Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-02-18 nr. 3036

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ LAUREATAI20
• Maironis.
NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
2
• TRUMPAI3
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

MININT VASARIO 16-ĄJĄ 
• Remigijus Misiūnas.
ŠIS TAS APIE LIETUVOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMĄ JAV 1919 METAIS
5

AKTUALIJOS 
• VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS AKIMIRKOS2
• Remigijus Misiūnas.
ĮTEIKTA KNYGOS KULTŪROS PREMIJA
4

LITERATŪRA 
• Aušra Jurgutienė.
APIE RAŠYMĄ IR PARULSKIO "DORIFORĘ"
6

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASKUTINĖ JURGIO JANKAUS KNYGA
1
• ILGIAUSIŲ METŲ!2
• ATITAISYMAS
• ŽMOGUS, KURIS BUVO KETVIRTADIENIS1
• PASAULIAI
• KENGŪROS SĄSIUVINIS6
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PASKELBTI GERIAUSI METŲ LIETUVIŲ MUZIKOS KŪRINIAI2
• Indra Karklytė.
SKIRTINGI VORATINKLIAI
18

TEATRAS 
• SPEKTAKLIO VAIKAMS "SAULA" PREMJERA3
• Ridas Viskauskas.
TEIGTI NEGALIMA ABEJOTI
• NAUJOS PREMJEROS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
SU MEILE – IŠ NIŠOS
4
• Ona Gaidamavičiūtė.
NEATSKLEISTOS ŠIRDIES KERTELĖS
1

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys, Vydas Dolinskas.
LENKIJOS IR UKRAINOS ISTORINIŲ REZIDENCIJŲ PATIRTIS
5
• KULTŪROS MINISTRAS SIŪLO GRIEŽČIAU BAUSTI UŽ PADARYTĄ ŽALĄ PAVELDO OBJEKTAMS3

MENO DIS/KURSE* 
• Tomas Pabedinskas.
ROBERTAS DOISNEAU: TARP HUMANISTINĖS UTOPIJOS IR JOS ŽLUGIMO VAIZDINIŲ
• PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA1

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
BERLYNALĖ VĖL GRIAUNA SIENAS

POEZIJA 
• Gintautas Iešmantas.
KAI PRABYLA ŽVAIGŽDĖS
1
• VAIVA KUODYTĖ3

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
JOS DAIKTAI
1

VERTIMAI 
• Kerry Shawn Keys.
OPUNCIJA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DAR APIE MUGĘ4

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Aleksej Cvetkov.
KREMINĖ (ART)ILERIJA
3
• KLAIDOS ATITAISYMAS

KRONIKA 
 APIE ČIAUDĖJIMĄ
• Nijolė Raižytė.
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJOS EKSPOZICIJA ŠIUOLAIKINIU ŽVILGSNIU
• DĖL OGINSKIŲ DVARO ANSAMBLIO1
• TANGO RITMU
• ELENA MEZGINAITĖ 1941.X.31–2005.II.93
• ŽODELIS APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ

DE PROFUNDIS 
• Andrius Jakučiūnas.
NOSINĖS
6

KRONIKA

APIE ČIAUDĖJIMĄ

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vasario pūgų vakarais ėmėme čiaudėti prie televizorių. Gal ir į sveikatą, nes "Pūkuotuko išmintis" byloja: "Neįmanoma sužinoti apie čiaudėjimą, jeigu niekas nečiaudo". Tiesa, pažįstu vieną jauną kolegę, kuri viską žino apie televiziją ir net kuria TV žinias, nežiūrėdama televizijos. Kadaise būdavo baisi gėda parašyti apie filmą jo nemačius, o dabar? Visada gali pasiremti internetu. Gal todėl I.Keidošiūtės žodžių atsargos išseko, kai raudonu kilimu pasipylė žvaigždės ir žvaigždutės Berlyne, tarptautiniame kino festivalyje (L2). Gerai, kad prisipažino: "Filmo nemačiau, tai ir nežinau, kokios įžymybės čia atžygiuoja".

Blogiau, kai namie nežinome arba apsimetam nežiną: "Ak, čia apie kažkokius išpindėjusius pensininkus"... "NTV Mir" D.Banionį pasitinka plačia šypsena, ir ne bet kur, o Lietuvoje, privatizuotoje kino studijoje, rekvizito sandėlyje, aprengia kiek panašiau į Vaitkų iš filmo "Niekas nenorėjo mirti", pasodina į seną vežimą, ir prasideda dardėjimas lietuviško kino keliu. Kartais ir namie kino klasikai dar susodinami greta. "5 kanalas" surengė pokalbį su kino operatoriais J.Griciumi, J.Tomaševičiumi, A.Jančoru, pasikvietė ir nuolat operatorių "apšaudomus" aktorius – G.Girdvainį ir V.Mainelytę, ir prasidėjo mūsų kino legendos. Įdomu atsigręžti atgal, jeigu yra naujas požiūris. Kad ir klausimas, kodėl dabar, skaitmeninės technikos laikais, filmuoti beveik tas pats, kas nusičiaudėti? Ar į gera kinui šis nepakeliamas jo būties lengvumas?

Prancūzai ("Karas, filmuotas spalvotai", L2) pasiūlė kitaip pažvelgti į karą – spalvotai. Pasirodo, iš profesionalų ir mėgėjų spalvotos kronikos galima sumontuoti filmą, kuris artimesnis žiūrovui spalvotosios televizijos laikais. Turi ir Lietuva spalvotų laiko gabaliukų: Atgimimo pradžioje surastą J.Miežlaiškio kroniką apie Lietuvos kariuomenės įžygiavimą į Vilnių 1939 m., vėliau mūsų archyvus pasiekė JAV kronikininkų brolių Motūzų filmuoti vaizdai. Tik pas mus visa tai guli archyve, o prancūzai sudurstė jaudinančią karo mozaiką. Jie teisūs, sakydami, kad spalvotoji kronika labiau jaudina žmonių veidais. Bet Dachau koncentracijos stovyklos vaizdai tokie pat šiurpūs, kaip ir nespalvotoje kronikoje ar fotografijoje.

Išsilaipinimo Normandijoje epizode šmėkšteli garsaus fotografo R.Capos veidas. Turbūt laimingas būtų P.Normantas, nuėjęs paskutinio jo gyvenimo etapo takais Vietname, o Vengrijoje (iš ten jis kilo) surengęs didelę jam skirtą parodą ir išleidęs puikų katalogą. Įvairiais keliais ateina istorija. Televizijos pranešėja ir žurnalistė Gražina Sviderskytė iš pradžių sukūrė filmą apie lakūno R.Marcinkaus likimą, o dabar išleido ir storoką knygą "Uragano kapitonas". Gražus, sklandus tekstas, gausu fotografijų – gyvenimo Lietuvoje, karo metų Anglijoje, kai lakūnas kovėsi su vokiečių lėktuvais, nelaisvės metų, kai mėgino pabėgti, buvo sugautas ir sušaudytas.

Vis daugiau turime knygų, kurių nepavadinsi grynais fotoalbumais, tekstas ir fotografijos čia taip susipynę, kad galime galvoti apie naujo tipo leidinių grupę, itin perspektyvią vizualinėje kultūroje. Gaila, kad V.Luckus laiku negalėjo išleisti savo montažinių fotoalbumų apie XX amžių, kur greta savo fotografijų sumontavo mėgėjiškas fotografijas, garsių autorių reprodukcijas. Keista, bet tuo pat metu iš savų ir užsienio žurnalų fotografijų "sumontavau" visas savo vasarnamio sienas. Dabar ten jaučiuosi kaip XX a. pabaigos spąstuose, bet įdomu, kai pagalvoji, kad jau seniai gyveni virtualiame pasaulyje, kurį XXI a. įkūnija televizija ir internetas.

Kitoks posūkis atgal – G. Ilgūno knygoje "Knygnešių keliais", kur vaizdu ir žodžiu pasakojama apie 1983 m. ekspediciją minint "Aušros" 100-ąsias metines. Autorius prisipažįsta iš viso turįs 40 tokių albumų, kur tekstas ir fotografija yra lygios svarbos. Dar vienas atradimas fotografijos istorikams, ypač tiems, kurie tebėra šventai įsitikinę, kad turėjome tik tai, kas buvo paviršiuje – laikraščiuose, žurnaluose, įvairiose ideologizuotose fotoparodose.

Knygų mugėje pasigedau neseniai išleistų fotoalbumų apie partizanus, tremtinius, šiemet Sausio 13-osios proga pasirodžiusio fotoalbumo, regionuose išėjusių fotoleidinių. Užtat šimtmetį švenčiančio J.Masiulio knygyno stende radau retą leidinį – R.Bandzienės knygą "Aš, Algimantas Bandza", išleistą 2002 metais. Iš profesijos jis buvo gydytojas, iš prigimties – menininkas, kylantis fotografas, per anksti užgesęs, bet palikęs šviesų atminimą. Dienoraštyje rašė: "Yra du žmonių tipai – mėgstantys darbą ir mėgstantys darbo rezultatus". A.Bandza buvo iš pirmųjų. Laimė, kad panevėžiečiai moka pagerbti jo darbo vaisius, moka vertinti ir iškelti savo fotografiją – senąją ir naująją. Pavyzdys Vilniuje – D.Bieliauskienės rūpinimasis J.Kazlausko fotografiniu ir kinematografiniu palikimu. Jei visi artimieji būtų tokie jautrūs ir kultūringi, nereikėtų skalambyti varpais, kad vieno ar kito fotografo pomirtinis palikimas užgultas dulkių arba baigiamas išpustyti.

Knygų mugėje išvydau tiek knygų, kad ir nusičiaudėti nebuvo kur. Bet buvusiam televizijos asui, dabar poetui Jonui Jackevičiui palinkėjau: "Į sveikatą!" S.Geda, pristatydamas jo naują, į anglų kalbą išverstą poezijos knygą, sakė, jog senovės Kinijoje pirma reikdavo atidirbti feodalui, o poetu buvo galima tapti ir vėliau. Mano brolis Algimantas Šiauliuose 40 metų praleido smilkomas garvežio dūmų, geležinkelio stotyje, bet dabar išleido ketvirtą knygelę – poezijos rinktinę "Mirštančios žvakės". Ir sako: dar negana. Tačiau kur ten kuklioms provincijos literatūros bitėms iki sostinės mugių... Donalda politikuoja ("Dviračio žynios", LNK): "Kas pakalnėj, o valdžia ant kalno, mat geriau gyventi nusipelno". Mikė Pūkuotukas filosofuoja: "Pats geriausias būdas eilėms rašyti – leisti daiktams susirikiuoti, kaip jie nori".

Skirmantas Valiulis

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:29 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba