Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-06-08 nr. 3383

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• VLADAS ORŽEKAUSKAS4
• TOOMAS KALVE
• ALFREDAS PETRAS GUŽAS4
• LINA ALBRIKIENĖ

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS1
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• ANTANAS STRAZDAS.
Pasterka, arba Piemienu Giesmie
4

REDAKCIJOS SKILTIS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Šiapus Senos, anapus Neries
2
• TRUMPA KRONIKA
• Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Eilėraščius rašyti reikia – kodėl?
• INGA GAILE.
Latvių poetė pasaulio pabaigoje
3
• ELENA KARNAUSKAITĖ.
Pasaulis nesibaigia, rašyti reikia...
1
• KĘSTUTIS NASTOPKA.
„Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“
• TOMAS TAŠKAUSKAS.
Dievai, pavargę nuo savo pasaulių
• IEVA GUDMONAITĖ.
Šakiai–Vilkaviškis. Aukso ragas ir salos poezijai
2

AKTUALIJOS 
 Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo12
• PROGRAMA.
Santaros-Šviesos suvažiavimas
1

MUZIKA 
• TAUTVYDAS BAJARKEVIČIUS.
Viskas gerai
• JŪRATĖ VYLIŪTĖ.
Vydūniškos asmenybės prieglobstyje

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• AUDRA BARANAUSKAITĖ.
Didysis vasaros televizorius
3

CHRONO 
• ADAM KRZEMIŃSKI.
Ideologijos pabaiga
1

POEZIJA 
• EMILIJA LIEGUTĖ3

VERTIMAI 
• MASON PIPER.
Iš ciklo „Laiškai triušiams“
1

PROZA 
• MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Žmogus pelėsis

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Gaila, buvo bičiulis6

25 PUSLAPIS 
• ALEKSANDRA FOMINA.
Jaudinančios kelionės laike ir erdvėje
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• KAROLIS VYŠNIAUSKAS.
Indie su priemaišom
3
• TADĄ KRIŠČIŪNĄ kalbina MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Mes – dabartistai. Nors...
1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AUŠRA TRAKŠELYTĖ.
Menininkė autobiografė

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS ORANTAS
1949 06 08 – 2012 06 01
• LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ
1929 02 05 – 2012 05 30
• ALEKSANDRAS ŠLEINYS
1914 03 04 – 2012 05 22

DE PROFUNDIS
„Aš neskiriu Pikaso paveikslo nuo avarijos.“
Iš kino filmo „Whistlerio motina“
 
• Gūtenmorgenas: „Vilnietiškas šiltnamis – mano tapatybė“3
• Viena Karaliaučiaus istorija*
• Iš pamestos politologo užrašų knygelės1

Skaitytojų pusi lusi 
• Šimtas dvyliktoji savaitė203

AKTUALIJOS

Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo

[skaityti komentarus]


Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui


Antanas Gudaitis (1904–1989) – lietuvių dailės klasikas, išskirtinai svarbi asmenybė Lietuvos kultūroje, palikęs gilų ir savitą pėdsaką kūryboje, savo mokinių likimuose. A. Gudaitis studijavo tapybą Paryžiuje, perėmė Vakarų Europos tapybos patirtį, kurią atvežė į Lietuvą ir su kitais arsininkais formavo Lietuvos tapybos mokyklą. Stipriu charakteriu, ištverme jis sugebėjo išsilaikyti sudėtingiausiomis aplinkybėmis, aplink save telkė jaunus ir kūrybingus žmones. A. Gudaičio dėka ir sovietiniais laikais Vilniaus dailės akademijoje pulsavo gyva ARS dvasia, nenutrūko modernios tapybinės kalbos, spalvinės kultūros tradicija.

Savo paveikslus, esančius dirbtuvėje (apie du šimtus tapybos darbų ir antra tiek piešinių, eskizų) Antanas Gudaitis testamentu paliko Lietuvos valstybei, Lietuvos dailės muziejui, keldamas tik vieną sąlygą, kad po mirties prie jo dirbtuvės Gedimino prospekte Žemaitės skvere būtų pastatytas priestatas, kad paveikslai būtų prieinami žmonėms, kad pagal galimybes būtų vystoma kultūrinė ir edukacinė veikla.

Darbams buvo pasiruošta, visuomenei pranešta, kad kuriama Antano Gudaičio dailės galerija. Tačiau kol kas viskas – tame pačiame taške, nors nuo įžymiojo kūrėjo mirties praėjo jau 23 metai.

Lietuvos dailininkai, meno ir kultūros žmonės reiškia susirūpinimą. Atrodo baugiai neteisinga, jog didžiulis meno turtas savo valstybei paliktas kaip ištikimybės, meilės ženklas, o to nepaisoma. Be valstybės įsikišimo, be valingų veiksmų Antano Gudaičio testamentas gali likti neįvykdytas.

Visuomenę, meno kūrėjus tai demoralizuoja. Neturime to leisti. Privalome susitelkti ir Antano Gudaičio testamentą įvykdyti su priderančia pagarba.


Pagarbiai

Valentinas Antanavičius, Petras Repšys, Arvydas Šaltenis, Adomas Butrimas, Konstantinas Bogdanas, Viktorija Daujotytė, Arvydas Šliogeris, Romualdas Ozolas, Bronislavas Kuzmickas, Jonas Balčius, Bronius Kutavičius, Dalia Kutavičienė, Osvaldas Balakauskas, Rima Mikėnaitė, Teisutis Makačinas, Donatas Katkus, Juozas Domarkas, Kostas Dereškevičius, Vytautas Brėdikis, Gediminas Karalius, Vytautas Balčytis, Algirdas Griškevičius, Eimuntas Nekrošius, Edmundas Kelmickas, Valdas Ozarinskas, Algimantas J. Kuras, Alfonsas Andriuškevičius, Vladas Vildžiūnas, Marija Vildžiūnienė, Liudvika Pociūnienė, Marcelijus Martinaitis, Gražina M. Martinaitienė, Aloyzas Stasiulevičius, Petras Mazūras, Birutė Kulnytė, Rimvydas Kepežinskas, Agnė Narušytė, Algirdas Dovydėnas, Algė Andriulytė, Gintaras P. Janonis, Linas Vildžiūnas, Algimantas Biguzas, Alvydas Lukys, Marija Švažienė, Dalia Mikonytė, Eglė G. Bagdonienė, Raminta Jurėnaitė, Algimantas Nasvytis, Leonas Kučinskas, Algimantas Patalauskas, Rūta Katiliūtė, Jolita Mulevičiūtė, Virgilijus Noreika, Regina Maciūtė, Audronė Vainiūnaitė, Edmundas Gedgaudas, Birutė Mackonytė, Stasys Urbonas, Onutė Narbutaitė, Vytautas Narbutas, Jūratė Burokaitė, Gytis Lukšas, Janina Lapinskaitė, Giedrė Beinoriūtė, Algimantas Puipa, Romualdas Fedaravičius, Juozas Budraitis, Jonas Vaitkus, Martynas Švėgžda von Bekker, Agnietė R. von Bekker-Švėgždienė, Vytautas Kudžma, Voldemaras Chlebinskas, Adomas Jacovskis, Elegijus Bukaitis, Alfredas Bumblauskas, Lauras Bielinis, Albinas P. Purys, Leonardas Tuleikis, Algimantas Kliauga, Gaudentas Aukštikalnis, Rimas Z. Bičiūnas, Nijolė Tumėnienė, Zinaida Vogelienė, Zita Kreivytė, Julius Andrejevas, Jurgis Dvarionas, Saulius Sondeckis, Silvija Sondeckienė, Juozas Galkus, Vytautas Rubavičius, Kęstutis Nastopka, Ingrida Korsakaitė, Jonas Rudzinskas, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Audronė Nugaraitė, Mykolas Karčiauskas, Edita Utarienė, Algis Matulionis, Algimantas Kunčius, Gražina Drėmaitė, Rokas Zubovas, Giedrė Kaukaitė, Arūnas Žebriūnas, Galina Petrova-Džiaukštienė, Silvestras Džiaukštas, Danguolė Butkienė, Algimantas Patašius, Birutė Patašienė, Vladimiras Tarasovas, Arūnė Tornau, Giedrius Kazimierėnas, Antanas Beinoravičius, Benediktas Juodka, Arūnas Sverdiolas, Algimantas Mačiulis, Audrius Klimas, Viktoras Liutkus, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Algirdas Gaižutis, Dalia Kuodytė, Ema Mikulėnaitė, Robertas Antinis, Jonas Audėjaitis.


 

Skaitytojų vertinimai


92826. Jonas2012-06-11 13:59
Keista, kad A. Gudaitis su nieko savo testamento neaptarė ir iš nieko jokių pažadų pastatyti galeriją prie dirbtuvės nebuvo gavęs,tad šis jo pomirtinis reikalavimas kvepia valstybės šantažu.

92833. Metalas2012-06-11 15:18
Pasišlykštėtinas testamentinis reketas, kažkokia praeities atrūga.

92835. Tadas2012-06-11 15:25
Varnelis, Žoromskis, dabar Kasiulis - tik šast, ir po galeriją. Dar Meeeekas su mačiūnais. Mat, išeiviai, ponai, maloniai prašome. Trilinki atnešam ant lėkštutės. Tarnų sindromas. O Gudaitis - savas, braidęs tą patį sovietinį purvą, argi saviškis gali būti toks geras, kaip anie, vakariečiai.... Bjauru, kad tenka priešpastatyti šiuos dailininkus Gudaičiui - nepabėgusiam, likusiam okupuotoje Tėvynėje ir dariusiam didžiulę įtaką lietuvių dailės raidai.

92877. paveldas2012-06-11 22:27
mūsų paveldas yra būtinas, kitaip - išnyksime.

92895. Ežeras2012-06-12 09:39
"...nepabėgusiam, likusiam..." O gal galima kaip nors be sovietinės propagandos klišių?

92946. metalui2012-06-13 01:34
o Žoromskio atvejis ne pasišlykštėtinas? Gudaičio galerijos taip ir nera, o Žoromskio - stovi sau nelankoma, ten mūsų - mokesčių mokėtojų - milijonus sukišo. Įdomu, kas prastūmė Žoromskio galerijos statybą?

92957. Metalas2012-06-13 10:18
Taip, gerokai pasišlykštėtinos p.Kristinos nuostatos.

92974. o kodel2012-06-13 13:44
velionis negalejo palikti paveikslu valstybei, kuri juos eksponuotu Siuolaikinio meno galerijoje, ar dar kur? Juk galima, galiausiai, paskirti specialia sale, jei tai butina. Kodel net patiems iskiliausiems dailininkams kiekvienam butina reikia "jovienintelio" galerijos. Ir, ar tikrai visus paliktus darbus butina eksponuoti nuolat?

92976. sprendimas2012-06-13 14:17
Kadangi Žoromskio galerija stovi pustuštė, gal verta ten eksponuoti ir Gudaičio darbus? Arba Kasiuliui rengiamame pastate prie Operos teatro? Arba Varnelio. Ju pastatai didziuliai, kodel kolegiskai nepadalijus ekspoziciniu plotu vardan tos Lietuvos? Juk paveikslai reikalingi dabar gyvenantiems zmon4ms , o ne mirusiam vienam ar kitam dailininkui.

92986. Andrius :-( 2012-06-13 16:26
Gal tai tiktų pareiškimų rubrikai? Jau tie pareiškimai ekscelencijoms...

92993. labai 2012-06-13 22:43
labai prasom, neuzstatykite zalio Zemaites skvero.

93022. ?2012-06-14 15:24
ką jūs čia dabar, Gudaitis - lietuvių tapybos klasikas, gerbiamas ir principingas Mokytojas, jis - legenda. paklauskit bet kurio tapytojo. jo palikimas tikrai vertas viešumos, nes dabar jo darbus tik fragmentiškai tegalime pamatyti.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:32:28 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba