Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-05-25 nr. 3381

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• Šokio spektaklis „Feel Link“56
• Pasaulinėje paro­doje EXPO 2012
• DOMICELĖ TARABILDIENĖ
• ŠARŪNAS AKELAITIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
Turite teisę tylėti.
Visa, ko nepasakysite,
gali būti panaudota prieš jus
23

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Vilniaus sodai
13
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
 ASTRIDA PETRAITYTĖ.
„Iš klaidingo seka bet kas“
14
• Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas6

POKALBIAI 
• Pokalbis su JONU MIKELINSKU.
Kūdikio akys ir filosofo galva...
25

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poezijos pavasario almanacho balsai
6
• PRANAS VISVYDAS.
Besivejant praėjusį laiką
1
• AIGUSTĖ TAVORAITĖ.
Baden Badeno terapija
2
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
In+Va
1
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Paroda vaikams?

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
Save mąstantis judesys „Naujajame Baltijos šokyje ’12“

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Yra tokia šalis20

MUZIKA 
• ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ.
Niujorkas. Kompozitorės dienoraščiai (4)
1

PAVELDAS 
• REGINA MAKAUSKIENĖ.
Palangos gintaro muziejaus unikumai –
EXPO 2012 Pietų Korėjoje
2

POEZIJOS PAVASARIS 2012 
• RENGINIŲ PROGRAMA

POEZIJA 
• DIANA PAKLONSKAITĖ17

VERTIMAI 
• SUJATA BHATT2

PROZA 
• KOTRYNA ZYLĖ .
Mudu du į Milioniškes
13

25 PUSLAPIS 
• SIGRIDA RUPŠYTĖ.
Fikcijos lauke – autobiografijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ALEXANDRA SUNDQVIST.
Malmė sprogsta nuo komiksų
2
• EMILIJA VISOCKAITĖ.
Nuogas vištos kūnas, sėdintis ant butelio
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Šarūno Akelaičio svaigulys
2

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas
 
• ROLANDAS KAUŠAS.
Politinė apžvalga­
56
• MARIS BĖRZINIS.
Gūtenmorgenas ir modeliai

Skaitytojų oši moši 
• Šimtas dešimtoji savaitė369

AKTUALIJOS

„Iš klaidingo seka bet kas“

ASTRIDA PETRAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gegužės 17-osios akimirka
prie Prezidentūros

Astridos Petraitytės nuotrauka


Ir tokį logikos dėsnį esu kadais išgirdusi iš prof. R. Plečkaičio. Iš klaidingų premisų gali sekti ir klaidinga, ir teisinga išvada (pvz.: Žmonės yra raguoti. – Jonas yra raguotas. Ergo: Jonas yra žmogus). Formalioji logika gali liudyti realybės absurdą –­ nebūtinai protingumą.

Iš klaidingų premisų išplaukusi teisinga išvada yra niekinė. Tai jau ne Profesoriaus, tai mano pozicija. Sutvirtėjusi šiandien, gegužės 17-ąją, po ištikusios žinios apie įvykdytą teisingumą – mergaitės iš neteisėtų globėjų perdavimą teisėtai motinai L. Stankūnaitei.

Pedofilijos byla, regis, vis dar laukia savo eilės. Sprendimas grąžinti motinai mergaitę, neatsakius į klausimą, būta ar nebūta, yra tokia akis badanti „neteisinga premisa“, kad ja grįsti „teisingumą“ gali nebent juodojo humoro gerbėjai.

Nesu labai jautrios širdies – manęs negraudina argumentai apie pavartotą prievartą, apie policijos gausumą, apie mergaitės nenorą, gal net priešinimąsi sugrįžimui pas mamą, apie išdaužtą langą ar galbūt sutryptą gėlytę... Žinau, kad vaiko interesus tapatindami su jo norais, absurdų neišvengtume (tarkim, vaikas iš globėjų sulaukia daugiau saldumynų, pramogų bei žaislų ir nenori grįžti pas mamą-vargo pelę – tai teorinis pavyzdys, ne šios situacijos interpretacija).

iliustracija
Gegužės 17-osios akimirka
prie Prezidentūros

Astridos Petraitytės nuotrauka

Bet jau niekad gegužės 17-osios operacija nebus realiai teisinga – net jei ir atitinka formaliosios logikos dėsnius. Nes grįsta klaidinga premisa.

Man skaudu, kad Klonio gatvės bendruomenė – prie kurios šlietis taip norėčiau galėti, bet negaliu – taip aistringai, pasiaukojamai gynė de facto, nekeldama (bent jau nelabai girdėjau) skaidraus de jure būtinumo. Būtų jie ne Klonio apkasuose žūtbūtinei kovai įsikasę, būtų patys patraukę ir pašaukę mus, stovinčiuosius po medžiu, apsiausti prokuratūras lozungais, reikalaujančiais atsakyti į pirminį klausimą (remtis teisinga premisa) – būtume (būčiau) ėję...

Garbė teisingumo ministrui, kuris, užuot blizginęs savo munduro sagas, lyg koks naivus berniukas paklausė: „Kodėl Stankūnaitės ir Ūso statusas skiriasi?“ Arba abu kalti, arba abu švaručiai. Kažin ar sulaukė Teisingumo kelrodis Lietuvoje atsakymo, ar jo šūksnis taip ir nuskambėjo tyruose, šio teisingumo gynėjams lyg švęstu vandeniu nuo nelabųjų atsišlakstant: Teisingumą vykdo teismai! Teismo nutarimą būtina vykdyti!

Jau nebus – kas toliau bepaaiškėtų – taip, kad gegužės 17-osios operacija yra teisinga. Ji yra bet kas.


2012 05 17


 

Skaitytojų vertinimai


91846. skaitytojis2012-05-28 12:51
Vis dėlto pora pastabų ar papildymų. Nesekiau visų įvykių itin kruopščiai, tačiau kiek suprantu, žingsniai "de jure" buvo visą laiką daromi. Tik dėl to, kad jie nedavė rezultatų (pavyzdžiui, mergaitės globėjo klausimą svarstyti tik tuomet, kai bus padėtas taškas galimos pedofilijos byloje), atsirado ir vis gausėjo vadinamoji "Klonio gatvės bendruomenė". Antras dalykas - čia minimas Teisingumo ministro klausimas pateiktas jau senokai. Ar į šį klausimą ministras jau gavo atsakingų institucijų atsakymą? O gal niekas nė nemėgina į šį klausimą realiai atsakyti, nes priskiria jį viešosios retorikos sričiai? Kas konkrečiai iš ministro pavaldinių aiškinasi padėtį, kad į ministro viešai išsakytą klausimą būtų atsakyta, o atsakymas būtų paskelbtas visuomenei?

91861. kits skaitytojs pirmajam2012-05-28 13:49
žingsniai De jure buvo žengti vėluojant, leidžiant naikinti galimus įkalčius, liudininkus ir ką tik norite. tai nebuvo Temidės žingsniai.

91870. katė2012-05-28 14:31
Įdomu, kokius sapnus sapnuoja Temidės tarnai...

91872. Stovėjimas po medžiu2012-05-28 15:05
ištinka, kai skaitomas Lietrytis, delfis ar klausomasi "nacionalinio transliuotojo", užuot nuėjus pačiam į mitingą ir įsitikinus, kaip ši "žiniasklaida" dezinformuoja ir manipuliuoja. Juk egzistuoja net judėjimas "už teisingumą", www.uzteisinguma.lt, pradėtos leisti "Aikštės žinios", bet lengviau politikuoti užsidarius virtuvėje. Mūsų "inteligentai" baikštūs, rusų - kur kas narsesni, nebijo eiti protestuoti petys į petį su komunistais ir limonovininkais. Jau nebe "britku" - suvokta, kad tik visi drauge gali kažką nuveikti. Taigi, kol bjaurėsimės "Klonio žmonėmis", reikalai nejudės. Ko gero, dabar sprendžiasi dilema: arba liksime, kaip sakė a. a. ministras Sikorskis, "veršių tautele", arba tapsime tikra, europietiška emancipuota tauta.

91873. skaitytojis antrajam2012-05-28 15:11
Jei Temidės tarnai vėlavo žengti žingsnius, už kuriuos valstybė (t.y. piliečiai) jiems algą moka, nereikia stebėtis esama padėtim. Nejaugi būtina visiems burtis į "gatvės bendruomenes", kad visokio plauko valstybės tarnautojai būtų priversti dirbti savo darbą?

91881. katė2012-05-28 17:13
Autorė labai aiškiai pasakė, kodėl dauguma neina į mitingus: nesuformuluota priežastis.

91904. S.2012-05-28 20:17
Tiek metaforų apie Šimašių, kad neaiški autorės pozicija. Ministras jau turbūt po metų suformulavo tai, ką žmonės ir teisėja formulavo iš karto.

91913. Giedrius2012-05-28 21:29
Venckiene tikrai gera, teisinga moteris. Ir beabejo mergaite ten butu ramiau augusi, jau buvo pripratus. O dabar amzina emigracija...su rizikos seseliu.Apir teisesauga gera net rasyti.

91914. Giedrius2012-05-28 21:30
Apie teisesauga geda net rasyti.(pasitaisau)

92104. vajdė2012-05-30 18:16
Gėda labai geras dalykas: neleidžia kalbėti apie reiškinius, kurių neišmanai, arba nesi su jais tinkamai susipažinęs.

92148. tas kur buvo antru. vajde,2012-05-31 15:30
kaip paaiškintumėte susipažinimą, mes kiekvienas asmeniškai turime pabendrauti su Temide, ar kaip. kiek kainuos pašnekesys su ja. klausti man ne gėda, o daugiau ką nors sakyti beprasmiška.

92168. O to vajde2012-06-01 08:44
Tai niekas netrukdo susipažinti: tarkim, Venckienės svetainėje galima paskaityti jos knygą, kur sudėti tokie dalykai kaip "biologinės" ir Ūso tyrimo melo detektoriumi fotokopijos.

92205. Pamąstymui2012-06-01 16:07
"Po „teisingumo“ įvykdymo gegužės 17 dieną Garliavoje, kelių Seimo narių liudijimais, valstybė poniai L. Stankūnaitei, kaip suprantu, jau ne vienerius metus yra sudariusi išskirtines sąlygas: 3 kambarių butas su prabangiu apstatymu ir vidiniu kiemu, nemokamas maitinimas, drabužiai, kosmetika, dabar jau ir filmavimo kameros, ir, žinoma, apsauga, transportas – žodžiu, tikras komunizmas. Seime, tai išgirdus, plojama katučių ir niekam nekyla elementarus klausimas – už kokius tos ponios nuopelnus šiais pasaulinės krizės laikais toks dėmesys? Juk dar gyvi disidentai ar partizanai, Vyčio kryžiaus ordininkai, rūsiuose prakalėję dešimtmečius už mūsų visų laisvę ir geresnį gyvenimą, daužyti ir kankinti, net negali svajoti apie tokį valstybės teisingumą. Kodėl tokie išskirtinumai vienai moteriai, jei tai tik paprasta, kaip teigiama byla, už kurios niekas daugiau neslypi, tik vienos šeimos ambicijos negrąžinti motinai vaiko? Arba dabar prašoma Seimo leisti nuteisti teisėją N. Venckienę už tai, kad ji, būdama beginklė, pasipriešino 240 ginkluotų policininkų." Skaitykite daugiau: http://www.alfa.lt/straipsnis/14687699/Pasitraukes.Degutienes.patarejas.Stancikas..sturmas.Garliavoje..besirde.politine.kvailyste=2012-06-01_12-14/#ixzz1wXwNutKB

92256. et2012-06-02 12:03
tai tik dar kartą įrodo, kad nuo žmonių labai daug kas slepiama ir kad tai nėra tik pedofilijos byla. Strasburo teismas juk nepriklauso Europos Sąjungai. Apie tai irgi daug kas nežino.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:36:30 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba