Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-05-25 nr. 3381

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• Šokio spektaklis „Feel Link“56
• Pasaulinėje paro­doje EXPO 2012
• DOMICELĖ TARABILDIENĖ
• ŠARŪNAS AKELAITIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
Turite teisę tylėti.
Visa, ko nepasakysite,
gali būti panaudota prieš jus
23

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Vilniaus sodai
13
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
„Iš klaidingo seka bet kas“
14
 Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas6

POKALBIAI 
• Pokalbis su JONU MIKELINSKU.
Kūdikio akys ir filosofo galva...
25

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poezijos pavasario almanacho balsai
6
• PRANAS VISVYDAS.
Besivejant praėjusį laiką
1
• AIGUSTĖ TAVORAITĖ.
Baden Badeno terapija
2
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
In+Va
1
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Paroda vaikams?

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
Save mąstantis judesys „Naujajame Baltijos šokyje ’12“

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Yra tokia šalis20

MUZIKA 
• ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ.
Niujorkas. Kompozitorės dienoraščiai (4)
1

PAVELDAS 
• REGINA MAKAUSKIENĖ.
Palangos gintaro muziejaus unikumai –
EXPO 2012 Pietų Korėjoje
2

POEZIJOS PAVASARIS 2012 
• RENGINIŲ PROGRAMA

POEZIJA 
• DIANA PAKLONSKAITĖ17

VERTIMAI 
• SUJATA BHATT2

PROZA 
• KOTRYNA ZYLĖ .
Mudu du į Milioniškes
13

25 PUSLAPIS 
• SIGRIDA RUPŠYTĖ.
Fikcijos lauke – autobiografijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ALEXANDRA SUNDQVIST.
Malmė sprogsta nuo komiksų
2
• EMILIJA VISOCKAITĖ.
Nuogas vištos kūnas, sėdintis ant butelio
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Šarūno Akelaičio svaigulys
2

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas
 
• ROLANDAS KAUŠAS.
Politinė apžvalga­
56
• MARIS BĖRZINIS.
Gūtenmorgenas ir modeliai

Skaitytojų oši moši 
• Šimtas dešimtoji savaitė369

AKTUALIJOS

Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas

[skaityti komentarus]


Lenkiją ir Lietuvą nuo seniausių laikų sieja istorija ir kultūra. Neįsivaizduojamas yra šios bendrijos, stipresnės nei valstybinės formacijos, suardymas. Geriausias šios bendrijos liudijimas – bendros Gotikos, Renesanso, Baroko, Apšvietos, Romantizmo epochos. Tai europinė mūsų tradicija.

Modernioji era lėmė tautų emancipaciją, o kartu ir politinių skirtumų tarp bendrijų atsiradimą. Per praėjusį amžių šiuos procesus ne kartą lydėjo sunkiai pamirštamos žmonių dramos ir tragedijos ne tik mūsų šalyse.

Naujojo tūkstantmečio pradžioje demokratinės šalys, abi visuomenės ir jas sudarančios tautos, įstodamos į NATO bei Europos Sąjungą išsilaisvino iš totalitarizmo pančių ir pasirinko laisvųjų ir lygiųjų bendriją. Tai mūsų dabartis ir mūsų ateities pamatai.

Tačiau valstybių sąjungos nieko neapsaugo nuo kaimyninių nesusipratimų ir diplomatinių ginčų. Negera atmosfera, kartkartėm atsirandanti lenkų ir lietuvių santykiuose, kelia nepasitikėjimą ir apsunkina tarpusavio supratimą. Nežiūrint skirtingų nuomonių, mes negalime pasiduoti blogiems prisiminimams, baimių ir atgyjančio blogio vieni kitų atžvilgiu retorikai.

Net sunkiausiais laikais tarp mūsų netrūko geros valios žmonių. Šiandien reikia remtis jų palikimu – konceptualiomis Jerzio Giedroyco ir Paryžiaus „Kultūros“ įžvalgomis: Lenkija ir Lietuva neturi kitos perspektyvos kaip tik gerą kaimynystę, tarpusavio supratimo kūrimą ir regiono saugumą užtikrinantį bendradarbiavimą. Reikia remtis Stanislawo Stommos ir Czesławo Miłoszo palikimu, galiausiai Jono Pauliaus II, supratusio gilią, universalią mūsų bendrų tradicijų esmę, mąstymu.

Lenkų ir lietuvių santykiai neturėtų apsiriboti vien tik valstybiniais ryšiais. Remdamiesi tarpusavio supratimu, turėtume kurti geros kaimynystės, demokratinės kultūros ir pilietinės civilizacijos tarp lenkų ir lietuvių bendriją. Būtina pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir bažnyčių bendra veikla, būtina teisinga informacija. Būtini jaunimo mainai, turizmo plėtra, bendradarbiavimas meno, kultūros, mokslo, švietimo srityse. Reikalinga nuolatos vykstanti istorinė ir visuomeninė diskusija. Reikalinga bendra ekonominė veikla. Reikalingos žinios apie vieni kitus.

Šių siekių vedami žemiau pasirašę visuomeninių, kultūrinių, ekonominių organizacijų ir žiniasklaidos atstovai bei intelektualai nusprendė steigti Dialogo ir bendradarbiavimo forumą. Įsipareigojame imtis visokeriopą tarpusavio supratimą, santarvę ir bendradarbiavimą tarp abiejų Lenkijos ir Lietuvos visuomenių ir tautų skatinančios veiklos bei ją remti. Deklaruojame, kad stengsimės, jog mūsų šalių viešoji nuomonė gautų teisingą informaciją ir kad nuolat turtinsime vieni kitus žiniomis.


1. URSZULA AUGUSTYNIAK – istorikė, Varšuvos universiteto Istorijos instituto profesorė (historyk, profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

2. JERZY AXER – klasikinės filologijos profesorius, Varšuvos universiteto Antikinės tradicijos tyrimų Lenkijoje bei Rytų ir Vidurio Europoje centras, Tarpdisciplininių individualių humanitarinių mokslų studijų Varšuvos universitete įkūrėjas (filolog klasyczny, profesor, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW, twórca Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW)

3. KLAUS BACHMANN – žurnalistas, politologas, Stepono Batoro fondo valdybos narys (dziennikarz, politolog, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)

4. BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA – publicistė, XX AM. Ukrainos istorijos bei lenkų ir ukrainiečių santykių specialistė, 1989–1994 Lenkijos Respublikos kultūros ir meno ministerijos Tautinių mažumų departamento direktorė, Nacionalinio kultūros centro stipendijų programų departamento direktorė (publicystka, specjalizująca się w dziejach Ukrainy XX w. i stosunków polsko-ukraińskich, 1989-1994 kierownik Biura ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki RP, kierownik działu programów stypendialnych Narodowego Centrum Kultury)

5. JACEK BOCHEŃSKI – rašytojas, buvęs Lenkijos PEN centro prezidentas (pisarz, b. prezes Polskiego PEN Clubu)

6. WOJCIECH BOROWIK – Žodžio laisvės draugijos pirmininkas (przewodniczący Stowarzyszenia Wolnego Słowa)

7. ANDRZEJ BRZEZIECKI – žurnalistas, žurnalo „Nowa Europa Wschodnia” („Naujoji Rytų Europa“) vyriausiasis redaktorius (dziennikarz, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”)

8. WIESŁAW CABAN – istorikas, profesorius, Jano Kochanowskio universiteto Istorijos fakultetas Kelcuose (historyk, profesor, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

9. JOLANTA CHOIŃSKA-MIKA – istorikė, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, dr hab., Instytut Historyczny UW)

10. MIROSŁAW CHOJECKI – demokratinės opozicijos veikėjas, leidėjas, Žodžio laisvės draugijos garbės prezidentas (działacz opozycji demokratycznej, wydawca, honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa)

11. JULIUSZ CHROŚCICKI – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Meno istorijos institutas (historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW)

12. ANDRZEJ CHWALBA – istorikas, profesorius, Jogailaičių univeritetas (historyk, profesor, Uniwersytet Jagielloński)

13. KRYSTYNA CHWIN – poetė, leidėja (poetka, wydawca)

14. STEFAN CHWIN – rašytojas (pisarz)

15. STEFAN CIARA – istorikas, hab. dr., profesorius, Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, dr hab., profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

16. KRZYSZTOF CZYŻEWSKI – eseistas, fondo „Pogranicze” („Paribiai“) ir centro „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów“ („Menų, kultūrų, tautų paribiai“) įkūrėjas, žurnalo „Krasnogruda“ vyriausiasis redaktorius (eseista, animator kultury, twórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, red. nacz. Czasopisma „Krasnogruda”)

17. JAN ANDRZEJ DĄBROWSKI – Jano Nowako-Jezioranskio Rytų Europos forumo Vroclave prezidentas (prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu)

18. KRZYSZTOF DROBA – muzikos teoretikas, Krokuvos muzikos akademija (teoretyk muzyki, Akademia Muzyczna w Krakowie)

19. ROBERT FIRMHOFER – filosofijos istorikas, Varšuvos Koperniko mokslo centro direktorius (historyk filozofii, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

20. GRZEGORZ GAUDEN – Knygos instituto direktorius (dyrektor Instytutu Książki)

21. ANDRZEJ GIL – istorikas, hab. dr. profesorius, Katalikiškasis universitetas Liubline, Rytų ir Vidurio Europos universitetas Liubline (historyk, dr hab., profesor KUL i Uniwersytetu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)

22. ANDRZEJ GRAJEWSKI – žurnalistas, istorikas, žurnalo „Gość Niedzielny“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas (dziennikarz, historyk, zastępca redaktora naczelnego, „Gość Niedzielny”)

23. JANUSZ GRZELAK – psichologas, opozicinės demokratijos Lenkijos Liaudies Respublikos metu veikėjas, švietimo viceministras Tadeuszo Mazowieckio kabinete (psycholog, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wiceminister edukacji w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego)

24. JULIA HARTWIG – poetė (poetka)

25. IRENA HERBST – Viešosios ir privačios partnerystės centro prezidentas (prezes Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

26. AGNIESZKA HOLLAND – kino režisierė (reżyser filmowy)

27. PAWEŁ HUELLE – rašytojas, Lenkijos PEN centro viceprezidentas (pisarz, wiceprezes Polskiego PEN Clubu)

28. INGA IWASIÓW – rašytojas (pisarka)

29. IGOR JANKE – žurnalistas, dienraščio „Rzeczpospolita“ redaktorius, portalo „Salon 24 pl.” direktorius (dziennikarz, publicysta „Rzeczpospolitej”, szef portalu „Salon 24.pl”)

30. JERZY JEDLICKI – istorikas, Lenkijos mokslų akademijos narys (historyk, profesor PAN)

31. WIESŁAW JUSZCZAK – meno istorikas, Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto profesorius (historyk sztuki, profesor w Instytucie Sztuki PAN)

32. ADOLF JUZWENKO – istorikas, Naconalinės Ossolińskių bibliotekos direktorius ( historyk, dyrektor, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

33. IGOR KĄKOLEWSKI – istorikas, hab. dr., Lenkijos istorijos muziejus (historyk, dr hab., Muzeum Historii Polski)

34. JOANNA KILISZEK – Adomo Mickevičiaus instituto vicedirektorė (wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza)

35. TOMASZ KIZWALTER – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

36. KRZYSZTOF KNITTEL – kompozitorius, profesorius, Lenkijos muzikų tarybos pirmininkas (kompozytor, profesor, prezes Polskiej Rady Muzycznej)

37. MARIA KOCZERSKA – istorikė, profesorė, Varšuvos universitetas, Istorijos institutas (historyk, profesor, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego)

38. MICHAŁ KOPCZYŃSKI – istorikas, hab. dr., Lenkijos istorijos muziejus (historyk, dr hab., Muzeum Historii Polski)

39. JERZY KORNOWICZ – kompozitorius, Lenkijos kompozitorių sąjungos pirmininkas (kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich)

40. ROBERT KOSTRO – istorikas, Lenkijos istorijos muziejaus direktorius (historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski)

41. WOJCIECH KRIEGSEISEN – istorikas, profesorius, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto direktorius (historyk, profesor i dyrektor Instytutu Historii PAN)

42. RYSZARD KULESZA – istorikas, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

43. EWA KULIK-BIELIŃSKA – Stepono Batoro fondo direktorė (dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego)

44. MAREK KUNICKI-GOLDFINGER – istorikas (historyk)

45. JAROSŁAW KURSKI – pirmasis dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas (I zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej“)

46. WŁODZIMIERZ LENGAUER – istorikas, Varšuvos universiteto prorektorius (historyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)

47. ANNA LEWICKA-MORAWSKA – meno istorikė, Meno akademijos Varšuvoje profesorė (historyk sztuki, profesor ASP w Warszawie)

48. PAWEŁ LISICKI – savaitraščio „Uwarzam Rze“ vyriausiasis redaktorius (redaktor naczelny „Uważam Rze“)

49. TOMASZ MAKOWSKI – Nacionalinės bibliotekos direktorė (dyrektor Biblioteki Narodowej)

50. WOJCIECH MATERSKI – istorikas, profesorius, Lenkijos mokslų akademijos Politikos studijų instituto direktorius (historyk, profesor, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN)

51. JACEK S. MATUSZEWSKI – istorikas, profesorius, Lodzės universitetas (historyk, profesor, Uniwersyt Łódzki)

52. ANDRZEJ MENCWEL – literatūros ir kultūros istorikas Varšuvos universiteto profesorius (historyk literatury i kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego)

53. ADAM MICHNIK – dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius (redaktor naczelny „Gazety Wyborczej“)

54. KRZYSZTOF MIKULSKI – istorikas, profesorius, Lenkijos istorikų sąjungos pirmininkas (historyk, profesor, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego)

55. PIOTR MITZNER – rašytojas, literatūros istorikas, karo padėties metu nepriklausomos literatūros leidėjas, vienas iš centro „Karta” steigėjų, mėnesinio žurnalo „Nowaja Polsza“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, Lenkijos PEN centro valdybos narys (pisarz, historyk literatury, w latach stanu wojennego wydawca literatury niezależnej, współtwórca Ośrodka „Karta”, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”, członek zarządu Polskiego PEN Clubu)

56. MIROSŁAW NAGIELSKI – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

57. ZDZISŁAW NAJDER – literatūros istorikas, publicistas, II Pasaulinio karo muziejaus Gdanske tarybos narys (historyk literatury, publicysta, członek Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

58. ANNA NASIŁOWSKA – rašytoja, Lenkijos PEN centro generalinė sekretorė (pisarka, sekretarz generalny Polskiego PEN Clubu)

59. MICHAŁ NAWROCKI – fizikas, profesorius, Varšuvos universiteto Fizikos institutas (fizyk, profesor, Instytut Fizyki UW)

60. ZBIGNIEW NOSOWSKI – katalikiškos žiniasklaidos publicistas, vyriausiasis žurnalo „Więź“ redaktorius (publicysta katolicki, redaktor naczelny miesięcznika „Więź“)

61. ANDRZEJ NOWAK – istorikas, profesorius, Jogailaičių universiteto Istorijos institutas, vyriausiasis žurnalo „Arcana“ redaktorius (historyk, profesor, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny, „Arcana“)

62. JAN OŁDAKOWSKI – Varšuvos sukilimo muziejaus Varšuvoje direktorius (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie)

63. WŁODZIMIERZ PASZYŃSKI – polonistas, pedagogas, švietimo veikėjas, Varšuvos miesto mero pavaduotojas (polonista, pedagog, działacz oświatowy, zastępca Prezydenta m. st. Warszawy)

64. JERZY POMIANOWSKI – rašytojas, publicistas, Jerzio Giedroycziaus bendražygis, vyriausiasis žurnalo „Novaja Polsza“ redaktorius (pisarz, publicysta, współpracownik Jerzego Giedroycia, redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza“)

65. ADAM POMORSKI – vertėjas, eseistas, Lenkijos PEN centro prezidentas (tłumacz, eseista, prezes Polskiego PEN Clubu)

66. MARIA PRZEŁOMIEC – žurnalistė (dziennikarka)

67. ANDRZEJ RACHUBA – istorikas, profesorius, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas (historyk, profesor, Instytut Historii PAN)

68. PIOTR RYPSON – meno istorikas ir kritikas, Nacionalinio muziejaus Varšuvoje vicedirektorius (krytyk i historyk sztuki, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie)

69. JOLANTA RZEGOCKA – literatūros ir teatro istorijos dr., kunigo Józefo Tischnerio Aukštoji Europos mokykla, Krokuva (historyk teatru i literatury, dr, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków)

70. ARKADY RZEGOCKI – politologas, hab. dr., Jogailaičių universiteto Politinių mokslų ir tarptautinių santykių institutas (politolog, dr hab., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

71. HENRYK SAMSONOWICZ – istorikas, profesorius, 1980–1982 Varšuvos universiteto rektorius, 1989–1991 Lenkijos nacionalinės edukacijos ministras, Lenkijos mokslų akademijos narys (historyk, profesor, 1980–1982 rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 1989–1991 minister edukacji narodowej, członek PAN)

72. PAULA SAWICKA – psichologė, vertėja, draugijos prieš antisemitizmą ir ksenofobiją „Atvira Respublika“ prezidentė (psycholog, tłumaczka, prezes Stowarzyszenia Przeciwko Ksenofobii i Antysemityzmowi „Otwarta Rzeczpospolita”)

73. MIROSŁAW SAWICKI – demokratinės opozicijos veikėjas, pedagogas, 2004–2005 Lenkijos nacionalinės edukacijos ministras (działacz opozycji demokratycznej, pedagog, minister Edukacji Narodowej 2004–2005)

74. JOLANTA SIKORSKA-KULESZA – istorikė, hab. dr., Varšuvos universiteto Istorijos institutas (historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

75. ALEKSANDER SMOLAR – publicistas, politologas, Stepono Batoro fondo prezidentas (publicysta, politolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

76. IWONA SMOLKA – rašytoja, literatūros kritikė, Lenkijos PEN centro viceprezidentė (pisarka, krytyk literacki, wiceprezes Polskiego PEN Clubu)

77. MAŁGORZATA SPOREK-CZYŻEWSKA – viena iš fondo „Pogranicze“ („Paribiai“) ir centro „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów“ („Menų, kultūrų, tautų paribiai“) Seinuose kūrėjų bei valdybos narių (współtwórca i członek Zarządu Fundacji „Pogranicze“ i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów“ w Sejnach)

78. BEATA STASIŃSKA – wydawca, prezeska wydawnictwa W.A.B.

79. SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK – rašytojas, Lenkijos rašytojų sąjungos pirmininkas (pisarz, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich)

80. JAROSŁAW SUCHAN – Meno muziejaus Lodzėje direktorius (dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi)

81. BOGDAN SZLACHTA – politinės minties istorikas, profesorius, Jogailaičių universiteto Politinių mokslų ir tarptautinių santykių institutas, Politinės minties centras Krokuvoje (historyk myśli politycznej, profesor, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Ośrodek Myśli Politycznej)

82. JAN TĘGOWSKI – istorikas, profesorius, Balstogės universitetas (historyk, profesor, Uniwersytet w Białymstoku)

83. BARBARA TORUŃCZYK – žurnalo „Zeszyty Literackie“ vyriausioji redaktorė (redaktor naczelny „Zeszytów Literackich“)

84. ROBERT TRABA – istorikas, politologas, kultūrologas, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos tyrimų centro Berlyne direktorius, Lenkijos mokslų akademijos Politinių studijų centras, kultūros centras „Borussia“ (historyk, politolog, kulturoznawca, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wspólnota Kulturowa „Borussia“)

85. ANNA TRZECIAKOWSKA – vertėja, Lenkijos PEN centras (tłumaczka, Polski PEN Club)

86. WOJCIECH TYGIELSKI – istorikas, profesorius, Varšuvos universitetas, Meno istorijos institutas (historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW)

87. TADEUSZ WIELECKI – kompozitorius, virtuozas, Tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Varšuvos ruduo“ direktorius (kompozytor, wirtuoz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień“)

88. ANDRZEJ WIELOWIEYSKI – katalikiškos aplinkos veikėjas, publicistas (działacz katolicki, publicysta)

89. JACEK WIJACZKA – istorikas, profesorius, Koperniko universitetas (historyk, profesor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

90. PIOTR WOJCIECHOWSKI – rašytojas (pisarz)

91. NATALIA WOROSZYLSKA – vertėja, Lenkijos radijo laidų rusų kalba užsieniui redakcijos vedėja (tłumaczka, kierownik Redakcji Rosyjskiej Polskiego Radia)

92. KAZIMIERZ WÓYCICKI – publicistas, istorikas, dr., Varšuvos universitetas (publicysta, historyk, dr, Uniwersytet Warszawski)

93. HANNA WRÓBLEWSKA – meno kritikė, Naconalinės galerijos „Zachęta“ Varšuvoje direktorė (krytyk sztuki, dyrektor Galerii „Zachęta“ w Warszawie)

94. LUDWIKA WUJEC – visuomenės veikėja, demokratinės opozicijos Lenkijos Liaudies Respublikos laikais veikėja, pedagogė (społecznik, działaczka demokratycznej opozycji w PRL, pedagog)

95. ANDRZEJ ZAKRZEWSKI – teisės istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Teisės istorijos instituto direktorius (historyk prawa, profesor, dyrektor Instytutu Historii Prawa UW)

96. LESZEK ZASZTOWT – istorikas, profesorius, Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų institutas (historyk, profesor, Studium Europy Wschodniej UW)

97. O. MACIEJ ZIĘBA – domininkonas, kunigo J. Tischnerio Aukštosios Europos mokyklos Krokuvoje dėstytojas ir globėjų tarybos narys (dominikanin, wykładowca i członek rady patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Jóżefa Tischnera w Krakowie)

98. ANDRZEJ ŻBIKOWSKI – istorikas, hab. dr., Žydų istorijos institutas (historyk, dr hab., Żydowski Instytut Historyczny)


 

Skaitytojų vertinimai


91975. leitis2012-05-29 13:50
Malonu, kad toks būrys kaimynų susirūpino santykiais su Lietuva ir lietuviais. Tokiam intelekto žiedui pradžiai siūlyčiau susirinkus tarpusavyje nusistatyti savo ligų diagnozę ir pradėti gydytis nuo savęs. Kai pradėsit sveikti, pašnekėsim. Per daug amžių mes, lietuviai, jūsų sveikata rūpinomės. Dabar turim spręstinų problemų ir patys. Nesitrukdykim tuščiais pilstymais, ką bandote daryti šiame tekste (ir rengiatės forume?).

92012. BENT2012-05-29 19:56
jau yra sąrašas mūsų draugų.

92096. Olialia!2012-05-30 15:52
28. INGA IWASIÓW – rašytojas (pisarka) 49. TOMASZ MAKOWSKI – Nacionalinės bibliotekos direktorė (dyrektor Biblioteki Narodowej) Čia jums studentas vertė?

92108. tai BENT2012-05-30 19:09
o aš taip pasitikėjau tuo sąrašu...

92109. aš galvoju2012-05-30 19:12
apie komentatorės(-iaus) Olialia nurodytą klaidą gali būti pranešta parlamentui ir kultūros ministerijai, tada jau šis žurnalas gali nebegauti paramos. ką mes skaitysim

92156. cc.2012-05-31 16:54
Nematau svarbiausio-pono Sikorskio parašo.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:36:33 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba