Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-02-18 nr. 3036

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ LAUREATAI20
• Maironis.
NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
2
• TRUMPAI3
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

MININT VASARIO 16-ĄJĄ 
• Remigijus Misiūnas.
ŠIS TAS APIE LIETUVOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMĄ JAV 1919 METAIS
5

AKTUALIJOS 
• VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS AKIMIRKOS2
• Remigijus Misiūnas.
ĮTEIKTA KNYGOS KULTŪROS PREMIJA
4

LITERATŪRA 
• Aušra Jurgutienė.
APIE RAŠYMĄ IR PARULSKIO "DORIFORĘ"
6

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASKUTINĖ JURGIO JANKAUS KNYGA
1
• ILGIAUSIŲ METŲ!2
• ATITAISYMAS
• ŽMOGUS, KURIS BUVO KETVIRTADIENIS1
• PASAULIAI
• KENGŪROS SĄSIUVINIS6
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PASKELBTI GERIAUSI METŲ LIETUVIŲ MUZIKOS KŪRINIAI2
• Indra Karklytė.
SKIRTINGI VORATINKLIAI
18

TEATRAS 
• SPEKTAKLIO VAIKAMS "SAULA" PREMJERA3
• Ridas Viskauskas.
TEIGTI NEGALIMA ABEJOTI
• NAUJOS PREMJEROS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
SU MEILE – IŠ NIŠOS
4
• Ona Gaidamavičiūtė.
NEATSKLEISTOS ŠIRDIES KERTELĖS
1

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys, Vydas Dolinskas.
LENKIJOS IR UKRAINOS ISTORINIŲ REZIDENCIJŲ PATIRTIS
5
• KULTŪROS MINISTRAS SIŪLO GRIEŽČIAU BAUSTI UŽ PADARYTĄ ŽALĄ PAVELDO OBJEKTAMS3

MENO DIS/KURSE* 
• Tomas Pabedinskas.
ROBERTAS DOISNEAU: TARP HUMANISTINĖS UTOPIJOS IR JOS ŽLUGIMO VAIZDINIŲ
• PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA1

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
BERLYNALĖ VĖL GRIAUNA SIENAS

POEZIJA 
• Gintautas Iešmantas.
KAI PRABYLA ŽVAIGŽDĖS
1
• VAIVA KUODYTĖ3

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
JOS DAIKTAI
1

VERTIMAI 
• Kerry Shawn Keys.
OPUNCIJA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DAR APIE MUGĘ4

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Aleksej Cvetkov.
KREMINĖ (ART)ILERIJA
3
• KLAIDOS ATITAISYMAS

KRONIKA 
• APIE ČIAUDĖJIMĄ
• Nijolė Raižytė.
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJOS EKSPOZICIJA ŠIUOLAIKINIU ŽVILGSNIU
• DĖL OGINSKIŲ DVARO ANSAMBLIO1
• TANGO RITMU
• ELENA MEZGINAITĖ 1941.X.31–2005.II.93
• ŽODELIS APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ

DE PROFUNDIS 
• Andrius Jakučiūnas.
NOSINĖS
6

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Baltic art = Baltijos dailė / [redaktorius Rimantas Dichavičius]. – [Vilnius : R. Dichavičius], 2004. – Antr. iš virš.

No. 1 (2004). – 2004 (Vilnius : Daigai). – 136 p. : iliustr.

Juozas Gruodis, 1884-1948 / [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė]. – Kaunas : M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus : Naujasis lankas, 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 31, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas 600 egz. – ISBN 9955-03-255-3

Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras ; [redaktorių kolegija: V. Karčiauskas, kolegijos pirmininkas … [et al.]. – Vilnius : Savastis, 2004. – ISSN 1392-155X

[Nr.] 11 (2004). – 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). – 189, [3] p. : iliustr., faks., žml. – Str. liet., rus. – Santr. liet., angl., vok. – Tiražas 800 egz. – ISBN 9986-420-58-X

Kai liūdesys tave aplanko… : knyga nuotaikai pataisyti / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 92, [2] p. : iliustr. – Tiražas [5000] egz. – ISBN 9955-08-270-4 (įr.)

Muzikos kalendorius. – Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1999– .

2005 / Vaclovas Juodpusis. – Vilnius : Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2004 (Vilnius : Mažoji ofsetinė spauda). – 143, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-9025-9-2

Nerk, kur giliau / Stern van Doll ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Janonytė. – Vilnius : Alma littera, [2004]. – [61] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-08-646-7 (įr.)

Žmogaus žvaigždė / Šarūnas Leonavičius ; [eilėraščių autorius] Aidas Marčėnas. – Vilnius : Žara, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 51, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-34-133-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atodūsių rožinis : [poezija] / Nijolė Rumbutytė-Navikienė ; [iliustracijos R. Balandos]. – Utena : Kintava, 2004 ([Utena] : Utenos sp.). – 107, [3] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 9955-525-27-4

Bridžita Džouns: ties proto riba : romanas / Helen Fielding ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – 399, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-02-914-7 (įr.)

Bridžitos Džouns dienoraštis : romanas / Helen Fielding ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – 271, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-02-764-0 (įr.)

Fantomo skausmas : [romanas] / Arnon Grunberg ; iš nyderlandų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė. – Vilnius : Vaga, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 291, [4] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 5-415-01773-9 (įr.)

Iliada ; Odisėja : [herojinių epų ištraukos] / Homeras ; [parengė Agnė Iešmantaitė ; vertė Antanas Dambrauskas]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 98, [1] p. – (Mokinio skaitiniai). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-055-9

Kengūros sąsiuvinis : [romanas] / Kobo Abe ; iš prancūzų kalbos vertė Galina Baužytė-Čepinskienė. – Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 157, [3] p. – Tiražas 1600 egz. – ISBN 9955-601-44-2 (įr.)

Kur rasti tą Vienintelį? / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 116, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9955-08-455-3 (įr.)

Laimės sūnus : "Dinos knygos" tęsinys / Herbjørg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 413, [2]. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 9986-02-448-X (įr.)

Pabėgęs iš įvykio vietos : [romanas] / Norah McClintock ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 286, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-95-4

Pakeliui : eilėraščiai, poema / Vladas Baltuškevičius ; [sudarė Eugenija Vaitkevičiūtė ir Vladas Baltuškevičius]. – Kaunas : [žurnalas "Nemunas"], 2004 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 143, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-411-47-5

Pasaulis pagal Garpą : romanas / John Irving ; iš anglų kalbos vertė Romualdas Petraitis ir Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Spauda). – 556, [2] p. – (XX amžiaus aukso fondas). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-327-1 (įr.)

Paskutinė mergina : [romanas] / Stephan Collishaw ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 325, [3] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 9955-601-32-9 (įr.)

Penktasis Kalnas : [romanas] / Paulo Coelho ; iš portugalų kalbos vertė Mafalda Tupė. – 4-asis leid. – Vilnius : Vaga, [2005] (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 175, [1] p. – ISBN 5-415-01299-0

Sielos sparnais : lyrika, baladės, satyros, linkėjimai / Teresė Balkutė. – Trakai : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. Trakų rajono literatų brolija "Aukuras"], 2005 (Trakai : Trakų sp.). – 103, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-9309-6-9

Spąstai : šiurpios istorijos / Dalė Marija Koniaškinienė. – Vilnius : Vilniaus spaustuvė, 2005 (Vilnius : Vilniaus sp.). – 120 p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 9955-644-03-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Apud Balta Maro : versajoj, rakontoj / Emilija Rapka. – Vilnius : Gelspa, 2005 (Vilnius : Gelspa). – 53, [2] p. : iliustr. – Esp. – Virš. aut. nenurodyta. – Tiražas 100 egz. – ISBN 9955-539-27-5

Darant tai : [romanas] / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Rūta Razmaitė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 300, [2] p. – (Beveik suaugę). – Tiražas 3000 egz. (papild.). – ISBN 9955-08-555-X (įr.)

Draugių būryje : magiška knygelė / [teksto autorės Maviangela Accovis, Federico Taddia ; vertė Katrina Pranckūnaitė ; iliustracijos: Simona Marzorati]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2005] (Vilnius : Spauda). – 96 p. : iliustr. + kortų lap. – (Witch). – Aut. nurodytos kn. metr. – ISBN 9986-22-736-4

Heroinas : romanas / Melvin Burgess ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Aušra). – 300, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-132-5 (įr.)

Hobitas, arba Ten ir atgal : [apysaka-pasaka] / J.R.R. Tolkien ; iš anglų kalbos vertė Bronė Balčienė. – Vilnius : Alma littera, [2005] (Kaunas : Spindulys). – 262, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-08-126-0 (įr.)

Mažasis vampyras ir didžioji meilė : [apysaka] / Angela Sommer-Bodenburg ; iš vokiečių kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo Amelie Glienke. – Vilnius : Versus aureus, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 116, [2] p. : iliustr. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-601-43-4

Mišelė XXL : [apysaka] / Christian Bieniek ; iš vokiečių kalbos vertė Gražina Miklaševičiūtė. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 213, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-512-94-6

Pamestinukė : [apysaka] / Jenny Dale ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė ; iliustravo Mick Reid. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Aušra). – 111, [1] p. : iliustr. – (Ištikimas draugas). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-08-419-7 (įr.)

Petriuko nuotykiai Sibiro platybėse : [apsakymėliai] / Petras Burgaila ; [dailininkė Rūta Baltakienė]. – Vilnius : Vaga, [2004] (Vilnius : Sapnų sala). – 254, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 5-415-01764-X

Princesė rampos šviesoje / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Aurelija Jucytė. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 222, [1] p. – Ciklo "Princesės dienoraštis" antroji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-08-542-8 (įr.)

Ragana Lilė apverčia mokyklą aukštyn kojomis : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, [2004] (Vilnius : Spauda). – 86, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-08-482-0 (įr.)

Žiedų valdovas / J.R.R. Tolkien ; iš anglų kalbos vertė Andrius Tapinas. – Vilnius : Alma littera, [2005]– . – (Įr.)

D. 1: Žiedo brolija. – [2005] (Kaunas : Spindulys). – 391, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-02-038-7

D. 2: Dvi tvirtovės. – [2005] (Kaunas : Spindulys). – 365, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-02-487-0

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:35 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba