Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-05-25 nr. 3381

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• Šokio spektaklis „Feel Link“56
• Pasaulinėje paro­doje EXPO 2012
• DOMICELĖ TARABILDIENĖ
• ŠARŪNAS AKELAITIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
Turite teisę tylėti.
Visa, ko nepasakysite,
gali būti panaudota prieš jus
23

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Vilniaus sodai
13
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
„Iš klaidingo seka bet kas“
14
• Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas6

POKALBIAI 
• Pokalbis su JONU MIKELINSKU.
Kūdikio akys ir filosofo galva...
25

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poezijos pavasario almanacho balsai
6
• PRANAS VISVYDAS.
Besivejant praėjusį laiką
1
• AIGUSTĖ TAVORAITĖ.
Baden Badeno terapija
2
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
In+Va
1
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Paroda vaikams?

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
Save mąstantis judesys „Naujajame Baltijos šokyje ’12“

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Yra tokia šalis20

MUZIKA 
• ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ.
Niujorkas. Kompozitorės dienoraščiai (4)
1

PAVELDAS 
• REGINA MAKAUSKIENĖ.
Palangos gintaro muziejaus unikumai –
EXPO 2012 Pietų Korėjoje
2

POEZIJOS PAVASARIS 2012 
• RENGINIŲ PROGRAMA

POEZIJA 
• DIANA PAKLONSKAITĖ17

VERTIMAI 
• SUJATA BHATT2

PROZA 
• KOTRYNA ZYLĖ .
Mudu du į Milioniškes
13

25 PUSLAPIS 
• SIGRIDA RUPŠYTĖ.
Fikcijos lauke – autobiografijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ALEXANDRA SUNDQVIST.
Malmė sprogsta nuo komiksų
2
• EMILIJA VISOCKAITĖ.
Nuogas vištos kūnas, sėdintis ant butelio
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Šarūno Akelaičio svaigulys
2

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas
 
 ROLANDAS KAUŠAS.
Politinė apžvalga­
56
• MARIS BĖRZINIS.
Gūtenmorgenas ir modeliai

Skaitytojų oši moši 
• Šimtas dešimtoji savaitė369

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas

Politinė apžvalga­

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]


Gera sėdėti ir žiūrėt į burbuliukus, kylančius bokalo paviršiun. Gyvenimas nelepina: vėl reikės mokytis Prancūzijos prezidento vardą. Kodėl prezidentus vis reikia perrinkti, kelti sąmyšį ir žmones konfūzyti? Juk galima būtų paskirti iki gyvos galvos. Nori būti politiku – dar rūpinkis ir visuomenės gerove. Ir taip, kol kojas užversi. Ir vardas tas pats, žinosi, ką dėl visų nelaimių kaltinti. Žiūriu, tas naujasis dar nei kojų nespėjo apšilti, o jau ruošiasi tverti gerovę: apdės turtuolius 75% mokesčiais. Socializmas vadinasi. Labai gerai. Tie pinigai, matyt, bus išdalyti vargšėms viešbučių kambarinėms ir tokiu būdu pasieks adresatą. Prancūzai – visad revoliucijų priešaky. Šiandien skaitau, naujasis sako: „Taupymui – ne“. Vadinasi, kambarinėms ateina geri laikai. O kai viską išdalins, tada gal atpigins benziną ir pasirūpins genetiškai modifikuota duona ir kompiuteriniais žaidimais likusiems, t. y. vartotojams, ir tiems, kurie nemoka mokesčių. Naujasis ir pensinį amžių keis? Teisingai: jeigu jau rūpintis kitais, tai iki galo. Vadinas, iki 66 metų, o ne iki 62, šok striptizą Champs-Élysées! Aukščiausias menininko įvertinimas: galimybė mirti scenoje. Nauda – tiek ekonominė, tiek moralinė, ne viską pinigais gali įvertinti. Mergaite, prašom dar vieną alaus mano kaimynui. Taigi, jeigu manęs kas paklaustų, tai pasakyčiau... A nieks neklausiat? Vis tiek pasakysiu.

Kitoj balos pusėj gyvena toks Romney. Savas žmogus, milijonierius, žino būsimų milijonierių rūpesčius ir vargus. Štai kažką jis veikė Otterbeino universitete, užėjo į kavinę, atsikando sumuštinio, o čia šast ir prisistatė pilietis, negalįs susimokėti studento skolų, skundžiasi, t. y. gadina apetitą. Net negali žmogus ramiai pavalgyti. Bet Romney visuotinė gerovė yra pirmoje vietoje. Taip vargšui pasakė: „Sveikinu.“

Gilią atsako prasmę supras ne kiekvienas. Žmogus – pilna burna, reikia ypač įdėmiai klausytis. Aiškinu: rūpestis savo negalia yra pagirtinas reiškinys ir negali susilaikyt tokio nepasveikinęs. Po tokio atsako tik visiškas nesusipratėlis ir sąžinę praradęs nebrendyla drįstų abejoti Romney sugebėjimu suprasti likusius 99 % būsimų Amerikos milijonierių. Pagirtinas ir Romney rūpestis jaunimo problemomis: skolinkitės pinigų, nebijokite, darykite biznį. Jeigu nėra iš ko, skolinkitės iš tėvų. Va, žiūrėkit, vienas tik paprašė tėvo, o tas tik švyst 20 000 dolerių. Juk tokią sumą kiekvienas amerikietis iš kojinės ištrauktų net nemirktelėjęs. Nebent kojinės būtų kiauros. Bet tai jau stiliaus reikalai ir Romney čia visai niekuo dėtas. Ir apskritai nesuprantu, kaip galima žmogui prikaišioti jo turtus ir kasmetines 20 000 000 pajamas. Juk jis net mokesčių mažiau moka nei jo sekretorė. Žmogus akivaizdžiai stengiasi būti su mažiau pasiekusiaisiais ir ant žemesnio socialinio laiptelio be­stovinčiaisiais. Mergaite, norėčiau pakartoti žirniukų su spirgais.

Obama irgi baigė Harvardą ir taip pat skolinosi pinigų. Ir nieko jam neatsitiko. Tiesa, tapo prezidentu, bet kiek gi galima žmogui dėl to prikaišioti. Bet svarbiausia, kad Obama moka iš grabų prikelti numirėlius. Taip sako Romney, o tas juk nemeluos. Mes turėtumėm galvoti šitaip: Obama pagavo ir nugalabijo Osamą. Vadinas, moka vyrukas tvarkytis: išrenkam jį dar ketveriems metams. Be to, gal nugalabys ir likusiuosius. Romney ir panašūs sako: negerai rinkimų metu prikelti numirėlius, ir vadina tai politizavimu. Kitaip pasakius, kalba apie valdžią ir pinigus. Bet aš jums pasakysiu apie ką čia: matyt bijo, kad ir jų neprikeltų. Kvapas labai nekoks, be to, prisikėlę laksto po gatves paklaikusiom akim su biblijom po pažastim. Vargas ir našta šeimai ir visuomenei. Liūdnas gyvenimas, priešams nelinkėčiau. Gerai geriasi šiandien, kaip per kaimyno pagrabą. Apie ką aš čia... Aha, taigi ir sakau: visad turi žinoti, ko nori. Romney kažin kodėl vis apšneka Obamos apsaugos vyrukus, pasižymėjusius Kolumbijoj. Čia jau visai pro šalį. Atvirai pasakius, aš jo nesuprantu...

Romney nuvažiavo į Kosta Riką ir vienintelis scenoj nešoko. Net nesišypsojo. Matyt, norėta pasakyti: va, taip turi elgtis prezidentas. Pritariu. Nes jei šypsais atlapa burna, kaipmat gausi į dantis. Tarkim, kandidatas, smarkiai šypsodamasis viešai pareiškia mylįs visą šalį ir ypač priešingą partiją. Paskui nusifotografuoja su alkanais vaikais ir papasakoja, kaip jie kiekvieną vakarą eina miegot nevalgę – kaip tik dėl priešininkų partijos kaltės. Paskui kandidatas pavalgo, vėl nusišypso ir eini miegoti, nes visas tas reikalas turi išnokti. Kai atsikelia iš ryto, išvysta kitą besišypsantį kandidatą, laikrašty nusifotografavusį su vieniša penkių vaikų motina, kuri ką tik prarado darbą. Na, ir kaip gali tokį pakęsti? Taigi šypsena kenkia sveikatai ir aplinkinius provokuoja nedoriems darbams. Tada pirmasis kandidatas turi susirasti bedarbį santechniką ir pažadėt jam darbą. Kai tik jį išrinks prezidentu. Tada anas kandidatas nusišypso ir pradeda šnekėti apie tavo veiklą nedarbo metu, t. y. pradeda kelti iš numirusiųjų. Nuolat šypsantis taip ir ištrupa dantys. Aišku, dar prisideda ir radiacija iš Japonijos. Beje, nežinau, kodėl tik prezidentai gali surasti darbą, o kiti – ne. Juk atrodo, jeigu labai nori, paėmei ir suradai. Mergaite, gal galėtumėt tą vyruką išnešti. Toks alaus bokale ir paskęsti gali. Be to, knarkia kaip pasiutęs. Penktas bokalas, pats laikas pakalbėti apie sielos reikalus. Talibanas išleido poezijos rinkinį. Aš visad galvojau, kad jie dvasingi vyrukai. Juk be jokios priežasties į karą neisi: I will murder all the enemies of your religion and prosperity, I will gradually make you the holy necklace of Asia.

Ne taip kaip Obama: atsikėlė vieną gražų rytą ir išgirdo balsą kaip tas archangelas Paulius nuo arklio ant galvos nukritęs. Jam net akyse prašviesėjo, sakė, kad jis dabar jau myli homoseksualus. O paskui išlėkė į Holivudą. Obama išlėkė. Romney niekas į Holivudą nekviečia, tad ir duodasi po universitetų kavines: gyvenimo sakralumas, tradicinis šeimos apibrėžimas... Ko tik pilna burna neprišnekėsi. Aš jums sakau, prie gero šitos vertybės neprives. Manau, kad be egzorcistų neapsieisi. Arba ištremt abu žalčius į negyvenamąją salą ir žiūrėti, kuris išgyvens. O prezidentu paskirti Tryškių kleboną. Mergaite, dar vieną bokalą, kad akyse prašviesėtų. Myžt norisi. Palaukit, niekur neikit, tuoj grįšiu.


 

Skaitytojų vertinimai


91812. rikis2012-05-28 07:57
?

91821. samana2012-05-28 09:52
Juokdarys.

91830. muse 2012-05-28 11:30
nuostabu. labai šmaikšti politinė apžvalga. taip gardžiai prisijuokiau... nors tu ką..ką..

91836. Ežeras2012-05-28 11:41
Pritariu "rikiui".

91839. muse 2012-05-28 12:04
sa mana mana, kad tai juokdarys. ir labai gerai, nes ir karaliai laikydavo juokdarius. ir tik jiems leisdavo pasakyti tiesą, jei ką..

91840. kafkė - 2012-05-28 12:09
po šimts pypkių ir tiek pat kalaktutų!!! Poliktinė satyra. Štai ko jau seniausiai laukiu. Tai yra tai, ko šiandieninėje Lietuvos medijoj labiausiai trūksta. Tarptautinės politikos apžvalgos per satyros prizmę. Šaunuolis, Rolandai, varyk taip ir toliau. Tau puikiai sekasi.

91841. beje, 2012-05-28 12:11
Delfyje R.Bogdano straipsnis - "Pedofilija - tik slaptažodis" irgi maloniai nustebino.

91843. puikus "eilinio" komentaras iš delfio2012-05-28 12:37
eilinis 2012-05-28 01:59 Pedofilijos fenomenas, kaip ir homoseksualizmo, yra dabartinės kultūros žmonių pasaulyje “naujieji tolerantiškos kultūros flagmanai“ . Mestas iššūkis (aktyvus atkirtis pedofolijos faktui) globalistinei „neo kultūrai“, kurios kontekste seksualiniai iškrypimai yra sudedamoji šio darinio („kultūros“) dalis. Mano galva (ir ne tik mano) ši byla niekada nebus ištirta, nes jos baigtis (logiška) suduotų stiprų smūgį pasaulinės destrukcijos “technologijos” pamatui. Dabartinės antimoralios kultūros tikslas - tiek homosex, tiek pedosex, tiek iškreiptas heterosex, tiek holivudishkas smurtas, tiek tuščia lėkšta,kvaila, banali informacija apie „viską“ suvyniota į tą pačią “holivudišką masturbaciją” - visas šitas mėšlo gaminimas, bei exportas kerta per žmogaus sąmonę, pasekoje per moralę, toliau pasekoje žmogus tampa biorobotu, arba paprasta vartotojiška daržove (kas labai akivaizdu jau dabar), toliau pasekoje tokį belytį, bevalį, be tautos, nacionalinių šaknų (emigracija), be jokios dvasios produktą (humanoidą) galima kur kas lengviau valdyti, bei juo manipuliuoti.... tas produktas savanoriškai pajungia kažkiek vis dar funkcionuojančius savo sąmonės likučius į medios “serverį” ir jau čia neo biorobotas atlieka tik užduotas komandas, programas, bei funkcijas iš “centro”. Bendrame globalizacijos kultūros kontekste, pedofilija po truputėlį imama lyginti su legalizuotu homoseksualizmu. Juk matom kas įvyksta kada normalus sveikas žmogus meta iššūkį šiam iškrypimui. Tie kas suvokia, jog homosexualizmas pilnai legalizuotas kaip santykių norma mūsų pasaulyje, turėtų suvokti, kad visai ne už kalnų ir pedofilijos legalizacija, tad visas šitas eurokolūkio (kaip globalizacijos įrankio periferijose) sarginių šunų (LT seimo, arba LT chuntos) amsėjimas dėl bebaigiančio rusenti pedofilijos skandalo yra jau kaip ir nuosprendis žmogaus teisei į prigimtinę moralę, arba bent jau į bandymą tapti moralesniu, nes žmogaus evoliucijos eigoje tik moralumas sąlygoja tobulėjimą. „laisvojo“ pasaulio „tobulos šiuolaikinės kultūros “ eksportas tai – pats galingiausias propogandinis ginklas prieš žmonių sąmonę. Tai kas vyksta dabar Lietuvoje nėra joks unikalus reiškinys, tai tik savotiškas gilios istorijos pasikartojimas – dar galutinai nesujauktos sąmonės savininkai meta iššūkį naujajam „kryžiaus žygiui“. „Neo dievai - kryžiuočiai“ siekia krikšto visiems – naujoji „kultūra“ privalo būti pasėta žmonių sąmonėse be jokios išimties. Ne be reikalo seksualiniai dalykai kaip labiausiai prioritetiniai žmonių pasaulyje neo „kultūroje“ užima svarbią vietą, tad tas kas sėdi prie „serverio“ – nusitekęs labai rimtai. „Dievų“ parankiniai provincijose gal ir suvokia sveikai reikalo esmę, bet jie yra priversti vykdyti “centro” užduotas programas, nes jie jau ir yra tie aukščiau paminėti „neo kultūros“ dariniai – užzombinti biorobotai, juos maitina dosnus darbdavys, tad būkit ramūs – vaivorykštės spalvų vėliavos plevėsuos vis dažniau ir dažniau Marijos žemėj, tokios programos, tad ir pedofilija laikinai su savotiškom išlygom ilgainiui bus legalizuota. Lietuviai paskutiniai Europoje priėmė (pasidavė) krikščionybės krikštą...istorija kartojasi.

91856. Kukas2012-05-28 13:22
Būtų visai smagus rašinėlis, jei ne mauzeriška pabaiga. LNK peliukai irgi pradeda Kubiliumi arba kita politpersona, o baigia antru galu. Rado kuo sekti.

91860. raimis, šalutinis įspūdis...2012-05-28 13:49
Visai smagiai apžvelgti rinkiminį USA beprotnamį. Bet pabaiga blogiau nei Sūrskio ir Mauzerio dialogas: nėra peliukų veidelių, o leksika lieka kaip nuoga dama priešpirtyje....

91876. cc2012-05-28 15:39
Visai neblogai.:)

91878. po palme2012-05-28 15:55
http://rolandaskausas.blogspot.com/ nesutrumpintas Politines Apzvalgos tekstas, mielai prasom.

91880. Rusla :-) 2012-05-28 16:41
Rolandai, kaip visada - į dešimtuką ;)

91889. britva 2012-05-28 18:20
Obamos geras bruožas yra tas, kad jis baigė Kolumbijos universitetą, Harvarde stažavosi tik vienerius metus. Toks "atsižymėjimas" greičiausiai jau būtinas, jei nori daryti karjerą USA:) Na o kas dėl gėjų "santuokų" legalizavimo, tai reiktų dar gerai pagalvoti - ar nebūtų geriau šiuos jų santykius bent kiek teisišaii kontroliuoti įteisinta partneryste, kartu apsaugant nuo jaunuolių išnaudojimo, o pasinaudojus išmetant į gatvę? tuo pačiu galima būtų jiems suteikti ir psichologinę pagalbą kaip šeimai kartu gydant, padedant išaugti iš šios "orientacijos? Tokia mintis man šovė į galvą jau tada, kai lenkų gėjai metėsi į labai nepadorių ir ekstremalių anarchistinių politikų pusę ir laimėjo per rinkimus 9 procentus rinkėjų balsų.

91892. rdau tik šį neesminį gabaliuką iškirptą. O kas dar? 2012-05-28 18:39
Ne visi išgarsėjimai yra tos pat vertės. Vienas dalykas jei rašai memuarus iš viešųjų namų, ir visai kitas jeigu iš Baltųjų Rūmų. Juolab kad apsaugos vyrukai neprisirinko mergužėlių iš gatvių, bet mergičkų iš katalogo už $800 per valandą. Tai kiek už valandą turėtų mokėt prezidentas? Och...Net kūnas pagaugais nueina pagalvojus. Prezidento atsakomybė yra ne juokas.

91901. Nebas2012-05-28 19:54
LNK krachas: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WuHHNHNNxNg

91925. mauzeris2012-05-28 22:51
cia reikia juoktis, o ne verkt

91932. fui fui fui2012-05-29 00:09
nebai, galėjai iš karto pasakyti kad ten bus rodoma eilinė LNK "poddielka". su plakatu už stankūnaitę, stovi provokatorius, ką tik grįžęs iš kalėjimo už trylikametės išprievartavimą. Pats prisipažino. Ir LNK tame mitinge prie prezidentūros tiktai jį filmuoja. Sukurps vėl kokią keistai melagingą istoriją. Štai kas yra tikrieji Stankūnaitės užtarėjai. LNK samdiniai ir liudininkai uždengtais veidais, atsiprašant, patys nusikaltėliai? Tai gal ir žydus žudė tokie patys... paleisti iš kalėjimų, bet vėliau ėmę kaltinti pačius nekalčiausius. košmaras.

91936. kche, kche, kche2012-05-29 07:20
Ar nepagalvojote, kad tas trylikametės prievartautojas su plakatu už stankūnaite yra kedofilų viešųjų ryšių akcija skirta visokioms fui fui fui? Jei nepagalvojote, reiškia -akcija pavyko.

91941. briedis2012-05-29 08:14
politikuoti reikia restoranuose, o ne aludėse.

91944. vizitor2012-05-29 08:36
manau kad Lietuvos visuomenė galėtų paduoti LNK į teismą už visas LNK apgavystes, tyčinius melus. Juk turi vieną kartą baigtis šie sukčiavimai teisinėje valstybėje. Argi nėra nei vieno straipsnio už žmonių mulkinimą? Kuo baigėsi "liudininko" Žalymo "parodymai". Melas liko nenubaustas, Dalis visuomenės suklaidinta ir supriešinta su ta dalimi, kuri dar moka savarankiškai atskirti grūdą nuo šūdo. Juk ne visi vienodai vystosi. Didžiausia bėda ta, kad tie, kurie lėčiau vystosi, labiausiai veržiasi dominuoti ir kontroliuoti visus likusius.

91949. Nebas2012-05-29 09:07
mane tik stebina ant kiek viskas paprasta ir tikrai nepanšu į prašmatnų restoraną su rinktoiniais vynais - eilinė aludė su dviejų rūšių alumi - tamsiu ir šviesiu; na o užkanda visiems vienoda.

91955. kalvio Ignoto teisybė - kche...2012-05-29 10:38
kuom pats kvepi, tuom kitą tepi? Istorija sako, kad tiesos ieškojimas paprastai geruoju niekam nesibaigdavo. Nuo Sokrato iki šiandieninio mokinuko už tiesos ieškojimą baudžiama. Skiriasi tik baudimo būdai, bet moralas lieka tas pats – neišsišok. įsitvirtinusiems "tiesos" turėtojams paprastai nepatinka kitų tiesų ieškotojai. Ir nebūtinai todėl, kad nepatiktų jų tiesos – jos tiesiog nepatogios. Nes pateisindami ieškojimus jie patys prarastų tiesos turėtojų statusą. Aišku?

91956. kalvio Ignoto teisybė - kche...2012-05-29 11:16
pamąstyk kche, pagalvok kodėl mokytojai reikalauja atsakinėti tiksliai, kaip jie padiktavo arba kaip parašyta vadovėlyje. O juk turėtų skatinti mokinius ieškoti tiesos...kaip tai daroma Vakaruose, . Tėvai, savo ruoštu, taip pat skatina stropiai mokytis tik dėl gero pažymio, o užaugę vaikai taip ir nesužino, kas yra tiesa ir kur jos ieškoti. Jie prikimšo galvas kitų apvirškintų ir atrajotų žinių, bet gyventi taip ir neišmoko. Jie žino, kokiu greičiu reikia važiuoti, kokie pagrindiniai fizikos dėsniai, kada reikia keltis, kas yra magnetiniai laukai, o svarbiausia, jie žino, kad ko negali pažinti racionaliu skaičiuojančiu protu, to apskritai nėra... savo tiesą jie turi. Turi, laiko tvirtai ir saugiai pasidėję...aišku, kad bet kokios kitos tiesos paieškos yra blogis, nes jos kvestionuoja jų turimą tiesą, kuri jiems atrodo objektyvi, nes pagrįsta kažkuo,,, lengvai suskaičiuojamu:) `````o juk įstatymus pateikia ir priima tokie patys konkretūs žmonės.Suformuoja poziciją, paremia ją arba prieštarauja. Kiti žmonės kitaip rekglamentuoja tuos pačius įstatymus. Moksliniai tyrimai mažai ką objektyvesni. Ten irgi egzistuoja susitarimas, kokie tyrimai bus laikomi patikimais, o kokie ne. Po kiek laiko mokslininkai patys paneigia ankstesniuosius tyrimus ir pateikia kone priešingus. O socialiniuose moksluose dar mažiau objektyvumo. Kažkas susitaria, kuriuos leidinius laikyti prestižiniais, o kuriuoss ne. O ten paskelbtų autorių citatas - pakankamu pagrindimu. Panašiai kaip pagrįsdavom savo istorinius darbus Lenino - Markso citatomis. Tai neturi nieko bendro su logika. nei Marxas, nei jo sekėjai niekuomet nepagrindė, kaip jų komunistinė visuomenė galėtų funkcionuoti ekonomiškai, – marksizmas šiandien tebėra neregėtai populiarus. Ir jo trockistiniai pasekėjai šiandien konfliiktuoja su Garliava.

91958. kafkė - 2012-05-29 11:32
tiesa nieko bendro neturi su dauguma. Kaip kažkas yra sakęs - 99 gali būti neteisūs, bet vienas teisus. Jei tiesa demokratinėj valstybėj ir yra SUSITARIMO DALYKAS kuriant įstatymus, bei apribojus atskirų individų originalias mintis ir kūrybiškumą, nemanau, kad tai veda prie visuotinės gerovės. Tai tik ją stabdo. Ten kur buvo apribotas mąstymas, karai ir nusikaltimai vyko, vyksta ir vyks. Rusija ribojo savo pavergtų tautų mąstymą, o rezultate jis sprogo ir pasklido po Vakarus tokia nusikaltėlių armija, kokios niekada neturėjo net atsilikusios Trečiosios šalys.

91963. opinia 2012-05-29 11:45
taigi, ne tik susitarta tiesa, net ir priklausymas ES struktūroms negarantuoja nei taikos, nei gerovės. Graikiją reikia remti taip, tarsi ji būtų nusiaubta po didelio karo. Paremti tam, kad atstatyti tikėjimą ES. Bet kaip čia susikerta keli tikėjimai ir virtuali erdvė subyra, taip ir ES gali subyrėti pagal tikėjimą, pagal mentalitetą, jei nebus ieškoma vieno visus jungiančio tikėjimo. Ne dirbtinio, bet pamatinio.

91968. Ežeras2012-05-29 12:14
"... ir priklausymas ES struktūroms negarantuoja nei taikos, nei gerovės". Taip, negarantuoja! Nes jokių garantijų neturime, neturėjome ir neturėsime,-jos neįmanomos iš principo(ir už tai ačiū Jos Ekscelencijai Gamtai)! Yra tik skirtingos įvykių, procesų ar reiškinių tikimybės. O taikos išsaugojimo ir gerovės kilimo tikimybė ES yra lygiai 2418 kartų didesnė nei iki jos susikūrimo.

91971. opinia 2012-05-29 12:38
ar pastebėjot, kad ekonomistai dažniau kalba apie kultūrą, nei kultūros darbuotojai - verslo kultūra, vartojimo kultūra, reguliavimo kultūra... tik bėda ta, kad šios kultūros nesivysto. Nes jų duona užir vynas - pasitikėjimas, kitaip tariant, nekaltumo preziumcija (nepagautas - ne vagis). negalėjimas pasitikėti yra bėda tų, kurie negali pasitikėti, o ne tų, kuriais nepasitikima. O už tai atsakingi yra visuomenės informavimo priemonės - medija ir tie, kurie ją kontroliuoja, `žurnalistų pusrytėlius` ruošia. Kaip sakė vienas protingas žmogus - viuomenei nepasitikėjimas yra didesnė bėda, nei visos apgavystės kartu sudėjus, nes tada nėra ni taikos, nei kultūros.

91972. b2012-05-29 12:51
balsuoju už Obamą. Jis su Klinton - karališka pora. O Romney, manau, iš tiesų vertas šios kritikos. Keistas aplamai tas mormonų tikėjimas. Nors tie du mormonai, kažkada užklydę į mano butą, nustebino savo švaria lietuvių kalba, kurią, jų teigimu, išmoko per kelis mėnesius... neva su Šv.trejybės pagalba. Sunku buvo patikėti kad jie neturi lietuviškų šaknų.

91979. miels po palme2012-05-29 14:29
o iš kokio biznio praturtėjo tas mormonų Ramzesas, bais įdomu sužinoti. ir ar jis neokonų partijai priklauso?

91996. krankt po palmei2012-05-29 17:01
geras. visus zalcius i negyvenama sala!

92000. ups!2012-05-29 18:04
panašu kad Vatikane prasidėjo įvykiai, kuriuos nuspėjo filmo "Turim popiežių" autorius. kažkas knisasi po šventojo sosto pamatais. kažkas skubina Benediktą į paskutiniąją kelionę, kad galėtų 2013 metams užfudyti katalikams ir pasauliui antikristą?

92005. cc2012-05-29 18:21
NATO mūsų taikos garantas.

92008. nekonfūzytas2012-05-29 18:55
konFūzyti? kažkaip kaušiškai skamba. atleiskit jeigu komentaras pasirodys nekorektiškas, man tikrai prasideda konfūzija.

92010. kas antras žodelis2012-05-29 18:57
bet bet arba bet. ir taip toliau ir panašiai. Bet ir stilius rašliavonės...

92013. bet2012-05-29 20:22
bet bet bet bet bet bet bet/e,a,dmol, 2/4 taktas

92014. tryskiu klebonas2012-05-29 20:24
Neliskit prie Vatikano, cia mano karalyste ir mano bankelis

92045. betkas tryskiu klebonui2012-05-29 23:11
VATIKANAS tai ne bet/koks bet. Apie ji verta parasyti. 1

92079. Suras save perejusi i proza2012-05-30 13:23
.

92082. :)2012-05-30 13:56
po lytinę prozą:) o ką? negalima?

92083. kafkė - 2012-05-30 14:03
ir aš neaukočiau libido dėl šiuolaikinės katalikų bažnyčios. Jei esi pkrikštytas, meldiesi, skaitai Biblija, lankai bažnyčią sekmadieniais tai dar nereiškia, kad jau nebesi varganas paklydėlis ;..

92094. ...2012-05-30 15:40
isvardinti dalykai panasu i paklydima

92098. po palme(dekoja skaitytojams)2012-05-30 16:30
dekui uz komentarus ir paskaityma. Pazadu ateity libido kreipti teisinga kryptim, t.y. i sviesu rytoju

92124. kafkė - 2012-05-31 10:28
išvardinti dalykai tėra mūsų pačių pastangos. To nepakanka. Tai neduoda vaisių. Krikšionie - tas kuris priėmė Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, tas kuriame Šventoji Dvasia reiškia Kristaus gyvastį, augina Jo meilės vaisių. Jėzaus savybes mumyse išugdo Šventoji Dvasia. Niekas savo jėgomis negali gyventi krikčioniškai. Dievas žino tai, todėl ir paliko Šventąją Dvasią krikščionims, kurie užmiršo šiuo gyvenimo gido paslaugomis pasinaudoti tam, kad jungas būtų lengvesnis, o dvasia duotų vaisių. "Jei pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite ko tik norėsite ir jums bus suteikta." Kartais stengiamės daryti gera, bet pačių pastangos vaisiaus neduoda. Tos nevaisingos šakelės, negeriančios syvų iš vynmedžio, gali būti nupjautos. Šv.Dvasia ir yra tas syvas, kuris suformuoja didelius ir gardžius vaisius. Priskiepijimas prie vynmedžio tai mūsų išgelbėjimas. Kai nusidedme, užgniaužiame Šv.Dvasią. Krikštas - tai priskiepijimas, bet tai dar nereiškia, kad syvai jau tekės savaime. Patys turime leisti veikti tiems syvams, Šv,Dvasios veikimui. Tada mūsų džiaugsmas nebepriklausys nuo kitų elgesio su mumis. Pyksta jie, šmeižia jie mus ar dar kaip nors kenkia, mes tuomet puikiai suvokiame, kad jie tiesiog nežino ką daro, nes neturi to gyvojo vandens šaltinio, kokį turime mes, ir pyksta, nes džiūsta iš troškulio. Išliksite ramus, nes leisite reikštis Šventajai Dvasiai.Ir ši ramybė nepriklauso nuo aplinkybių. Tada kaltintojai nesupras kodėl neatsakome tuo pačiu. Tuo nebūsi tikras, kol neišbandysi. Pačių pastangos dažnai susiduria su nesekme.

92125. asilas 2012-05-31 10:54
nėra didesnio rasisto už įsimylėjusį vyrą. Jis ima domėtis tik viena moterimi, o visos kitos gali pranykti... su visu likusiu pasauliu:)

92126. Ežeras2012-05-31 10:57
...belieka Jėzų Kristų paskelbti Vilniaus miesto valdovu.

92141. po palme>?2012-05-31 14:10
gerbiama samana, kokiu budu sis konkretus opusas yra susijes su jusu evangelizacinem pastangom?

92142. po palme(susimaise)2012-05-31 14:33
klausimas skirtas kafkei

92196. archangelas Paulius2012-06-01 13:18
tiesioginiu, jei ką:)

92206. klausimas Pauliui2012-06-01 16:07
kaip galvele?

92211. cc- Po Palmei2012-06-01 16:33
Kafkė mėgina nemokamai perspausdinti šv.Raštą į Žaliuosius puslapius. Už tai jai pažadėtas honoraras- vieta arčiau Viešpaties. Gal tik ne į tą pataikė?

92212. cc- Ežerui2012-06-01 16:35
Pavojinga mintis- Zuokas bus nepatenkintas. Bent jau aš nenorėčiau plaukti aukštielninkas Nerimi dar tokiu šaltu oru.

92247. ...2012-06-02 07:02
kas jam toki dalyka pazadejo?

92250. archangelas Paulius2012-06-02 10:44
o aš manau, kad kafkė metė pirštinę popalmeriui. būtų įdomu stebėti šias rungtynes. bat matosi, kad popalmeriui neužteks drąsos:)

92315. po palme(priblokstas didelio tikejimo)2012-06-02 23:27
apie ka cia vyksmas? Pirstinem archangelas metos, kitas evnngelizuoja. Ne eiliniams protams cia, kur jau man.

92582. ?2012-06-06 11:43
ar tai reiškia, kad popalmeris bijo reikšti savo religines pažiūras?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:37:29 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba