Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-02-18 nr. 3036

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ LAUREATAI20
• Maironis.
NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
2
• TRUMPAI3
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS

MININT VASARIO 16-ĄJĄ 
• Remigijus Misiūnas.
ŠIS TAS APIE LIETUVOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMĄ JAV 1919 METAIS
5

AKTUALIJOS 
• VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS AKIMIRKOS2
• Remigijus Misiūnas.
ĮTEIKTA KNYGOS KULTŪROS PREMIJA
4

LITERATŪRA 
• Aušra Jurgutienė.
APIE RAŠYMĄ IR PARULSKIO "DORIFORĘ"
6

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASKUTINĖ JURGIO JANKAUS KNYGA
1
• ILGIAUSIŲ METŲ!2
• ATITAISYMAS
• ŽMOGUS, KURIS BUVO KETVIRTADIENIS1
• PASAULIAI
• KENGŪROS SĄSIUVINIS6
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• PASKELBTI GERIAUSI METŲ LIETUVIŲ MUZIKOS KŪRINIAI2
• Indra Karklytė.
SKIRTINGI VORATINKLIAI
18

TEATRAS 
• SPEKTAKLIO VAIKAMS "SAULA" PREMJERA3
• Ridas Viskauskas.
TEIGTI NEGALIMA ABEJOTI
• NAUJOS PREMJEROS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
SU MEILE – IŠ NIŠOS
4
• Ona Gaidamavičiūtė.
NEATSKLEISTOS ŠIRDIES KERTELĖS
1

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys, Vydas Dolinskas.
LENKIJOS IR UKRAINOS ISTORINIŲ REZIDENCIJŲ PATIRTIS
5
• KULTŪROS MINISTRAS SIŪLO GRIEŽČIAU BAUSTI UŽ PADARYTĄ ŽALĄ PAVELDO OBJEKTAMS3

MENO DIS/KURSE* 
• Tomas Pabedinskas.
ROBERTAS DOISNEAU: TARP HUMANISTINĖS UTOPIJOS IR JOS ŽLUGIMO VAIZDINIŲ
• PARAMOS JAUNIESIEMS MENININKAMS PROGRAMA1

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
BERLYNALĖ VĖL GRIAUNA SIENAS

POEZIJA 
• Gintautas Iešmantas.
KAI PRABYLA ŽVAIGŽDĖS
1
• VAIVA KUODYTĖ3

PROZA 
• Jolanta Sereikaitė.
JOS DAIKTAI
1

VERTIMAI 
• Kerry Shawn Keys.
OPUNCIJA
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DAR APIE MUGĘ4

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Aleksej Cvetkov.
KREMINĖ (ART)ILERIJA
3
• KLAIDOS ATITAISYMAS

KRONIKA 
• APIE ČIAUDĖJIMĄ
• Nijolė Raižytė.
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJOS EKSPOZICIJA ŠIUOLAIKINIU ŽVILGSNIU
• DĖL OGINSKIŲ DVARO ANSAMBLIO1
• TANGO RITMU
• ELENA MEZGINAITĖ 1941.X.31–2005.II.93
• ŽODELIS APIE LAIMINGĄ ŽMOGŲ

DE PROFUNDIS 
 Andrius Jakučiūnas.
NOSINĖS
6

DE PROFUNDIS

NOSINĖS

Vieno veiksmo pjesės santrauka

Andrius Jakučiūnas

[skaityti komentarus]

Veikėjai: Vyriška nosinė, Moteriška nosinė, Bobutė kontrabandininkė, Milicininkas, Skautas, trys Lietuvos ir trys Baltarusijos Muitininkai, Dokumentų klastotojas ir jo Patikėtinis, Karalienės asmeninis nykštukas, Karališkųjų rūmų ekspertas, Karalienė motina, jos Nosis ir kiti.

1 SCENA. Veiksmas vyksta Gardino prekybos centre, liaudiškai vadinamame "univermagu". Deja, lentynose prekių nėra, išskyrus dvi Nosines; viena jų – vyriška, languota, kita – moteriška, gėlėta. Jos – pagrindinės pjėsės herojės. Matyti, kad Nosinėms nejauku didžiulėje "univermago" erdvėje, taip pat – kad jos viena kitą įsimylėjusios. Abidvi jaunos, neturinčios gyvenimo patirties ir nežino nė to, ką reiškia būti prišnirpštoms, supranta tik, kad reikia laikytis kartu. Apie tai jos ir kalbasi. Romantiška scenos pabaiga – apsikabinusios Nosinės klasikinio šokio žingsneliu juda scenoje.

2 SCENA. (Ten pat.) Pasirodo kontrabanda besiverčianti Bobutė su kažkokiais ryšuliais. Ji kruopščiai peržiūri tuštutėles vitrinas, stalčius, tikrina, ar niekas nesislapsto po prekystaliais, kol galutinai įsitikina, kad ten nieko nėra. Tuomet sustoja priešais Nosines ir kurį laiką svarsto, ar apsimoka su jomis prasidėti. Nutarusi, kad iš Nosinių irgi galima išpešti naudos, prakalbina jas. Iš šnekos netrukus paaiškėja, jog Bobutė kaip tik ruošiasi vykti į Vilniaus halės turgų. Ji stengiasi įtikinti Nosines vykti kartu. Nosinių atsakymai dar labiau atskleidžia jų naivumą. Galiausiai Bobutei klasta pavyksta įtikinti Nosines vykti į Vilnių. Ji išsitraukia didžiulę paklodę ir, surišusi nesipriešinančias Nosines į ryšulį, dingsta.

3 SCENA. Gardino stoties peronas. Matyti Bobutė kontrabandininkė ir už ją didesnis ryšulys. Po peroną vaikšto Milicininkas. Jis labai susidomėjęs stebi ryšulį, suka ratus ir aiškiai įtaria kažką negera. Galiausiai Milicininkas prisiartina prie Bobutės ir teiraujasi jos, kas yra ryšulyje ir kur jį veža. Bobutė išsisukinėja, aiškina pareigūnui, kad ryšulyje – pyragai ir todėl jo nieku gyvu negalima atrišti – esą šie gali atvėsti. Bešnekėdama Bobutė ima painiotis. Tuomet Milicininkas keletą kartų lengvai suduoda per ryšulį lazda (vadinamuoju "bananu"), Nosinės aikteli, ir Bobutės melas paaiškėja. Jai nelieka nieko kita – tik duoti Milicininkui kyšį. Pasiraususi po palto pamušalu, ji ištraukia didžiulį butaforinį dolerį ir, gudriai šypsodamasi, kyšteli jį Milicininkui. Milicininkas džiugiai stveria banknotą, suglamžo jį ir susigrūda kišenėn, patenkintas atiduoda Bobutei pagarbą ir pasišalina.

4 SCENA. Baltarusijos muitinė. Scenoje – Bobutė kontrabandininkė su dideliu pasu rankoje ir ryšuliu. Aplinkui Bobutę vaikštinėja trys girti Muitininkai su degtinės buteliais rankose; jie gliaudo saulėgrąžas ir spjaudo lukštus ant žemės, ant Bobutės ir ant jos ryšulio. Vieno kepurėje papjaustyta duonos ir lašinukų. Dokumentai lyg ir tvarkingi, bet užkardas nepakyla. Bobutei tenka ir jiems duoti kyšį. Muitininkai pralinksmėja ir praleidžia Bobutę per sieną.

5 SCENA. Lietuvos muitinė. Viename scenos krašte stovi Bobutė su savo butaforiniu pasu ir didysis ryšulys. Kitame krašte oriai stoviniuoja trys Lietuvos Muitininkai. Vienas visą laiką kalbasi telefonu, o kiti du rūkydami baisiai tyčiojasi iš Bobutės ir Baltarusijos respublikos (juokais ginčijasi, į ką Bobutė panašesnė – į karvę ar į vištą, o ryšulys – į kiaušinį ar į karvašūdį). Prie Bobutės jie net nesiartina. Galiausiai vienas pasižiūri į laikrodį, nusižiovauja ir parodo Bobutei, kur padėti pinigus. Užkardas pakyla.

6 SCENA. Vilniaus stotis. Bobutė patenkinta, kad nebereikės Nosinių nešti, atriša ryšulį ir jas paleidžia eiti savo kojomis. Tą pačią akimirką kažkoks girtas kaimietis mykdamas prišnirpščia Vyrišką nosinę. Išvydusi tai, Bobutė dingsta kaip į vandenį. Jai aiškiai nebeapsimoka tampytis su sugadintomis Nosinėmis, kurių vis tiek nebepavyks parduoti. Nosinės lieka vienos nepažįstamame krašte. Vyriška nosinė stengiasi patekti į tualetą, nes nori nusiplauti kaimiečio šnirpštalus, bet, kadangi neturi pinigų, neįleidžiama. Nosinės stovi sutrikusios. Moteriška nosinė braukia ašarą.

7 SCENA. Nosinės eina gatve ir klausinėja atsitiktinių praeivių, kur yra Halės turgus. Tai vienintelė vieta, kurią jos žino esant Vilniuje. Vieni joms rodo į vieną pusę, kiti – į kitą. Nosinės dar labiau sutrinka. Tuo metu pasirodo Skautas. Jis atidžiai stebi Nosines ir seka joms iš paskos. Netrukus pastoja joms kelią, saliutuoja. Pasisako, kas esąs, ir pažada jomis rūpintis. Nosinės sakosi ieškančios Halės turgaus, tačiau Skautui jų norai nė motais. Jis nesustodamas trata, aiškina, ką reikia pamatyti Vilniuje, ir tempiasi Nosines su savimi į skautų sueigą. Tačiau pakeliui Vyriška nosinė klupteli, atsitrenkia į Skautą ir ištepa jo uniformą dar nesudžiūvusiais šnirpštalais. Skautą tai supykina, jis pabėga. Nosinės vėl lieka vienos.

8 SCENA. Galiausiai Nosinės atsiduria turguje, nors nė viena nežino, ko jas ten vežė ir ką jos ten turi daryti. Jos blaškosi šen bei ten, nerasdamos vietos. Ten jos sutinka Dokumentų klastotoją. Šis pasiūlo suklastoti Lietuvos pasus, su kuriais galima išvažiuoti legaliai dirbti į Angliją. Nosinės sakosi neturinčios pinigų. Galiausiai sulygstama, kad pirmą pusmetį Anglijoje Nosinės dirbs už dyką, o visi jų uždirbti pinigai plauks Dokumentų klastotojui.

9 SCENA. Londonas. Vos išlipusias iš lėktuvo Nosines pasitinka Dokumentų klastotojo Patikėtinis. Drauge su savo sėbrais jis suriša nesipriešinančias Nosines už kampų. Paslapčia dairydamiesi, ar jų nemato policija, jie išsiveda Nosines.

10 SCENA. Londonas. Pigi kiaurą parą veikianti kavinė. Purvinos, susiglamžiusios ir išsikankinusios Nosinės šveičia indus, grindis bei stalus. Visi iš jų tyčiojasi. Lėkštės rėkia: "Mes pagamintos iš paties geriausio britiško porceliano!" Išėdos: "Mes pačios skaniausios, kadangi mus apkramtė britų dantys!" Tarakonai: "Mes turime karalienę!" Girtutėlis neformalas bando jas apšlapinti. Viskam vadovauja pasipūtęs ir įžūlus "Fairy" flakonas. Jis tranko Nosines savo dangteliu, tyčiojasi ir neįpila nė šliūkšnio iš savo snapelio, priversdamas nosines kiekvieną daiktą šiūruoti penkiskart ilgiau. Matyti, kaip riaugėjantis barmenas piešia ant LR paso Big Beną, visa kavinė leipsta juokais. Vienas girtutėlis lankytojas pradeda priekabiauti prie Moteriškos nosinės, vadindamas ją trečiarūše kekše. Tačiau vos jam pabandžius kandžioti ir seilėti audinį, Vyriška nosinė apsivynioja jam aplink kaklą ir bežiopčiojantį parverčia ant grintų. Kavinėje prasideda ristynės ir chaosas.

Scenos pabaiga: surištos Nosinės stovi kažkokiame tamsiame kambaryje už baro. Greta ant žemės tįso barmenas ir knarkia. Patenkintas "Fairy" flakonas it prižiūrėtojas vaikštinėja aplinkui Nosines ir švirkščioja iš snapelio skystį.

11 SCENA. Tamsus kambarys už baro. "Fairy" flakonas snaudžia pasirėmęs į sieną. Iš jo nosies kapsi lašai. Nosinės kažką tyliai kuždasi tarpusavyje. Nors ir surištos, jos pamažu pradeda glamonėtis. Glamonėms suintensyvėjus, flakonas pradeda muistytis ir galiausiai nubunda, pašoka ir piktai šnirpšdamas užpuola įsimylėjėlius. Šie strykteli ir netikėtai sėkmingai nutraukia juos rišusius mazgus. Vėl užverda grumtynės, tik šįsyk jos trunka neilgai – sutrėkštas ir tuščias "Fairy" flakonas jau raitosi ant žemės, iš jo nosies veržiasi tik burbulai.

Susikibusios už rankų, Nosinės pabėga iš baro.

12 SCENA. Nuošalus Londono parkas. Naktis. Apsikabinusios Nosinės sėdi ant suolelio ir sušalusios tirta. Moteriška nosinė verkia ir ranka bando krapštyti nuo savęs purvą bei išėdų likučius. Po grumtynių su "Fairy" flakonu jie šiek tiek muilini. Šalia mėtosi didelė LR paso atplėša. Nosinės pradeda tyčiotis iš Anglijos, britų ir baro lankytojų. Tai bent trumpam praskaidrina nuotaiką. Abi užmiega.

13 SCENA. Prie miegančių iš lėto artinasi kažkoks siluetas. Neaišku, kas tai – naktinis praeivis, valkata ar plėšikas. Priėjęs prie Nosinių, jis užžiebia prožektorių ir įdėmiai jas tyrinėja. Paaiškėja, kad tai – Dokumentų klastotojo Patikėtinis. Jis pamoja ranka tamsoje tūnantiems jo sėbrams. Iš krūmų iššokę du kaukėti vyrukai sučiumpa Nosines ir išsiveda nežinoma kryptimi.

14 SCENA. Rūsys. Dokumentų klastotojo Patikėtinis drauge su savo sėbrais bando atplėšti viena nuo kitos Nosines, tačiau tai beveik neįmanoma. Netekęs vilties Dokumentų klastotojo Patikėtinis mobiliuoju telefonu skambina pačiam Dokumentų klastotojui į Vilnių. Girdėti keiksmai ir plūdimasis. Abu sėbrai garsiai kikena rodydami į Big Beną lietuviškame pase. Galiausiai jie numoja ranka, užrakina duris ir išeina. Kurį laiką Nosinės pačios mėgina desperatiškai atsiplėšti viena nuo kitos, tačiau joms nesiseka. Matyti, kaip senka jų jėgos. Jos plėšosi ir bučiuojasi. Pagaliau nurimsta.

15 SCENA. Tas pats rūsys. Nosinės guli ir nejuda. Atrodo, kad jos merdi. Negirdėti nė menkiausio garso. Staiga kažkas sukrebžda. Bet Nosinės taip išsekusios ir pavargusios, kad net nesukruta.

Pro grotų plyšį, išmušęs langą, į vidų įsmunka Karalienės asmeninis nykštukas, kuris yra mažumėlę išprotėjęs ir kasdien apibėga visą Britaniją (išskyrus Airiją, nes jam labai nepatinka katalikai). Jis pribėga prie Nosinių, apžiūri jas, apuosto ir, džiaugsmingai spygtelėjęs, dingsta lango plyšyje.

16 SCENA. Prie grotuotojo lango iš lauko pusės stovi Karalienės asmeninis nykštukas ir rodo pirštu į plyšį, pro kurį pats neseniai pateko vidun. Šalia jo stovi Karalienės liokajus ir trys iki dantų ginkluoti Karalienės apsaugos darbuotojai. Karalienės liokajus liepia išlupti grotas ir pažiūrėti, kas viduje. Karalienės apsaugos darbuotojai išlupa grotas ir išneša abidvi leisgyves Nosines. Nykštukas kikena, strykčioja ir kažką balbatuoja, kadangi nemoka šnekėti. Visi labai stebėdamiesi žiūri į radinį ir vienbalsiai sutinka, kad nieko panašaus niekada nėra matę. Nykštuką tampo epilepsijos traukuliai.

17 SCENA. Karališkųjų rūmų ekspertas su lupa apžiūrinėja radinį. Liokajus, policininkai, nykštukas ir smalsuoliai iš tolo baimingai žiūri į jį. Kruopščiai apžiūrėjęs Nosines, ekspertas atsargiai paima nuo jų kraštelių mėginius ir tiria juos savo miniatiūrinėje laboratorijoje.

18 SCENA. Tarsi nieko aplinkui nematydamos, Nosinės pasibučiuoja. Policininkas dirbtinai tvirtu žingsniu patraukia prie Nosinių, atsigręžia į susirinkusius ir pamoja ranka savo kolegoms. Šie nedelsdami Nosines išveža nežinoma kryptimi. Mirksi policijos švyturėlis.

19 SCENA. Karališkųjų rūmų ekspertas savo kabinete nuodugniai apklausia Nosines. Šios nuoširdžiai iškloja visą tiesą. Išėjęs iš kabineto, ekspertas referuoja, kad radinys iš tiesų – kitoniškas, niekada anksčiau šiuose kraštuose nematytaas. Visi aikteli. Pasirodo Liokajus ir pakviečia Nosines į Karališkuosius dušus apsiprausti, mat Karalienė jau viską žino ir pageidauja kuo greičiau jas matyti. Karališkieji dušai iš pradžių plūstasi ir nenori įsileisti padarų, kurie genere ir natu nėra britai, tačiau, įsikišus Liokajui, priversti pradėti dirbti.

20 SCENA. Nosinių sutikimas Karalienės motinos menėje. Čia susirinkę daug visokio plauko ir rango didikų. Visi jie kažką kuždasi tarpusavyje, nerimastingai žvilgčioja į laikrodžius ir duris, pro kurias turi pasirodyti Nosinės. Akla, kurčia ir nebylė Karalienė motina leidžia kažkokius gerklinius garsus. Nosinėms pasirodžius, minia prasiskiria ir praleidžia jas prie Karalienės motinos. Ši grabalioja jas ir uosto. Visi sunerimę laukia, kas bus. Staiga Karalienės motinos Nosis išreiškia pageidavimą nusišnirpšti į Nosines. Visi susirinkusieji aikteli, mat Karalienė motina nesišnirpštė Nosies jau šimtą metų. Nosinės mielai sutinka, ir Nosis čia pat atlieka tai, ką ir ketino. Paskui Nosis ir dvariškiai maldauja Nosines pasilikti rūmuose ir tarnauti Anglijai. Nosinės primena dvariškiams visas patirtas skriaudas, tačiau maloniai sutinka pasilikti. Skamba dainelė:

Daug šnirpšlių pasauly yr,
Daug kilmingų nosių,
Vieną norim tik pagirt,
Vienai tik dėkosim!

Aukštinam ir dievinam
Šnirpšles karalienės,
Aptarnauti norim jas
Šiandien ir kasdieną!

Ar sloga užklups baisi,
Ar snarglys tik vienas,
Ačiū tau, kad čia esi,
Ponia karaliene!

Visiems dainuojant, kažkur tolumoje matyti grandinėmis surakinti Dokumentų klastotojo Patikėtinis ir jo sėbrai. Jie liūdnai nuleidę galvas.

UŽDANGA

 

Skaitytojų vertinimai


14416. virusas :-) 2005-02-22 11:14
Geras:-))) Ir tranzito tema užkabinta;-). O vis dėlto, jeigu jau esam tiltas, tai galbūt nėra nesvarbu, kieno tiltas ir kas į kurią pusę juo vaikšto? Va kokia rimta mintis iš linksmo teksto išsirutuliojo:-)

14417. M&M :-) 2005-02-22 11:32
Visai nieko. Patiko.

14422. Zose :-) 2005-02-22 14:01
Tikrai idomu ir malonu skaityt, net ir pasijuokt galima, ko seniai neteko...

14423. asd2005-02-22 15:01
kas svarbiausia, juokinga, ko seniai sitam puslapyje nebuvo...

14425. liūdnasis pelėnas2005-02-22 15:17
na man nejuokinga, nors jūs ką :((((

14491. zuvis2005-02-23 23:32
Visai nieko.Gaila, kad laikrastinis/internetinis tekstas turi bjauria mada buti tik matomas.Siaip jau jakoszas kartais moka pakankamai juokingai skaityti savo blenius

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:39:13 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba