Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-06-01 nr. 3382

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• PERAS KIRKEBY
• OKT
• „Druskomanija 2012“
• JURATĖ KLUONĖ4

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• SIGITAS PARULSKIS.
Paslaptis
21

REDAKCIJOS SKILTIS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Pabūsiu germanofile…
9
• TRUMPA KRONIKA1

AKTUALIJOS 
• Vainikuotas šiemetinis „Poezijos pavasario“ laureatas – poetas Eugenijus Ališanka1
• VALENTINAS SVENTICKAS.
Laudatio
6
• Tarptautinis poezijos festivalis
POEZIJOS PAVASARIS 2012
• ANTANAS BALKĖ.
Viešosios Druskininkų erdvės: kurorto įvaizdis ir jo formavimo ypatumai
4

KNYGOS 
• JOLANTA DAUBARAITĖ.
Leonardas Gutauskas „Šunų dainos“: praeities katalogas
 SILVESTRAS GAIŽIŪNAS.
Latvija Arvydo Juozaičio akimis: realybė ar fikcija?
88
• Bibliografijos ir knygotyros centras

DAILĖ 
• ARŪNAS UOGINTAS.
7-oji Berlyno bienalė: kruvini konfliktai ir šampano purslai
5

TEATRAS 
• DONALDAS STRIKULIS.
Olga Dubeneckienė-Kalpokienė. Kaunietiškoji bohema
1

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• RIMVYDAS STRIELKŪNAS.
„Euro neuro“
3

MUZIKA 
• Pokalbis su RYČIU MAŽULIU.
„Druskomanija“ superminimalisto akimis
1

PAVELDAS 
• VYDAS DOLINSKAS.
Lietuvai skaudi garsiausio Ukrainos muziejininko Boriso Voznickio netektis
1
• Pastatykime Vydūnui paminklą Klaipėdoje3

POEZIJA 
• MINDAUGAS KIRKA3

PROZA 
• RAMUNĖ KARLONIENĖ.
Čiobreliai
7

VERTIMAI 
• GEARÓID MAC LOCHLAINN2

25 PUSLAPIS 
• RAMUNĖ BRUNDZAITĖ.
Pusketvirtos Italijos
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• AGNĖ KAZLAUSKAITĖ.
Diena, kai būsim viskuo patenkinti
3
• AUGUSTAS SIREIKIS.
Betoninė siela
1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AISTĖ KISARAUSKAITĖ.
Skaudžioji vienos šeimos istorija
2

IN MEMORIAM 
• BARBORA VILEIŠYTĖ
1918 02 01 – 2012 05 08

LITERATŪRA KITAIP 
• AURIKA ir ALGIRDAS SELENIAI.
Portalas

SKELBIMAI 
• Tarptautinė poezijos šventė
„... ir saulas diementas žėruos...“

DE PROFUNDIS
„Mano pareiga, pavyzdžiui, buvo kasdien valyti ir prižiūrėti
bėgius per kilometrą į dešinę ir kairę nuo stoties.
Tačiau aš nesilaikiau instrukcijos ir dažnai
nueidavau daug toliau...“ Franz Kafka
 
• ARTŪRAS VALIONIS.
Maironio metams paminėti
12

Skaitytojų gusi musi 
• Šimtas vienuoliktoji savaitė161

KNYGOS

Latvija Arvydo Juozaičio akimis: realybė ar fikcija?

SILVESTRAS GAIŽIŪNAS

[skaityti komentarus]


Juozaitis A. RYGA – NIEKIENO CIVILIZACIJA.
– Vilnius: Alma littera, 2011.


2011 metų Baltijos Asamblėjos premija už knygą „Ryga – niekieno civilizacija“ paskirta Arvydui Juozaičiui. Autorius įsitikinęs, kad, komentuodamas daugybę skirtingų laikų latvių kultūros, literatūros, politikos, ekonomikos realijų, tarsi griauna nežinojimo sieną tarp Lietuvos ir Latvijos, kad įmena kone didžiausią mįslę, kuri skiria dvi tautas. „Apie šiandienę Latviją lietuvis žino labai nedaug: dainų šventės, Raimondas Paulas, Laima Vaikulė, saldainių fabrikas „Laima“, mikroautobusai „Latvija“ ir... tyla, kurioje dar visai neseniai terškė tik radijo imtuvas VEF. Ne tik Rygos, bet ir visos Latvijos istorija lietuviui iki šiol yra mįslė“. Šiuo retoriniu pasažu knyga pristatoma latvių laikraštyje „Diena“. Skaitant Juozaičio retoriką, kyla net keli klausimai: kas tas lietuvis, kuris apie Latviją žino labai nedaug, kaip Juozaitis nustatė, kad skaitytojas žino TIK TAI? Ir ką gi NAUJA mums apie Latviją pasako Arvydas Juozaitis?

Latvija ir Ryga Juozaičio požiūriu – tai erdvė, kurioje latviams nebuvo ir nėra perspektyvų. Akcentuodamas tiek Rygos, tiek ir pačios Latvijos nesavarankiškumą, „niekieno civilizacijos“ sindromą, jis tarsi nuvertina pačios latvių kultūros vaidmenį šiame krašte, latvių kultūra čia iškyla tik kaip praeities fragmentų rinkinys, neturintis jokios perspektyvos. Interviu „Lietuvos žiniose“ Juozaitis teigia, kad latviai į Rygą kėlėsi „Lačplėsio“ išėjimo metu. Jei autorius, pretenduojantis į visuotinį pasakojimą apie Rygos civilizaciją, teigia, kad latviai į Rygą atėjo tik XIX a. antroje pusėje, negali nepadaryti išvados: šios tautos istoriją jis pažįsta tik apytikriai. Arba kokiais nors sumetimais ją klastoja. Čia priminsiu tik latvių istorikės Melitos Svaranės teiginį: „Rygoje 18 amžiaus pabaigoje – 19 amžiaus pradžioje buvo apie 30 000 gyventojų, iš jų 31 procentas latvių, taigi apie 10 000 žmonių“. Toks Latvijos istorijos ir kultūros „interpretavimo“ principas tampa knygos „varomąja jėga“. Faktai panaudojami tam, kad būtų žūtbūt įrodyta kokia nors autorių užvaldžiusi idėja.

Atrodo, Juozaičiui Latvijos istorijoje svarbiausia pririnkti kuo daugiau „istorinių klaidų“ – pradedant Tobago kolonizacija ir baigiant Vairos Vykės-Freibergos prezidentavimu bei rusakalbių diskriminavimu. Visiškai absurdiškais laikyčiau svarstymus apie TOBAGO salą, kuri kadaise buvo Kuršo kolonija. Tie svarstymai stebina istorinių faktų interpretavimu taikant XX ir XXI a. politinius standartus. Pagal Juozaitį, latviai turėtų pamiršti šią „istorinę klaidą“, net pasmerkti ją – na, taip, kaip ir legionierius, kaip ir vadinamąją rusų „diskriminaciją“ Latvijoje. Juozaitis, kalbėdamas apie Tobagą, tesugeba baisėtis. Pasak Juozaičio, „žmonijos sąžinė pasibels į Latvijos Respublikos duris ir paprašys kompensacijų. Vergų palikuonims. Ir pasų – Latvijos pilietybės egzotiškiems atvykėliams, daugiausia juodaodžiams“. Kaltinimas – lyg iš sovietinės spaudos puslapių, kuriuose panašaus pobūdžio kaltinimų dėl ryšių su praeitimi buvo apstu. O juk buvo galima paminėti, kad į Tobagą plaukė ir žemaičiai, dar daugiau: juk Kuršo kunigaikštystė tuo metu buvo Lenkijos ir Lietuvos vasalas, tad latvių nusikaltimas prieš žmoniją lyg ir būtų bendrabaltiškas... Bet Juozaičiui Tobagas svarbus čia kitu aspektu: jam yra gera proga padūsauti dėl Latvijos rusakalbių diskriminacijos, palyginti latvių „engiamus“ tamsiaodžius Tobago gyventojus su latvių „engiamais“ rusakalbiais.

Juozaitis su didžiausiu įkarščiu rašo apie latvių tautinį atgimimą XIX a. antroje pusėje („tautinis sujudimas buvo gražus, pagalba bendram reikalui lindo iš kiekvienos pašiūrės“, p. 77), bet kai latviai kovoja dėl savo nacionalinių teisių XXI amžiuje, pasipila kaltinimai ir jiems klijuojamos nacionalistų etiketės, autorius pradeda kalbėti apie kažkokią latvių kalbos „invaziją“ į rusų mokyklas, lyg tos mokyklos būtų ne Rygoje, o kur nors Krasnojarske ar Maskvoje. Nacionalizmo sąvoka Juozaitis manipuliuoja ten, kur tik palaikoma latvių tautinė savimonė bei kalbos įstatymas: latvių siekį išsaugoti savo kalbą jis pavadina radikalizmu, tuoj griebiasi pamokslavimų ir daro tokias kraštutines išvadas: „Radikalieji nacionalistai puoselėja viltis padauginti latvių skaičių asimiliuojant rusus“ (p. 84). Maža to, Juozaičiui užkliūva net Latvijos įstatymai: „Tačiau kol kas vyrauja „latviškų įstatymų prievarta“, į kurią rusai žiūri kaip į asimiliacinę politiką“ (p. 333). Bet šie kaltinimai darosi suprantami, kai prisimename knygos pavadinimą: juk kalbama apie „niekieno civilizaciją“.

Juozaitį neretai užvaldo katastrofistinės nuotaikos, ypač kalbant apie demografinę situaciją Latvijoje. Juozaitis dėl demografinių problemų kaltina ne okupacijas ir režimus, o... Liuterį. O demografija Juozaičiui reikalinga tam, kad jis dar kartą įrodytų, jog Latvija – niekieno žemė. Numatydamas artėjančią imigrantų armiją, jis dar sykį iškelia okupantų kortą: „Latviams bus užkimštos burnos – nebegalės jie naujų atėjūnų okupantais vadinti, bus baudžiami už tokį pravardžiavimą“ (p. 402). Sunku labiau įžeisti visą tautą jai priskiriant tas kaltes, kurių dar nebuvo, be to, ne pavieniams asmenims, o visai tautai. Tai sako žmogus, kuris viešai deklaruoja savo meilę Latvijai.

Juozaičio svarstymai apie latvių literatūrą rodo, kad jis ne tik nesiorientuoja latvių literatūros istorijoje, bet ir primityvina ją, grubiai iškreipia literatūros istorijos faktus. Bene ryškiausias literatūros ir kultūros istorijos primityvinimo pavyzdys – samprotavimai apie garsius latvių mąstytojus ir rašytojus Zentą Maurinią ir Konstantiną Raudivę: „K. Raudivė išvertė iš ispanų kalbos ir Servanteso „Don Kichotą“. Bet karas buvo ant nosies, ir jis pabėgo į vakarus kartu su žmona Zenta Maurinia. Glaudėsi Suo­mijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Galiausiai įsidarbino Upsalos universitete, o ten tapo mistikos profesoriumi ir mokslo pasaulis išgirdo apie „Raudivės efektą“, kitaip sakant, „elektroninio balso fenomeną“. Kas per velniava? Viename teiginyje net keli netikslumai. Maurinia ir Raudivė aktyviai darbavosi Latvijoje net per karą (vertė Goethę, rašė apie jį), o Latviją paliko 1944 metais. Suo­mijoje lankėsi prieš karą, pasitraukę iš Latvijos gyveno Švedijoje ir Vokietijoje. Žymus latvių filosofas ir rašytojas Konstantinas Raudivė buvo pagarsėjęs savo parapsichologijos darbais, buvo pristatytas net Nobelio premijai ir kalbėti apie jį kaip apie mistiką ir juo labiau apie velniavą tiesiog netikslu ir nekorektiška.

Kai Juozaitis kalba apie latvių literatūrą, susidaro įspūdis, kad jis tebegyvena XX amžiaus septintajame dešimtmetyje. Latvių literatūros panoramoje jis išskiria du socialistinio realizmo mohikanus – Vilį Lacį ir Andrėjį Upytį.

Stebina tai, kad Juozaitis pasakodamas Rainio biografiją, kalbėdamas apie įvairių ideologijų santykį su klasiku, net nepamini nė vieno jo kūrinio. Apie Rainį Latvijoje prirašyta daug, nemažai jo kūrybos išversta ir į lietuvių kalbą, ir kai skaitai Juozaičio esė apie šį rašytoją, kyla tik vienas klausimas: kam laikraštiniu stiliumi perpasakojami jau seniai žinomi biografijos faktai, ir dar su grubiomis faktinėmis klaidomis? Paminėsiu tik kelias. Teigdamas, kad „Rainis –­ latgalis“, Juozaitis, atrodo, nebus girdėjęs nei to, kad poeto gimtinė yra Augšžemėje, nei skaitęs jo eilėraščių apie tai, kad jo kraujyje teka kelių baltų genčių kraujas, ir nežino mokslo darbų, kuriuose kalbama apie jo kilmę. Na, o jo svarstymai apie Rainio simbolizmo debesis, kuriuose jis mato katalikišką jausmingumą, sentikių užsispyrimą ir ortodoksų mostus, yra tai, kas mažiausiai formavo jo poetines vizijas. 1890 metais Rainis buvo dar ne Rygoje, kaip teigia Juozaitis, o Vilniuje, ir laikraštį „Dienas Lapa“ pradeda redaguoti nuo 1891 metų. Rainis buvo ne judėjimo „Naujoji srovė“ vadovas, o vienas iš lyderių. Su Aspazija susipažino ne Berlyne, kaip teigia Juozaitis, o Latvijoje. Tikrai ne Aspazija „pažadina troškimą užsiimti kūryba“, kaip rašo Juozaitis, Rainis pradėjo kurti žymiai anksčiau, tik ilgai neišėjo į viešumą. Tad ir sakyti, kad verčiant „Faustą“ „gimsta poetas Rainis“ lygiai taip pat klaidinga. 1905 m. su Aspazija pasitraukia į Šveicariją, bet apsigyvena ne Lugano pašonėje, kaip sako Juozaitis, o Ciūriche.

Ne tik Rainio, bet ir kitų latvių rašytojų biografijoms Juozaitis suteikia nebūtų dalykų. Jurio Alunano parengtą poezijos rinkinį „Latvių dainelės...“ (1856) jis priskiria Adolfui Alunanui. A. Deglavo Rygos epas pradėtas leisti ne 1893, o 1912 metais.

Atrodo, kad kalbant apie latvių kultūrą Juozaičiui svarbiausia parodyti latvių kultūros veikėjų santykį su valdžia ar valdžiomis (tokiu aspektu pristatomi Rainis, Smilgis, Zieduonis), nekalbėti apie tai, kas svarbiausia – apie kūrybą.

Pabrėždamas latvių teatro reikšmę latvių tautos istorijai, Juozaitis vėl pasitelkia kelis faktus, iškreipdamas juos. Adolfui Alunanui, vadinamam latvių teatro tėvu, priskiriamos Vakarų autorių adaptacijos toli gražu nebuvo pagrindinis jo kūrybos baras, pirmasis latvių spektaklis įvyko ne Diliuose, o Dykliuose, o teigti, kad Smilgis buvo lietuvių kilmės jaunuolis, yra taip pat netikslu, latvių teatro žvaigždė Elza Radzinia Juozaičio tekste virsta Ilze... Maros Zalytės miuziklas „Tobago!“ buvo pastatytas ne Nacionalinėje operoje, kaip teigia autorius, o Dailės teatre. Tokie pat iškraipymai ir kituose skyriuose: Janis Jaunsudrabinis, pasak Juozaičio, gimė Lietuvoje, o iš tikrųjų – Lietuvos–Latvijos pasienyje Latvijos pusėje. Blaumanio Anto­nija knygoje virsta Antanina...

Eduardo Smilgio „portretas“ galbūt ryškiausias kultūros vulgarinimo pavyzdys knygoje. Čia nė žodžio nerasi apie Smilgio teatro estetiką, kuri pačioje Latvijoje aprašyta daug kartų, nerasi ir užuominos apie tai, kad Smilgis įkūrė Dailės teatrą ir apskritai sukūrė savą, „didžiojo stiliaus“ teatrinę mokyklą. Užtat žiniasklaidininko stiliumi Juozaitis apibūdina Smilgio biografiją: „Jo gyvenimas margesnis už genį ir chameleoną. Kone tobula pjesė mechaniniam pianinui“ (p. 125). Bet dar liūdniau, kai po kelių paskubomis mestelėtų istorijos faktų knygos autorius mesteli ir kelis atsitiktinius latvių dabartinio teatro faktus, ir būtent tuos, kurie jam nepatinka, taip sukurdamas iš esmės neigiamą įspūdį apie dabartinę teatro situaciją.

Vienas didžiausių Juozaičio akibrokštų –­ jo atsiliepimas apie plačiai Europoje išgarsėjusį jauno latvių režisieriaus Edvino Šnuorės filmą „Sovietinis pasakojimas“. Savo refleksijas apie šį kūrinį, sukrėtusį Latvijos visuomenę ir pelniusį daugybę apdovanojimų, tarp jų ir valstybinius Estijos bei Latvijos ordinus, autorius įkomponuoja skyriuje, skirtame sovietinei Latvijai.

Kalbėdamas apie filmą, jis plačiau neaptaria filmo autorių sumanymo, o kaip jo blogos kokybės ženklą nurodo kai kurių žinomų žmonių (tarkime, Gruzijos prezidento Saakašvilio) atsiliepimus. Net Estijos prezidentas, įteikęs Šnuorei ordiną, yra sumenkinamas, Juozaitis apdovanojimą laiko propaganda.

Vos išėjus knygai, Juozaitis duodamas interviu Rygos rusų televizijos kanalui, latvius pavadino provincialiais, be „platesnio požiūrio“. Juozaičio „platesnis žvilgsnis“, jo knygoje propaguojamų idėjų prasmė ypač gerai išryškėjo šią žiemą, kai Latvijoje vyko referendumas dėl dviejų valstybinių kalbų. Juozaitis su savąja „niekieno civilizacija“ atsidūrė toje barikadų pusėje, kurioje buvo referendumo iniciatoriai, tokie kaip Lindermanas ir panašūs į jį. Ir, atsidūręs ten, gavo Baltijos Asamblėjos premiją.


 

Skaitytojų vertinimai


92346. oho2012-06-03 18:41
labai gerai ikasti dievams. bet kas is to, jis visada spausdins knygas ir gaus premijas

92365. f2012-06-03 21:03
„Sovietinis pasakojimas“ sukrete visus ji maciusius. faktai kurie iki tol buvo visiski tabu

92368. noės draugas2012-06-03 22:03
Juozaitis, žinoma, turi teisę turėti savo nuomonę. Kita vertus, knygoje nedovanotinai daug klaidų. Ne tik faktinių, kurias paminėjo Silvestras, bet ir gramatinių, ypač, kai daromi intarpai latvių kalba. Net ir latvių himno žodžius "sumovė". Įspūdis toks, Juozaitis pats latviškai dar dorai neišmoko, o niekas, mokantis bent kiek latviškai, knygos korektūros nedarė.

92376. bet2012-06-03 23:25
tikrai įdomu, ar A. Juozaitis bent pusėtinai moka latvių kalbą, o gal kokiais abejotinais rusiškais šaltiniais pasirėmė savo knygą rašydamas?

92379. Vytas2012-06-04 00:48
Knygos autorius yra senas ligonis ir didelis ruskių draugas.

92382. O2012-06-04 08:37
Kam dirba Juozaitis aišku dar nuo jo rašinėlio "Istorinė klaida" laikų. Nors tikroji istorinė klaida buvo tai, kad tokie kaip jis buvo leista vėl pakelti galvas. Į nuomonę jis, žinoma, turi teisę, bet šmeižtas ir propaganda nėra nuomonė.

92386. kas 2012-06-04 09:28
atsiprasys Latviu uz situos briedus? Mes visi? Kokiu vardu pavadinti Juozaiti? Tarnavo ir,laisvai tarnauja...

92399. Ežeras2012-06-04 11:33
Juozaitis- Klimaitis(Kliugeris).
Juozaitis+ Klimaitis...,
Juozaitis= Klimaitis- ?

92402. pasirodo,2012-06-04 13:20
juozaitis apie latvija zino labai daug, bet labai labai netiksliai

92413. ir 2012-06-04 14:24
apie Suomiją, ir apie Estiją kalba bet ką. Tik sukuria vaizdą, kad viską žino ir išmano

92417. britva 2012-06-04 15:20
Oi, mieli skaitytojai ir autoriau, ši knyga yra kur kas reikšmingesnė, nei jūs manote. Tai tik tęsinys to politinio chaoso, kuris vykdomas Lietuvoje. IMHO, tai bandymas supriešinti Baltijos valstybes.

Siūlau paskaityti anksčiau ispausdintą čia, "Literatūroj ir mene" Juozaičio straipsnį ir ypač straipsnio komentarus. Jame Juozaitis žavisi "charizmatiškuoju" Lindermanu ir keikia Latviją už tai, kad nepavyko referendumas dėl dvikalbystės. Nors pats gerai žino, kad Lindermanas yra Rusijos bolševikų Latvijos padalinio vadas.

92419. šv2012-06-04 15:44
Juozaitis matomai turi lengvą šizofrenijos formą. Be to, didybės maniją, išsivysčiusią jam tapus Olimpinių žaidynių prizininku. Jis ją mėgino realizuoti per Sąjūdį. Bet jo psichika buvo dar smarkiai sukrėsta, kai Sąjūdis neleido jam laimėti prieš Brazauską per TSRS Liaudies deputatų rinkimus, atšaukė jo kandidatūrą. Juozaitis ėmė vaidinti, kad jam valdžia išvis nerūpi, ėmė nebežengti koja kojon su landsbergininkais ir galiausiai netapo net Neprikl. Akto signataru. Tada ėmė vaidinti, kad jam net politika visai neįdomi, nei postai. Bet rimtai du kartus, padlaižių skatinamas, ketino kelti savo kandidatūrą į Lietuvos prezidentus. Plyta mitinge jam tebuvo reikalinga taip pat dėl aktorinio pasimaivymo, o daug kas suvokė tai kaip jo pažiūrų ištraišką. Betgi jis vaidina liberalą, jį labai sukrėtė dar tai, kad E.Sennas savo knygoje pavadino ji "paradigminiu (t.y. pavyzdiniu, gryniausiuoju) liberalu". Tad ta plyta - tik visiškos Juozaičio tuštybės įrodymas. Dar kitas jos požymis - grafomanija. Jo straipsniai pretenduoja į dvasingus pamokslus, bet yra banalūs, pjeselės tuščios ir diletantiškos. Tačiau Juozaitis populiarus moterų tarpe ir jam sukurta dvasingo išminčiaus aureolė. Todėl jo banalybėse įžvelgiama išmintis. Abišala geriausiai jį apibūdino - paskutinės knygos filosofas. Matyt didybės manija jį verčia sakityti globalistų išliaupsinas knygas ir netapęs Lietuvos valdovu, jis tikisi įsijungti į Pasaulio valdovų gretas. Bet gali būti, kad dirbant Lietuvos kultūros ataše Kaliningrade, jį kažkas sėkmingai užangažavo ir pasiuntė su `misija" į Rygą.

92438. katė šv2012-06-04 20:41
Nieko panašaus, aš, moteris, jau prieš 22 metus įtariau, kad jis galimai serga vidutine šizofrenijos forma ir kad dvasingas išminčius yra tik susidvejinusios asmenybės fiktyvioji pusė. Jo akys būdavo tokios mėlynos mėlynos, o žvilgsnis smigdavo ten, kur kiti nieko nefokusuodavo. Jis turbūt vaizduodavosi esąs Oskaras Milašius ir matąs vizijas.

92444. klifas richardas2012-06-04 22:14
mieli ponaičiai, šiandien Lietuva švenčia savo karalienės Elzbietos gimtadienį. Ne, nesuklydau. Pamirškim bent šiandien tuos trockistus bolševikus su jų susinaikinimo fantazijomis. Kažkada vedžiojo jie už nosies darbininkų klasę, žadėdami jiems pasaulinė diktatūrą, tai baigėsi holokaustu, dabar taip pat, tik nusitvėrę už falo, vedžioja pseudoliberalus, tokius kaip juozaitis, žadėdami jiems globalią naująją pasauli tvarką... nepasimokę iš istorijos nei per nago juodymą... bet, nors šuo loja, o padorūs žmonės švenčia lietuvių kilmės karalienės gimtadienį.

92445. kas be ko2012-06-04 22:15
Anglija mūsų antroji Tėvynė.

92449. Kukas2012-06-04 23:47
Jeigu "Baltoskandijos akademikas" kabinėjasi prie tokių niekų kaip Elzė ar Ilzė, vadinasi, knyga gera.

92456. faktas2012-06-05 09:01
tai, kad Lietuvoje mažai domimasi ir mažai rašoma apie Latviją, tai faktas. Tačiau nepaisant ankstesniame straipsnyje išreikštų simpatijų "nacionalbolševikui" Lindermanui bei naivių "įžvalgų, tačiau mintys ir pastabos apie radikalus-patriotus yra vertingos, nes parodo, kaip naudojant patriotinius šūkius galima manipuliuoti visuomene, iš esmės vykdyti provokacinę veiklą, nors išoriškai viskas atrodo gražiai. Dabar aiškėja ir tai, kad Tomaševskio afera su "lenkų klausimu" greičiausiai yra tų pačių internacionalistinių bolševikų/trockistų inspiruota. O taip pat, kad kraštutinio nacionalizmo partijomis, tokiomis kaip Murzos, gali būti pasinaudojama bolševikinių išpuolių prieš nacionalinę valstybę provokacijoms.

92458. britva, biss2012-06-05 09:16
Va tai tau. Pasirodo Juozaičio susižavėjimo objektas, "charizmatiškasis" teroristas ir nusikaltėlis, Rusijos ir Latvijos bolševikų lyderis - Lindermanas, ne kartą tupėjęs kalėjime už sprogmenų laikymą ir kėsinimąsi nužudyti prezidentę, turi draugų Lietuvoje? Kad Paleckis, tai aišku, bet kad ir tarp inteligentų? Kai jis nuskrido į Suomiją tartis su savo tarptautine mafija, jo, grįžtančio Latvijon autobusu estai nepraleido, grąžino atgal. Iš suomijos jis parskrido lėktuvu. Iš Rusijos jis irgi buvo išvarytas ir jo tenai nebeįsileidžia, nes jis su komunistais ir Žirinovskio "liberalais", palaikomas Berezovskio, yra pasižadėjęs nuversti Putiną ir okupuoti valdžią, o jei ne, tai sukelti vidaus karą. Argi sunku Juozaičiui pasižiūrėti į wikipediją ar šiaip į panaršyt internetą?

92459. faktas2012-06-05 09:36
Visgi vasario 18-ąją Latvijoj balsavo per 70 proc. rinkėjų, už rusų kalbą pasisakė tik 25 proc. Vadinasi nemaža dalis rusų pasisakė prieš antrą valstybinę kalbą. Kodėl? Ar todėl, jog žinojo, jog referendumą ruošė jų nemėgstamas žydochazaras Lindermanas, kuris išvien su Rusijos bolševikais ir pseudoliberalais siekia versti Putiną? Tuo metu kai Juozaitis išspausdino Litmenyje pirmąjį straipsnį, spaudoj buvo pasirodžiusi maža žinutė, kad ant Latvijos ir Lenkijos sienų, iš abiejų Lietuvos pusių, buvo sulaikyti komivojažieriai, bandantys įvežt į Lietuvą didžiulias pingų sumas. Revoliucionieriams? Perversmui? Kiek žinau, Uspaskichas irgi kaltinamas milžiniškų sumų priėmimu iš užsienio.

92461. ups! 2012-06-05 10:28
sunku spręsti apie žmogų iš kelių straipsniukų. Štai radau Vorutoj Mindaugo Peleckio interviu su Juozaičiu. Pergyvena jis dėl Lietuvos likimo. O geriausiai tai mtosi per Latviją:
"Ką sako preliminarūs surašymo duomenys? Belikę 1,9 mln. gyventojų. Ir tų vidurkis gerokai per 40. Vadinasi, po 20 metų nebebus nė milijono. Lietuvos skaičiai apgaulingai geresni, o iš tikro – skiria mus tik tie užburti 20 metų. Mes jau šiandien gyvename gaudžiančioje tuštumoje. Kai tuo tarpu pasaulis rėkte rėkia: duokite naujų gyvenimo erdvių! Baltijos pakrantė – puikus taikinys Šiaurės Afrikos imigrantams, ir Europos Sąjunga juos čia nukreips, ilgai laukti neteks. Tada jau viskas – galas visoms Dainų šventėms ir baltiškai tapatybei. Dievo dovana pasauliui – mūsų gentys ir mūsų kultūra, sanskritą saugojusi bendra baltų prokalbė – po peiliu. Prūsų keliu išeisime. O iki tai nutiks… Ką čia kalbėti: mūsų skystam jaunimui jau dabar nieko nebereikia – tik pramogų ir „pasaulio pažinimo“. Jokio žemės jausmo, savigarbos, jokio gyvybės-gimdymo instinkto. Vienetai kažką dar gins, kaip paskutinieji mohikanai, tuo ir baigsime savo 4000 metų istoriją."

92462. o štai dar viena citata:2012-06-05 10:29
Mindaugas Pelecis: „Respublikoje“ ir kitur savo esė esate rašęs, kad Lietuvos žemė iš mūsų, atleiskite už žodį, nachališkai atiminėjama, per tarpininkus – išdavikus lietuvius – supirkinėjama godžių užsieniečių, kurie vėliau, mosuodami nuosavybės dokumentais, taps tarsi mūsų vergvaldžiais. Ar situacija beviltiška? Ar matote kokias nors išeitis?

A.J.: Tauta gyva tik bendru tikėjimu. Dabar tą tikėjimą išmuša „globalizmo religija“, kuri yra fizinės prigimties, nes liudija viena: Judėkime. Mums neduotas Raštas, Biblija kaip raštas. Lietuvius išgelbėjo tik viena religija – begalinė ištikimybė žemei. Kabinimasis į žemę kaip į Bibliją. Net kai ji buvo vergvaldžio (to paties nulenkėjusio lietuvio) rankose. Dabar paskutinis mūsų šansas – taip pa žemė. Nepaleisti jos iš rankų. Neleisti jos parduoti užsieniečiams. Visais įmanomais būdais priešintis. Seimas turi priimti įstatymą, kad Lietuvos žemė – tik Lietuvos piliečiams. Jokia Europos Sąjunga mūsų tvirtovėje – ne teisėjas. Sakote, neleis? Kas neleis tautai likti gyvai? ES komisariatas? Malta, ES narė, iki šių metų gegužės 29 dienos draudė ištuoką. Tik pagalvokime! Kai Europa seniai kraustosi iš proto dėl „vienalyčių santuokų“ (penkios valstybės jas įteisino), kai moralinis pasileidimas ant kiekvieno kampo, viena iš ES šalių – iki šių metų retrogradė? Tokia tamsybininkė? Laikėsi Malta ilgai. Bet globalizmas ir ja pagraužė. Išvakarėse 40 proc. dar buvo neapsisprendę, kaip balsuoti… Taip ir mums likęs paskutinis šansas – referendumas. Jeigu Seimas neuždraus žemės pardavimo užsieniečiams. Referendumo rezultatų negalės apneigti joks ES komisaras ar parlamentas. Svarbiausiu, savo gyvybės ir mirties klausimu mes turime patys tarti savo žodį. Jeigu nutarsime pasilaidoti – tai patys. Bent jau būtų garbinga.

92464. ir dar2012-06-05 10:33
M.P:Argumentuotai kritikuojate žemyn besiritančią vakarų civilizaciją, kurią baigia nusmukdyti GMO, homoseksualizmas, bandymas visus suvienodinti pagal virtualų ES kurpalį ir kiti dalykai, kurie neskatina tautiškumo. Ką prognozuotumėte vakarams? Ar juos ištiks daugelio senovės civilizacijų likimas dėl jų pačių kaltės? Ar mes (ir latviai) turime šansą išlikti, nebūti galutinai suvakarietinti? Kaip tai padaryti?

A.J.:Ką čia bepridursi prie to, ką jau pasakė Jonas Paulius II: nūdienė Vakarų civilizacija – „mirties civilizacija“. Kaip išlikti? Mažais lopinėliais. Lietuvos draudimu parduoti savo žemes užsieniečiams.

92465. et,2012-06-05 10:57
paskutinė citata rodo, kad Juozaitis nežino, jog Council of Europa, ginanti žmogaus teises, o tiksliau - išlaisvinanti žmogaus ego nuo dvasinės valdžios, kitaip tariant nuo sveikojo proto, nepriklauso Europos Sąjungai. Nežino kaip ir dauguma mūsų politikų. Ši neotrockistinė sorošistų globojama organizacija greičiausiai eina išvien su bolševikais, kurie kažkokiu būdu susikooperavę su neoliberalais ir neokairiaisiais. Tą liudija juk ir Lindermano sąjunga su Rygos meru, kuris laiko save liberalu. Beje, tai patvirtina ir Andropovo kolegos V.Liubimovo versiją, kad atidarius sienas, "laukinis kapitalizmas" bus paleistas tam, kad nuvarginti žmonės patys pasiprašytų komunizmo. Ar Putinas iš tikrųjų priešinasi, ar tai tik politinis žaidimas, dar neaišku. Nors aišku, kad tokia ardoma bolševikų veikla jam yra naudingesnė nei Vakarams. Kaip ir The Council of Eurpa pastangos blokuoti Baltarusiją ekonomiškai: neturėdamas pinigų Lukošenka priverstas parduoti objektus Rusijai.

92467. A.J.2012-06-05 11:15
Šiuo metu Lietuvos-Latvijos santykiai tuoj peržengs ribą, už kurios prasidės brangus klinikinis gydymas. O „realioje politikoje“ vyksta visai kiti reikalai. 2010 m. pabaigoje latvių prezidentas V. Zatleris nuvyko į Maskvą, dėl bendros baltiškos strategijos nė nemanęs pasitarti su lietuvių prezidente D. Grybauskaite. Vizitas buvo istorinis, nes jo laukta 16 metų, o ir pasirašytos net 9 sutartys. Labai svarbios Latvijai ir regionui, nes prabilta ir apie atlydį santykiuose su „šalta“ Rusija. Žinoma, panašiai nesitariame su latviais ir mes, kai Lietuvos vadovai vyksta į Baltarusiją ar Lenkiją. Žodžiu, kiekvienas sau, kaip kad prieškario laikais. Anuomet Lenkija, pavyzdžiui, draugaudama su Latvija, ardė baltų draugystę. Ir štai vėl dvi artimiausios kaimynės, atsitvėrusios valstybine siena, po 1990 metų ėmė gyventi taip, tarsi brangiausias kraujo ir kalbos kaimynas būtų kažkokia Karpatų arba Laplandijos realybė.

92468. pasiūlymas2012-06-05 11:22
Neįkandama istorinė mįslė: kodėl nė viena kabelinių TV kompanijų per visus dvidešimt metų neįtraukė į latvių tinklą mūsų LTV-1, o į lietuvių tinklą – latvių LTV-1? Kaip atitapo įmanoma laisvos konkurencijos sąlygomis? Kartelinis susitarimas? Slapta geopolitika? O gal nėra paklausos ir tradicijos? Tai sukurkime ją! Nes kokia jau čia tradicija ir paklausa, kai kiekviename kabelinės TV pakete rasi Ukrainos ir Baltarusijos kanalus ir, žinoma, Lenkijos propagandą per „Polonia“. Štai čia ir kyla baisus, nekorektiškas klausimas: ką daro Baltijos Asamblėja? Kodėl per du dešimtmečius ji nesukurpė nė dviejų direktyvų (galima juk buvo pasimokyti iš Briuselio gausybės rago), kurios pareikalautų iš Latvijos ir Lietuvos vyriausybių susitvarkyti taip, kad, pirma, švietimo sistemos privalomai mokytų kaimyno balto kalbos ir, antra, kaimynai matytų vienas kito TV be jokių papildomų įrenginių? Kodėl nepadaryta? Todėl. Todėl, kad Baltijos Asamblėja – ne Lietuvos-Latvijos, o trijų Baltijos valstybių atstovybė. Ir jeigu joje lietuviai su latviais imsis savo temų, bemat kils klausimas: o kaip su estais? Kuriems nėra jokio reikalo mokytis latvių ar lietuvių, jie mokosi – ir jau moka! – suomių kalbą. Ir visą amžių žiūri Suomijos TV. Taigi, šviesu kaip dieną: Lietuvai su Latvijai būtina kuo greičiau kurti naują asamblėją. Dviejų Sandraugą, nesvarbu kaip ją pavadinsime. Šią naują bendriją padiktavo pati Estija. Nes ji pagaliau žengė žingsnį į šalį ir pasitraukė nuo mūsų. Jeigu mes manome, kad tai tik finansų ir investicijų klausimas – estai gali juoktis iš mūsų visa burna.

92469. Estija – jau Suomija2012-06-05 11:23
2011 metų sausio 1 d. mūsų šiauriniai bičiuliai įžengė į Eurozoną. Tačiau ne tiek į ją, kiek į Suomiją. Seniausia jų svajonė pagaliau tapo tikrove. Juk visus TSRS imperijos laikus estai radijo bangiomis galėjo klausytis ne sovietinio himno, o savo, tikrojo himno, kurio melodija – tai ir Suomijos himnas. Tad vos gavę laisvę, estai kibo į suomius kaip į gelbėjimosi ratą. Į visas valstybės programas, švietimą ir privatų verslą Suomija delegavo savo atstovus (net į vidurines mokyklas). Tad dabar vaisiai kaip ant delno: suomių kalba Estijoje – antroji, o ir visa kita suomiška, ir euras, – jau suomiška. Buvę estų reformų kuratoriais, suomiai buvo ir jų gelbėtojais. Paklausite: kam tada estams reikėjo Baltijos Asamblėjos? Iš mandagumo. Šiaip ar taip, išsivaduota iš imperijos kartu. Bet tai ir viskas. Baltai buvo tik laikini draugai, finougrai suomiai – amžini broliai. Patikimi, nes jie garantavo net eurozoną jos baisios krizės sąlygomis. Jeigu tik kas, suomiai neleis šeimos nariui nuskęsti: Suomijos biudžetas (pasitelkęs ir NOKIA) ištrauks estus iš bet kokios duobės. O mes, latviai su lietuviais? Broliukai, iš duobės turime ropštis patys! Nes suomių pašonėje neturime. Tad ir kabinkimės vienas į kitą, į tą pačią šaknį, nusitęsiančią į kalbą ir dainas. Į 4000 metų gylį. Jeigu dabar šito nesuprasime, nenusilenksime vienas kitam, po kitų dviejų dešimtmečių nebebūsime reikalingi nė sau. Nes kiti kaimynai darys ką ir darė: tampys mus į fiktyvias sąjungas, trauks mūsų gyslas po vieną.

92471. pasiūlymas2012-06-05 11:28
Lietuva + Latvija > federacinė valstybė.
Etnografinių regionų atkūrimas (Kuršiai, Žiemgaliai, Sėliai).
Bendras tolimesnis lietuvių ir latvių kalbų vystymas.

92472. Baltų gentys ir jų žemių pavadinimai:2012-06-05 11:32
Latgaliai: Jersika | Atzelė | Talava | Idumėja | Kuoknesė | Pietalava | Lotigola | Imera

Žiemgaliai : Duobė | Duobelė | Silenė | Sparnenė | Tervetė | Upmalė | Žagarė (Raktė)

Kuršiai: Bandava | Ceklis | Mėguva | Pilsotas | Duvzarė | Piemarė | Ventava | Vanema |

Sėliai : Sėla | Medenė | Peluonė | Maleisinė | Tovrakstė

Aukštaičiai : Deltuva | LIETUVA (aplink Vilnių) | Nalšia | Neris | Upytė | Alšėnai

Žemaičiai : Gaižuva | Karšuva | Knituva | Šiauliai | Medininkai

Prūsai : Barta | Semba | Nadruva | Notanga | Varmė | Sasnava | Pokesė | Pamedė | Liubava | Galinda
Skalviai : Skalva | Lamata

Jotvingiai (dzūkai) : Dainava

Rytų galindai (prie Maskvos, Tulos, Kalugos)

Pomeranijos baltai

Dniepro baltai (Mogiliovas – Smolenskas)

Vidurio Baltarusijos baltai: Krieva (Krieviečiai – Krivičiai)

Pripetės baltai: Drėgva (Drėgviečiai – Dregovičiai)


92474. ...2012-06-05 11:39
Man atrodo, kad: agresyvėjanti teisėsauga, tautos teisingumo sampratą ginančius žmones vadinanti minia, gauja ir dar baisiau, yra Lietuvos praradimas; agresyvėjanti paperkama žiniasklaida, parsiduodanti bet kada ir bet kaip, yra Lietuvos praradimas; agresyvėjanti teisėtvarka, apginkluojanti šimtus karių ir metanti juos į mūšį prieš vienos šeimos taikų namą, yra Lietuvos praradimas; Ir pagaliau: agresyviai bejėgė Seimo ir Vyriausybės koalicija, nedrįstanti pašalinti nė vieno pareigūno, atsakingo už Lietuvos naikinimą, yra mūsų Tėvynės nelaimė. Arvydas Juozaitis

92480. globalizmas - pasakė kompas ir atsiraugėjo2012-06-05 11:57
Žemė – kiekvienos tautos, kiekvienos šeimos, kiekvieno žmogaus turtas. „Ar buvo kada kitaip?“ – klausia lietuvis Kindziulis ir net primena: „Net kolūkių laikais!“ Ir tada, ypač paskutiniais metais, žemė vis geriau buvo dirbama, vis reikalingesnė derliui ir gyvuliui. Žemė visuomet buvo turtas! Visuomet. Iki atėjo maras – globalizmas.v

Ir kada jis atėjo? Su laisve. Kai uvertiūra buvo tarsi iš kitos operos: dėl žemės lopinių dar prieš 20-15 metų ietys laužytos, šeimos ardytos, kaimynai pjovęsi. Tiek kraujo sugadinta nuosavybę atsiimant ir imant.

Ir ūmai – globalizmas. Nebereikia nieko. Toks tas naujas okupantas.Europos mastais Lietuva, o ypač Latvija – visai tuščios teritorijos. Vos keliasdešimt, rajonuose – nė dešimties žmonių kvadratiniame kilometre. Eik skersai ir išilgai – žmogaus neberasi.

92481. et,2012-06-05 12:18
Europos mastais Lietuva, o ypač Latvija – visai tuščios teritorijos. Vos keliasdešimt, rajonuose – nė dešimties žmonių kvadratiniame kilometre. Eik skersai ir išilgai – žmogaus neberasi. Kai Afrikoj licmano tipo berniukai sukėlė chaosą ir kivirčus tarp genčių, Afrika ištuštėjo, pabėgėliai užplūdo Europą ir JAV, o Kinija ramiai sau supirkinėja žemes. Kas supirkinės Rytų Europoje? Vienam Izraelio portale skaičiau raginimą vykt į Tailandą ir pirkti žemes, nes nupigo. Ryškėja naujasis feodalizmas.

92483. Ežeras2012-06-05 12:22
Palata nr. 6.

92484. Stiglicas 2012-06-05 12:24
„Nėra prasmės apsimetinėti, kad tai, kas įvyko, neįvyko. Amerikos grietinėlė kasmet susišluoja ketvirtadalį valstybės pajamų ir valdo 40 proc. nacionalinio turto“. Laureatas priminė, kad vos per ketvirtį amžiaus (mūsų Sąjūdžio pradžia!) turto koncentracija išaugo beveik dvigubai. Štai kas vyksta. O kad būtų visai aišku, J.Stiglicas apibendrino: per pastarąjį dešimtmetį vidurinioji klasė smuko visais požiūriais, ir pirmiausiai – prarasdama laisvalaikį, išsilavinimą ir protą. Ji vis daugiau dirba, vis mažiau supranta, kas vyksta.

92485. palata nr62012-06-05 12:28
Globalizmas paskelbęs, kad gyvenime svarbiausia – kapitalas ir jį aptarnaujantis žmonių judėjimas. Viskas turi būti nepastovu, o valstybė – laikina, nes globaliniai uždaviniai didesni. Globalizmas – tai tarptautinis skystis, judantis po visą Žemę kaip didžiulę kolbą. Žmones jis turi sumaišyti, kapitalą sutirštinti. Ištirpti pirmiausiai turės mažesni. Kurie valstybės apsaugą praras ir savo noru iš valstybių išlakstys. Dabar globalizmas su sienomis tvarkosi protingai, griaudamas jas iš vidaus. Atimdamas darbą, nuvertindamas žemę, nacionalinę kalbą ir kultūrą. Paskelbdamas žemę (ir jau kėsinasi į miškus) tarptautinio aukciono objektu. Ir sakoma: žemės neišvešime, nesijaudinkite, pavadinimas jos liks. Pasiimsime, iš po jūsų kojų. Kad nemindytumėte. O šiaip – vardas gražus: „Lietuva“. Tegul lieka, kaip ir “Prūsija”. Kurį laiką.

92486. čia priėjo kinziulis ir tarė:2012-06-05 12:30
“Palaukite, lietuviai, o kuo mes – ne Izraelis? Argi mūsų žemė mažiau šventa? Nebekovosime?”

Tarsi nebūtų buvę baudžiavos? Tada matėme, kas ant žemės vyko: ji buvo po kojomis, bet ne sava. O kas buvo vėliau, buvo? Kiek okupacijų! Ir už Vilnių bei jo žemes teko kraują lieti? Teko, ėjome ir liejome.

Žinoma, globalizmas dar nedrįsta sakyti, kad atims ir kapines. Gyventi žemės nebeturėsime, bet mirti dar leis. Kažkur. Kurį laiką. O žemė tuo tarpu brangs visur. Ypač brangi taps Lietuva, kai joje nebeliks lietuvių.

92487. ką gi2012-06-05 12:32
tikro filosofo darbas taisyti suklaidintos visuomenės pasaulėžiūrą.

92488. et,2012-06-05 12:37
globalizacija nėra tokia pavojinga kaip globalizmas. Globalizmo galima išvengti, nes tai tik nedidelės grupės žmonių strategija, nuolat planuojama ir perplanuojama.

92489. Ežeras2012-06-05 13:00
Socialinė atskirtis - superproblema, tik kur ji didesnė: ar, pvz, globalizuotoj UK, ar besiizoliuojančioj RF? Norvegijoj ar Birmoj, Belgijoj ar Tadžikistane?
...Teoretikai, breivikiniai... Ateis pabaisa Globalistas ir atims iš jūsų klumpes, simbolį "tapatumo" ir jo esmę.

92492. tai2012-06-05 13:28
kad Juozaitis pervežiavęs į Rygą 2008 m., bet likęs be nieko - pareigų ir tikslo - ėmėsi rašyt šitą enciklopedinio pobūdžio knygą buvo, kaip dabar sakoma, iššūkis. Reikėjo būt Rygoje 2008 m., kad suprast, kiek stiprūs žmogaus nervai apskritai. Iš Rygos gi pilnutėliai lėktuvai skrido į Vakarus kaip karo metais. Va dabar latviai atsigauna - prašau, kurkit ryšius, rašykt TEISINGUS tyrimus

92499. >>ežeras2012-06-05 14:42
socialinė atskirtis? ką čia per nesąmones suskėlei? Norvegija - "socialiai" atsiskyusi? nuo ko?

92500. Mazolis2012-06-05 14:43
Girdėjau, kad rašydamas Juozaitis konsultavosi su šio straipsnio autorium. Regis, tada nė neįtarė, kad ponui užlipo ant "mazolio". Regis, Latvijos tema - vien šio straipsnio autoriaus "teritoriją". O jeigu kas drįsta įkelt koją į tą jo daržą ir pateikt savą nuomonę, kaipmat būna užsipuolamas ir mėsinėjamas. Kas netingi, gali pasiskaitinėt kad ir apie Nobelio premijos laureatą Giunterį Grasą - ir tas buvo visaip pliekiamas. Tokio pliekimo pavyzdžių (o ne korektiškų diskusijų) istorijoj labai daug. O jų priežastys kartais būna ne visuomeninės, o itin asmeninės. O Juozaičiui linkiu stiprybės ir toliau eit savo keliu kaip tam karavanui.

92505. Ežeras ->>2012-06-05 15:25
Negirdėjai ir "neįkerti" sąvokos "socialinė atskirtis"? Prenumeruok " Lietuvos pionierių" .

92507. et,2012-06-05 15:30
manau, kad autorius turi teisę kritikuoti. Mes irgi buvo šiek tiek suklaidinti vieno Juozaičio laiško į šią svetainę. Tada, rodos, jis iš tiesų palaikė dvikalbystės Latvijoj idėją, meiliai Lindermaną vadindamas charizmatišku ir tarsi davęs suprasti, kad "nacionalbolševiku" jį tik pravardžiuoja jo priešininkai.. . Na, ką aš žinau, gal Paleckį irhi galima vadinti "charizmatišku". Kai kurie jo šūkiai labai sutampa su Lindermano. Ypač kai jis sako, kad Lietuva nebuvo okupuota. O juk ir šiandien, kaip gal būt ir tada, turime ne mažai savanorių, ne savo galva mąstančių, kurie susigrobę žemes, laukia nesulaukia, kada galės parduot žemes užsieniečiams ir tapt "laisva" klajoklių tauta... bei vadintis "pasaulio" piliečiu. Tokie tai tikrai nepageidaus seime referendumo.

Ginčyjausiu nesenai su tokiu vienu - Giedrium Alasevičium Delfyje. Po straipsniu "L.Donskis: žmonės Lietuvoje netiki, kad pažiūros ką nors lemia". Gražiai žmogus moka rašyti, bando iš to duoną pelnyti, užsieniuose pasimokęs, kaltino mane conspiracy matymu, bet greitai pats supasavo, nes meatsilaikė prieš konkrečius, faktais paremtus, argumentus. O straipsnis, irgi, tik tą dieną pasirodęs "nuomonių" skiltyje, kaip mat nučiuožė į užkulisius. kas tik dar labiau įtvirtino mano įsitikinimą, kad conspiracy visgi vyksta ir kad yra dalykų, apie kuriuos nenorima, kad visuomenė sužinotų.

92508. >>ežeras 2012-06-05 15:31
tai nuo kurių gi socialinių sluoksnių atsiskiria Norvegija, pvz.:))

92510. et,2012-06-05 15:56
Norvegija nestojo į Europos Sąjungą. Matomai bijojosi, kad ES uždės limitus jos žvejybai, pagrindiniam verslui. Tačiau ji pasirašė sutartį su "The Council of Europa", ES nepriklausančiai institucijai, bet politideologiškai valdančiai VISĄ EURAZIJĄ, nuo Airijos iki Vladivostoko, įskaitant Turkiją , Vid.Aziją, Kaukazą ir diktuojančiai respublikoms įstatymus, "rekomendacinio pobūdžio", bet negirdėjau, kad bent vienas būtų atmestas. Dėl gėjų vedybų jau 5 Europos šalys įstatymus priėmė. Šios "visuomenines" įstaigos užnugaryje stovi Rusijos ir Europos žydų kongresas (sic). Ačiū Dievui, šiuo metu mūsų šalį atstovauja keturi n ariai - Zingeris ir Sorošo fondo vadovė Irena Veisaitė, žydų kilmės padorūs žmonės, kiti gal irgi? Nežinomos man pavardės. Ar apie tai daug buvo rašoma? Kodėl tarsi sąmoningai renkamasi panašūs pavadinimai su ta pačia atributika ir kuriamas įvaizdis kad iš ES sklinda amorali politika, ginanti ego "laisves", bet atakuojanti krikščionybę, katalikų bažnyčią? Ir ši organizacija siekia valdyti Euraziją per įstatymus bei teisėsaugą. Gal todėl taip drąsiai Stankūnaitės advokatas rašė skundą į Strasbūrą. Kodėl ne į ES teismą Liuksenburge? Kuris gina pamatines žmogaus teises?

92513. pernešu specialiai ežerui su nuorodom, patyrinėkite jas, požalusta:)2012-06-05 16:24
Kai išgiradu apie ypatingą šveicarų toleranciją, natūraliai kilo mintis - iš kur toks politkorektiškumas valstybėje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai. Internete atradau, kad šveicarai jau senai yra pasirašę sutartį su Europos Taryba (The Council of Europa), daug anksčiau, nei Lietuva. Vienintelė geografinės Europos šalis, nepasirašiusi sutarties yra Baltarusija. Net Turkija su Rusija pasirašiusios. Siūlau pirmiausia pažvelgti į šį žemėlapiuką. .coe.int/aboutCoe/index.asp?page=47pays1europe&l=en Tai šalys, pasirašiusios sutartis su Europos Taryba (Council of Europa). Praktiškai visa Eurazija iki Vladivostoko. (Štai kodėl socdemas V.Andriukaitis prabilo apie ES iki Vladivostoko.) Taigi, Council of Europe, nors nepriklauso Europos Sąjungai, bet, prisidengusi "žmogaus teisėmis` diktuoja įstatymus ir "polytinę" ideologiją, ES šalims kaip ir kitoms Europos ekonominei bendrijai nepriklausomoms šalims - Šveicarijai, Norvegijai, Rusijai, Turkijai Ukrainai, Kaukazui... Vienintelė nuo šio diktato nepriklausoma šalis yra Baltartusija. Jai daromas ekonominis spaudimas, prisidengiant "žmogaus teisėmis", bet to spaudimo pasekmė - Viešieji išpardavimai Rusijai, nes Lukošenkai TVF nekolina pinigų, nors į TVF BAltarusija daugiausiai investavusi. Taigi, politiškai-ideologiškai jau turime Euraziją. Tad man labai keistai skamba tos kalbos apie "Rusijos atitolinimą" , "nepriklausomą energetiką" ir t.t. Rodos, kad vyksta tik šiokia tokia konkurencinė kova dėl to, kas dominuos šioje Eurazijoje - ar Putinas ar už "Council of Europa" think-tank`o pečių stovintis Europos ir Rusijos žydų kongresas. Mūsų politikai ir žurnalistai nesusigaudo, kad Europoje yra dvi Europos Tarybos ir kad STRASBURO ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS nepriklauso Europos Sąjungai. Atrodo, tarsi kažkam tyčia norisi, kad žmonės painiotų šias dvi tarybas - European Council ir Council of Europa. Štai šiame COUCIL OF EUROPA puslapyje randau įspėjimą nepainioti šios tarybos ir jos padalinių su EUROPEAN COUNCIL. Tikrasis Europos Sąjungos teismas yra Liuksenburge, o Jungtinių tautų Hagoje: .coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nepasconfondre&l=en O atsivertus kitos Europos Tarybos (European Council) puslapį, ten taip pat aptiktume įspėjimą: "Tik nepainiokite mūsų su Europos Taryba (Coucil of Europa)! Mes su jais neturime nieko bendro. " . Kyla klausimas - kokia velniavo kuria šia painiavą, kuria naudojasi šiandien kai kurie politikai, BEI tokie advokatai kaip Černiauskas? Na, jis pasiuntė Stankūnaitės skundą, matomai taip suformulavęs, kad NEVA buvo pažeista Stankūnaitės "nekaltumo preziumcija", viešai ją apkaltinus kol byla neištirta, nors byla sąmoningai vilkinama. Dar be abejo nukentės kai kurie politikai, na tokie kaip Stoma, už kišimąsi ir t.t., iš mokesčių mokėtojų kišenės bus sumokėta Sankūnaitei, o publikai žinia bus pateikta taip, tarsi Europos Sąjungos teismas išteisino Stankūnaitę,nors pati byla ten nė nebuvo nagrinėjama, nes tai ne Strasburo kompetencija. Nori nenori, peršasi mintis, kad toks sąmoningas pavadinimų ir atributikos panašumas yra kažkokios conspiracy dalis. Kažkas vyksta už mūsų nugarų, nepasakant tiesos... ir toliau rinkėjams žaidžiant demokratiją. . Amerika jungiama į NAFTA sąjungą, mes į Euraziją, Afrika turės savo sąjungą, ir t.t. vienžo einam į Pasaulinę valstybę su viena bendra "įstatymo diktatūra", o tą įstatymą kuria tie, kurie stovi užkulisiuose. Vieną tokį "tarptautinės teisės" chazariškos išvaizdos specialistą išklausiau čia: youtube.com/watch?v=o5zaImTF92g&feature=related

92515. Ežeras2012-06-05 16:31
O yra ir kuo pasidžiaugti beigi pasididžiuoti: "TVF vadovė: Baltijos šalių patirtis – pamoka euro zonos šalims".

92519. Ežeras2012-06-05 16:35
Net sunku įsivaizduot: Servanteso gentainiams siūloma mokytis iš trečios kartos nuo žagrės būrų palikuonių. Andrius - jėga! Visada tuo tikėjau ir taip kalbėjau.

92520. triūbos2012-06-05 16:42
430 pusl. Juozaičio knygoje Gaižiūnas rado ir čia nurodė 15 faktinių klaidų - ne ten gimė, ne ten gyveno, ne taip vadinosi ir pan. Tos klaidos oi kaip nepuošia recenzuojamos knygos. Tačiau neapleidžia jausmas, kad recenzentui rūpi ne vien mokslo tiesa - per didelės triūbos pasitelktos, per daug aistros...Atrodo, Gaižiūnas stipriai neabejingas Juozaičiui :-D Ką gi, Juozaitis tam tikra prasme yra Landzbergis - nepalieka abejingų.

92521. O to et2012-06-05 16:47
Žvejyba Norvegijoje pagrindinis verslas??? Štai kur jos gerovės šaknys :D

92534. et - O2012-06-05 17:45
ne tik. Jie dar teisingai paskirsto pelną, gautą už naftą iš Šiaurės jūros. Mes savają atidavėm privatininkam kone už dyką. Už 9 procentus nuo pelno, Ir turime brangiausius naftos produktus. Be to norvegija nėra atskyrus bažnyčios nuo visuomenės, nuo valdžios. Tad garbingiau elgiasi su biudžetu.

92541. Arvydas Juozaitis :-) 2012-06-05 20:08
GAIŽIŪNAS-LATVIS Nuostabus tas mūsų baltų pasaulis, jame gyvena nuostabių komentatorių-duobkasių. Nuostabus Silvestro Gaižiūno rašynys. Kitados, nors dar visai neseniai, buvo bičiulis. Jam padėkojau už pagalbą rašant knygą (žr. titulinius lapus), siunčiau rašomos knygos vigilijas-skyrius. Skaitė, komentavo. Duobės nekasė. Bet ūmai sumanė kasti. Ir nutiko šitai tą dieną, kai knyga nejučia gavo Baltijos asamblėjos premiją. Tada ir prasidėjo... ne, ne recenzijos, o "literatūriniai šmeižtai". Latvijoje tiesiai šviesiai paskelbė (didžiausiame dienraštyje), kad A.J. yra ne kas kitas, o Latvijos valstybės priešas (tikrai), ir, maža, to - dar Estijos. Humoras ir satyra. Stalinizmas? Brežnevizmas? Nebent... lietuviškas pavydas, kas dar? Sušaudyti A.J., ir baigtas kriukis. Deja, tokios "recenzijos" viską apverčia aukštyn kojom. O juk geriausių ketinimų skatinamas, galvodamas tik apie lietuvių-latvių bendrystę ir gelbėjimąsi kartu (esu įsitikinęs, kad atskirai, kaip ligi šiol, mūsų laukia pražūtis), ir kalbėdamas apie žaizdas... buvau pavadintas, tiesą sakant, niekšu. Tik ar ne tas čia atvejis, kaip sako tautos išmintis: "Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa"? S.Gaižiūnas dešimtmečius prisistatinėjo "Baltijos akademijos" galva ar prezidentu. Nebesuprasi, kas ten buvo kas, trijų žmonnių akademijoje. Ir dabar iš tos neegzistuojančios aukštybės pila...ką? Faktus? Taip, aš tris vardus (iš šimtų) rašydamas suklydau (kelios klaidos, viena kita raidė). Dar yra dvi trys netikslios datos (iš tūkstančių rūšiuotų datų ir skaičių). Tačiau kai S.Gaižiūnas teškia, kad knygoje (per 430 psl.) nepaminiu nė vieno Rainio kūrinio? Silvestrai, Tu mano knygą skaitei? Humoras ir satyra. Juodas humoras, kai S.Gaižiūnas skelbia man "mirties nuosprendį" - esą laidojau latvius. Dievinjš, viskas "ačgarni", t.y. atvirkščiai. Kokias reikia turėti akis, kad viltyje matytum mirtį? Baisias akis. O Juk viskas dėl mūsų, broliukų ir masu-sesučių rašyta. Be meilės čia žingsnio nežengsi. Be troškimo suprasti, nieko nesuprasi. Ir neprasidės kalba. O kalbėtis reikia, net savais kompleksais apsikaišius - reikia. Argi nėra kompleksų? Per akis.(Gryniausias kompleksų šaltinis - pats S.Gaižiūnas). Apie tai parašyta "Ryga - niekieno civilizacija". Tačiau sapnuoti nesusapnuočiau, kad buvęs bičiulis ir "latvių žinovas" pamatys mano knygoje pragarą. Nieko gero - visai nieko! Ir bemat ims skelbti Latvijai, kad Rygoje įsisuko gyvas latviškumo priešas. (Beje, skundą-recenziją latvių didžiausias laikraštis paskelbė Baltijos asamblėjos išvakarėse, tarsi šaukdamasis skandalo, kad premiją įteikiant Taline... S. Gaižiūnas stengėsi, bet neišdegė.) Dievaži, Latvija ir Lietuva tikrai taps "niekieno", jeigu vos ėmę kalbėtis, sakyti vieni kitiems (o reikėtų šaukti), kad dar ir šiandien mes nematome vieni kitų per TV, kad Rygos gatvėse nėra nė vienos rodyklės "Vilnius", kad prabilus apie tai, komentatoriai kaimuose prie Panevėžio ims šaukti "Rusai eina". Žodžiu, aišku. Nuostabu. Beje, apie anonimiškus komentarus. PONAI IR PONIOS> Dalis komentarų čia - paties S.Gaižiūno, įvairiais vardais paženklinti. (Internautai praneša - faktas). O ir kiti komentarai - kas tai? Draugai, draugi mili, pasirašykite pavardėmis - nejaugi jų neturite? Ar gėda? Pagarbiai, A.J. P.S. Pirmą kartą gyvenime atsiliepiau į šmeižikišką rašinį. Paldies jums.

92543. katė2012-06-05 20:40
Lazda turi du galus.

92548. britva, 2012-06-05 21:44
aš savo žodius 92417 atsiimu. Dovanokit. Tai kas dabar vyksta Lietuvoje pavertė mus labai įtariais. Paskaičiau daugiau info ir radikaliai pakeičiau nuomonę. Sorry.

Bet kas dėl kitų komentarų, tai IMHO, vargu ar čia yra Silvestro Gaižiūno. Seni asai pažįsta čia vieni kitus iš braižo. Bet geroji blogų komentarų pusė yra ta, kad jie išprovokavo atsiliepti patį knygos autorių, o tai yra didelis šios svetainės pagerbimas. Ta proga knygą tikrai paskaitysiu.

92550. Visai2012-06-05 21:59
Peržengtos ribos. Tiek energijos skirt - KAM? - ogi parodyt: va, latviai, žiūrėkit, kaip čia jums mūsų lietuvis pridarė. Mes, aišku, dar nepratę, bet tokias projekcijas pateikiant - Latvijos, Estijos priešas, galima jau ir sulaukt, kad žmogus orumą savo turės gint teisinėm priemonėm. Vienas dalykas yra netikslumai, nesutarimai, kitas - insinuacijos jau nebežinia kokiu pagrindu.

92552. briedis2012-06-06 00:05
Paskaičiau komentarus vertikaliai (kaip labai teisingai daro mie). Šiukšlynas. Dėl pagrindinio ginčo galiu pasakyti, kad Juozaičiui Lietuvių vienybę puoselėti sekėsi ne itin, labai abejoju, kad latvių- lietuvių seksis geriau. Bet labiau kliūna akivaizdaus teršalo gausybė. Kokia čia kalba kalbėtis, kai gimtąja lietuvių kalbant,- Bedlamas išeina. Vienas į ežero paprastą ir aiškų paprotinimą dėl "norvegiškos socialinės atskirties" ( vieno iš visuomenės vidinio gyvenimo kokybės kriterijų), apsimetęs šlangu ir įjungęs durnių, pragydo apie Norvegijos užsienio politiką. Tas pats Juozaitis interviu M.Peleckiui teigia- " A.J.:Ką čia bepridursi prie to, ką jau pasakė Jonas Paulius II: nūdienė Vakarų civilizacija – „mirties civilizacija“. Kaip išlikti? Mažais lopinėliais. Lietuvos draudimu parduoti savo žemes užsieniečiams."... Tikrai- ką čia bepridursi...Nebent mažą smulkmenėlę, kad nei tas nei kuris kitas (kiek žinau)Popiežius niekada Vakarų civilizacijos nevadino "mirties civilizacija". Kritišką požiūrį į abortus, eutanaziją ir t.t Bažnyčia taiko anaiptol ne vien "vakarų civilizacijai". Ne tokie tie popiežiai paprasti, kaip batai po 10 litų. Na ir galų gale gal susikiškit visur esančius "chazarus" ten, kur epidermis su intradermiu ribojasi- jau sakyta, kad tai viso labo sovietinio antisemitizmo atrūga. Jei pamiršot, priminsiu, kad tai buvo imperinio akademinio elito terpės antisemitų pamėgtas kvailai gudrus triukas- nesakysi gi, kad "už viską žydus"- ne lygis. Tai ir kaišiodavo chazarus lyg durniai geležėlę radę.

92553. briedis2012-06-06 00:10
Patikslinsiu- čia daugiau komentatoriams buvo. Sodoma ir Gomora...

92559. et, politkorektiškam briedžiui 2012-06-06 09:07
Skaitau dabar apie NVO. Sorošas yra įsteigęs virš 200 NVO Europoje. Amerikoje, palyginus, labai mažai. Vien tik neva žmogaus teisėmis besirūpinančių Nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje yra 70. Greta lygių galimybių instituto buvo atidarytas Lyčių lygybių institutas su 26 milijonų biudžetu 30- čiai žmonių. Beveik po milijoną ant galvos? Ar visos šios organizacijos po tiek gauna iš mūsų mokesčių mokėtojų? Ir jokių diržų jiems veržtis nereikia? Reikia gerokai nertis iš kailio, kad parodyti jog dirbi. Pagrindiniai tikslai - performuoti visuomenes pagal primestus vienodus standartus. Kepami "žmogaus teisių" teisėjai. Advokatei Gumbrevičiūtei pavyko išreikalauti, kad A.Zdanevičiui, kuris bandė įsidarbinti Vilniaus kolegijoje, bet priėmė kitą, išreikalauti priteisti Zdanevičiui 35 000 kompensaciją už |lytinę diskriminaciją", nors pats Vilniaus kolegijos vadovas teigia, kad apie jo lytinę orientaciją sužinojęs tik iš medijos transliuoto gėjų parado momento kai Zdanevičius šliukštelėjo stiklinę vandens į seimo nario Gražulio veidą ir pamanė , kad jis nėra stabilios psichikos. Taigi, gėjų teisių NVO gauna milijonus, kad organizuotų eitynes, rūpinasi, kad gėjas, o ne normalas būtų priimtas į darbą, nepaisant kvalifikacijos. Piliečių institutas, gauna pinigus ir veda liaudį prieš vyriausybę, lygių galimybių atstovas nersis iš kailio, kad mažiau kvalifikuota moteris, invalidas ar imigrantas užimtų postą, vaiko teisių specialistė atims vaikus iš tėvų bet kokio skundo pagrindu ir t.t. Valstybė, kuri įsipareigojusi ginti ir rūpintis visais piliečiais, jau nebereikalinga. Jos funkcijas perima NVO. Jai paliekama tik bankomato funkcija - surinkti mokesčius ir perskirstyti juos NVO. Geresnio būdo okupuoti didžiules teritorijas ne per žemės okupaciją, bet per protų, kaip kad tai daro The Council of Europa, nesugalvosi. Tad Juozaičio siūlymas saugoti žemes ar jungtis su Latvija, šiame NVO kontekste atrodo kaip utopija.

92560. O2012-06-06 09:17
O varge, vėl tas dangstymasis tuo, kad oponentas yra anonimas. Koks skirtumas, jei Ežeras yra Jonas Jonaitis, o Et - Petras Petraitis? Nuo to jų žodžiai pasidaro menkesni? O gal reikėtų reikalauti, kad ir troleibuse plepėti pradėję pakeleiviai pirmiausia pasisakytų savo vardą ir pavardę? Nes kaip gi čia šitaip, juk iš pradžių reikia išsiaiškinti vienas kito statusą, tada lengviau "diskutuoti".

92567. skaitytoja :-( 2012-06-06 10:05
Mieli komentatoriai, užuot diskutavę apie autoriaus asmenybę ir jūsų asmenines simpatijas ar antipatijas, geriau perskaitytumėte A. Juozaičio knygą. Įdomios, gerai parašytos informatyvios apybraižos. Akivaizdus autoriaus susirūpinimas kaimyninės tautos likimu. Stengiamasi suprasti, kokios priežastys lėmė kai kuriuos mums nesuvokiamus latvių sprendimus. S. Gaižiūno recenzija pernelyg piktybiška, knyga tikrai to nenusipelnė.

92569. skaitytojai :-) 2012-06-06 10:23
Ačiū. Aš norėjau pasakyti tą patį, bet neišdrįsau: bijojau patekti po neapykantos mėsmale...

92572. triūbos2012-06-06 10:48
Miela Skaitytoja, asmeninės (ne)simpatijos ir lėmė šios Gaižiūno recenzijos atsiradimą - labai jau akivaizdu, kad autorių motyvavo ne meilė latviams ar istorinei tiesai, o neapykanta (ar pavydas) Juozaičiui. Tai nėra garbinga mokslinė recenzija. Manau, kad knyga dar sulauks sąžiningos, profesionalios recenzijos - knyga to verta.

92574. skaitytojai jonai2012-06-06 11:02
na ir kas gi tamstytės taip nekenčia? gal kreidelėmis rašę žodį "tieSOS` ir už tai suimti vaikai? o gal profesorius Gylys, teisiamas tavo mylimo teismo už tai, kad dalyvavo eitynėse nuo Prezidentūros iki Seimo? gal kiti teisiami signatarai? o gal ta močiutė, kuri buvo teisiama už tai, kad pasakė savo nuomonę apie tai, kad gėjai turėtų savo polinkius slėpti, o ne viešai demonstruoti?

92575. taigi viskas Gaižiūno nurodyta puslapiais:2012-06-06 11:05
Nacionalizmo sąvoka Juozaitis manipuliuoja ten, kur tik palaikoma latvių tautinė savimonė bei kalbos įstatymas: latvių siekį išsaugoti savo kalbą jis pavadina radikalizmu, tuoj griebiasi pamokslavimų ir daro tokias kraštutines išvadas: „Radikalieji nacionalistai puoselėja viltis padauginti latvių skaičių asimiliuojant rusus“ (p. 84). Maža to, Juozaičiui užkliūva net Latvijos įstatymai: „Tačiau kol kas vyrauja „latviškų įstatymų prievarta“, į kurią rusai žiūri kaip į asimiliacinę politiką“ (p. 333). Bet šie kaltinimai darosi suprantami, kai prisimename knygos pavadinimą: juk kalbama apie „niekieno civilizaciją“.

92576. briedis triūboms2012-06-06 11:14
kaip jūs įsivaizduojat garbingą mokslinę recenziją pvz. Mikaldos knygoms? Gal kokiomis Nostradamo pranašystėmis argumentuojamą? Šiaip jau- skaitykit savo kumyrą jei taip noris, kad ir majų kalendoriaus grafiku, bet perspėju, kad teks suliepsnoti "meile latviams ar istorinei tiesai"... Jei rimčiau, - asmeninės Gaižiūno simpatijos ar antipatijos recenzijoje man bent jau- kaip tik "neakivaizdžios".

92577. šerloks2012-06-06 11:21
"šv" komentaras perkeltas iš delfio. Kiti remiasi Juozaičio interviu Respublikoj, ar rašiniais Alkoj. Jokios "neapykantos" iš Gaižiūno pusės nesimato. A.J. pasipiktinimas komentarais primena Donskio pasipiktinimą prieš išvejant iš Bernardinų anonimus, ko rezultate - portalą lanko tik keletas skaitytojų.

92580. raimis2012-06-06 11:43
Neskaičiau. Perskaitysiu. Tačiau paantraštė drastiška: " Ryga - niekieno civilizacija". Argi nežinomi Rygos įskūrimo pradmenys? Ar čia pranašystė būsimam Rygos laikui? Infantilu teigti, bet manau latviai atsilaikys būsimoje ateityje.

92581. briedis- šerloks2012-06-06 11:43
sakai kaip kos buroks- kad sumažėjo komantuojančių kiekis, dar nereiškia, kad sumažėjo lankytojų. Bet dar mažiau tas reiškia, kad sumažėjo portalo turinio kokybė- "bernardinai" niekada į populiarumą lemenčią konjuktūrą ir nesiorientavo. Ošiaip- A.J., kaip sakot pasipiktinimas,- nuo Donskio pasipiktinimo skiriasi iš esmės- pirmasis perfrazavus sako- "aš kažkam nepatinku- reiškia, kad tas yra menkysta",. Antrasis sako irgi perfrazavus-"Jupiteri tu pyksti,- vadinas esi neteisus"

92583. šerloks2012-06-06 11:58
nejuokink, briedi, pats gerai žinai, kad kol informacija per kraštus liejasi, o portalai perspausdina BNS ar elta agentūrų info, žmonės renkasi tas svetaines, kurios yra svetingiausios. O kaip manai, kodėl po anonimų išvarymo bernardinai šaukiasi pagalbos paremti juos - "NEBUS JŪSŲ, NEBUS MŪSŲ. ŠĮ MĖNESĮ JŪS PAAUKOJOT 1320 LITŲ. Ką, jau baigėsi tie pinigai, kuriuos portalas gavo, kad užčiauptų burnas anonimams? xX irgi tegul neskuba. Pirma tegul kas nors gerai sumoka. O kaip buvo su Ši`aurės Atėnais tai gal G.Kazlauskaitė galėtų papasakoti? Tai jūs buvote iš jo išvaryti. O ar jau labai skubėjai ten prisiregistruoti?

92584. et2012-06-06 12:00
niekam, pasikartosiu, neduodu savo adresų ir neimu jokių nuolaidų kortelių, kurios reikalauja adresų, e-mailų, ir kitų duomenų. Todėl turiu tik Norfos. Ir ne tik dėl to reklaminio šlamšto, kuriuo po to esi užverčiamas. Žinoma, kad surasti gali. Bet turiu gi teisę bent į šiokį tokį privatumą. Tie, kurie norii būti įžymūs, tą teiisę praranda ir jau bijo reikšti savo nuomonę net anonimiškai. Ta teisė lieka vien tokiems kaip mes. Ar daug matei čia rašytojų reiškiančių savo nuomonę anonimiškai? Juos nesunku atskirti iš rašymo stiliaus.Juozaitis šiandien padarė išimtį - nusileido iki runkelių lygio. :)

92585. et, citata iš bernardinų 2012-06-06 12:07
Degutienė patvirtina apie NVO keliamas grėsmes:
"Manau tikrai, kad nuo to, jei visuomenė daugiau žinos, bus ir kitoks požiūris ir galbūt išnyks visos tos spekuliacijos, kai kaltinami politikai, kad jie mato įvairias grėsmes, o jų čia visiškai nėra", - sakė Seimo pirmininkė.

Iš užsienio per Lietuvoje esančias visuomenines ir politines organizacijas mėginama šalyje kurstyti etninę, socialinę ir ideologinę nesantaiką, ir per artimiausius kelerius metus ši Lietuvai nepalanki užsienio žvalgybų veikla aktyvės, tvirtina Valstybės saugumo departamentas (VSD).

Pasak jo, tikėtina, kad 2012 metais tęsis užsienio valstybių pastangos trukdyti vykdyti strateginius energetikos projektus. Tokias esamas ir prognozuojamas grėsmes VSD įvardina pirmą kartą viešai skelbiamoje departamento veiklos ataskaitos apžvalgoje.

Ataskaitą trečiadienį Seime komentuos Valstybės saugumo departamento bei jo veiklą kontroliuojančio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vadovai.

VSD vertinimu, ypatingą grėsmę Lietuvai kelia trukdymai apsirūpinti gamtinėmis dujomis, įgyvendinti struktūrinę Lietuvos gamtinių dujų sektoriaus reformą, realizuoti Visagino atominės elektrinės bei Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo projektus, bei prieš juos iš užsienio vykdomos informacinės kampanijos.

92586. briedis- et2012-06-06 12:48
Bretšnaiderių pastangomis ypatingą Lietuvai grėsmę savo metu kėlė E.Kusaitė.- Tam jiems pinigų užteko. Bet kadangi bylos išvirto į kelias bylų parodijas- matyt prireikė daugiau lėšų? O apskritai dėl "užsienio vykdomų informacinių kampanijų"- kas gi trukdo kontrkampaniją organizuoti? Gal sakau, kad po rūpesčio Kusaitės ir kitomis (beje labai bjauriomis lietuviškomis bylomis) baigės pinigai?

92587. briedis - et2012-06-06 12:53
dar pridursiu- tegul parduoda melo detektorių...

92591. ...2012-06-06 15:27
Kusaitė grėsmę kėlė Rusijai. O Lietuvai - Venskienė, kurios "įkaitę` išlaisvino didžiulis antiteroristinis būrys. Visuomenė - štai pagrindinis priešas. Bet kieno? Kas gali siųsti samdomą antiteroristinį būrį prieš savus žmones? Vyriausybė? Nemanau. Čia jau veikia iie, kurie gina tarptautines korporacijas. Na, vyriausybėje yra tokių gynėjų, Tai mūsų pseudolibaralai.

92593. iš toli :-) 2012-06-06 15:33
Juozaicio knyga perskaiciau per viena nakti, bet liko tokios mieles... Gal autorius ir turejo geru intenciju, bet jo knyga tik skaldo ir didina priesu skaiciu. Gaila, kad latviai nezino, kas ten parasyta apie juos. Bet gal greitai suzinos, nes knyga jau verciama.

92596. po palme2012-06-06 15:41
musms visad smagu saviski nusodint. Svarbu ka pasakys Eurovizija. nes kiti visada geriau zino

92598. briedis po palmei2012-06-06 16:04
nebūtinai saviškį ir nebūtinai nusodint. Greičiau kitam išsipūtusiam pasiūlyti U.Eco žodžiais sakant- "išsitraukti nykštį iš šiknos" (maždaug taip).

92603. briedis dar šeroksui2012-06-06 16:21
kiek žinau- svetingiausias yra "one lt." Tamstele,- nejuokinkit ir jūs manęs- tas nėra labai jau paprasta ir lengva.

92608. po palme2012-06-06 16:39
jeigu priestaringai vertinama knyga gali pasiekt platesne nei Lietuvos auditorija, tai musu visu pergale, neziurint ar toj knygoj vien "tik teisingi" dalykai parasyti. O paauklet autoriu galesi prie alaus, briedi. kai kiti nemato.

92616. f2012-06-06 17:16
knygos neskaiciau bet jei ten pasisakoma pries Edvino Šnuorės filmą „Sovietinis pasakojimas“, tai as nesuprantu Juozaicio. mano manymu Sovietini pasakojima karts nuo karto reiktu seime privalomai rodyti .

92632. briedis po palmeriui2012-06-06 19:49
Juozaitį tegul eksambasadorius Valionis auklėja- jis ir latvių prezidentą įkando, o tau pasakysiu, kad kaimynai- ne auditorija. Ten už tvoros- ne tarptautiniai vandenys.

92637. dar briedis po palmei2012-06-06 20:04
Nepakankamai gražiai, bet pakankamai įžūliai- tu savo "anose dienose" kaimynams lenkams per atlaidus Čenstachovoj pasiūlyk. Bet jau užteks- jau praauklėjau))

92751. stulbinantis autoriteto prisiskyrimas sau2012-06-08 23:48
Domāju, ka šī grāmata ir vērsta kā pret Latviju, tā arī pret Igauniju, pazemojot abas valstis dažādos līmeņos: Manau, kad ši knyga yra nukreipta tiek prieš Latviją, tiek prieš Estiją,pažemindama abi valstybes įvairiais lygmenimis. Va tuo užbaigia Gaižiūnas savo pasisakymą apie knygą Latvijos visuomenei. Kaip sakoma, devynis kartus reikia pagalvot prieš taip "apibendrinant". Kažin kaip pavyktų susiet kai kuriuos faktografinius netikslumus, pasaulėžiūrinius skirtingumus su "Latvijos pažeminimu", "Estijos pažeminimu" --- teisiškai prispirtam.

92762. pažemintieji ir nuskriaustieji2012-06-09 15:23
jau matau kaip 240 -ties vyrų antiteroristinė grupė puola ginti Gaižiūno pažemintų ir nuskriaustųjų.:) Autoritetas kartu su Tiesa ir didybe leidžiasi nuo Dievų olimpo. Ten, kur Dievas atmestas, atmestas ir autoritatas. Jo vietą užima smulkios ego ambicijos ir įžeidi arogancija.

92784. et - 927512012-06-10 08:35
negirdėtas dalykas, kad už recenziją būtų užsimokama teismais. :)

92787. et - ne et2012-06-10 10:54
Nuostabu būtų buvę, jei tada, kada išėjo knyga, 2011 m. pavasarį, būtų pasirodžiusi RECENZIJA. Būtent knygos recenzija - nes labai reikėjo, tikrai. Bet kai 2012 m. vasarą pasirodo tekstas, kuris, pvz., užsibaigia išrinktomis frazėmis iš interviu su Arvydu Juozaičiu vienoje iš LV televizijų - tai apie ką JAU viskas čia??? Dėl teisybės - galimo "moralinės žalos" atvejo apmąstymo: kai V. Zatleras paskelbė, kad paleis Saemą, nes kitaip buvo nebeįmanoma - tai visi tik vaipės, buvo juokinga, niekas netikėjo. Tai vien dėl to tą "darbinę grupę" vertėjo išskirstyt. Panašiai - jeigu AJ jau sako, kad nebegali kęst ilgą laiką trunkančio .... na, pavadinkim "recenzavimo" :-) :-) :-) tai verta išgirst.

92799. Stepas2012-06-10 18:12
Nenusiminkite, broliai baltai: yra išeitis! Įkurkime lietuviškai latvišką Garliavos federaciją, o prezidentas jau yra: AJ.

92884. Katė :-( 2012-06-12 00:08
Noras kelintą kartą skaitau, recenzija - pagiežinga, gaiži. Nieko gero iš tokios.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:35:12 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba