Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“

2012-06-08 nr. 3383

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


VIRŠELIAI 
• VLADAS ORŽEKAUSKAS4
• TOOMAS KALVE
• ALFREDAS PETRAS GUŽAS4
• LINA ALBRIKIENĖ

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS1
• VAKARAI
• REKLAMA

VIENAS EILĖRAŠTIS 
• ANTANAS STRAZDAS.
Pasterka, arba Piemienu Giesmie
4

REDAKCIJOS SKILTIS 
• NERINGA MIKALAUSKIENĖ.
Šiapus Senos, anapus Neries
2
• TRUMPA KRONIKA
 Bibliografijos ir knygotyros centras

POEZIJOS PAVASARIS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Eilėraščius rašyti reikia – kodėl?
• INGA GAILE.
Latvių poetė pasaulio pabaigoje
3
• ELENA KARNAUSKAITĖ.
Pasaulis nesibaigia, rašyti reikia...
1
• KĘSTUTIS NASTOPKA.
„Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“
• TOMAS TAŠKAUSKAS.
Dievai, pavargę nuo savo pasaulių
• IEVA GUDMONAITĖ.
Šakiai–Vilkaviškis. Aukso ragas ir salos poezijai
2

AKTUALIJOS 
• Dėl Antano Gudaičio testamentinės valios vykdymo12
• PROGRAMA.
Santaros-Šviesos suvažiavimas
1

MUZIKA 
• TAUTVYDAS BAJARKEVIČIUS.
Viskas gerai
• JŪRATĖ VYLIŪTĖ.
Vydūniškos asmenybės prieglobstyje

TV: ŽIŪRIM, KĄ TURIM 
• AUDRA BARANAUSKAITĖ.
Didysis vasaros televizorius
3

CHRONO 
• ADAM KRZEMIŃSKI.
Ideologijos pabaiga
1

POEZIJA 
• EMILIJA LIEGUTĖ3

VERTIMAI 
• MASON PIPER.
Iš ciklo „Laiškai triušiams“
1

PROZA 
• MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Žmogus pelėsis

PAŠTO DĖŽUTĖ 
• Gaila, buvo bičiulis6

25 PUSLAPIS 
• ALEKSANDRA FOMINA.
Jaudinančios kelionės laike ir erdvėje
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• KAROLIS VYŠNIAUSKAS.
Indie su priemaišom
3
• TADĄ KRIŠČIŪNĄ kalbina MARIJUS ŠIRVINSKAS.
Mes – dabartistai. Nors...
1

VAIZDAS PRO „VARTUS“ 
• AUŠRA TRAKŠELYTĖ.
Menininkė autobiografė

IN MEMORIAM 
• ROMUALDAS ORANTAS
1949 06 08 – 2012 06 01
• LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ
1929 02 05 – 2012 05 30
• ALEKSANDRAS ŠLEINYS
1914 03 04 – 2012 05 22

DE PROFUNDIS
„Aš neskiriu Pikaso paveikslo nuo avarijos.“
Iš kino filmo „Whistlerio motina“
 
• Gūtenmorgenas: „Vilnietiškas šiltnamis – mano tapatybė“3
• Viena Karaliaučiaus istorija*
• Iš pamestos politologo užrašų knygelės1

Skaitytojų pusi lusi 
• Šimtas dvyliktoji savaitė203

REDAKCIJOS SKILTIS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Ramutė Aleksandra Jasudytė : [tekstilininkė] / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2011] (Vilnius : Petro ofsetas). – 247, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-8039-16-0 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atsivėrimai : eilėraščiai / Audrius Šikšnius ; [dailininkas Aurimas Liekis]. – Vilnius : [Varosa] : Baltijos vaizdinė reklama, 2012 (Vilnius : Varosa). – 118, [1] p. : iliustr., faks. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-693-05-5

Cukruota žuvis : [romanas] / Audronė Urbonaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 326, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0266-4 (įr.)

Degančios dienos : [eilėraščiai] / Jonas Brazdžionis ; [nuotraukos J. Brazdžionio]. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 183, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-420-211-7 (įr.)

Dykumos Ugnis : [romanas] / Karen Winter ; iš vokiečių kalbos vertė Birutė Lipavičienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 280, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0221-3 (įr.)

Drugelio rytas : sielos sparnai : [romanas] / Jelena Minkina ; iš rusų kalbos vertė Dalia Montvilienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 332, [3] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0270-1 (įr.)

Du dešimtmečiai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijos Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2012 (Kaišiadorys : Printėja). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-409-058-5

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje : katalogas / [sudarytoja Sandra Libikienė]. – Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 103, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-407-003-7

Geltonas radijas : [romanas] / Aidas Kelionis. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 171, [2] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-5-415-02237-3

Goro karaliai žyniai : fantastikos romanas / John Norman ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 303, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 488). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-158-1

Laimingoji kurtizanė : romanas / Daniel Defoe ; iš anglų kalbos vertė Irena Aleksaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 428, [4] p. – (Geriausia iš geriausių literatūros klasika). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-270-7 (įr.)

Mano sielai nėra krantų : [eilėraščiai] / Vilma Tamulionytė-Budėnienė. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 87, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-420-220-9

Meilės budelis ir kitos psichoterapinės istorijos / Irvin D. Yalom ; [iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė]. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 309, [3] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02238-0

Nuo Kikonių iki Detroito : [agronomo, lietuvių išeivijos veikėjo] trumpos gyvenimo apybraižos / Alfonsas Gilvydis. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 199, [1] p. : iliustr., faks., geneal. schem., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-420-210-0 (įr.)

Orbitsvilis : mokslinės fantastikos romanai / Bob Shaw ; iš anglų kalbos vertė Vlada Baubonienė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 318, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 489). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-159-8

Pavasaris : romanas / Gintaras Katinas ; [Dalios Karpavičiūtės iliustracijos]. – Panevėžys : Magilė, 2012 (Vilnius : Spauda). – 206, [2] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-956-81-5

Sarmatijos gyvastis : [istorinis] romanas / Irka Bagda. – Vilnius : Petro ofsetas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 231, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-420-217-9 (įr.)

Sraigės nežino, kad jos sraigės : romanas / Nuria Roca ; iš ispanų kalbos vertė Ona Žemaitienė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 255, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-886-7

Tamsa užslenka : fantastikos romanas / Glen Cook ; iš anglų kalbos vertė Justina Laurinavičienė. – Kaunas : Naujasis Eridanas, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 381, [1] p. – (Pasaulinės fantastikos aukso fondas, ISSN 1822-6302 ; t. 490). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-10-160-4

Ūkanos atnašavimas : [dviejų dalių romanas] / Algimantas Kaminskas. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011-2012. – 2 kn. – ISBN 978-9986-418-74-0 (įr.)

Kn. 2: Pamesti klauptai. – 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 579, [4] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-418-74-0

Urvinio lokio gentis : romanas / Jean M. Auel ; iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė, Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas : Spindulio sp.). – 605, [2] p. – (Žemės vaikai ; kn. 1). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-339-1 (įr.)

Сердце стремится только сюда… / Иосиф Станкевич. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). – 350, [1] p. : iliustr., portr. – Tekstas baltar., rus. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-420-214-8 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

17 mėnulių : [romanas] / Kami Garcia, Margaret Stohl ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 534, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0261-9

Bado žaidynės : [romanas] / Suzanne Collins ; iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 347, [1] p. – Ciklo “Bado žaidynės” 1-oji knyga. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-38-621-6 (įr.)

Dirbk ir baiki : [eilėraštukai vaikams] / Kazys Binkis ; [dailininkė Sigita Mamaitytė]. – Vilnius : Abeceda, [2012] (Kaunas : Repro). – [16] p. : iliustr. – (Drakoniukas ; 2). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-95353-3-3

Lietuvos tūkstantmečio balsai : Vilniaus apskrities mokinių publicistinių rašinių pilietine-patriotine tematika konkursas Lietuvos valstybės vardo pirmojo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejaus proga / [sudarytojas Aleksandras Ragauskas]. – Vilnius : [Standartų spaustuvė] : Tytnagas, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 119, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-488-59-0

Vilkas ir septyni ožiukai : lietuvių liaudies pasaka / [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. – Vilnius : Abeceda, [2012] (Kaunas : Repro). – [16] p. : iliustr. – (Drakoniukas ; 5). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-95353-7-1


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos:
Kultūros vartai, Literatūra ir menas, Nemunas, Poezijos Didžioji Kunigaikštystė, Kulturpolis.lt


Rodoma versija 1 iš 3 
11:32:15 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba