PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Dešimtasis Poezijos pavasaris Pilaitėje

2012-06-03

 

 

Dešimtąjį kartą Poezijos pavasario paukštė nusileido Pilaitės miškelyje, išskleidė savo sparnus ir leido dar kartą pasidžiaugti Josios artima draugija. Ne tik priminė, kad tokia yra, bet dar ir parodė, – dar labai gaji esanti. Pati pasuokė, įkvėpė pasuokti pilaitiškius ir svečius, kuriems nesvetimas polėkis pasuokti iš sielos gelmių. Pabuvo keletą valandų, pamalonino savo būvimu ir nuplasnojo į savo įprastą plasnojimo vietą, kurioje amžinasis poezijos pavasaris. Ten amžinai žydi ir amžinai garma ir nesibaigia pakylėto žmogaus sielos suokimo versmė.

Plačiau apie tai:

Iškilūs mūsų jubiliatai

2012-05-27

 

(Nuotrauka Viliaus Naujiko)

Gegužės 24 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje pagerbtas aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys. Ne kiekvienas menininkas gali pasigirti tokiu populiarumu kaip F.Jakšys, gimęs 1937 metais gegužės 20 d. Konstancijos ir Prano Jakšių šeimoje Sėlių krašte, Svėdasuose, kunigo ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje. Nemaža Vilniaus įgulos karininkų ramovės salė buvo pilnutėlė, nors apie menininko 75-čio jubiliejų mažai kas težinojo. Be to, tuo pačiu metu vyko ir kitų iškilių menininkų sukaktys. Pagerbti ir daug nuoširdžių padėkos žodžių tarti susirinko daugiausia žmonės iš viso Sėlių krašto. Bet netrūko ir vilniečių, kurie patys susižinojo apie šio plačiai paprastų žmonių mylimo ir vertinimo aktoriaus ir režisieriaus sukaktį. Menininko gyvenimas pristatytas jo artimo bendražygio Rimgaudo Karvelio, kuris pastaruoju metu tituluojamas Jaunimo teatro kronikininku, kino juostoje. Iš mokslininko Vytauto Rimšos, Sėlių krašto populiarintojo, laikraščio „Bočiai“ redaktoriaus, pranešimo sužinota, kokia tai daugialypė asmenybė. Aktorius ir pats scenoje pristatė ne vieną savo sceninės kūrybos žėrutį. Sveikinti išsirikiavo ilga eilė. Joje ir Utenos mėgėjų teatro „Žaliaduoniai“, kurio vardatėvis F. Jakšys, aktoriai. Jubiliatas buvo maloniai nustebintas išleista „Utenos Indra“ leidyklos knygele „Aktorius ir režisierius FERDINANDAS JAKŠYS“. Bet tai tik pradžia. Netrukus turėtų pasirodyti išsamesnė studija apie šį kūrėją. Tarp sveikintojų buvo ir Pilaitės bendruomenė. Ji susirinkusiems priminė: F. Jakšys iniciatyvus ir šios bendruomenės narys. Pagarsino jo šioje bendruomenėje nuveiktus darbus. Paskaitytas F. Jakšio sukurtas eilėraštis, išspausdintas 2006 metų Pilaitė giesmininkų poezijos pavasariui skirtoje rinktinėje „Skamba žodžiai prie Ąžuolo seno“. Pažymėta, kad šios eilės taip pat atskleidžia šio didingai profesionalaus ir be atokvėpio visos Lietuvos kultūros bare pilietiškai tarnaujančio, bet labai kuklaus menininko asmenybę:


Rytmetys

 

Saulėteka ...
Klaupiuosi prieš ją
Ir sakau: „Salve Dievui!“

 

Vasaros saulėtekis!..
Pamirštu žodžius
Maldoj rytinėj.

 

Guliu žolėj,
Dangus ir siela
Skamba plieno garsu.

 

Svajonės debesyse.
Nepasiekiamos.
Nuplaukiančios.

 

Malonu ne ten,
Kur visko krūvomis,
O ten, kur įvairu.

 

– Čiūčia liūlia, mažuti, –
Lopšinės gaida.
Keliai, keliai, vis keliai...

 

Parengė Angelė Šarlauskienė

Poezijos pavasaris 2012 Pilaitėje

2012-05-20

 

Mieli Pilaitės gyventojai, vilniečiai, Lietuvos žmonės!

 

 

Kviečiame į Pilaitės „Poezijos pavasarį 2012“
„BE TAVĘS AŠ PAUKŠTIS BESPARNIS“

*

Pradžia 15 val. gegužės 26 d. (šeštadienį)
Pilaitės miške, prie Vaikų žaidimo aikštelės (Smalinės g.20A)

Poezijos pavasaris skiriamas:
Maironio 150-ioms gimimo metinėms ir
visiems širdyje dainuojantiems „Lietuva brangi“
Š v e n t ė j e:
Poetų svečių, Pilaitės gyventojų
kūryba, skaitoma pačių autorių ir skaitovų.
Skambės Pilaitės Senjorų dienos centro „Diemedis“,
Buivydiškių folklorinio ansamblio „Verdenė“ dainos.
Bus pristatoma Pilaitės gyventojų ir jos bičiulių poezijos rinktinė
„Be tavęs aš paukštis besparnis“.
Bus proga prie arbatos pabendrauti su poezijos kūrėjais ir
sudalyvauti bendroje Poezijos paukštės Pilaitės miške
„Be tavęs aš paukštis besparnis“ misterijoje

 

Organizatoriai:
Pilaitės bendruomenė
Rėmėjai:
Vilniaus miesto savivaldybė
Telefonas pasiteiravimui: 861184445

Rengiama piligriminė kelionė į Lurdą

2012-05-16

 

 

Kviečiami sveiki ir ligoniai, stiprūs ir neįgalūs piligriminei kelionei į Lurdą Prancūzijoje – vietą, kur mažajai Bernadetai apsireiškė Šv. Mergelė Marija ir parodė stebuklingų galių šaltinį.

Plačiau apie kelionę ir jos maršrutus:

Mieli Pilaitės gyventojai!

2012-05-07

 

 

Su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena! Lietuviams ji ypač įsimintina. Amžių bėgyje jie buvo germanizuojami, polonizuojami, rusifikuojami. Šiuo metu savo noru ir iš šalies nespaudžiami anglėja. Ne viskas prarasta. Apie tai galima pasiskaityti čia:

http://verslas.delfi.lt/Media/spaudos-dienos-proga-kulturininkai-klausia-seimo-kas-apgins-tautos-oruma

2%

2012-05-02

 

Pilaitė akcijoje „Darom“

2012-04-25

 

Ar buvai akcijoje „Darom“? Buvau. Turbūt ne vienas moksleivis iš M. Mažvydo progimnazijos galės taip pasigirti prieš draugus. O ir suaugusiųjų buvo ne vienas kitas. Tad apie viską kas vyko praėjusį šeštadienį Pilaitėje.

Plačiau:

TALKA MIŠKE „DAROM“

2012-04-20

 

 

Balandžio 21 d. 11 val. (šeštadienį) kviečiame visus į TALKĄ.
Sutvarkysime mišką, o po talkos ne pro šalį bus išgerti ir miške išvirtos karštos arbatos.
Susitikime Pilaitės vidurinės mokyklos stadione.

 

AKCIJOS RENGĖJAI:
PILAITĖS BENDRUOMENĖ
BEEpart PILAITĖ
LR SEIMO NARYS PAULIUS SAUDARGAS

Dėmesio!

2012-04-03

 

 

Viešoji įstaiga „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ kviečia Jus balandžio 6 d. 17 val. į parodos „Pilaitės praeitis“ atidarymą, kurioje susipažinsite su Pilaitės dvaro ir piliavietės istorija, galėsite apžiūrėti archeologinius radinius ir rekonstrukcijas. Paroda prekybos centro „Pupa“ antrame aukšte (Pilaitė, Priegliaus g.1).

Telefonai pasiteiravimui: +370 699 38562, (8-5) 232 46 96

Pilaitėje Pasaulinė paukščių diena pasitikta su inkilais

2012-04-02

 

 

Paskutinis kovo šeštadienis pasitiko apsiklojęs sniego patalu ir lietumi. Tai atsiliepė talkininkų skaičiui ir kartu pakoregavo renginio, kuriame vienu metu buvo numatyta ir Velykinė apsišvarinimo talka, ir iškeliami inkilai, eigą. Negausus būrelis atstovaujančių pačias įvairiausias bendruomenes ir institucijas (Pilaitės seniūnija, Pilaitės pagyvenusių žmonių dienos centras „Diemedis“, v. o. „Pilaitės bendruomenė“, Pilaitės vidurinė mokykla, Martyno Mažvydo progimnazija, v. šį. „Beepart“, Generalinė miškų urėdija, Vilniaus miškų urėdija, Lietuvos Seimas deputato Pauliaus Saudargo asmenyje) patraukė kelti inkilų į medingąsias Pilaitės vietas.

Plačiau:

Su Tarptautine teatro diena!

2012-03-27

 

 

Šių dienų teatrališkoji Pilaitė

 

Nuo seniausių laikų žmonija nepažindama tikrovės, siekė ją pažinti ir valdyti. Tikrovės valdymo svertus matė dievybių rankose. Mėgino joms įsiteikti ir pagerinti savo padėtį. Tą darydavo ritualų metu. Ritualai pamažu darėsi panašūs į teatrą. Atsirado galybė teatro mokyklų. Jų pagrindas kūrybingi žmonės. Tokių nestokoja ir Pilaitė. Šiuo metu Pilaitėje veikia keli teatro židiniai. Jie užgimė skirtingu laiku. Turi skirtingą moto ir repertuarą.

Plačiau:

„Pilaitės bendruomenės teatras“ maloniai kviečia

2012-03-25

 

 

Kovo 29 d. (ketvirtadienį) 18 val. 30 min. į Vilniaus įgulos karininkų ramovės salę (Pamėnkalnio g. Nr. 13) pažiūrėti trečius metus gyvuojantį epinės dramos baigiamąjį spektaklį „MANO VARDAS LIETUVA“.
Dešimt įstabiausių Lietuvos moterų, pradedant legendine Naugarduko kunigaikštiene Liutauro žmona Gražina, baigiant šių dienų didvyre Loreta, skambant patiems įsimintiniausiems muzikiniams kūriniams, nuneš į pačius svarbiausius mūsų Mažosios ir Didžiosios Lietuvos būties sūkurius.

 

Telefonas pasiteiravimui: 861184445

 

Pilaitėje kovo 19 d. švenčiama šv. Juozapo Agapė pamažu darosi visos bendruomenės švente

2012-03-21

 


Pilaitėje kovo 19 d. ypatinga diena. Šv. Juozapo parapijoje prisimenamas šv. Juozapas. Šis vardas svarbus kiekvienam vaikui, kuris nepažinojo savo tėvo ar jo neteko. Šv. Juozapas pažeidžiamo visuomenėje vaiko užtarėjo ir globėjo simbolis. Tokiais žodžiais prasidėjo šv. mišios ir kartu šv. Juozapo atlaidai. Nesvarbu, kad buvo ne sekmadienis, o pirmadienio oras kelissyk žvarbesnis nei praeitais metais, buvo ženkliai šalčiau: prie žemės lenkė kaukiantis vėjas, krito šalto sniego dribsniai ir neskubėdami ištirpti klojo slidų paklotą, koplyčioje netrūko nei svečių, nei savų parapijiečių. Dalyvavo gausus būrelis būsimų kunigų iš Vilniaus šv. Juozapo dvasinės seminarijos, archangelo Mykolo dvasinės muzikos choras iš Varėnos, ateitininkų vadovas Vaidotas Vaičaitis, Seimo nariai: Danutė Bekintienė ir Paulius Saudargas. Dalyvavo ir vietinės valdžios atstovas seniūnas Albinas Šniras. Šv. mišias laikė į svečius atvykęs ankstesnysis klebonas Justinas Aleknavičius. Susineštinės Agapės metu, kaip ir visada, patys entuziastingiausi ir išradingiausi buvo Pilaitės pagyvenusių žmonių dienos centro „Diemedis“ lankytojai, kuriuos čionai atlydėjo jų vadovė Irena Orvidienė. Jų šmaikščioji lankytoja Marija priminė: mūsų protėviai kovo 19 d. minėdavo kaip Pempės – tikrosios pavasario šauklės – dieną. Kadangi šv. Juozapas yra šeimos tvirtybės simbolis, o pati Pilaitės parapija globojama šv. Juozapo, ši šventė neapsiėjo ir be „Pilaitės bendruomenės“, kuri iš dalies yra didžiosios šeimynos pagal gyvenamąją vietą, simbolis, atstovų. Jos vardu Dalios Tarailienės sukurti ir perskaityti žodžiai, regis, buvo tuo adresu:

 

Išmintingasis žmogau, darbštusis vyre,
Besilaikantis duoto žodžio ir puoselėjantis gėrį.
Tu pagarbinamas, kai pavasaris bando įveikti žiemos galybę,
Kai artinamės prie didžiosios paslapties – Prisikėlimo stebuklo.

 

Tavo rankos laiko ne tik kaltą ir pjūklą,
Jos švelniai glaudžia kūdikį, glosto mylimosios plaukus,
Jos saugoja savo pasaulį – šeimą.
Svarbiausia Tavo širdyje – pasitikėjimas ir tikėjimas,
Tiesa ir ištikimybė. Ir ėjimas iki pabaigos.

 

Šventasis vyre, šeimos žmogau Juozapai, nepasitrauki iš mūsų tarpo,
Sugrąžink viltį, stiprink mūsų gyvenimą savo pavyzdžiu.


Viešosios bibliotekos reikalai Pilaitėje vėl pakibo ore

2012-03-20


Tradicinei su apčiuopiamomis knygomis lentynose bibliotekai netolimoje ateityje pranašaujama mirtis. Tuo tarpu Vilniuje nesutariama, kur Pilaitėje būtų patogiausia įkurdinti tokią viešą biblioteką.

Plačiau:

 

Minėdama 20-tį Pilaitės vidurinė mokykla koncertavo ir rodė filmą

2012-03-14

 


Kovo 9-ąją į Pilaitės vidurinę mokyklą skubėjo čia dirbę ir dirbantys mokytojai, Pilaitės bendruomenės atstovai, svečiai iš Seimo ir Vilniaus savivaldybės. Mokyklos direktorius Zotikas Popovas šventės pradžioje paskelbė, kad būtent šią dieną Pilaitėje Vilniaus savivaldybė prieš dvidešimt metų nutarė įsteigti mokyklą. Pasidžiaugė, kad tai gera data: Kovo 11-osios išvakarės, tad turime galimybę kartu prisiminti ir visiems reikšmingą Nepriklausomybės Akto pasirašymą. Kovo 11-oji paminėta atsistojus ir bendrai sugiedojus tautišką giesmę. Ką mokykla nuveikė ir ko verta, direktorius kvietė spręsti pasiklausius mokyklos surengto koncerto, pasižiūrėjus video filmą ir pasižvalgius po pačią mokyklą.
Plačiau:

 

Dėmesio!

2012-03-08


1992 metų kovo 9 d. ženklina pirmosios vidurinės mokyklos Pilaitėje atsiradimą.
Ji švenčia 20-metį. Kuo nuoširdžiausiai „Pilaitės bendruomenės“ palinkėjimai šiame rašte:

 

Pilaitės Bendruomenės

 

SVEIKINIMO RAŠTAS

 Pirmajai vidurinei mokyklai Pilaitėje,
pažyminčiai 20-metį, l i n k i m e
išaugti į jaukų žinių sodą po tikrą
išmintį liejančiu gimnazijos dangumi
gimtoje Lietuvos žemėje

 

„Beepart“ centre rodomi filmai

2012-03-07


Kviečiame žiūrėti:

 

 

Puiki laikraščio „Vilniaus diena“ iniciatyva

2012-03-06

 

Kovo 5-ąją prekybos centre „Pupa“ prie arbatos puodelio susitiko „Pilaitės bendruomenės“, „Beepart“ centro ir kitų čia veikiančių kultūrinių židinių atstovai. Juos subūrė jauni iniciatyvūs laikraščio „Vilniaus diena“ žmonės. Jie paviešino ketinimą prie šio laikraščio jau kovo mėn. pabaigoje pradėti pristatyti kiekvieną Vilniaus mikrorajoną jo įvairiausiai veiklai ir problemoms nušviesti išleidžiant po priedą. Pilaitės mikrorajonas numatyta vienas pirmųjų sąraše. Per trumpą šio susitikimo laiką gimė būsimo priedo apmatai. Bendromis pastangomis bus siekiama kuo greičiau tokį priedą paruošti, išleisti ir kuo plačiau išplatinti. Turėtų nekilti didesnių problemų. „Pilaitės bendruomenė“ 2003 metais yra išleidusi knygelę „Pilaitė: praeitis, dabartis, ateitis“. Nemažai informacijos apie Pilaitę jau paskelbta ir šiame tinklaraštyje. Beliks čia paskelbtą informaciją papildyti, patikslinti susitinkant su kitais Pilaitėje besidarbuojančiais aktyviais žmonėmis. Pravers ir „Beepart“ centro beveik parengtas Pilaitės lankytinų vietų žemėlapis bei nemažai piliakalnių tyrinėjimuose nuveikusio pilaitiškio archeologo Zenono Baubonio medžiaga. Jis taip pat dalyvavo šiame susitikime

Mieli Pilaitės gyventojai ir artimiausi Pilaitės kaimynai!

2012-02-27

 


Ne už kalnų pavasaris. Pradedame rinkti eiles ir miniatiūras mūsų bendruomenės leidžiamai knygelei. Ji bus skirta antroje gegužės pusėje mūsų miške rengiamam Poezijos pavasariui. Poezijos pavasaris siesis su poeto Maironio 150-osiomis gimimo metinėms. Vadinsis: „Be tavęs aš paukštis besparnis!“ Nebūtinai Jūsų kūryba, tiek vaikų, tiek suaugusių, turi būti šia tema. Lauksime pačios įvairiausios Jūsų kūrybos iki kovo 25 d. Ją siųskite šiuo adresu: angele.sarlauskiene@gmail.com

Telefonas pasiteiravimui: 861184445

Žiema du kartus varyta iš Pilaitės kiemo!

2012-02-23

 


Per Užgavėnes pirmieji žiemą iš kiemo pradėjo varyti Pilaitės vidurinės mokyklos 9-10 klasių mokiniai. Tą jie darė iki pietų. Nepavyko žiemą galutinai išvaryti iš Pilaitės kiemo. Žiema suvaidino, kad įveikta. Vakarop apie save pranešė smarkia pūga. Tada ją galutinai iš Pilaitės kiemo bendromis pastangomis susimokė išvaryti Pilaitės seniūnija, Pilaitės kultūros centras „Beepart“, Susivienijimas žali.lt ir UAB „Eika“.
Kaip jiems sekėsi tą daryti, galima sužinoti ir pamatyti čia:

Pilaitės Martyno Mažvydo progimnazijoje paminėta Vasario 16-oji

2012-02-16

 


Lietuvos valstybingumo atkūrimo išvakarėse Pilaitės Martyno Mažvydo progimnazijoje surengtas koncertas šiai įsimintinai istorinei datai paminėti. Koncerto metu ne tik dainuota ir šokta. Skambėjo iškilių lietuvių tautos poetų Maironio ir Justino Marcinkevičiaus eilės. Eilės Tėvynei ir Laisvei skambėjo ir prie šventės prisidėjusių Pilaitės pagyvenusių dienos centro „Diemedis“ atstovų lūpų. Prisiminimais apie rezistenciją dalinosi Anelė Smailytė-Plesevičienė. Pamokantį žodį tarė šv. Juozapo parapijos klebonas Valdas Girdžiušas. Seimo narys Paulius Saudargas šią dieną tarp šv. Valentino ir Vasario 16-osios paskelbė Meilės diena valstybėje. Mokyklos choras, atlikdamas E. Masytės dainą „Laisvę“ ir K.Vasiliausko „Žemė Lietuvos“, visus koncerto dalyvius pakvietė kartu dainuoti. Antroji daina dainuota visiems atsistojus ir siūbuojant.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybingumo atkūrimo diena!

2012-02-16

 


KUDIRKOS PASIILGIMAS
Neskamba šiandien tautiška giesmė,
Neskamba.
Ir varpas jau nežadina šiandien.
Vieniems – per daug gal valgio,
Kitiems – vargo,
Todėl kartu – vienybėje – jau neprisikelt.
Varpai – be varpininkų,
Žemė – be artojų,
Varpai – muziejaus tyloje...
Sunku net įsivaizduoti skambant varpą
Aukštai iškeltą – danguje.
Tiek varpinių, tiek bokštų –
Šaukiančių ateikit,
Varpų tiek – gaudžiančių tylom...
Ateikim liūdesį ir neviltį įveikę,
Sugrįžkim savo Lietuvon.
Tik prisilieskime, pajudinkime varpą –
Jau dūžis – plaka Lietuvos širdis...
Tik nepailskim, nenuleiskim rankų,
Ir tylią neviltį pakeis skambi viltis.


Vytautas Pelakauskas iš Pilaitės

Vilnius neteko aktyvaus žmogaus

2012-02-14

 


2012 m. vasario 13 d. po sunkios ligos eidamas 58 metus mirė aktyvus visuomenininkas, Gerosios Vilties bendruomenės pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės Vilkpėdės seniūnijos seniūnaitis Vladimiras Daričevas.
Savo aktyvią visuomeninę veiklą Vladimiras pradėjo nuo 1992 metų, kai įkūrė Lietuvos kinologų draugiją. Būdamas šios organizacijos prezidentu, jis pasiekė, kad ši organizacija būtų pripažinta tarptautiniu lygmeniu. Prieš keletą metų, neleisdamas savo kieme iškirsti likusių Vingio parko pušų, įkūrė Gerosios Vilties bendruomenę. Nuo šio momento V. Daričevas tapo plačiai žinomas ne tik savo rajone, bet visame mieste kaip aktyvus visuomenininkas, principingas viešo intereso gynėjas. Ne kartą žiniasklaidoje pasisakė dėl tolimesnio Vingio parko likimo ir kovojo prieš šalia jo planuojamą įkurti prekybos pramogų centrą. Aktyviai talkino Lazdynų bendruomenei, kai ši ėmė telkti vilniečius prieš atliekų deginimo gamyklos prie Gariūnų pastatymą. Vladimiras viešai pasisakydavo tokiomis visuomenei aktualiomis temomis, kaip daugiabučių namų administravimas, visiems svarbių miesto erdvių užstatymas, aiškinosi, kas lemia nuolat kylančias šildymo kainas. 2011 m. Vladimiras Daričevas, gerai žinantis savo rajono problemas, buvo išrinktas jo seniūnaičiu.
Lietuvos žaliųjų judėjimas, „Pilaitės bendruomenė“ ne kartą turėjo progą su Vladimiru organizuoti protesto akcijas, dalyvauti viešą interesą ginančiuose renginiuose. Vladimiras niekada neatsisakydavo padėti ir dalyvauti, nors jo sveikata dažnai primindavo, kokia nepaprasta šia prasme jo padėtis.
Koks gi Vladimiras buvo savo bendražygiams ir bičiuliams? Vladimiras buvo atviros ir plačios rusiškos sielos žmogus. Nevaržydavo jo paprastumas ir nuoširdumas. Atrodydavo, kad esi pažįstamas nuo neatmenamų laikų. Vladimiras nebijojo rėžti nepatogią tiesą apie šalies, miesto problemas, ir kartu galėjo kiekvieną suprasti, atjausti, paguosti ir padėti, jei tuo metu to reikėjo.
Vilniaus bendruomenių asociacija neteko vieno iš savo aktyvių ir nuoširdžių narių. Bet turėjo iš ko  pasimokyti žmogiškumo ir atsidavimo bendram reikalui.
Palydint Vladimirą amžinybėn, nuoširdžiai atjaučiame jo artimuosius ir draugus.
Vladimiras Daričevas bus pašarvotas laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius) vasario 14 d. 17 val. Karstas bus išnešamas vasario 15 d.  15 val. 30 min
.

Šv. Valentino dienos proga eilės, kviečiančios mylėti ir atleisti

2012-02-14

 

 

Mylėkime vieni kitus

Mylėkime vieni kitus,
Net jei kažkas įskaudino ar nesuprato...
Mylėkime vieni kitus,
Net jei skirtingi esam nuo pat pradžių...

Padėkime vieni kitiems,
Jei šito mūsų niekas net neprašo...
Tegu bent truputėlį palengvės...
Padėkime su meile ir be atsako...


Ingrida Čepatienė iš Pilaitės

Nelik abejingas savo laisvei!!!

2012-02-09

 

 

Jei negalėsi dalyvauti, daugiau apie ACTA gali sužinoti čia: http://mokslas.delfi.lt/technology/stopacta-lietuva-acta-ir-lietuvos-konstitucija-nesuderinami.d?id=55136685 o pareikšti savo nuomonę čia: http://stop-acta.lt/apie-acta/


Sveikuolių aistra: pirtis, maudynės ir košė

2012-02-07

 

Šį šeštadienį, jau įsidienojus ir spaudžiant padoriam šalčiui, ant Salotės ežero buvo galima išvysti neįprastą vaizdą. Prakirstoje ežere eketėje, garų debesyje, pliuškenosi būrys nuogalių. Kas neišsigando šalto oro su dar šaltesniu vėju, galėjo pasidžiaugti Pilaitės sveikuolių „Gilužis“ kasmet rengiama Ruonių švente.

Plačiau

Dėmesio! Pilaitėje „Baltosios naktys“ su danišku kinu!

2012-02-06

 

 

Nuo vasario trečiadieniais 19 val. 30 min. BEEpart centro kūrybinėse dirbtuvėse (Vydūno g. prie prekybos centro „ RIMI“) drauge su Danijos kultūros institutu pradedami rodyti danų filmai originalo kalba su angliškais ir lietuviškais titrais neformalioje aplinkoje su užkandžiais ir arbata. Pirmame cikle bus galima pamatyti filmus: Anderso Morgenthalerio „Aidas“ („Echo“), Paprikos Steen, „Kol mirtis mus išskirs“ („With your permission“), Lones Scherfig „ Kaip namuose“ („Just like home“), Nielso Ardeno Oplevo „Atskiri pasauliai“ („Worlds apart“), Kristiano Levrigo „Nebijok manęs“ (“Fear me not“).

Vilniaus bendruomenės sausyje rinkosi 2 kartus pabendrauti

2012-01-30

 

 

Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas Edmundas Jakubauskas, siekdamas turiningesnio bendradarbiavimo tarp šių institucijų, iniciavo jų aktyvistų vakarones. Pirmoji vyko sausio 12-ąją Šeškinėje vaikų darželyje „Kodėlčiukas“. Susirinkusieji nuliūdo, sužinoję, jog kunigas Ričardas Doveika, kaip buvo numatyta, negalės atvykti. Atsiradusią tuščią nišą dainomis užpildė Vilniaus savivaldybės ansamblis „Vaivorykštė“, pradėjęs programą Sausio 13-ajai skirtomis dainomis. Vakaronėje dalyvavęs Karoliniškių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Turonis pakvietė po keleto savaičių susitikti su kunigu R. Doveika Karoliniškėse, pasiūlydamas daug erdvesnes patalpas. Sausio 26 d. negausiai rinktasi į šį daugiabučių rajoną. Iš svečių atvyko kunigas R. Doveika, E. Jakubauskas, kuris atstovavo ir Naujosios Vilnios gyventojų bendruomenę, „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė ir tarybos narė Angelė Šarlauskienė. Karoliniškiečius atstovavo K. Turonis, seniūnė Violeta Gedminaitė, čia esančio choro vadovė Lilijana Zarankienė, bibliotekos vedėja Alma Matulienė ir kt. Susirinkusiems buvo apie ką pakalbėti. Labiausiai visus neramino ženklus susvetimėjimas, menkas pilietiškumas, plintantis visuomeninės veiklos imitavimas, kuomet dirbama dėl varnelės ar galimybės gauti projektinių lėšų, o nuoširdžiai tarnaujantiems kitų labų jų nebeatsiranda. Kunigas R. Doveika pabrėžė: „Pasirinkus savanorystės kelią, svarbiausia pereiti nuo „aš“ prie „mes“. Tuomet įveikiamos pačios sunkiausios kliūtys, kad visi jaustumės laimingesni ir reikalingesni“. Bendruomenių lyderiai pasidalino sukaupta veiklos patirtimi, aptarė galimo bendradarbiavimo sritis.

Pilaitės bendruomenės teatro įvertinimas

2012-01-27

 

 

2006 m. „Pilaitės bendruomenė“ surengė Emilijos Pliaterytės 200-osios gimimo metinėms skirtą Poezijos pavasarį. Lietuvių ir lenkų 1831 metų sukilimo vadės garbei dedikuotas ir šiam renginiui išliestas „Pilaitės giesmininkų“ leidinys:

http://www.pilaitesbendruomene.lt/doc/

pilaites_giesmininkai_2006.pdf
Sausio 21 d. Vilniaus mokytojų namuose vyko konferencija „Ką Emilija Pliaterytė veiktų šiandien“, skirta jos žūties 180-osioms metinėms. Konferencijai anų laikų dvasios įpylė „Pilaitės bendruomenės“ teatro pastatymas „Mano vardas – Lietuva“ . Rodyta ištrauka apie Emiliją Pliaterytę. Skambant F.Šopeno muzikai karžygę vaidino istorijos mokytoja Rūta Zmejauskienė. Ji konferencijos dalyvius panardino į mūsų sudėtingos istorijos ir heroikos praeitį. Skambant M. K.
Čiurlionio dainai „Bėkit, bareliai“, tokią praeities užuolaidą praskleidė Lietuva. Lietuvą vaidino Dalia Tarailienė – šio spektaklio scenarijaus autorė ir režisierė. Uždegusi žvakę, Lietuva prisistatė: „Aš ateinu nuo klonių ir miškų, / Paežerių, nuo upių, jūros kranto. /Aš – iš visur. Aš Lietuva esu. / Ir man mieliausias tiktai šitas vardas!“. Spektaklio ištraukos sulaukė konferencijos dalyvių aplodismentų ir gero įvertinimo.
Pilaitės bendruomenės teatrui už bendradarbiavimą rengiant šią konferenciją įteikta Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos pirmininko Juozo Žitkausko pasirašyta „Padėka“.
„Padėkos“ originalas ir Pilaitės bendruomenės teatro pastatymo „Mano vardas – Lietuva“ vaizdai.

Žiūrėti čia:

Antrasis šv. Kristoforas pasiekė Pilaitę

2012-01-25

 

 

Pirmasis šv. Kristoforas 2003 m. įteiktas Pilaitės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos direktoriui Eugenijui Maneliui už nuopelnus švietimui. (Daugiau apie nominantą:

http://www.pilaitesbendruomene.lt/apdovanojimai.html).

Antrasis 2011 m. atiteko Andriui Ciplijauskui iš Pilaitės – aktyviam visuomeniškam menininkui už iniciatyvas ir kūrybiškumą Pilaitėje. Sveikiname Andrių su tokiu greitu pripažinimu ir solidžiu įvertinimu. Linkime neužnūsti ant laurų. Iš miego žadinti ir kitus Vilniaus miegamuosius rajonus. Plačiau apie šį apdovanojimą:

http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3360&kas=

spaudai&st_id=19062

Prasidėjo Drakono metai – Turto ir Gerovės metai

2012-01-23

 

 

Sausio 23-čioji pagal Rytų tradiciją ar Mėnulio kalendorių – Juodojo vandens Drakono metų pradžia. Kinai šiuos metus stengėsi pasitikti šeimoje ir sočiai besimaitindami. Jiems tai siejasi su visokeriopa gerove. Ką mes šią proga vieni kitiems palinkėtume, žinodami, jog Drakonas mūsų krašte atgrasaus Slibino-Smako ar Vyžūno, net apsukraus Aitvaro atitikmuo? Tai ne patys geriausi pavyzdžiai. Vienas užkandžiavo jaunais žmonėmis, sielomis, kitas budriai saugojo ne savo prakaitu susikrautą turtą. Argi mes neišmintingi ir neįžvalgūs? Neturime galių sutramdyti šį personažą ir prisijaukinti tarnauti savajai gerovei? Gal net pasižaboti ir priversti, kad mums padėtų krautis turtą ir nuolankiai tarnautų kitokioms mūsų užmačioms? Tad ko geriausios kloties Drakono metais prisijaukinant ir įdarbinant vietinį Drakoną-Aitvarą visų mūsų gerovei ir pritekliui dauginti! Ko dar galima tikėtis iš Juodojo vandens Drakono 2012-aisiais, galima sužinoti pasiklausius šių astrologinių prognozių:

http://www.ziniur.lt/archyvas/2012/27/avilys/15610/ka-pasauliui-lemia-drakono-metai
Kaip prisijaukinti turtus nešantį savąjį Drakoną-Aitvarą, galima pasiskaityti čia: http://www.baltai.lt/?p=755

Dalia Tarailienė apdovanota medaliu
„Už nuopelnus atkuriant Lietuvos kariuomenę“

2012-01-19

 

 

Šį medalį įsteigė Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacija. Juo apdovanotos dvi moterys: Pasaulio ir Europos kulkinio šaudymo daugkartinė čempionė Auksė Treinytė ir Dalia Tarailienė. Ji „Pilaitės bendruomenės“ aktyvistė, Lietuvos skautų sąjungos pirmininkė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parko draugijos vicepirmininkė. Linkime mūsų DALIAI ir toliau sėkmingai nešti Garbės, Pareigingumo, Visuotinos švaros fakelą ir Jo šviesą budriai saugoti nuo visokio užteršimo. (Nuotraukoje: Dalia Taralienė būryje Krašto kariuomenės kūrėjų-savanorių).

Vėl rengiamasi apiplėšti gyventojus!

2012-01-16

 

 

Praėjusiais metais „Vilniaus energija“ suskubo totaliai ir visam laikui įsitvirtinti šilumos ūkyje. Šiuo tikslu ji primygtinai siekė, kad gyventojai pasirašytų sutartis, leidžiančias tapti šilumos perdavimo taškų, esančių daugiabučiuose, savininkais, kurių tikrieji šeimininkai yra patys gyventojai. Apie tai rašėme praeitais metais (2011-05-27: Ar reikėtų taip skubėti?

http://www.pilaitesbendruomene.lt/archyvas_2011.html). Regis, budresniai visuomenės daliai įsikišus į šį procesą, buvo atstatytas teisingumas, bet trumpam. Šiuo metu nemieganti visuomenė vėl įsijungė į gyventojų teisių gynimą. Priežastis: Vyriausybės nutarimas dėl šilumos punktų ar jų įrenginių, priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Todėl gyventojams nereikėtų skubėti pasirašyti sandorių ar suskubti mokėti už savo pačių nuosavybę – šilumos punktus. Galvojama, kad Apraše galėtų būti kalbama tik apie šilumos tiekėjų faktinių išlaidų, skirtų namo bendraturčiams priklausančių šilumos punktų atnaujinimui (modernizavimui), kompensavimo tvarką. Plačiau apie tai „Žvėryno bendruomenės“ Naujienose:

http://www.zverynas.lt/index.php ir „Pilaitės bendruomenė“ pirmininkės Janinos Gadliauskienės pranešime:

Plačiau

Sausio 13-oji – LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

2012-01-11

 

 

Bučiuoju LAISVĖS sniegą

 

Skiriama Gynusiems ir Ginantiems
šventus LAISVĖS iškovojimus

 

Kai neturi jau ką prarasti, –
Neprarandi jau nieko.
Prašvilpia vėjas sulaukėjęs –
Bučiuoja LAISVĖS SNIEGĄ.
Prieš jį su vėjais vėl išėjęs
Siena aukšta sustoji,
Nubyra šilkas nuo granito.
Ir apgaubia artoją.
Taikos šilkaverpius suaudęs,
Suraizgęs saulės vėjus,
Į žemę Motiną Švenčiausią
Balčiausius ataudus pasėji.
Ant jų užvertas
LAISVĖS VARPAS
Žaibais suskaldo tylą
Ir žmogumi –
Tuo LAIKO AIDU –
Prasme šventa prabyla:
Stovės čia namas-avilys.
Bitutės neš mums medų.
Slogus vergijos kvaitulys
Saldžių korių nerado!
Prie jų jau moteris saldi
Rankas į korį tiesia.
Žiūri į ją ir supranti:
Ji kuria LAIMĖS TIESĘ.

 

Nežinomo Lietuvos giesmininko žodžiai

Tėveliams, norintiems suprantamiau papasakoti vaikučiams apie Mūsų Tautos Amžinąją kovą už LAISVĘ, gali praversti M. Nargėlaitės „Pasaka vaikams apie Sausio 13 dienos įvykius“: http://alkas.lt/2012/01/09/pasaka-vaikams-apie-sausio-13-dienos-ivykius/

Sveikiname tikrąjį Gamtos riterį su „Gamtos riterio“ titulo nominacija

2012-01-02

 

 

„Pilaitės bendruomenė“, kovodama prieš Pilaitės rekreacinės paskirties miško išsaugojimą nuo iškirtimo golfo laukams, pastoviai jautė visokeriopą Lietuvos žaliųjų judėjimo pagalbą. 2003 metais „Pilaitės bendruomenė“ už savo miško išsaugojimą buvo apdovanota šio judėjimo įsteigta nominacija-skulptūrėle „Žaliasis angelas“. Galima pasidžiaugti: tarp 2011 metų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsteigto „Gamtos riterio“ titulo ir bronzinės statulėlės nominantų Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis. Linkime šiam tikrajam Gamtos riteriui tvirtos sveikatos ir tokio pat tvirto žemaitiško užsispyrimo ginant visos Lietuvos žaliuosius reikalus. Rimantas Braziulis tokius reikalus oficialiai stojo ginti nuo pat šio 1988 metais įsikūrusio ir iki šiol nesusikompromitavusio ir principingo judėjimo pradžios. Rimanto Braziulio sparnuotoji frazė: „Partijos ateina ir išeina, o Lietuvos žaliųjų judėjimas lieka“. Daugiau apie nominantą:

http://www.zaliojilietuva.eu/wp-content/uploads/2011/12/ZL347.pdf

Naujienų archyvas 2011 m.

Naujienų archyvas 2010 m.

Rodoma versija 2 iš 2 
7:20:45 Jun 15, 2012   
Jun 2011 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba