Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-06-11 nr. 3005

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Franzobel.
ODĖ VILNIUI
12
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• PASAULIO RAŠYTOJAI APIE ANTITERORIZMĄ3
• RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PARADOKSAI
• KREIPIMASIS Į KULTŪRINĘ EUROPĄ4
• ILGIAUSIŲ METŲ

POKALBIAI 
• Su poetu, vertėju VYTAUTU P. BLOŽE kalbasi EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
"MAN RŪPĖJO KITI VAIDINIMAI, KITOS GĖLĖS, KITI PAVEIKSLAI…"
2

KNYGOS 
• Leonas Dirmeitis.
RAŠYTOJO VARDAS IR VERTĖ
19
• PROFESIONALUS POETAS, VĖJO SIELVARTININKAS, ŠVEDIŠKAS ŠAMANAS12
• IR PADEGĖ ŠIUOS NAMUS
• EUROPEANA6
• SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• KNYGA, IŠAUGUSI IŠ MITO9

MUZIKA 
• Audronė Žiūraitytė.
MATSO EKO CHOREOGRAFIJOS GRIŪTIS, VARŠUVIEČIŲ SUKELTA VILNIUJE
1
• PORTRETAS: DIANA ČEMERYTĖ – "TYLIOSIOS MUZIKOS" ESTETĖ10
• Ernestas Žvaigždžius.
IŠ ASTRONOMO UŽRAŠŲ
6

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
KARALIUI NIEKS NERAŠO?
3

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
KADA MARŠKINIAI SAVI?
• Eglė Kačkutė.
"ĒA VA MAL CHEZ LES STANIKAS"1
4
• Gintaras Kušlys.
VYTAUTO EIGIRDO TAPYBA KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE
1

ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• VIDEOVARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE VIDEOMENĄ IŠ RUSIJOS, SUOMIJOS IR ŠVEICARIJOS11
• ŠVEICARŲ VIDEOLAUKIAMASIS. ŽIŪRI IR LAUKI GERO VIDEOKŪRINIO.

POEZIJA 
 ALVYDAS AUGUSTINAS JEGELEVIČIUS12

PROZA 
• Jonas Mikelinskas.
NESUVALKIETĖ
1
• Jonas Mikelinskas.
MUSĖ ANT PEILIO
• Jonas Mikelinskas.
VYRŲ DIKTATŪROS GALAS
12

VERTIMAI 
• MIRON BIAłOSZEWSKI2

PAVELDAS 
• KOKIUS ATKURSIME VALDOVŲ RŪMUS? ARCHITEKTŪRINIŲ ANALOGŲ BEIEŠKANT3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• RIMANTė KULVINSKYTė.
LIETUVIŠKOJI PABLO PICASSO REINKARNACIJA
4
• KIEKVIENAS BUVO VISATA21

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Apie eksperimentinės muzikos bandymus visuomeniniam poligone kalbasi Vaiva ir Lukas Devita.
IEŠKANT INTUITYVIOS MUZIKOS
7

KRONIKA 
• BIRŽELIO ŽVAIGŽDĖS
• in memoriam.
GRIGORIJUS OZEROVAS (1940.X.28 – 2004.V.29)
1
• PATAISYKIME NETIKSLUMĄ1

DE PROFUNDIS 
• RETRO NONSENSAI4

POEZIJA

ALVYDAS AUGUSTINAS JEGELEVIČIUS

DŽIAZO SIUITA

[skaityti komentarus]

iliustracija

I. Pirmas šokis (svaiginančiai greit)


Kabanti raketos uodega virš miegamųjų priemiesčių
nutįsta, tįsta, tirpsta, sklaidos šventė, baigias maratonas nuo
kalėdų lig trijų karalių – šlaistos trys girti naktibaldos, lyg
nutautėję pravoslavai šnekas burbuliuodami dainuoja
keikiasi senąja bolševikiška kalba, kirilicom
pėduoja sniegą, spjaudosi, siusioja prie kampų – ištirpsta dar
viena savaitė tamsoje, dar vienas maratonas sklaidosi
raketos uodega ir sausio rytas keturioliktas lėtai
užspaudžia sausą sausą gerklę – kaltas kaltas tu, na, kelkis kelkis

Tyliai, bet griežtai prabyla balsas širdyje – na, ką, per daug jau
prisišniojai, ką – per didelis bombasas* tavo kūno tūriui
ir per maža kraujo tavyje – nėra ką skiesti – stop signalas
akyse užsidega, krūtinė kalatojas, dunksi, keliai
virpa rankos pirštai dreba visas kūnas – kaltas kaltas kaltas
baigias šventė, dingsta, sklaidos šurmulys, pavargę tyla dainos
tu lieki ant menčių paguldytas savo kambary ir vėpsai
iš šalies į tavo vargšą kūną spaudžia kaltės jausmas dešimt
kart didesnis užgula lėtai, atrodo, su grindim įspraus
įgrūs į žemę ir sutraiškys jau visam palaidos ir užvers
užvers – akis užmerki laukdamas šio nuosprendžio širdy verki
kauki, drebi ir staugi – o, kad nors lašelis brendžio, bet tušti
trys paskutiniai buteliai alaus ir paskutinė cigaretė
rankoj smilksta smilksta, kyla dūmas degina pirštus lig skausmo
gyvas gyvas dar esi – nušvinta ir nudžiugina šis naujas
atradimas – skausmas vis saldėja, tarsi sirupas užlieja
proto likučius susivokimas – aš esu, dar vis esu, dar
gyvas, gyvas skaudulys, kaip vientisa žaizda, o, viešpatie

aukščiausias gelbėtojau, gelbėk ir daryk ką nors, kad neskaudėtų
_______________
* Bombasas – labai didelis butelis

II. Antras šokis (kankinančiai lėtai)


Gal kaip nors nušliauši iki durų, iki čiaupo ar į gatvę
sausio, sniegą pakelės laižydamas, išliksi, atsigausi
dar nežūsi, gal gyvensi, atsitiesi ir išbrisi vėl į
švarų, šviesų krantą, kur tyli malda nupraus, išgydys
tavo sielą sergančią – ilgai, kankinančiai ilgai šis kelias
tęsis, laikas slinks lėtai lėtai, nelengva ir sunku tikrai bus
iškentėt šį apsivalymą kantrybės daug, tikrai, reikės
iškęsti – ryti savo skausmą tyliai kaukiant vardą motinos ir
viešpaties kartot, neturint nieko artimo minutę šią

O kažkas greičiau daug ir ramiau išspręs šią kančią paprasčiau, be
fizinių kančių ar sielos skausmo – kaip gerai, kai nežinai, kas
tai yra – nėra, neskauda, vien tik drebančio ir šlapio kūno
svoris – betgi savas toksikologas lengvai išplaus, išskalbs
visas kraujagysles ir smegenis praskaidrins kūną išsunktą ir
nuvarytą atgaivins, pakels ir pastatys kažką – žmona jau
ne tokia pikta, uždengs rausvus veizolus kuojos – optika
gera, dar papudruos ir į valstybinę tarnybą pasėdėt
išleis ir pristatys pati – tylėk, linksėk, sutik, daryk, ką liepia

Na o tau šiandieną daug sunkesnis kelias – pats pasirinkai šią
dalią tu, kančių graužike – šliaužk toliau, giliau kapstykis, turškis
savo mėšle, vemk išvemk tą skaudulį, skausme raitykis, bet jau
pats išsivalyk ir išsigydyk pats, kančia nušveisdamas ne
tiktai kūną, bet ir sielą – keiski kailį, lipk į kitą – švarų
šviesų krantą ir palik tuos juodulius anapusiniam krantui
ir Neries bangoms, gal suvisam jau atsisveikinsi, išlipsi
ir neplauksi niekada atgal – turi šią viltį – vieną šansą
nes dabar žinai – jau pasmerktas esi skalbimui amžinam

III. Trečias šokis (įnirtingai piktai)


Taip, kūrike nelaimingas menininke – pakentėt gerokai
teks palaukt, kol atsitiesi, kol kažkas pamos pirštu, pakvies
pasiūlys nors menkutį uždarbį – turėk kantrybės, išsižiojęs
lauk, kol kas prieis, stebėk pasaulį, žmones, pats gi paprašyt
pagalbos, paramos visai nemoki nusilenkt ir išsišiept
atseit maloniai kreiptis, motyvuotai, svarbiai palinksėt – tai va
teks juodnugariu eit pas šiuolaikinį darbdavį – valandiniu
padieniu, be kalbų ir jokių popierių – užkiš lengvai tau gerklę
keletu banknotų, tik varyk, kask griovį sulig savo ūgio
treniruokis kapo duobę kasdamas, netyčia gal ir sau
iškasi – kask tik, kask, varyk per kairį, dešinį petį, jau dabar
žinai – valdžia ne tau, tu valdžiai priklausai, kol nugaroj dar kelios odos liko, vertas tiek, kiek reikalingas dar kaip fizinė
AJ jėga ar nuolanki, nepriekaištaujanti vėlė kažkokiam
sąraše de jure, bet – po fakto jau ir užganėdintas ir
užkištas esi – tylėk ir patyliukais ryk kraujinę dešrą
pasukom užgerdamas, dar džiaukis, kad pacukų kept nereikia
požeminių trasų šiltnamiuos ar nuotėkų kanaluos lengva

pamaitint kažką ir tirpt ištirpt tarp šiukšlių amžinai išnykt

Kitas rytas vėl ir cigaretė paskutinė smilksta, baigias
arbata ir duona, laukia skolos jau per didelės šiandieną
jokių galimybių išsisukt, prasmukt, o paskolos, anei
stipendijos valstybinės nesitikėk, negausi – ką ten ta
kūryba tavo – pora kūrinėlių nutrintų, be to – nemoki
vizgint uodega, užtat ir vizgina tave, brangusis, skuta
ir tarkuoja – va, prie durų pareigūnai jau atjungia šviesą
antstoliai su popieriais ir įgaliotiniai visokie neša
kiša sprendimus ir nuosprendžius – iškraustys, pyp, tave iškraustys
greit – esi jau priremtas ir užspeistas siaurėjančiam rate vis
spaudžia, smaugia – rodos, tarsi migloje, čiuptuvai aštrūs lenda
tau į gerklę lenda, girdisi balsai – negirtas, ne, negirtas
dar išsprūsta paskutiniai žodžiai – vyrai, moterys – artistas
aš artistas, menininkas – nedarykit taip, negalima, juk
tai – tremtis į keturias puses, tai – genocidas genocidas
okupacija – ant menčių paguldytas kambary lieki
jauti, kaip užgula, prispaudžia kūną svoris šimtąkart sunkesnis
grūda per grindis tave į žemę gyvą kiša Lietuva

tėvyne mūsų, tu…
iliustracija
 

Skaitytojų vertinimai


9057. in2004-06-14 18:43
viskas čia kankinančiai greit. nesąmonė.

9070. Korra2004-06-15 07:54
Kažkaip tave, in, viskas erzina, gal nesveikuoji? O kas žinot - ar čia tas pats Jegelevičius, kuris ir kompozitorius?

9109. Korra2004-06-15 21:10
Niekas, pasirodo, nežino.

9120. nutrukus2004-06-15 23:50
oi, kokia geda, bet iki galo neistveriau

9139. Korra2004-06-16 12:52
Nutrūkus, brangute, ko neištvėrei?

9141. nutrukus2004-06-16 13:32
greito sokio. o tu man irgi brangi.

9155. Nustebes nutrukusiai2004-06-16 21:37
Ka gi jus sokote? Teskite, teskite

9162. Nutrūkus2004-06-17 09:35
kas parašyta, tą ir šokau. Ir pavargau, neištvėriau. Korrai atsiskaičiau, o Nustebusio norai man nesuprantami.

9166. Korra2004-06-17 18:15
Nustebęs nori to, ko ir visi nebrendylos vaizduojantys vyrus. Aš nesu lesbietė, bet tuoj teks mums šokti pačioms. Gal dar su Šerelyte.

9177. Korrai2004-06-18 00:18
baigs, kankint vyrus (dvasiskai) - nebus ir lesbietizmo. Vyrai daug labiau uz Jus (gerb. mot.) nori SEIMOS.

9181. in2004-06-18 01:15
Korra mūsų, tu...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:41:52 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba