Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-05-25 nr. 3381

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• Šokio spektaklis „Feel Link“56
• Pasaulinėje paro­doje EXPO 2012
• DOMICELĖ TARABILDIENĖ
• ŠARŪNAS AKELAITIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
Turite teisę tylėti.
Visa, ko nepasakysite,
gali būti panaudota prieš jus
23

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Vilniaus sodai
13
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
„Iš klaidingo seka bet kas“
14
• Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas6

POKALBIAI 
• Pokalbis su JONU MIKELINSKU.
Kūdikio akys ir filosofo galva...
25

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poezijos pavasario almanacho balsai
6
• PRANAS VISVYDAS.
Besivejant praėjusį laiką
1
• AIGUSTĖ TAVORAITĖ.
Baden Badeno terapija
2
 Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
In+Va
1
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Paroda vaikams?

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
Save mąstantis judesys „Naujajame Baltijos šokyje ’12“

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Yra tokia šalis20

MUZIKA 
• ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ.
Niujorkas. Kompozitorės dienoraščiai (4)
1

PAVELDAS 
• REGINA MAKAUSKIENĖ.
Palangos gintaro muziejaus unikumai –
EXPO 2012 Pietų Korėjoje
2

POEZIJOS PAVASARIS 2012 
• RENGINIŲ PROGRAMA

POEZIJA 
• DIANA PAKLONSKAITĖ17

VERTIMAI 
• SUJATA BHATT2

PROZA 
• KOTRYNA ZYLĖ .
Mudu du į Milioniškes
13

25 PUSLAPIS 
• SIGRIDA RUPŠYTĖ.
Fikcijos lauke – autobiografijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ALEXANDRA SUNDQVIST.
Malmė sprogsta nuo komiksų
2
• EMILIJA VISOCKAITĖ.
Nuogas vištos kūnas, sėdintis ant butelio
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Šarūno Akelaičio svaigulys
2

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas
 
• ROLANDAS KAUŠAS.
Politinė apžvalga­
56
• MARIS BĖRZINIS.
Gūtenmorgenas ir modeliai

Skaitytojų oši moši 
• Šimtas dešimtoji savaitė369

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

FILOSOFIJA

Pasaulis kaip valia ir vaizdinys : keturios knygos ir priedas, kuriame pateikiama Kanto filosofijos kritika / Arthur Schopenhauer ; iš vokiečių kalbos vertė Arvydas Šliogeris. – 2-oji patais. laida. – Vilnius : Margi raštai, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 759, [1] p. : portr. – (Filosofijos klasika : didžioji serija). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-426-5 (įr.)


MENAS. FOTOGRAFIJA

Reminiscencijos = Reminiscences : [fotoalbumas] / Algimantas Kunčius ; [sudarytojai Algimantas Kunčius, Agnė Narušytė, Giedrė Kadžiulytė ; vertimas į ang­lų kalbą: Robertas Beinartas, Agnė Narušytė]. – Vilnius : Apostrofa, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 132, [2] p. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-605-70-6 (įr.)

Teatro ir kino muzika : teorinės medžiagos konspektas / Antanas Kučinskas. – Vilnius : Kronta : Naujosios muzikos komunikacijos centras, [2011] (Vilnius : Baltijos kopija). – 99, [5] p. : iliustr. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-401-092-7

Vilnius. Kaziuko mugė ir kiti kermošiai : [fotoalbumas] / Vytautas Lisauskas. – [Vilnius] : Pavilniai, [2012]. – 159, [1] p. : iliustr., faks. – Virš. aut. nenurodytas. – Nugar. antr.: Kaziuko mugė. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-609-95375-0-4 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apysakos / Fiodoras Dostojevskis. – Vilnius : Margi raštai, 2010- . – ISBN 978-9986-09-407-4 (įr.)

T. 3 / sudarė, iš rusų kalbos vertė ir paaiškinimus parengė Ramutė Rybelienė. – 2011 (Vilnius : Spauda). – 463, [4] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-09-422-7

Bankoko 8 / John Burdett ; iš anglų kalbos vertė Ina Rosenaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 374, [1] p. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-543-9 (įr.)

Big Suras : [romanas] / Jack Kerouac ; iš anglų kalbos vertė Saulius Repečka. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Vilnius : BALTO print). – 214, [1] p. – (Juoda avis, ISSN 2029-2589). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-549-1 (įr.)

Ilgesio gijos : vertimai, eilėraščiai / Irena Julija Foktienė, Alma Foktaitė ; [sudarė Algirdas Sinkevičius]. – [Vilnius : Karminas], 2012 (Vilnius : Karminas). – 151, [1] p. : nat. – Dalis gretut. teksto liet., vok. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-609-8031-17-1

Ilgintis Kisindžerio : apsakymai / Etgar Keret ; iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempertaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 191, [1] p. – (Šiuolaikinė proza, ISSN 2029-2570). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-544-6

Išvarymas : vieno obuolio kronika : pjesė / Marius Ivaškevičius. – Vilnius : Apostrofa, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 161 p. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-605-72-0

Migrantai : [poema ir eiliuoti publicistiniai etiudai] / Mykolas Pužauskas. – Utena : Utenos Indra, 2012 (Utena : Utenos Indra, 2011). – 338, [2] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-011-9 (įr.)

Mirštančių lapų šauksmas : romanas / Libar M. Fofana ; iš prancūzų kalbos vertė Gerda Ana Melnik. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 179, [4] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9986-16-888-1

Mirtininkės dienoraštis. Chadiža : [romanas] / Marina Achmedova ; iš rusų kalbos vertė Irena Potašenko. – Vilnius : Metodika, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 367, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-066-3 (įr.)

Mylėkime žemę : [eilėraščiai] / Algirdas Urbšys. – Utena : Utenos Indra, 2012 (Utena : Utenos Indra). – 39, [1] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-455-029-4 (įr.)

Orfėjo kriauklė : [poezijos rinktinė] / Adam Zagajewski ; [iš lenkų kalbos vertė Eugenijus Ališanka]. – Vilnius : Kronta, [2011]. – 93, [3] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-401-093-4 (įr.)

Paskutinis eksperimentas : romanas / Vytautas Leščinskas ; [iliustracijos autoriaus]. – Vilnius : Žaliasis pasaulis, 2012 (Vilnius : Jusida). – 182 p. : iliustr. – Tiražas [250] egz. – ISBN 978-9986-618-20-1

Ponas Pipas : [romanas] / Lloyd Jones ; iš anglų kalbos vertė Agnė Šeibokaitė. – Vilnius : Metodika, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 206, [2] p. – ISBN 978-609-444-067-0 (įr.)

Second life. Gyvenimas tinkle : romanas / Stanislava Nikolova-Čiurinskienė ; iš bulgarų kalbos vertė Laima Masytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 295, [1] p. – (Šiuolaikinė proza, ISSN 2029-2570). – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-548-4 (įr.)

Širdies svajonių vėriniai : eilėraščiai / Eugenija Menzoriutė-Jašinskienė. – [Šiauliai : Titnagas], 2012. – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-613-36-7

Trumpų amžinų meilių knyga : romanas / Andreļ Makine ; iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 139, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-890-4 (įr.)

Ženklai.. : gyvenimo daugiabutyje kronikos / Jonas Kiriliauskas. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2012. – 175, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-863-52-6


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Atsiprašau, Slibinuk! : pjesės vaidinti vaikams / Ramutė Skučaitė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 254, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-884-3

Geriausias pasaulyje tėvelis! / Eleni Zabini, Susanne Lütje ; [iš vokiečių kalbos vertė Živilė Gapšienė]. – Vilnius : Nieko rimto, [2012] (Spausd. Malaizijoje). – [16] p. : iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-441-037-6

Kai žemelė atsibudo : eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Kaunas : Aušra, [2012] (Kaunas : Aušra). – [16] p. : iliustr. – Tiražas [4500] egz. – ISBN 978-609-400-032-4

Kurmis ir automobilis / Eduard Petiška ; iliustravo Zdeněk Miler ; iš čekų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Spausd. Čekijoje). – 62, [2] p. : iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-609-441-041-3 (įr.)

Mamulė Mū ir Varna : [apysaka] / Jujja ir Tomas Wieslander ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustravo Sven Nordqvist. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 126, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-441-043-7 (įr.)

Mamulė Mū supasi : [apysakaitė] / Jujja ir Tomas Wieslander ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustravo Sven Nordqvist. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – [28] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-040-6 (įr.)

Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų / Debi Gliori ; iš anglų kalbos vertė Saulius Repečka ; [dailininkė Debi Gliori]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012] (Kaunas : Indigo print). – [32] p. : iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-23-551-4

Stebuklingas portfelis : [apsakymai] / Vytautas Račickas ; [dailininkė Rūta Baltakienė]. – 3-iasis leid. – Vilnius : V. Račickas, [2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-408-256-6 (įr.)

Superagentas 000. Auksinės kengūros paslaptis : detektyvas [vaikams] / Lesia Voronina ; iš ukrainiečių kalbos vertė Irena Aleksaitė ; iliustravo Katerina Biletina. – Vilnius : Nieko rimto, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 188, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-046-8 (įr.)


Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:36:44 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba