Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-06-08 nr. 3383

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• VLADAS ORŽEKAUSKAS4
• TOOMAS KALVE
• ALFREDAS PETRAS GUŽAS4
• LINA ALBRIKIENĖ

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS1
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• ANTANAS STRAZDAS.
Pasterka, arba Piemienu Giesmie
4

REDAKCIJOS SKILTIS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Šiapus Senos, anapus Neries
2
• TRUMPA KRONIKA
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Eilėraščius rašyti reikia – kodėl?
• INGA GAILE.
Latvių poetė pasaulio pabaigoje
3
• ELENA KARNAUSKAITĖ.
Pasaulis nesibaigia, rašyti reikia...
1
• KĘSTUTIS NASTOPKA.
„Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“
• TOMAS TAŠKAUSKAS.
Dievai, pavargę nuo savo pasaulių
• IEVA GUDMONAITĖ.
Šakiai–Vilkaviškis. Aukso ragas ir salos poezijai
2

AKTUALIJOS 
• Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo12
• PROGRAMA.
Santaros-Šviesos suvažiavimas
1

MUZIKA 
• TAUTVYDAS BAJARKEVIČIUS.
Viskas gerai
• JŪRATĖ VYLIŪTĖ.
Vydūniškos asmenybės prieglobstyje

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• AUDRA BARANAUSKAITĖ.
Didysis vasaros televizorius
3

CHRONO 
• ADAM KRZEMIŃSKI.
Ideologijos pabaiga
1

POEZIJA 
• EMILIJA LIEGUTĖ3

VERTIMAI 
 MASON PIPER.
Iš ciklo „Laiškai triušiams“
1

PROZA 
• MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Žmogus pelėsis

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Gaila, buvo bičiulis6

25 PUSLAPIS 
• ALEKSANDRA FOMINA.
Jaudinančios kelionės laike ir erdvėje
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• KAROLIS VYŠNIAUSKAS.
Indie su priemaišom
3
• TADĄ KRIŠČIŪNĄ kalbina MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Mes – dabartistai. Nors...
1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AUŠRA TRAKŠELYTĖ.
Menininkė autobiografė

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS ORANTAS
1949 06 08 – 2012 06 01
• LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ
1929 02 05 – 2012 05 30
• ALEKSANDRAS ŠLEINYS
1914 03 04 – 2012 05 22

DE PROFUNDIS
„Aš neskiriu Pikaso paveikslo nuo avarijos.“
Iš kino filmo „Whistlerio motina“
 
• Gūtenmorgenas: „Vilnietiškas šiltnamis – mano tapatybė“3
• Viena Karaliaučiaus istorija*
• Iš pamestos politologo užrašų knygelės1

Skaitytojų pusi lusi 
• Šimtas dvyliktoji savaitė203

VERTIMAI

Iš ciklo „Laiškai triušiams“

MASON PIPER

[skaityti komentarus]

iliustracija



             Masonas Piperis ir jo triušiai

              Australijos poetą Masoną Piperį geriausiai apibūdintų jo aistra vienatvei, nuošalumui, gamtai. Jaunystės bandymai rasti pripažinimą kitų poetų bendrystėse, regis, be didesnio gailesčio buvo iškeisti į atsiskyrėlio gyvenimą. Be meno sambūrių, buitinio komforto, be kompiuterio ir interneto. Gelbsti Vakarų Australijos klimatas su karštomis vasaromis ir šiltomis žiemomis. Galbūt padeda ir gebėjimas intensyviai fantazuoti bei tai, kad, vertinant Australijos atstumais, čia pat – tik už šimto kilometrų –­ valstijos sostinė Pertas. Arba – kiek arčiau – degalinė, kurios atspindžių randame ne viename poeto eilėraštyje.
              M. Piperio tekstų kelią, kuriuo jie pateko į mano rankas, lengviausia būtų mistifikuoti. Ranka rašyti „Laiškai triušiams“ ir aptriušusi kelių dešimtmečių senumo vyro nuotrauka guli ant mano stalo, o man vis dar norisi suabejoti, ar toks Masonas Piperis egzistuoja. Klausinėju savęs, kam skirti atsiskyrėlio tekstai. Ar tikrai vien tik ne gimtąja poeto kalba kalbantiems skaitytojams? Kas yra tie tikrieji triušiai, triušeliai ar nutriušėliai, kuriems jis rašo savo laiškus?
              Sara Poisson


     V. Apsilankymas


     Sykį per lietų kalnuos sutikau
     porelę keliautojų, buvo šlapi tarsi
     triušiai, oranžiniai marškinėliai prilipę
     prie vyro pilvuko kamuolio, jį prilaikantis
     kelnių krepšys ir geltono metalo diržo sagtis,
     prisegusi peršintį mano žvilgsnį,

     geismas ir dargana virš merginos
     lyg dvi poroje „gumelę“ žaidžiančios
     mergaičiukės, fone – dar nuogas
     pavasario medis, linksmas dėl to, kad
     nesušlapo drabužių, ir linksmas taip,
     lyg būtų mano nupieštas, ir visa tai
     daug sykių greičiau nei vaizdavotės,
     sakyčiau, „triušio greičiu“, jei manyčiau,
     jog jūs, kaip ir aš, nutuokiate, kas yra
     triušiškas greitis.



     XI. Apie kvapą


     Dvi dienas maniau, kad sulanguotas,
     šviesus, iš sodo plūstantis nerimas staiga
     bus įgijęs lavono kvapą. Trečią dieną
     dvokianti tiesa išaiškėjo.

     Buvo tai pradvisusi užmarštis, nors sako,
     kad ji bekvapė. Vis dėlto smirdi ji taip,
     kaip ir sušvinkęs avienos gabalas.
     Užmiršau jį spintelėje, palikau pelėsiui.

     Tačiau yra darinių, kuriems kvapas atstoja
     balsą, panašiai kaip mano mimozai,
     ir man tai patinka.

     Keliavau tad su mėsos puvėsio kvapu
     tarsi gyvas pasakojimas.

     Degalinės gražioji Keitė sutiko mane
     nelinksmai, užmiršusi savo meilumą.
     Sutepiau ją vyriška pastaba apie nederamą
     liūdesį ir dvi raukšles kaktoje ir tuojau
     pat pamiršau ką pasakęs.

     Sušvinkusį užmaršties kvapą tampiaus
     su savim ilgai, ilgiau nei kas kitas.
     Šlovinau save už savo slaptą rekordą.



     XIII. Degalinės


     Degalinėje A pasitinka beribis noras verkti.
     Degalinėje B jis virsta juoku, o iš arti jis
     jau būna užleidęs vietą smarvei.
     (Pastebėta, jog veido dvasią nuolatos
     neigia dvasia iš burnos.)

     Tarp degalinės A ir B esu ramus,
     abejingas savo paties atspindžiams.

     Degalinėje A – beribis noras kalbėti.
     Degalinėje B jis spindi lyg saulė,
     ji išdegina kalbą jos pačios gemale.
     Rankose tyliai glamžoma nosinė
     keičia pavidalus tarsi ją veiktų
     vien laiko didybė.

     Degalinės A mergina panaši į tą,
     kurią prieš sekundę pavadino
     negražia, taigi ten dar uoliau praktikuoju
     spoksojimo į vitrinas meną.

     Degalinėje B liesas, baltas, švelnus
     merginos riešas atstoja jos vardą.

     Tarp degalinės A ir B pusė ežero
     mėlyno, pusė geltono.



     XXI. Penki būdai kaip prisipažinti meilėje be žodžių


     Jūros pakrantė, berniukas, juodai įdegusios rankos,
     nesuprasi, švarios ar purvinos, laiko žydrą, skaidrų
     maišelį su žuvele. Saulė švaistos nuo žvyno prie žvyno,
     akina, vakarėja, nesužinosi, linksma, ar liūdna,
     nesuprasi, kam ta žuvelė, juo labiau nesuprasi, kam
     tas maišelis ir plastikas. Toks yra mano
     prisipažinimas meilėje,
     be pabaigos ir be žodžių.

     Rytas ir čežėjimas lyg niežulys už stiklo,
     vėjas mankština seną skylėtą maišelį,
     baltas plastikas, atmenantis visus savo judesius,
     triukšmingas ir vis tiek nebylus, tarsi gėdytųsi
     savo baltumo, senatvės ar meilės. Ir šitoks yra
     mano prisipažinimas meilėje, be atvangos,
     nenuvargstantis, niekur dedamas, girdimas,
     aiškus, bežodis.

     Įsigijęs žuvies pajūry, nešu ją plastikiniam maišely,
     kaip ir jai tinkamą jos kūno formos duobelę su
     su skiesto kraujo spalva, kietas pelekas ir
     priešmirtinė agonija ardo siūles, įveja žuvį
     į įkaitusį smėlį, kur ji randa iš karto laisvę ir
     mirtį. Kaip ir aš, išpažindamas savo meilę –
     be žodžių, laisvai, gyvendamas mirties kryptimi
     ir galiausiai numirdamas laisvas.

     Maišely nešu apelsinus, dantų pastą, rankšluostį,
     muilą, viską galima pamatyti pro perregimą
     plastiką, esu vienas iš tų didžiųjų kengūrų.
     Žmogus, kaip ir ji, gimęs nuolat ką nors nešioti,
     kai tik nustoja būti nešiojamas. Privalai nešioti,
     jei myli, jei nori prisipažinti be žodžių.

     Pajūryje, vakarėjant radau beveik naują maišelį
     su jau dvokiančia žuvele. Papilvė apskrita tarsi
     jos viduje kas būtų išpūtęs dar vieną maišelį.
     Dabar gamta griebėsi savo įprasto darbo,
     atstatinėdama saiką. Taip ir aš meilę
     savo moteriai, kurią įžeidžiau sendamas,
     prisipažįstu. Atsitraukdamas, be žodžių,
     dvokiuoju būdu.



     XXIII. Kosulys


     Linksmo numbato kailio lygiagretės
     juokiasi iš manęs, nepataikančio
     ritman, klumpančio per savo paties
     vingiuotai išmintą taką.

     Vikšras turi keturis tūkstančius raumenų,
     o žmogus tik šešis šimtus keturiasdešimt,
     o kai kurie dar ir juokingi, kai kurie slapti
     ir jų gėdijamasi lygiai tiek pat,
     kiek didžiuojamasi.
     Tikriausiai dėl pastarųjų
     vis sunkiau nesuklupti.

     Būtų lengviau, jei negirdėtum,
     į ką užaugo brolio kosulys.
     Vieną dieną tapo griausmingas,
     o jau kitą jis buvo seniokiškas,
     išdavikiškas, knibždantis.

     Taip ir seno šuns gaurai tarsi
     pelėsis apkleikę priekinę
     mašinos keleivio sėdynę.

     Taip ir sena brolio širdis,
     burkuojanti tarsi šimtas,
     burkuojanti šimtams šviesos kūnų,
     aidintiems nuo pusnuogio, iš vandens
     išnirusios jo dukterėčios kūno.

     Galėtum kosulį aprašyti taip, kaip
     augimą, sunokusį vaisių, jei tik ne
     nuovargis, kuris užvaldo. Valdo, nors ir
     ne taip pavyzdingai, kaip mirtis
     suvaldyti galėtų.


Vertė SARA POISSON

 

Skaitytojų vertinimai


92978. šiaip :-) 2012-06-13 15:03
Labai graži švara.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:32:43 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba