Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-08-29 nr. 2965

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Paulina Žemgulytė.
SENAME DVARE
13
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Kęstutis Česnaitis.
PASPRINKIT JŪS NEAPYKANTA...
10
• ARTUR DOMOSŁAWSKI.
INTELEKTUALINIS CARLOSO FUENTESO CREDO
9

POEZIJA 
• Arvydas Genys.
APAŠTALO PAULIAUS KELIONĖS, LAIŠKAI IR NUTIKIMAI
1

PROZA 
• Marija Jurgelevičienė.
KEEP SMILING
1
• Marija Jurgelevičienė.
KALIGRAFIJA
4

VERTIMAI 
• ZHORZH UALLIK
• Vadimas Chrappa.
BALTOJI ŽUVIS

KNYGOS 
• Valentinas Sventickas.
JEIGU POEZIJA YRA LIGA, TAI - ATKRYTIS
• ŠVIESA KAMBARY BE LANGŲ7
• VIENMEČIAI AUGALAI5
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Apie Guilaume`ą Apollinaire`ą kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ, hum.m.dr. GENOVAITĖ DRUČKUTĖ ir prof. ANTANAS ANDRIJAUSKAS.
GUILLAUME APOLLINAIRE
5

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
LIETUVOS KRIKŠTĄ MENANTI KNYGA
3

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
BE SIENŲ KURŠIŲ KAIME
2
• Ignas Kazakevičius.
STILIAUS PRIVATUMAS. SPALVOS TERITORIJA
• Mikalojus Povilas Vilutis.
AKCIJA
7
• Džiuljeta Kulvietienė.
ČEKIJOS ŽYDŲ LITERATŪRA - MAIRONIO NAMUOSE

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
JAU NEBE SUBRETĖ
19

TEATRAS 
• Kerry Shawn Keys.
ATŽALOS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• BATHOS13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ŠAUKTUKŲ KONSTITUCIJA4
• Józef Życiński, Liublino arkivyskupas metropolitas.
HARIS POTTERIS VIETOJE VĖJO MALŪNŲ

KRONIKA 
• AUTORINĖ TEISĖ1
• PANEVĖŽIUI 500 METŲ6
• WWW.PRISILIETIMAS.NET JAUNIMO TEATRE36
• TARSI PRISIKĖLĖ SĖLIAI1

SKELBIMAI 
• ANTANO MIŠKINIO PREMIJA3

DE PROFUNDIS 
 Nerijus Vėta.
POETAI IRGI KEIKIASI
• Darius Pocevičius.
EILĖRAŠČIŲ JUNGINYS
11

DE PROFUNDIS

POETAI IRGI KEIKIASI

Nerijus Vėta

[skaityti komentarus]

Tęsinys. Pradžia 27 numeryje

R

Raudonas, raudonas vynas: Kad ir pusvelčiui kad ir už butelį raudono iš bordo apylinkių. E.A.

raugas (raugas – rūgštis, įrūgęs skystis), senų pažiūrų žmogus: Šluoja, valo seną raugą, liaudies teises budriai saugo. V.G.

razbaininkėlis (lenk. rozbojnik - nusikaltėlis), išdykęs paauglys: Dulkių nekelk, razbaininkėli, taip, tu ten su dviračiu. D.Š.

reivas (angl. rave – šėlti, siautėti), viena iš technomuzikos krypčių: Chuliganai mėgo draivą, o urlaganai reivą iš Liuksemburgo radijo ir buvo liuks natūros. G.P. Azrailas buvo puikus baletmeisteris – jie šoko ir šeiką, ir džaivą, ir reivą. G.P.

rešotas (žarg. rus. решето), kalėjimo kamera: Melodinis kirtis už rešoto grotų. E.A.

retežis, grandinėlė: Retežis aukso ant krūtinės. K.B.

ryžavota (baltr. рыжы (ryžas)), rudaplaukė: Geriau įpilk mylėjau ryžavotą kaimo žurnalistę. G.N.

Romka, Romas, Romualdas: Ko tik geidė ir norėjo, Romka namuose turėjo. T.T. Romka drožinėja tvoras. T.T. Kartą Romka veiklą baigė, - Jį miliciją sulaikė. T.T. Romka, išpuoštas ir sotus, pamažu sutvarkęs sodus. T.T. Romka drybso, tinginiauja. T.T.

rožytė, pasileidusi mergina: Žiū, dar ateina rožytė nauja. N.N.

ruginukė, naminė degtinė iš rugių: Kaime neliko ruginukės. D.S.

ruskelis, rusas (neigiama konotacija): Ruskeliai du, tuteišai ir lietuviai. S.G. Kaip ruskelį nuo tanko kai dairos kaip po sieverozapadą duosis. A.M.

S

samanė, savos gamybos degtinė: Vienas išgeria samanės ir užmiega po sniegu. Vytautas Rudokas (toliau - V.R.).

Samas (angl. uncle Sam – dėdė Semas), JAV gyventojas, amerikietis: Sėdi Samas užu stalo. Kas tai yra dėdė Samas. Koks tas Samas yra Chamas. T.T.

samovaras (rus. сам – pats + varyti – atlikti darbą, vykdyti užduoti), nusikalstamam pasauliui priklausantis žmogus, nusikaltėlis (pažodžiui – užsidirbantis pats, savo jėgomis): Lietuvoje forsai skirstomi į delavarus ir samovarus. G.P.

second hand (angl. second-hand – panaudotas, vartotas, dėvėtas, nenaujas), panešiotų drabužių parduotuvė: Autoriaus švarkas iš second hand pilnomis tabako trupinių. E.A.

sėdėti, sėdėti kalėjime: Šiandien dėdė... sėdi. Už savo gerumą. T.T. Aš tas, kuris triskart sėdėjau. T.T.

sėdėti prie lito, turėti daug pinigų: Juk mano dėdė prie lito sėdi. T.T.

seimavoti (nuo žodžio seimuoti – spręsti valstybinius reikalus seime), tinginiauti, šnekėti niekus: Kas daryti, seimavoja! K.B.

seksuoti (seksualus, lot. sexus – lytiškai patrauklus ir aktyvus), rodyti lytinį potraukį kitam žmogui: Seksuoja, kmynas! – džiaugsmingai šūkteli kažkoks geruolis. A.S.

sėsti, atsisėsti į kalėjimą: Išdaužo langą vaikiščias ir sėda. G.P.

sibiriakas (rus. сибиряк – sibirietis), ištremtas į Sibirą, tremtinys: Traukinys į obeliską sibiriakui dėdei Jonui. D.Š.

sieverozapadas (rus. северо-запад), šiaurės vakarai: Kaip ruskelį nuo tanko kai dairos kaip po sieverozapadą duosis. A.M.

siusiukas (lenk. siusiu), šlapimas, šlapinimasis: šniokščia kraujas poodiniais kanalais, taip noriu siusiuko. G.K.

skaldyti, dainuoti, groti: Sklinda muzika iš baro, bardas skaldo balades. G.P.

skalpas (angl. scalp, lot. scappere – oda su plaukais, nulupta nuo nugalėto ar nukauto priešo galvos: karinis trofėjus), plikas pakaušis: Vienuolis šviečiančiu skalpu užšlojavo kumelei per portretą. D.Š.

skerslatviai, menk. gyvenantis netoli Latvijos ir aplatvėjęs lietuvis: Rusai ir žydeliai, skerslatviai, lietuviai. S.G.

skylė, moters lytiniai organai: Tik tos moters juoda skylė suteršia švarią mintį. D.Š. O triedžia, jog mes tai su savo skylėm juos supūdėm. D.Š.

skinti, lytiškai santykiauti: Mergaitės plikos gūžės palovy, katra paauga, tą tuojau ir skina. S.G.

smegeninė, smegenys, protas: Vaistus, liuosuojančius smegeninę, vaizduotę ir valią. A.M. Smegeninėn sulindusios vinys. S.G.

smulkūs, smulkių pinigų monetos: Kišenėse alui ieško smulkių. A.Šlep.

spausti dolerį, taupyti: Ir, paspaudę doleriuką, užkabino ant kabliuko. T.T.

speniai, krūtys: Su tokiais speniais galėtum nelįst, o margo, po velniais. S.G.

spyčius (angl. speech), kalba, prakalba, pasisakymas: Kam po spyčiaus pabisuoti. T.T.

spiritas, degtinė: Jūs manot – pasigert nuo spirito, nuo vyno, nuo alaus tegalit. V.S.G.

spiritus (spiritas, lot. spiritus – bespalvis degus skystis, kuriame daugiausia yra etilo alkoholio), su vandeniu sumaišytas spiritas, degtinė: Duok spiritus, broli, ak duok jo. G.P. Negaili manęs, prarijo, mat, spiritus butą. G.P.

stervoza (rus. стервятина – dvėseliena, maitena), laisvo elgesio mergina, prostitutė: Vė, pasisekė, stervozai. S.G.

stipkė (lot. stipendium), stipendija: Pasiėmęs valstybinę stipkę išeinu iš valstybinio banko. A.M.

stopkė (rus. стопка), stikliukas, taurelė: Įpylus į jo stopkę stiklą arbatos. T.T.

streikbrecheriai (angl. strikebreaker), streiklaužys: Daktarai fabrikai streikai streikbrecheriai. P.T.

strytkaris (angl. streetcar), tramvajus: Į strytkarį tuoj čemodaną. K.B.

studiozas, tame pačiame universitete besimokantis studentas, sugėrovas: Mano jaunystės dienų studiozas Alfonsas. S.G.

subinė, užpakalis, sėdmenys: Palydimi jie buvo žodžiais: kalė, subinė. G.P. Siūk sriubą prie dubenio, o krėslą prie subinės. D.Š. Į veną arba subinėn. A.M. Įspirti sau į subinę, išsirengti ir rėkti. A.M. Vaikščiodavau taip, kad subinė būtų į priekį. S.G.

subinkaulis, stuburkaulis: Mažytis paukščiukas, tūpdamas ant subinkaulio lyjant. S.G.

sumautas, blogas, negražus, nepasisekęs: Į sumautą, mažą, bet visgi mielą Kauno miestelį. G.P. Kai laiškininkas atneša sumautą telegramą. S.G. Sumauto troleibuso laukia kaip pripažinimo. D.K. Sumautas eilėraštis šalia pasagos. B.J. Sumautas! Uždarytas, pavėlavęs. A. Klimovičius (toliau - A.K.).

supartačyti, sugadinti, sunešioti batus: Supartačijau batus: puspadis nudilęs. T.T.

susikalti litukų, užsidirbti pinigų: Velykom gerai susikalti litukų. T.T.

susisukti valiutos, gauti pinigų: Kažin kur valiutos vikriai susisuko. T.T.

suvystyti, suvilioti: Širdžių ėdikė iki panagių, visus ji kamerdinerius suvystė. G.P

B.d.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:43:59 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba