Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-06-08 nr. 3383

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• VLADAS ORŽEKAUSKAS4
• TOOMAS KALVE
• ALFREDAS PETRAS GUŽAS4
• LINA ALBRIKIENĖ

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS1
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• ANTANAS STRAZDAS.
Pasterka, arba Piemienu Giesmie
4

REDAKCIJOS SKILTIS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Šiapus Senos, anapus Neries
2
• TRUMPA KRONIKA
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Eilėraščius rašyti reikia – kodėl?
• INGA GAILE.
Latvių poetė pasaulio pabaigoje
3
• ELENA KARNAUSKAITĖ.
Pasaulis nesibaigia, rašyti reikia...
1
• KĘSTUTIS NASTOPKA.
„Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“
• TOMAS TAŠKAUSKAS.
Dievai, pavargę nuo savo pasaulių
• IEVA GUDMONAITĖ.
Šakiai–Vilkaviškis. Aukso ragas ir salos poezijai
2

AKTUALIJOS 
• Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo12
• PROGRAMA.
Santaros-Šviesos suvažiavimas
1

MUZIKA 
• TAUTVYDAS BAJARKEVIČIUS.
Viskas gerai
• JŪRATĖ VYLIŪTĖ.
Vydūniškos asmenybės prieglobstyje

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• AUDRA BARANAUSKAITĖ.
Didysis vasaros televizorius
3

CHRONO 
• ADAM KRZEMIŃSKI.
Ideologijos pabaiga
1

POEZIJA 
• EMILIJA LIEGUTĖ3

VERTIMAI 
• MASON PIPER.
Iš ciklo „Laiškai triušiams“
1

PROZA 
• MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Žmogus pelėsis

PAŠTO DĖŽUTĖ 
 Gaila, buvo bičiulis6

25 PUSLAPIS 
• ALEKSANDRA FOMINA.
Jaudinančios kelionės laike ir erdvėje
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• KAROLIS VYŠNIAUSKAS.
Indie su priemaišom
3
• TADĄ KRIŠČIŪNĄ kalbina MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Mes – dabartistai. Nors...
1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AUŠRA TRAKŠELYTĖ.
Menininkė autobiografė

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS ORANTAS
1949 06 08 – 2012 06 01
• LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ
1929 02 05 – 2012 05 30
• ALEKSANDRAS ŠLEINYS
1914 03 04 – 2012 05 22

DE PROFUNDIS
„Aš neskiriu Pikaso paveikslo nuo avarijos.“
Iš kino filmo „Whistlerio motina“
 
• Gūtenmorgenas: „Vilnietiškas šiltnamis – mano tapatybė“3
• Viena Karaliaučiaus istorija*
• Iš pamestos politologo užrašų knygelės1

Skaitytojų pusi lusi 
• Šimtas dvyliktoji savaitė203

PAŠTO DĖŽUTĖ

Gaila, buvo bičiulis

[skaityti komentarus]

iliustracija


„Literatūros ir meno“ savaitraštyje (2012 06 01, Nr. 3382) paskelbtas Silvestro Gaižiūno rašinys „Latvija Arvydo Juozaičio akimis: realybė ar fikcija?“ reikalauja atsakymo. Niekada gyvenime neatsiliepiu į panašaus pobūdžio tekstus, tačiau šis atvejis –­ ypatingas.

Tikra kūrybinė žmogaus pastanga – tai pagarba, o kartais ir meile objektui, realybei, net daiktui, kuris paskatina kurti. Kūryba – savos rūšies uždaras ratas, kuris plečiasi kaip ratilas vandens paviršiuje – vis tolyn, vis platyn.

Mano knyga „Ryga – niekieno civilizacija“, kaip ir visos kitos mano knygos, buvo rašoma būtent taip. Tuo tarpu S. Gaižiūnas paskelbė ją visai kitokios „kūrybos“ reiškiniu. Suteikė jai niekingus, jo galva, tikslus.

Štai citata, kuria pradedamas S. Gaižiūno rašinys: „Latvija ir Ryga Juozaičio požiūriu – tai erdvė, kurioje latviams nebuvo ir nėra perspektyvų. Akcentuodamas tiek Rygos, tiek ir pačios Latvijos nesavarankiškumą, „niekieno civilizacijos“ sindromą, jis tarsi nuvertina pačios latvių kultūros vaidmenį šiame krašte, latvių kultūra čia iškyla tik kaip praeities fragmentų rinkinys, neturintis jokios perspektyvos.“ Tai sakoma dar nepasakius nieko, kas parašyta knygoje. Vadinasi, „dedukciškai“ tezę S. Gaižiūnas turės įrodyti.

Ir ji „įrodinėjama“ visais įmanomais būdais teigiant, badant, šiepiant. Tai – tikras šmeižikiško žanro šedevras.

Pasinaudodamas dabartinėmis interaktyvaus rašymo-skaitymo galimybėmis, atsakiau S.Gaižiūnui „Literatūros ir meno“ interneto svetainės puslapyje. Esu dėkingas redakcijai, kad skelbia visa, ką pasakiau S. Gaižiūno rašinio adresu. Tai ir viskas, ką galėčiau pasakyti. Visa kita – nuo piktojo, kaip sako amžių išmintis.


Komentaras elektroniniame „Literatūros ir meno“ tinklalapyje:

GAIŽIŪNAS-LATVIS. Nuostabus tas mūsų baltų pasaulis, jame gyvena nuostabių komentatorių-duobkasių. Nuostabus Silvestro Gaižiūno rašinys. Kitados, nors dar visai neseniai, buvo bičiulis. Jam padėkojau už pagalbą rašant knygą (žr. titulinius lapus), siunčiau rašomos knygos vigilijas-skyrius. Skaitė, komentavo. Duobės nekasė. Bet ūmai sumanė kasti. Ir nutiko šitai tą dieną, kai knyga nejučia gavo Baltijos Asamblėjos premiją. Tada ir prasidėjo... ne, ne recenzijos, o „literatūriniai šmeižtai“. Latvijoje tiesiai šviesiai paskelbė (didžiausiame dienraštyje), kad A. J. yra ne kas kitas, o Latvijos valstybės priešas (tikrai), ir, maža to, – dar Estijos. Humoras ir satyra. Stalinizmas? Brežnevizmas? Nebent... lietuviškas pavydas, kas dar? Sušaudyti A. J., ir baigtas kriukis. Deja, tokios „recenzijos“ viską apverčia aukštyn kojom. O juk geriausių ketinimų skatinamas, galvodamas tik apie lietuvių ir latvių bendrystę bei gelbėjimąsi kartu (esu įsitikinęs, kad atskirai, kaip ligi šiol, mūsų laukia pražūtis), ir kalbėdamas apie žaizdas... buvau pavadintas, tiesą sakant, niekšu. Tik ar ne tas čia atvejis, kaip sako tautos išmintis: „Kuo pats kvepia, tuo kitą tepa“? S. Gaižiūnas dešimtmečius prisistatinėjo „Baltijos akademijos“ galva ar prezidentu. Nebesuprasi, kas ten buvo kas trijų žmonių akademijoje. Ir dabar iš tos neegzistuojančios aukštybės pila... ką? Faktus? Taip, aš tris vardus (iš šimtų) rašydamas suklydau (kelios klaidos, viena kita raidė). Dar yra dvi trys netiks­lios datos (iš tūkstančių rūšiuotų datų ir skaičių). Tačiau kai S. Gaižiūnas teškia, kad knygoje (per 430 p.) nepaminiu nė vieno Rainio kūrinio? Silvestrai, Tu mano knygą skaitei? Humoras ir satyra. Juodas humoras, kai S. Gaižiūnas skelbia man „mirties nuosprendį“ – esą laidojau latvius. Dievinjš, viskas „ačgarni“, t. y. atvirkščiai. Kokias reikia turėti akis, kad viltyje matytum mirtį? Baisias akis. O juk viskas dėl mūsų, broliukų ir masu-sesučių rašyta. Be meilės čia žingsnio nežengsi. Be troškimo suprasti nieko nesuprasi. Ir neprasidės kalba. O kalbėtis reikia, net savais kompleksais apsikaišius – reikia. Argi nėra kompleksų? Per akis. (Gryniausias kompleksų šaltinis – pats S. Gaižiūnas.) Apie tai parašyta „Ryga – niekieno civilizacija“. Tačiau sapnuoti nesusapnuočiau, kad buvęs bičiulis ir „latvių žinovas“ pamatys mano knygoje pragarą. Nieko gero – visai nieko! Ir bemat ims skelbti Latvijai, kad Rygoje įsisuko gyvas latviškumo priešas. (Beje, skundą-recenziją latvių didžiausias laikraštis paskelbė Baltijos Asamblėjos išvakarėse, tarsi šaukdamasis skandalo, kad premiją įteikiant Taline... S. Gaižiūnas stengėsi, bet neišdegė.) Dievaži, Latvija ir Lietuva tikrai taps „niekieno“, jeigu vos ėmę kalbėtis, sakyti vieni kitiems (o reikėtų šaukti), kad dar ir šiandien mes nematome vieni kitų per TV, kad Rygos gatvėse nėra nė vienos rodyklės „Vilnius“, kad prabilus apie tai, komentatoriai kaimuose prie Panevėžio ims šaukti: „Rusai eina.“ Žodžiu, aišku. Nuostabu. Beje, apie anoniminius komentarus. PONAI IR PONIOS. Dalis komentarų čia – paties S. Gaižiūno, įvairiais vardais paženklinti. (Internautai praneša – faktas.) O ir kiti komentarai – kas tai? Draugai, draugi mili, pasirašykite pavardėmis – nejaugi jų neturite? Ar gėda? Pagarbiai, A. J.

P. S. Pirmą kartą gyvenime atsiliepiau į šmeižikišką rašinį. Paldies jums.


ARVYDAS JUOZAITIS

 

Skaitytojų vertinimai


92853. jis2012-06-11 17:52
Nebesuprantu paskutiniu metu "Litmenio" - vienam numery didžiulis straipsnis apie lenkus (vos ne apie politiką, apie ką galima paskaityti ir kitur...), bene kiekviename numery H. Kunčius, ir šitas skyrelis kažkoks "išsiaiškinkim santykius", o apie šią Juozaičio knygą berods jau spausdinote didžiulę recenziją praeitų metų numeryje, tai kurių velnių vėl spausdint? Pasikartosiu - nebesuprantu... Dėl to ir nebeperku.

92856. Gi :-( 2012-06-11 18:18
Paskaičius Juozaičio mintis atsakant į polemiką, tikrai įspūdis ne koks: žemo lygio barniai, ne itin įdomi rašliava, taigi ir prasta rekomendacija skaityti jo knygą - neimsiu ir į rankas...

92864. nagi atspėkit, kuris iš šių komentarų S.Gaižiūno?:)2012-06-11 19:03
92751. stulbinantis autoriteto prisiskyrimas sau 2012-06-08 23:48
Domāju, ka šī grāmata ir vērsta kā pret Latviju, tā arī pret Igauniju, pazemojot abas valstis dažādos līmeņos: Manau, kad ši knyga yra nukreipta tiek prieš Latviją, tiek prieš Estiją,pažemindama abi valstybes įvairiais lygmenimis. Va tuo užbaigia Gaižiūnas savo pasisakymą apie knygą Latvijos visuomenei. Kaip sakoma, devynis kartus reikia pagalvot prieš taip "apibendrinant". Kažin kaip pavyktų susiet kai kuriuos faktografinius netikslumus, pasaulėžiūrinius skirtingumus su "Latvijos pažeminimu", "Estijos pažeminimu" --- teisiškai prispirtam.
92762. pažemintieji ir nuskriaustieji 2012-06-09 15:23 jau matau kaip 240 -ties vyrų antiteroristinė grupė puola ginti Gaižiūno pažemintų ir nuskriaustųjų.:) Autoritetas kartu su Tiesa ir didybe leidžiasi nuo Dievų olimpo. Ten, kur Dievas atmestas, atmestas ir autoritatas. Jo vietą užima smulkios ego ambicijos ir įžeidi arogancija. 92784. et - 92751 2012-06-10 08:35
negirdėtas dalykas, kad už recenziją būtų užsimokama teismais. :)
92787. et - ne et 2012-06-10 10:54
Nuostabu būtų buvę, jei tada, kada išėjo knyga, 2011 m. pavasarį, būtų pasirodžiusi RECENZIJA. Būtent knygos recenzija - nes labai reikėjo, tikrai. Bet kai 2012 m. vasarą pasirodo tekstas, kuris, pvz., užsibaigia išrinktomis frazėmis iš interviu su Arvydu Juozaičiu vienoje iš LV televizijų - tai apie ką JAU viskas čia??? Dėl teisybės - galimo "moralinės žalos" atvejo apmąstymo: kai V. Zatleras paskelbė, kad paleis Saemą, nes kitaip buvo nebeįmanoma - tai visi tik vaipės, buvo juokinga, niekas netikėjo. Tai vien dėl to tą "darbinę grupę" vertėjo išskirstyt. Panašiai - jeigu AJ jau sako, kad nebegali kęst ilgą laiką trunkančio .... na, pavadinkim "recenzavimo" :-) :-) :-) tai verta išgirst.

92867. estas2012-06-11 20:02
Nieko nesupratau. Kažkoks padrikas kratinys.

92979. gaila2012-06-13 15:09
o galėjo būti politiku. bet žmogus, kuris nesugeba valdyti savo ego, savo ambicijų, vargu ar sugebėtų valdyti kitus.

93096. O2012-06-15 10:32
Nykus ir jau atsibodęs triukas: jeigu tave kritikuoja, vadinasi, iš pavydo. Kai taip į kritiką reaguoja pradedantieji autoriai, dar galima pateisinti, kai brandus žmogus (tiksliau, tokiu pagal amžių jau turintis būti) - juokinga. O kur dar tos sapalionės apie stalinizmą, sušaudymus... Gal per daug suartėjote su rusakalbiais draugais iš Latvijos ir pradėjote mąstyti jų kategorijomis?

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:32:48 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba