas“, ir „daikto atspindys žmogaus sąmonėje“. Šitoje vietoje šį terminą reikia suprasti kaip „unikalūs (nepalyginami) percepcijos akto objektai“ (svalakšana).
4 Skandhos, dhatu ir ajatanos – skirtingos būties elementų klasifikacijos budizme.


 

Skaitytojų vertinimai


84078. katė2012-03-11 18:28
Čia tas "nušvytimą" sąmoningai?

84082. 2012-03-11 19:16
NUŠVITIMAS dabartiniame lietuvių kalbos žodyne rašomas i trumpąja.

84084. nujopapa 2012-03-11 19:38
liūgmenis visai nusivažiavo, net pavadinimuose baisios klaidos. nušvyskit, ei, vienąkart, jūs ten ką, geriat ar narkašinatės?

84085. klausimas (IP 84.15.117.200)2012-03-11 19:40
a kadiel budyzmas ne sū y ylgaajaa?

84125. hmm...2012-03-12 09:26
"Kaip ir kitose tantrose, „Guhjasamadžoje“ išdėstyti įvairių žmogiškų aistrų transformavimo metodai ir taisyklės į Budos nušvitusią prigimtį. Praktikos (kuri yra atliekama tik po iniciacijos) metu trys pagrindiniai žmogaus prigimties komponentai – protas, kalba ir kūnas – verčiami į nušvitusį protą, energiją ir Budos kūną,"--- šia prasme (transformavimo) budizmas yra arčiau krikščionybės nei kokia kjita religija.

84151. kremblys2012-03-12 16:15
Būtų šaunu, jei vertėjas bent kiek mokėtų tą kalbą, į kurią verčia. Seniai mačiau taip žiauriai sudarkytą a la lietuvišką mintijimą. Šitam gyvenime "vertėjas", vargu, ar benušvis?

84157. nonsens :-( 2012-03-12 16:45
jokio nušvitimo per aistras nebūna

84170. cenzorhedams2012-03-12 17:23
Kokią teisę turite skelbti IP? Bl, arba tada visų IP skelbk, Plateli, Visockaite ir kiti cenzorhedai, arba nė vieno. Fuck you.

84172. apie nušvytimą2012-03-12 17:24
Dabar supratau. Čia redakcija medituoja savo nu-š-vytimą, kitaip tariant, nuvytimą su š kvapeliu... Taigi atsiprašau, ne taip buvau supratęs. Nušvytimas, žinoma.

84175. tikrai2012-03-12 17:30
Nėra nei nušvitimo, nei aukščiausio suvokimo

84203. ragana Kornelija2012-03-12 20:51
Čia kas dabar???!!! Už ironiją - IP skelbimas?? Arba - asmeninė cenzūra, kaip po Kajėno nuotrauka? Gal atsikvošėkit, nes būsit nušvilpti, kaip ir naujieji Šatėnai. Čia jums ne avinų banda, o sąmoningiausi interneto komentatoriai renkasi. Gal el. redakcijos pavardę(es) paskelbsit - kas čia toks uolus bukagalvis sulaižytą tvarką daro? Mano IP galit skelbt, ir pati parašyčiau, tik mintinai neatsimenu, galiu ir savo pavardę, jei norit - nelabai čia kas to skelbimo bijo, bet gi principo reikalas: jūsų kalbos redaktoriai redaguot nemoka, o kai komentatorius taikliai pasišaipo - represijų bandot imtis! Verčiau redaktorius taisyklingos kalbos išmokykit, nes jūsų tekstus beveik visus perredaguot reikia: kurį tik skaitau, ten klaidos akis kabina.

84206. Arunas Kulikauskas :-) 2012-03-12 21:20
Straipsnis tai pusiau patiko, bet čia gal kas pachmielo negavęs su ta cenzūra ar ką, ar šiaip pavasarinė avitaminozė... kvaila.

84240. et2012-03-13 09:46
nusiraminkit. Redakcija visai kitaip skelbia IP. Pavyzdys kitoj rubrikoj. O čia pats "klausimas" pasiskelbė, nes supyko, kad red. parodė, kas rašo nešvankias kvailystes.

84245. to et2012-03-13 11:15
"klausimas" savo IP neskelbė. jūs prisidirbsit, redakcijos ponai ir panelės, su šiuo dalyku, nes tai yra Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimas. Viešai skelbti IP - tas pats, kas viešai skelbti buto numerį, asmens kodą, telefono nr. ir kitus svarbius ASMENINIUS duomenis. gero advokato reikėtų, ir uždaryti šitą suknistą LM forever, prieš tai išsireikalavus teisėtai baudų.

84253. to 842452012-03-13 12:37
o tai lrytas ir 15min, suprask, nuolatos įstatymus pažeidinėja? visi komentarai ten su ip

84263. to 842532012-03-13 14:04
kažkam, žinoma, yra autoritetas sovietiški/korumpuoti 15min ar lrytas. Galiu pasakyt kad snukiaknygė (FB) viešina ir adresus ir telefonus ir seksualinę priklausomybę jei to nori skelbėjas. Negirdėjau poreikio skelbti čia. O už savavališkus skelbimus vienos firmos bankrutuoja, kitos iš teismų neišlenda. Bet yra tokių, kurie televizorius žiūri ir jaučiasi TEISŪS viršininkai. Ir ką tu jiems? O gi nieko. Nes, anot asilo, greičiau anonimas išlįs per adatos skylutę, nei sovietas pasikeis.

84271. to 842532012-03-13 18:00
Ne, tai palauk: jei visų IP skelbti, tai visų. O ne vieno. Nes kai skelbiama tik vieno, tai panašu į kerštą, susidorojimą, asmeninį puolimą, ar ne? Tačiau negalima to daryti neatsiklausus žmogaus. Jei aš rašau komentarą čia, kur neviešinami IP, turiu būti garantuotas, kad tai liks redakcijos paslaptimi. Už paviešintą IP kaltininkas (-ė) turi būti išmestas iš darbo.

84272. tęsiant2012-03-13 18:02
Ir tai kaip minimum. Aš tikrai imsiuosi veiksmų, kad užrauktų šią velnio kontorą, jei ji neištrins mano IP tučtuojau. Man padaryti moralinė žala, nes pagal IP gudrūs kompiuteristai gali daug ką atsekti. Darykit ką nors, arba darysim mes.

84289. apsiramink, 842722012-03-13 20:46
Visais laikais culture.lt komentatorių IP adresus rodo Omnitel Naujienų grupėse:
http://www.nntp.hk/web/head,news.omnitel.net,omnitel.culture.html
Pavyzdžiui, tavo komentaras 84272:
http://www.nntp.hk/web/post,news.omnitel.net,omnitel.culture,276648.html
kai atsidarys, paspausk [source] ir `From` grafoje pamatysi savo IP.
Beje, ten galima rasti originalus - tiek redaguotus, tiek ištrintus komentarus.

84296. tai tu apsiramink, 842892012-03-14 09:28
Tai, kad rodo omnitel newsgroupsuose, jokia naujiena, tik 90 proc. skaitytojų vargu ar ten eina ir žiūri tuos IP. Bet čia kas kita. Skelbti laikraštyje/žurnale IP (ir TIK vieno žmogaus; KAS GALI ATSAKYTI - KODĖL BŪTENT TIK TO VIENO ŽMOGAUS??? REDAKTORIAU, PRAŠOM PAAIŠKINTI) negalima, neatsiklaus to skaitytojų. Tarkime, daugelis tinklalapių perspėja komentatorius, kad jų IP visiems viešai prieinami, o jei tai nepadaryta - kartoju - yra Asmens duomenų apsaugos įstatymo pažeidimas. Todėl paskutinį sykį geruoju, taikiai bendraudamas, prašau ištrinti mano IP iš LM. Jei tai nebus padaryta, kreipsiuosi į teismą.

84371. Tikrai2012-03-15 08:02
Turi būti būdyzmas.

84522. Vyr. redaktorius2012-03-17 13:59
Jeigu viršuje, dešinėje spusteltumėte nuorodą "Redakcija", be kitų dalykų pamatytumėte štai ką: Interneto projektą remia METACON, UAB Dr. Saulius Norvaišas saulius.norvaisas@metacon.lt Interneto sprendimai Mykolas Okulič-Kazarinas mykolasok@gmail.com Žurnalo redakcija nei įdėti kokių nors tekstų, nei išimti jūsų komentarų negali, nes kol kas neturi priėjimo prie savo internetinio puslapio. O dėl klaidų atsiprašome. Dėl jų jaudinamės netgi daugiau už jus.

Rodoma versija 1 iš 3 
12:09:30 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba