P A T K P Š S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Į pradžią

Straipsniai

STRAPSNIS "KAIP UŽSIENIO ŠALYSE ATRENKAMI, UGDOMI IR VERTINAMI MOKYKLŲ VADOVAI?"

Nuoroda internete:

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/2011%20m.%20Nr.8%20%2858%29%20Kaip%20uzsienio%20salyse%20atrenkami%20ugdomi%20ir%20vertinami%20mokyklu%20vadovai%20.pdf

---------

STRAIPSNIS "KAIP VERTINAMAS MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIS VERTINIMAS?"

Nuoroda internete:

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/2011%20m.%20Nr.7%20%2857%29%20Kaip%20vertinamas%20mokyklu%20veiklos%20kokybes%20isorinis%20vertinimas.pdf

-----------

STRAIPSNIS "sOCIALINIS DIALOGAS ŠVIETIME: KAS? KĄ? KAIP?"

Nuoroda internete:

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/pr_analize/201007_socialinis%20dialogas.pdf

-----------

STRAIPSNIS "MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ NUOMONĖS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TYRIMAS: PAMOKA MOKINIO AKIMIS"  SKELBTA INFORMACINIAME LEIDINYJE "ŠVIETIMO NAUJIENOS" 2009 M. NR.12 (287)

STRAIPSNIS "MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ NUOMONĖS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TYRIMAS: MIKROKLIMATAS, SANTYKIAI, EMOCINIS IR FIZINIS SAUGUMAS" Skelbta Informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos" 2009 M. NR.11 (286)

Nuoroda internete: http://www.sac.smm.lt/images/file/panorama/11%20Svietimo%20panor.pdf


-----------

DORINIO UGDYMO PAMOKŲ KOKYBĖS 58-OSE BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE IŠORĖS AUDITO METU 2007-2008 M. M. ANALIZĖ Skelbta Informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos" 2009 m. Nr.9 (284)

Nuoroda internete:

http://www.sac.smm.lt/images/file/panorama/09_Infoleid_jb.pdf
----------

"2007-2008 M. VERTINTŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS APŽVALGA"  Skelbta informacinio leidinio "švietimo naujienos" 2010 m. Nr.1(290) priede.

---------- 

Rodoma versija 11 iš 11 
8:53:41 Apr 6, 2012   
Apr 2011 Apr 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba