Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-03-02 nr. 3369

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• EIMUTIS MARKŪNAS25
• Knygos meno konkurso Metų premija10
• DAINIUS LIŠKEVIČIUS7
• STASELĖ JAKUNSKAITĖ1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• MARGARET ATWOOD.
Vasaris
12

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Kas yra knygos tėvynė?
4
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
13-oji Knygų mugė: poezijos pasirinkimas
5
• Vilniaus knygų mugės metu (vasario 23–26 d.)
paskelbti laureatai
3

LITERATŪRA 
• IMELDA VEDRICKAITĖ.
Vamzdis manipuliavimui ženklu
3
• Dr. DALIĄ ZABIELAITĘ, JURGĄ KATKUVIENĘ, LAIMANTĄ JONUŠĮ, MĖTĄ MIKELAITIENĘ kalbina JURGITA MIKUTYTĖ.
2011 metų užsienio verstinė literatūra Lietuvoje
2

MUZIKA 
• ŽIVILĖ RAMOŠKAITĖ kalbasi su ASTA KRIKŠČIŪNAITE.
Dainavimas –­ paslaptingas dalykas

KINAS 
• ANA AUDICKA.
Vyro filmai ir moters romanai
7

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Dress kodo paieškos su pulteliu1

DAILĖ 
• GIEDRĖ LEGOTAITĖ.
Kaip skambėtų Eimučio Markūno paveikslų muzika?
1

KELIAS 
• LAURA ŠVEDAITĖ, JULIUS ŽILINSKAS.
Kupranugarį matei – nematei

POEZIJA 
• ALGIRDAS VASERIS4

PROZA 
• RIČARDAS KALYTIS.
Lakštingala
2

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS.
Vakar vakare
1

25 PUSLAPIS 
• VALDONĖ BUDRECKAITĖ.
Į knygas
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• SIMONA SMIRNOVA.
Tribute Lietuva
3
• MEREDITH MELNICK.
Zino anatomija: nepriklausomi savadarbiai žurnalai
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• JOLANTA MARCIŠAUSKYTĖ-JURAŠIENĖ.
Kalės vaikai ir yra kalės vaikai

KRONIKA 
• ERIKA DRUNGYTĖ.
Vilnius – vartai į Žemaitiją

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

IN MEMORIAM 
• ALBERTAS SKYRELIS
1936 01 02 – 2012 02 26
2

SKELBIMAI 
• Konkursas Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijai gauti
• Nepamirškite užsiprenumeruoti!
• Mieli skaitytojai,

UŽSAKYTI STRAIPSNIAI 
 „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ – akims, protui, sielai5

DE PROFUNDIS
„on jejo ne zamečajet, on vedj knižku izučaet...“
(„jis štai jos nepastebės, mat knygelę skaitinės“)
Folkloras apie nelaimingą meilę knygų mugėje
 
• Rinktiniai bušizmai190

UŽSAKYTI STRAIPSNIAI

„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ – akims, protui, sielai

[skaityti komentarus]

iliustracija


Po tokiu gana simbolišku ir gal net įnoringu pavadinimu slepiasi gana paprastas, bet svarbus vyksmas. Projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ inicijavo ir vykdo Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) ir iki šiol savo specifika, mastu Lietuvoje neturi precedento, kurio esmė daugiau nei paprasta: tai profesionalaus meno, menininkų, kultūros ir mokyklos, plačiąja prasme, suartinimas.

2012–2013 metais į 600 Lietuvos mokyklų keliaus menininkai, kultūros žmonės ir kultūrinė spauda, vyks meninės kūrybos pamokos ir kursai.

Projekto vadovė Aušrinė Žilinskienė, paklausta, kaip gimė ši iniciatyva, patikinusi, jog sudėtinga atsekti idėjos autorių. Apie tai, kad tokio kultūros žurnalų, menininkų ir mokyklų bendradarbiavimo labai reikia, buvo kalbama iš visų pusių ir tai paskatino Švietimo ir mokslo ministeriją paskelbti idėjų konkursą.

Svarbu tai, jog šis projektas iš principo nebuvo „nuleistas iš viršaus“, primestas kaip kieno nors užgaida, o natūraliai išsirutuliojo iš vidinio poreikio. Toks faktas paprastai garantuoja daugiau ar mažiau sėkmingą įgyvendinimą.

Kad iki šiol tarp mokyklos bendruomenės ir meno pasaulio žiojėjusi atskirtis, tėra vieša paslaptis. Tiesa ir tai, jog mokyklos vis labiau pasiduoda masinės pramogų kultūros įtakai, o imuniteto, alternatyvos jai praktiškai neturi. Meno pasaulis mokinių, o ir pačių mokytojų, neretai suvokiamas kaip kažkas „neaiškaus“, kažkas tolima... Mokyklos yra atskirtos nuo kultūrinės visuomenės, atitrūkusios nuo vykstančių meno pasaulio procesų. O toks tikslingas „srautinis“ kultūros lyderių ir kultūros žurnalų atėjimas į šalies mokyklas nevienpusis – naudingas tiek mokyklų bendruomenėms, tiek meno kūrėjams.

Reikia pastebėti, kad iki šiol meno, kultūros žmonių vizitai į mokyklas būdavo labai epizodiniai: knygų pristatymai, skaitymai, kartais abejotinos vertės teatrų bei teatriukų pasirodymai... Beje, provincijoje dažnai meninį skonį formuoja vietos meno mėgėjai.

Labai svarbus aspektas, jog šiuo projektu iš dalies prisidedama prie provincijos ir centro atskirties mažinimo. Tai iliustruoja ir faktas, jog atsirenkant mokyklas pirmiausia siekta, kad projekte dalyvautų kuo daugiau regionų mokyklų. Toks mokyklų ir kultūrininkų bendradarbiavimas bus labai naudingas ir patiems menininkams, suteiksiantis galimybę būti išgirstiems, pajusti šiųdienos jaunimo realijas, aplinką, įpareigos kalbėti apie svarbius dalykus populiariai, bet ne pigiai, ieškoti kontakto. Projektas pasitarnaus solidarizuojant visą švietimo bendruomenę. Menas tai puiki priemonė sujungti, suartinti paskiras įvairių profilių ir lygių mokyklas.

Tiesioginis bendravimas su žymiu žmogumi, menininku internetinėje epochoje tampa itin vertinga patirtim. Šiandien, kai neretai ir tuos pačius kultūros žmones pažįstame tik iš ekrano, asmeninis kontaktas ir nuoširdus bendravimas daro didelį įspūdį ir poveikį. Kad tokie susitikimai plečia akiratį, neverta ir abejoti.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas. Bendras projekto biudžetas – 3,7 mln. litų, o didžiausia lėšų dalis skirta meninės kūrybos pamokoms. Beje, tikslinė mokinių grupė – 8-12 klasių moksleiviai. Šiame kultūros desante dalyvauja 240 vienuolikos meno sričių menininkų: architektai, muzikai, rašytojai, kompozitoriai, dailininkai, tautodailininkai, fotomenininkai, kinematografininkai, literatūros vertėjai, teatralai, žurnalistai. Tokio didelio masto kultūros sklaidoje dalyvauja 11 sąjungų: nuo Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos rašytojų sąjungos iki Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos... Taip bus deramai atstovaujamas visų meno sričių spektras.

Į minėtas mokyklas keliauja 11 kultūros žurnalų: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų Aidai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“, „Krantai“. Kitaip tariant, mokiniams bus realiai pasiekiami geriausi intelektualiniai tekstai, reflektuojantys kultūrinius, politinius, socialinius procesus, taip skatindami mokinių savimonės formavimąsi, pilietišką, kritinį mąstymą, kurio stokojame ir apie tai nuolat bergždžiai kalbame.

Nenuostabu, jog mokyklų, norėjusių dalyvauti šiame projekte, buvo tikrai daugiau nei minėti 600, tačiau dalyvių skaičius yra ribotas. Visi puikiai supranta, kad tai langas platesnio horizonto link. Mokyklos registravosi labai aktyviai ir dalyvaujančių mokyklų sąrašas jau yra žinomas. Projekte dalyvauja mokyklos iš visų Lietuvos savivaldybių. Pagal esamų savivaldybėje ir dalyvaujančių projekte mokyklų santykį aktyviausios yra mokyklos iš Alytaus, Telšių, Šalčininkų, Vilniaus, Tauragės rajonų, Druskininkų, Pagėgių savivaldybių.

Kaip matyti iš projekte dalyvaujančių menininkų skaičiaus (240), patys menininkai į šią iniciatyvą atsiliepė gana noriai, pažiūrėta pozityviai. Tai džiugina, nes panašios iniciatyvos paprastai sulaukdavusios tik skepsio...

Bendravimas su jaunais žmonėmis visada šioks toks iššūkis, tačiau tiesioginis bend­ravimas griauna daugelį absurdiškų, kartais tose pačiose mokyklose į galvas įkaltų mitų, skatina alternatyvų mąstymą, kritiškumą... Būtina pripažinti ir tai, jog mokyklų programose aukštoji kultūra dažnąsyk pateikiama neįdomiai, neadekvačiai, atbaidančiai, o tai atgraso nuo tolesnio domėjimosi ir toliau didina kultūrinio proceso ir mokyklų, jaunimo atskirtį. Dėl to daugėja elementaraus nesusikalbėjimo, abejingumo, nors vieni ir kiti yra susisiekiantys indai, turintys vienas kitą papildyti.

Atskirų meno šakų (literatūros, dailės, muzikos, architektūros ir pan.) kūrėjai mokiniams pasirengę pravesti meninės kūrybos pamokas ir pratybas (kūrybines dirbtuves). Temas siūlė patys menininkai, todėl jos labai įvairios, bet toks ir yra projekto tikslas –­ sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, griauti stereotipus apie kultūrą.

Visi projekto menininkai dalyvavo vienos dienos parengiamajame seminare Vilniuje.

Poetas, vertėjas Vladas Braziūnas, paklaustas, ko tikėtųsi iš šio sumanymo, atsakė: „Apie lūkesčius kalbėti sunku... Įsivaizduočiau gyvą kalbėjimą ir susikalbėjimą. Ne tam, kad su vaikais bei jaunimu prieitumėm prie vienos nuomonės, bet kad vieni kitų paklausytumėm, vieni su kitais pasišnekėtumėm, pamėgintumėm pasiaiškinti. Esu tarytum dvigubas to sumanymo dalyvis – ir kaip rašytojas, ir kaip vertėjas, tad ir temą sumaniau tokią, kurios vargu ar kas kitas imtųsi: „Poezija ir jos vertimas: žmogaus esybė ir kalba, ir amatas ir menas“. Kaip sakiau, didžiausias lūkestis – jauni pokalbininkai. Nemanau, kad toks lūkestis būtų visai tuščias: leistų viltis kartais pasitaikantys gražūs susitikimų pavyzdžiai ir aplinkybė, kad mokyklos, pirmiausia jų moksleiviai, temą ir „temininką“ bus pasirinkę iš pasiūlos. Man beliks stengtis jų labai nenuvilti.“

O animatorius Algirdas Selenis, planuojantis pravesti animacinio kino pamokėles, tvirtino, jog jo animacinio kino pamokėlių moto: išmokti stebėti, stebėtis ir stebinti, žiūrėti į kūrybą kaip į žaidimą, toks požiūris padedąs pamilti patį kūrybinį procesą, kelią į tikslą, o tai, animatoriaus manymu, net svarbiau už rezultatą.

„Animacinio kino kūrėjas yra pats didelis vaikas, tad tokie užsiėmimai, o aš jau treti metai vedu animacinio kino būrelį mokykloje, dalyvauju įvairiuose animacinio kino projektuose, dirbtuvėlėse, padeda man pačiam nenugrimzti į gyvenimiškas smulkmenas, rutiną. Žaisdamas kūrybinį žaidimą su vaikas patiriu džiaugsmą, man pačiam gimsta naujų idėjų, mane praturtinančių dvasiškai, o ir praktiniai užsiėmimai naudingi man kaip kūrėjui. Tad ir AKIM puikus visais šiais požiūriais. Galėtų būti daugiau tokių projektų, padedančių menininkui rasti svarbių motyvacijų gyventi ir kurti“, – svarstė A. Selenis.

Svarbu, kad projekte dalyvauja nemažas būrys jaunesniosios kartos menininkų. Poe­tas, literatūrologas Rimantas Kmita ketina diskutuoti tema: „Ar šiandien dar reikalinga literatūra ir knygos?“, poetas Antanas Šimkus kūrybinėse dirbtuvėse „Poe­tinis eksperimentas mokykloje“ mėgins padėti suvokti, kad kiekvienas gali eiliuoti apie artimiausią aplinką; padrąsinti, kad ne šventieji puodus lipdo; kiekvienam dalyviui pajausti, kad gali prisidėti prie kūrinio rašymo...

Projekto rėmuose Lietuvos abiturientams bus pasiūlytas paskaitų-forumų ciklas „Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ ir 2012 metų pavasarį surengtas vainikuojantis prieš tai vykusias paskaitas renginys – nacionalinis forumas Vilniuje „Europinis tautų idealas: bendrųjų vertybių paieškos“. Šia veikla bus siekiama skatinti didžiavimąsi savo valstybe bei europinės integracijos įgūdžius.

Viena iš AKIM vyksmo dalių: bus surengta 12 netradicinių Lietuvos kultūros istorijos pamokų įvairių Lietuvos regionų mokyklose. Tiesioginė diskusija ir bendravimas su pamokų lektoriais ir svečiais, tikėtina, paskatins jaunimo domėjimąsi Lietuvos kultūra, Lietuvos kultūros istorijos fenomenais, skatins kritinį istorijos ir kultūros stereotipų apmąstymą. Projekto metu sukurti 5 mokomieji videofilmai, taip pat suformuoti papildomos informacijos rinkiniai, nuorodos į internete prieinamus informacijos šaltinius bei rengiamos 6 specialiosios mokomosios televizijos laidos, kurios bus transliuojamos LTV2 kanalu.

Reikia tik tikėtis, kad visų – tiek projekto organizatorių, tiek menininkų, tiek mokyklų bendruomenių – lūkesčiai išsipildys ir bus pateisinti.

Sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2011 metų rugpjūčio mėnesį, tačiau menininkai į mokyklas dar nevyksta, nes kol kas nepavyksta su Viešųjų pirkimų tarnyba suderinti jų paslaugų pirkimo būdo, įtikinti ją, kad kiekvieno unikalaus menininko unikalias paslaugas dera pirkti atskirai, o ne visų 240 kartu, kas beprasmiškai apsunkintų pirkimo procedūras ir niekam neduotų jokios papildomos naudos.


GYTIS NORVILAS


Užs. Nr. 12/2


 

Skaitytojų vertinimai


83571. et 2012-03-06 12:52
"Tiesioginis bendravimas su žymiu žmogumi, menininku internetinėje epochoje tampa itin vertinga patirtim. Šiandien, kai neretai ir tuos pačius kultūros žmones pažįstame tik iš ekrano, asmeninis kontaktas ir nuoširdus bendravimas daro didelį įspūdį ir poveikį. Kad tokie susitikimai plečia akiratį, neverta ir abejoti." - o kodėl šie pasipūtėliai nebendrauja tiesiog šioje kultūros svetainėje, leiskite paklausti?

83578. hm...2012-03-06 13:25
gana komiškai ir graudžiai atrodo LM darbuotojo rašomas užsakomasis straipsnis...

83583. mhm2012-03-06 13:45
Ir apskritai - kokie komiški ir graudūs atrodo tie už kapeikas dirbantys žmogeliūkščiai, kai pažvelgi iš didingų anoniminio komentatoriaus aukštumų

83615. hmh2012-03-06 17:28
jo, komiški ir graudūs, už kapeikas rašantys užsakomuosius

83814. Zuokas nerimsta2012-03-08 21:08
Vilniuje gaivinama idėja statyti prieštaringai vertinamą Ermitažo - Guggenheimo muziejų. Ketvirtadienį kultūros ministras Arūnas Gelūnas žurnalistams sakė, kad dėl šios idėjos buvo susitikęs su sostinės metu Artūru Zuoku. Susitikimo metu A.Zuokas, anot ministro, pristatė mintį plėtoti muziejaus projektą. „Pagrindinis akcentas turbūt muziejaus kolekcijoje būtų Ermitažo kolekcijos dalis“, - kalbėjo A.Gelūnas. Pasak ministro, Valstybinio Ermitažo, įsikūrusio Sankt Peterburge, generalinio direktoriaus Michailo Piotrovskio atvykimas į Vilnių galėtų būti geras pamatas tolimesniam bendradarbiavimui. „Ši idėja man buvo pristatyta ir aš suprantu, kad Vilniaus miestas neatsisako planų turėti tokią kolekciją, tokį muziejų“, - kalbėjo ministras. Pats M.Piotrovskis sakė ketinantis su A.Zuoku susitikti penktadienį. „Aš manau, kad toks įvarių muziejų parodinių centrų tinklas pasaulyje yra labai gerai mintis“, - kalbėjo Valstybinio Ermitažo vadovas. Jis pasakojo, kad Ermitažo - Guggenheimo centras buvo įsteigtas Las Vegase. Panašūs, bet tik jau paties Ermitažo centrai veikia Amsterdame, Kazanėje, Italijoje.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:54:40 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba