Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2012-05-04 nr. 3378, http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=19688

POEZIJA

Iš areštinės. Apie meilę

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ

iliustracija      * * *


      Man nesvarbu kietumas gultų.
      Debesys minkšti –
      kaip medvilnės žiedai.
      Užmigę lūpos. Slapčia
      bučiuojasi tik kaulų sąnariai, plaukai.
      Netyčia – gražios pėdos.      * * *


      Lotynų muzika.
      Che Guevaros dienoraštis.
      Nebėra rudens.
      Išėjau – auksas išvogtas.
      Grįžau – langas nubalęs.      * * *


       Tiek ašarų surijo tamsuma.
      Ir tiek aistros –
      pakilt be kūno.      * * *


      Tas geriausias, kurs laisvas
      ir laisvėj.
      Tik ne toji, kuri šypsos nuo gultų ir debesis pučia,
      kai ir šiaip nebėra kuo kvėpuoti,
      kai širdis suspausta, vos dvėsuoja –
      žodžiai prie liežuvio prišalo.
      O siela, priplakta – kažkur tarp parašos
      ir grotų,
      vien laukia, bet nieko neprašo.
      Troškulys ir troškimai apleido.
      Tyla.
      Ji žiauri. Ji spengia ir smaugia.
      Ir viskas, kas buvo arti, taip nutolo,
      kaip pasaulis nutolsta
      nuo aklojo.      * * *


      Ir vėl išvyksti tu kažkur,
       į tolimą kelionę.
      Aš visada viena.
      Ar lauksiu?
      Nežinau.
      Manau, mylėjau.
      Žaibiškai, akimirką, tikrai.
      Taip stipriai, kaip save,
      kaip to, ko nepažįstu.
      Bet ne, mylėjau ne tavo veidą, ne lūpas, ne rankas.
      Todėl kažkokias bereikšmes smulkmenas
      tau kruopščiai surenku kelionėn.
      Tave užmirščiau.
      Tik akys –
      tos, kurias išvydau vieną  kartą –
      jų neužmirši –
      ir tūkstantį, ir vieną,
      tą pačią
      paskutinę naktį.      * * *


      Iš kūno lauk – 
      aš nesugautas paukštis,
      ne žvėris narve. Ir laisvėje
      skardžiau, skaidriau tave mylėt norėčiau,
      iš ten, iš debesų, neliesdama,
      vien tik atsargiai laikydama 
      erdvės švelniuos delnuos
      tavo skaistų, vėl be nuodėmės
      balčiausią veidą,
      užrakintas lūpas,
      ir niekad jau nebepravirkstančias akis.      * * *


      Man gera tik girtai, kada neužsigaunu
      į aštriuosius
                   kampus pasaulio.
      Man gera tik girtai, kada nustoja pjauti
                   pjūklai geležiniai.
      Man gera tik girtai. Atleisk,
                                jei stalas
      buvo ne darbo –
      stalas virtuvinis.      * * *


      Ne draugė. Ne geriausia.
      Ne moteris... Bet dar žmogus.
      Ir žinantis, kad kiekvienas pralaimėtas
      susitikimas,
      draugas,
      mūšis,
      kiekvienas krachas,
      yra išties tik slaptas triumfas –
      artyn –
      prie Jo. 
       Taip. Dabar tik grotos, dūmai,
      kai šitaip tau sunku kvėpuoti,
      atseikėtas dangaus kvadratas temsta,
      griežtos ribos.
      Bet tu pabūk dar.
      Palauk, kol tamsžalio vandens gelmė
      suskliaus tau virš galvos rankas,
      kaip angelas sparnus suskliaudžia.       * * *


      Tu nemirsi. Mylimi nemiršta.
      Tik vienišas prišaukia mirtį,
      jo nedengia
      dvasios dvigubi šarvai.
      Nemirsi.      * * *


      Naktys užbučiuotos negyvai.
      Nemirk, kvėpuoki mano plaučiais, manimi.
      Kvėpuoki mano plaučiais,
      plak mana širdim.
      Tos naktys –
                   užbučiuotos negyvai.      * * *


      Ne tik todėl, kad vakaras,
      kad sunkiai temsta,
      ne tik todėl, kad elgetos sujudo
      ir mauroja – viską atiduok –
      turi, turėjai, tik meldi turėti.
      Nueik. Mano tyliam kieme
      papjovė žmogų.
      Sukilo, išprotėjo vandenys,
      iš karto – ir ugnis. Sesuo ir brolis.
      Aš ieškau
      vandeny, ugny tavęs.
      Man reikia.      * * *


      Pro tamsiai mėlyną užuolaidą lietaus,
      pro drėgnus, melzganus marškonis rūko
      tave matau. Neaiškiai, kaip per miglą,
      aiškiau negu tikrai,
      iš tolo, bet artimą –
      tarytum lengvą šalį
      ant sužvarbusių pečių.      * * *


      Ir tik tada, kai tavo mylimoji –
      maža lengva švelni beorė taps
      ir jau beveik be kūno –
      – su sparnais esi.      * * *


      ...o cenzūruot draudžiu!
      Skelbti galima viską,
      ir tik drąsius sėkmė pagerbia,
      nors už tą narsą
      ir užmuša paskui.      * * *


      Žodis. Jis šventas.
      Na, tas nematomas, neperskaitytas, bet gali
      tu jį gali dainuoti, kaukti, rėkti, klykti –
      tebūk prakeiktas, redaktoriau, baisus,
      išdrįsęs mano žodį keist kitu –
      ne tu žinai, kas man jį pašnibždėjo,
      kur aš jį nugirdau –
      šventykloj, dykumoj ar viešnamio ankštuos narvuos.
      Tas žodis visad vis tas pats ir kitas.
      Jo ieško amžiais, dar nerado niekas,
      o todėl
      jis niekad nesibaigs,
      jisai be pabaigos.      * * *


      Išeidama jinai paliks šioj pjesėj herojus –
      du –
      dangų ir vėją.
      Tik juos mylėjo
      šitaip atlapai,
      be priekaištų,
      be atsako,
      ir veidmainysčių.
      Paskui nebeištvėrė –
      gyvenimas pasivaideno jai
      jau pernelyg siaubingas ir nedoras,
      ir šitaip troškus kažkada
      jo deginančio glėbio
      ir jo giesmių giesmės klausytis,
      ir būti išgirsta...
      Bet jis jai buvo kurčias –
      jis tik pats sau dainavo.
      „Ir nieko tokio, – ji nusprendė –
      po Marcinkonių palmėmis gulėsiu,
      pavėsyje,
      dieduko glėbyje,
      stebėsiu, kaip mano lengvos basos
      vaikystės pėdos
      dar kartą lipa į kalnelį,
      tokių mažų, rusvų, bevardžių,
      tokių labai trapių gėlyčių
      iš kapinių į trobą parsinešt.“ 
      Ak, kapinėse visos gėlės gelia,
      visos baisios.
      Jos skaudžiai kerta
      vilkdalgio strėle.
      Gyvenimas – tai Dievo šypsena.
      Jo gėlės skaudžiai kanda
      atvirom burnom.
      O Jis vis šypsosi iš savo tų pačių
       besikartojančių siužetų,
      kurių per amžius
      tu neatspėjai ir nesupratai.


 

Skaitytojų vertinimai


89238. two months ago... (pavėlavot)2012-05-06 13:23
http://radikaliai.lt/psiche/776-is-arestines-apie-meile

89372. vienas eilėraštis2012-05-07 18:46
Tikra dovana :)

89379. taip, tikrai ne pirmoji publication...2012-05-07 19:00
tai apie parašas, tai apie šventumą žodžio. kvadratukai reikštų antipoeziją kvadratu?

89412. puikūs eilėraščiai :-) 2012-05-07 22:39
nors ir ne visai mano poetė

89785. terra to putpeleckis2012-05-11 15:16
pelpelecki, niekas neskaito tų tavo radikaliai.lt

89794. terrai2012-05-11 17:43
jau skaito.

89846. Gerai2012-05-12 16:14
.

89927. vienišė :-) 2012-05-13 09:44
Tikra poetė. Jos žodžiai plūsta iš sielos gelmių.

Rodoma versija 1 iš 3 
12:04:42 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba