Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-05-25 nr. 3381

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• Šokio spektaklis „Feel Link“56
• Pasaulinėje paro­doje EXPO 2012
• DOMICELĖ TARABILDIENĖ
• ŠARŪNAS AKELAITIS

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
 VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• EUGENIJUS ALIŠANKA.
Turite teisę tylėti.
Visa, ko nepasakysite,
gali būti panaudota prieš jus
23

REDAKCIJOS SKILTIS 
• JŪRATĖ VISOCKAITĖ.
Vilniaus sodai
13
• TRUMPA KRONIKA

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
„Iš klaidingo seka bet kas“
14
• Lenkų dialogo ir bendradarbiavimo su Lietuva forumas6

POKALBIAI 
• Pokalbis su JONU MIKELINSKU.
Kūdikio akys ir filosofo galva...
25

KNYGOS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Poezijos pavasario almanacho balsai
6
• PRANAS VISVYDAS.
Besivejant praėjusį laiką
1
• AIGUSTĖ TAVORAITĖ.
Baden Badeno terapija
2
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
In+Va
1
• KĘSTUTIS ŠAPOKA.
Paroda vaikams?

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
Save mąstantis judesys „Naujajame Baltijos šokyje ’12“

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• Yra tokia šalis20

MUZIKA 
• ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ.
Niujorkas. Kompozitorės dienoraščiai (4)
1

PAVELDAS 
• REGINA MAKAUSKIENĖ.
Palangos gintaro muziejaus unikumai –
EXPO 2012 Pietų Korėjoje
2

POEZIJOS PAVASARIS 2012 
• RENGINIŲ PROGRAMA

POEZIJA 
• DIANA PAKLONSKAITĖ17

VERTIMAI 
• SUJATA BHATT2

PROZA 
• KOTRYNA ZYLĖ .
Mudu du į Milioniškes
13

25 PUSLAPIS 
• SIGRIDA RUPŠYTĖ.
Fikcijos lauke – autobiografijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ALEXANDRA SUNDQVIST.
Malmė sprogsta nuo komiksų
2
• EMILIJA VISOCKAITĖ.
Nuogas vištos kūnas, sėdintis ant butelio
2

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Šarūno Akelaičio svaigulys
2

DE PROFUNDIS
„Šalin menus, tegyvuoja vaisiai ir daržovės!“
Ridas Viskauskas
 
• ROLANDAS KAUŠAS.
Politinė apžvalga­
56
• MARIS BĖRZINIS.
Gūtenmorgenas ir modeliai

Skaitytojų oši moši 
• Šimtas dešimtoji savaitė369

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

VAKARAI

[skaityti komentarus]


Vilnius


Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas „Gegužė prie Neries“
V.27 13 val. – šv. Mišios Pranciškonų bažnyčioje (Trakų 9/1) ir poezijos prezentacija 16 val. galerijoje „Znad Wilii“ (Išganytojo g. 2/4) – A. Palevičiaus parodos atidarymas ir G. Patackio knygos „Naujasis Panteonas. Portretai“ pristatymas

V.28 9.30 val. – renginys prie Adomo Mickevičiaus paminklo
10 val. A. Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus kiemelyje (Bernardinų 11) – renginys „Susipažinkime!“
15 val. Lenkijos ambasados buveinėje (Pacų rūmuose) – konferencija „Šiuolaikinė lenkų kūryba Lietuvoje ir už Lenkijos ribų“

V.29 17–22 val. – muzikos ir poezijos gegužinė Bareikiškės

V.30 10 val. Lietuvos rašytojų sąjungoje – pokalbis apie literatūrinį ir vertėjų bendradarbiavimą
17 val. Konrado celėje arba šv. Trejybės cerkvėje – literatūrinis trečiadienis
19 val. Vilniaus lenkų kultūros namuose – koncertas „Daugiakultūrinės miesto prie Neries spalvos“


TEATRO SĄJUNGA
Teatro g. 8
V.28 18 val. – aktorių literatūrinis vakaras, skirtas 150-osioms Maironio gimimo metinėms


STASIO VAINIŪNO NAMAI
A.Goštauto g. 2-41 (telef. 8 699 90035)
V.25 18 val. – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokinių „Draugų koncertas“

V.29 18 val. – Koncertuoja jaunieji vilniečiai – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos G. Vitėnaitės smuiko klasės mokiniai. Koncertmeisteris Dainius Jozėnas

V.30 18 val. – Trečiadienio vakaras-koncertas su Naujosios Vilnios muzikos mokyklos smuiko mokytojos D. Vasiliauskienės mokiniais. Dalyvaus respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatės M. Berezina ir E. Labanauskaitė


ŠV. JONŲ BAŽNYČIA
Šv. Jono g. 12
V.26 18 val. – vargonininko V. Pinkevičiaus autorinės muzikos koncertas „Veni Creator Spiritus“ iš ciklo „Muzikos valanda VU Šv. Jonų bažnyčioje“. Bilieto kaina 10–15 Lt


FILHARMONIJA
Aušros Vartų g. 5
V.30 19 val. – I. Wunderio fortepijono rečitalis iš koncertų ciklo „Pasaulinės žvaigždės Lietuvoje“


PIANO LT KONCERTŲ SALĖ
Trakų g. 9/1 (įėjimas iš Kėdainių gatvės)
V.31 18 val. koncertuos J. Starodubtsevas (fortepijonas, Rusija)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K. Sirvydo g. 6
V.29 18 val. – rašytojo Vytauto V. Landsbergio jubiliejinis vakaras. Programoje: V. V. Landsbergio filmų ištraukas pristatys D. Šabasevičienė, poeziją skaitys aktorių grupė „Degam“, žodį tars literatūros kritikė J. Riškutė, dainuos V. V. Landsbergis, R. Landsbergienė, E. Sirvydytė. Vakaro metu bus pristatyta V. V. Landsbergio filmų antologija

V.31 17.30 val. – Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos vakaras „Knygnešystės atspindžiai poezijoje ir ekrane“. Programoje: „Švyti uždrausta raidė“ – knygnešystės antologiją tęsiant – poetų posmai. J. Trukano filmas „Knygnešys“ – susitikimas su režisieriumi. Knygnešių laikų giesmes ir dainas atliks Vilniaus mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“ (vad. V. Brazaitienė), Knygnešio M. Survilos vardinius apdovanojimus įteiks draugijos mecenatė iš Šveicarijos J. Survilaitė-Vaitkevičienė. Paroda „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams“ (R. Dichavičiaus ir J. Valiušaičio fotoplakatai). Renginį ves Lietuvos knygnešio draugijos pirmininkė dr. I. Kubilienė
Įėjimas nemokamas


MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
V.25 18 val. Svetainėje – Vienišo vilko klubo koncertinio sezono uždarymo koncertas. Dalyvaus V. Juronis, Š. Mačiulis su grupe „Vilkai“, R. Valintas ir grupė „Dinozaurai“, R. Valašinas ir grupė „Trys grantai“, A. Azguridis ir grupė „Bliuzoholikai“, aktorius L. Vydžiūnas su jaunosiomis aktorėmis iš Vilniaus naujojo teatro, O. Mozarskis ir studija „Vybor“, V. Charinas ir grupė „Express“

V.27 12 val. Mažojoje salėje – folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ kūrybinės dirbtuvės: dūdmaišių muzika

V.28 18 val. 215 aud. – A. Žarskaus paskaita „Vedys ir vedimas. Susidorojimas“

V.30 18 val. Didžiojoje salėje – chorinės muzikos koncertas „Tarytum ąžuolas stiprus man, Tėve, žemėje esi!“, skirtas Tėvo dienai. Dalyvaus moterų choras „Aidas“ (vad. L. Blėbaitė-Mačiulienė), akompanuos K. Gedminaitė, vyrų choras „Vytis“ (vad. A. Pikšrys), R. Račiukaitytė (vokalas), E. Bešėnas (vokalas), I. Morozovaitė (vokalas, gitara), V. Skipitis (fortepijonas) – mokytoja L. Blebaitė-Mačiulienė ir Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijos jaunimo vokalinis ansamblis (vad. A. Pikšrys)

V.31 17 val. Svetainėje – vakaras „Literatų balsai iš Ukmergės“. Svečiuose poetai Z. Stunžėnienė, V. Lukša ir kiti Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijos nariai


MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Gedimino pr. 42
V.26 11 val. – P. Radzevičiaus alto kl. magistranto A. Gailio baigiamasis egzaminas-koncertas
18 val. – A. Žvirblytės fortepijono kl. studentės G. Lelytės koncertas

V.29 18 val. J. Karoso salėje – P. Radzevičiaus alto kl. magistrantas K. Rudokas. Dalyvaus D. Stulgytė, S. Urnikis (fortepijonas)


II (KONGRESŲ) RŪMŲ KAMERINĖ SALĖ
Tilto g. 16
V.28 18 val. – R. Mataitytės smuiko kl. magistrantė A. Kasperovič. Dalyvaus K. Markevičius, A. Kolpakovaitė, D. Stulgytė (fortepijonas)


PRANCŪZŲ INSTITUTAS LIETUVOJE
Didžioji g. 1
V.28 18 val. – „Evianas, 1938 metai. Baimės konferencija“. Dokumentinis filmas prancūzų kalba, subtitrai anglų kalba. Diskusija su rež. M. Vuillermet. Verčiama į lietuvių k.

V.29 18 val. – „Leopoldas III, arba karaliaus žlugimas“. Diskusija su rež. M. Vuillermet

V.30 18 val. – ekonomikos analitikės G. Azguridienės paskaita-diskusija „Vartotojų atsakomybė“

V.31 18 val. – „Saddamas Husseinas, Bagdado valdovas“. Diskusija su rež. M. Vuillermet


Klaipėda


Festivalis „IKRA savaitė“
V.25 9-16 val. kavinėje „Vero Cafe“ (Tiltų g. 1) – atviros dizaino kūrybinės dirbtuvės. Įėjimas nemokamas
14 val. – kūrybininkų pasimatymai „Kuo čia dėtas verslas?“ D. Kievišo paskaita „Kūno kalbos skaitymas“. Įėjimas nemokamas
18 val. KU Menų fakulteto Mokomajame teatre (K. Donelaičio g. 4) – Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio „Paukštyno bendrabutis“ premjera (rež. V. Masalskis). Įėjimas nemokamas
19 val. – kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas. Įėjimas nemokamas

V.26 10 val. „Švyturio menų doke“ (Naujoji Uosto g. 3) – modelių atranka. Įėjimas nemokamas
19 val. – finalinis renginys: IKRA MADA + IKRA LIKE muzikinių vaizdo klipų festivalis.


Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
V.25 15 val. atidaroma paroda „Maironis ir Palanga“ literatūros klasiko Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 150-mečiui
16 val. – vakaras „Maironio vandenys: nuo ašarų iki jūros“
18 val. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje – šv. Mišios
18.30 val. - Maironio giesmių ir dainų valanda. Poeto žodžiais sukurtus muzikinius kūrinius atliks vyrų choras „Naglis“, Palangos bažnyčios didysis choras (vad. E. Jucevičius)
21 val. – renginys įvyks ant Birutės kalno, kur bus surengta poezijos ir muzikos valanda „Maironio Baltija“. Prie kalno koplyčios skambės D. Puodžiuko (smuikas) ir T. Ramančiūno (violončelė) atliekama klasikinė muzika, Laimono Noreikos ir Monikos Mironaitės skaitomi Maironio kūrinių įrašai


ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIA
Vytauto g. 51
V.25 18 val. – šv. mišios Maironį menančioje šventovėje
18.30 val. – Maironio giesmių ir dainų valanda

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:36:22 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba