Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-02-18 nr. 3036

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ LAUREATAI20
• Maironis.
NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
2
• TRUMPAI3
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

MININT VASARIO 16-ĄJĄ 
• Remigijus Misiūnas.
ŠIS TAS APIE LIETUVOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMĄ JAV 1919 METAIS
5

AKTUALIJOS 
• VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS AKIMIRKOS2
• Remigijus Misiūnas.
ĮTEIKTA KNYGOS KULTŪROS PREMIJA
4

LITERATŪRA 
• Aušra Jurgutienė.
APIE RAŠYMĄ IR PARULSKIO "DORIFORĘ"
6

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASKUTINĖ JURGIO JANKAUS KNYGA
1
• ILGIAUSIŲ METŲ!2
• ATITAISYMAS
• ŽMOGUS, KURIS BUVO KETVIRTADIENIS1
• PASAULIAI
• KENGŪROS SĄSIUVINIS6
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PASKELBTI GERIAUSI METŲ LIETUVIŲ MUZIKOS KŪRINIAI2
• Indra Karklytė.
SKIRTINGI VORATINKLIAI
18

TEATRAS 
• SPEKTAKLIO VAIKAMS "SAULA" PREMJERA3
• Ridas Viskauskas.
TEIGTI NEGALIMA ABEJOTI
• NAUJOS PREMJEROS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
SU MEILE – IŠ NIŠOS
4
• Ona Gaidamavičiūtė.
NEATSKLEISTOS ŠIRDIES KERTELĖS
1

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys, Vydas Dolinskas.
LENKIJOS IR UKRAINOS ISTORINIŲ REZIDENCIJŲ PATIRTIS
5
• KULTŪROS MINISTRAS SIŪLO GRIEŽČIAU BAUSTI UŽ PADARYTĄ ŽALĄ PAVELDO OBJEKTAMS3

MENO DIS/KURSE* 
• Tomas Pabedinskas.
ROBERTAS DOISNEAU: TARP HUMANISTINĖS UTOPIJOS IR JOS ŽLUGIMO VAIZDINIŲ
• PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA1

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
BERLYNALĖ VĖL GRIAUNA SIENAS

POEZIJA 
• Gintautas Iešmantas.
KAI PRABYLA ŽVAIGŽDĖS
1
• VAIVA KUODYTĖ3

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
JOS DAIKTAI
1

VERTIMAI 
• Kerry Shawn Keys.
OPUNCIJA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DAR APIE MUGĘ4

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Aleksej Cvetkov.
KREMINĖ (ART)ILERIJA
3
• KLAIDOS ATITAISYMAS

KRONIKA 
• APIE ČIAUDĖJIMĄ
• Nijolė Raižytė.
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJOS EKSPOZICIJA ŠIUOLAIKINIU ŽVILGSNIU
• DĖL OGINSKIŲ DVARO ANSAMBLIO1
• TANGO RITMU
• ELENA MEZGINAITĖ 1941.X.31–2005.II.93
• ŽODELIS APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ

DE PROFUNDIS 
• Andrius Jakučiūnas.
NOSINĖS
6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

II.18-24

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
A.Vienuolio g. 1
II.18 18 val. baletmeisterio B.Kelbausko 100-mečiui – P.Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS", 2 v. baletas. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 10-100 Lt
II.19 18 val. – G.Verdi "KAUKIŲ BALIUS", 3 v. opera italų k. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 10-100 Lt
II.20 12 val. – P.Čaikovskio "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ", 3 v. baletas. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 9-70 Lt
II.22 18 val. Kamerinėje salėje – koncertas iš ciklo "SUSIPAŽINKIM". Dalyvaus L.Račkauskaitė (mecosopranas), pianistė A.Juozauskaitė. Bilieto kaina 10 Lt
II.23 18 val. – "RAUDONOJI ŽIZEL", 2 v. baletas. Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 10-100 Lt
II.24 18 val. – B.Dvariono "DALIA", 2 v. opera. Dirig.V.Viržonis. Bilieto kaina 9-70 Lt
17 val. Kamerinėje salėje – vakaras–susitikimas
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
II.18 18 val. – H.Barkerio "EUROPIEČIAI". Rež.L.Zappia (Kroatija)
II.19 18 val. – F.Schillerio "MARIJA STIUART". Rež.J.Vaitkus
II.20 12 val. – G.Rodario "ČIPOLINAS". Rež.E.Jaras
18 val. – B.Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež.K.Kymantaitė
II.23 18 val. – P.Calderono "GYVENIMAS – TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
II.24 18 val. – I.Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež.J.Dautartas
Mažoji salė
II.19 16 val. – F.Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež.V.Masalskis
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
Mažoji salė
II.20, 21 15, 19 val. – premjera: J.Griškoveco "MIESTAS". Rež.S.Mykolaitis, O.Koršunovas
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
II.18 17 val. – R.Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež.C.Graužinis. Salė 99. Bilieto kaina 20 Lt (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)
18 val. – O.Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež.K.Smoriginas. Bilieto kaina 12-18 Lt
II.19 12 val. – V.Mazūro pagal A.Holl "PELIUKAS MUZIKANTAS". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt
17 val. – R.Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež.C.Graužinis. Salė 99. Bilieto kaina 20 Lt (Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)
18 val. – R.Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 12–18 Lt
II.20 12 val. – A.Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež.A.Giniotis. Bilieto kaina 6-10 Lt
18 val. – "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 12–18 Lt
II.23, 24 18 val.– X.Dürringerio "IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS". Rež.I.Jonynas. Bilieto kaina 20 Lt
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
II.19, 20 18 val. – premjera: M.Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež.A.Čerpinas (Sankt Peterburgas)
II.22 19 val. – "GIESMIŲ GIESMĖ". Rež.E.Nekrošius (Meno fortas)
II.24 19 val. – T.McNally "MEISTRIŠKUMO PAMOKA". Rež.G.Padegimas
TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
II.19 12 val. – E.Jaro "BURATINO NUOTYKIAI". Rež.E.Jaras
II.20 12 val. – S.Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež.R.Driežis
Mažoji salė
II.19 14 val. – N.Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež.R.Driežis
II.20 14 val. – "RAUDONKEPURĖ". Rež.V.Mazūras
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
Didžioji scena
II.18 19 val. – "LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS". Rež.A.Giniotis
II.19 12 val. – "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ"
19 val. – C.Gozi’o "KARALIUS ELNIAS". Rež.A.Giniotis
II.20 15 val. – "MARIUS IR MIGLĖ"
VGTU TEATRAS–STUDIJA "PALĖPĖ"
Trakų g. 1
II.18 18, 20 val. – "VIENA". Rež.V.Matusevičiūtė
RAMŪNO ATELJĖ
Latako g.1-1 (13 vietų)
II.24 19 val. – "IR VISADA BUS PER VĖLU" pagal A.Camus "Krytį". Vaidina R.Abukevičius. Teirautis tel. 8 699 65912
VILNIAUS UNIVERSITETO TEATRO SALĖ
II.24 19 val. – M.Misiūnaitės "FORTŪNOS RATAS"

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
II.18 18 val. – G.Verdi "TRAVIATA", 2 d. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5–25 Lt
II.19 18 val. – J.Offenbacho "ORFĖJAS PRAGARE", 2 d. operetė. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-25 Lt
II.20 12 val. – R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", 2 v. miuziklas. Dirig.J.Vilnonis. Bilieto kaina 5-12 Lt
18 val. – F.Leharo "PAGANINIS", 3 v. operetė. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 5-25 Lt
II.23 17 val. – F.Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI", 2 d. miuziklas. Dirig.J.Geniušas
II.24 18 val. – J.Kanderio, F.Ebo, J.Masterofo "KABARETAS", 3 d. miuziklas. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 15-40 Lt
VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
II.18, 19 18 val. – premjera: A.Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež.G.Varnas, R.Ramanauskas. Bilieto kaina 12-25 Lt
II.20 12 val. – R.Skučaitės "KAS LIEPYNĖJ IŠSIPYNĖ". Rež.T.Erbrėderis. Bilieto kaina 5-8 Lt
18 val. – A.Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež.R.Atkočiūnas. Bilieto kaina 10–20 Lt
II.23 18 val. – R.Nasho "LIETAUS!". Rež.N.Karpuškaitė. Bilieto kaina 6-10 Lt
II.24 19 val. – P.Turrini "ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ". Rež.T.Hinterberger (Austrija). Bilieto kaina 15-25 Lt
Mažoji scena
II.19 19 val. – T. de Fombelle "ŠVYTURYS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 15-20 Lt
II.23 18 val. J.L.Lagerce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 14, 16 Lt
JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio 74 a.
II.18 18 val. – T.Różewicziaus "SKAISČIOJI SANTUOKA". Rež.S.Rubinovas
II.19 18 val. – F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež.S.Rubinovas
II.20 18 val. K.Kazakevičiūtės sukaktuvėms – A.Puškino "PIKŲ DAMA". Rež.S.Rubinovas
II.22, 23, 24 19 val. – J.K.Jeromo "TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)". Rež.S.Rubinovas
LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a.
Didžioji salė
II.20 12 val. – "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež.A.Stankevičius
Lėlių muziejus
II.19 12 val. – "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ"

Klaipėda


MUZIKINIS TEATRAS
Danės g. 19
II.18 18 val. – J.Bocko "SMUIKININKAS ANT STOGO", 2 v. miuziklas. Dirig. S.Domarkas. Bilieto kaina 8-15 Lt
II.19 18 val. – G.Verdi "TRAVIATA", 4 v. opera. Dirig.I.Lapinšas. Bilieto kaina 8-15 Lt
II.20, 23 12 val. – V.Kuprevičiaus "BATUOTAS KATINAS", 2 v. muzikinė pasaka. Dirig.D.Zlotnikas
Vilniaus "Teatro ant Tauro kalno" gastrolės
II.24 18 val. – J.Cocteau "PARYŽIUS, PARYŽIUS". Rež.T.Makaras. Bilieto kaina 10-20 Lt

Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
II.18 18 val. – J.Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež.S.Račkys
II.19 18 val. – "HISTORY OF LITHUANIA". Rež.R.Steponavičiūtė
II.20 12 val. – "PANAMA LABAI GRAŽI". Rež.R.Steponavičiūtė
18 val. – "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis

Panevėžys


JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
II.20 18 val. – M.Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež.R.Rimeikis
Mažoji salė
II.18, 19 18 val. – premjera: M.Zalytės "MARGARITA". Rež.A.Keleris
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
II.19 12 val. – H.Ch.Anderseno pasakos motyvais R.R.Žilevičiaus "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS". Rež.A.Markuckis
II.20 12 val. – premjera: S.Prokofjevos, G.Sapgir "BATUOTAS KATINAS". Rež. S.Železkinas

Marijampolė


MUNICIPALINIS DRAMOS TEATRAS
P.Armino g. 2
Vilniaus mažojo teatro gastrolės
II.18 18 val. – E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež.R.Kudzmanaitė
Keistuolių teatro gastrolės
II.22, 23 18 val. – "PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI"

Rokiškis


Andželikos Cholinos šokio teatro gastrolės
II.21 18, 20 val. – "MOTERŲ DAINOS". Choreograf.A.Cholina Bilieto kaina 20-35 Lt

Alytus


MIESTO TEATRAS
Vilniaus mažojo teatro gastrolės
II.19 18 val. – E.Albee’o "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež.R.Kudzmanaitė
LĖLIŲ TEATRAS "AITVARAS"
Rotušės a.2
Lėlių kambaryje
II.19 12 val. – H.Ch.Anderseno "PRINCESĖ ANT ŽIRNIO". Rež. L.Skruibienė
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:33 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba