Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-16 nr. 2950

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• LESZEK ENGELKING18
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• Rimvydas Šilbajoris.
DISKUTUOJAM
10
• Teodoras Četrauskas.
APIE GERVES IR GIEDRĄ
3
• SVETlMŲ ASMENVARDŽIŲ RAŠYBOS KANCELIARINĖ PRAKTIKA6
• Edmundas Rimša.
DĖL LAURYNO GUCEVIČIAUS PAVARDĖS
8
• KAUKOLĖS GYVENA ILGIAU8

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA 5

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI 
• KNUTAS SKUJENIEKAS1
• SERGEJ MOREINO
• PETR MIKEŠ
• LUBOR KASAL
• TOMISLAV BOGDAN

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Domas Razauskas.
RAŠINĖLIS: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
15

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lina Jakeliūnaitė.
AŠ ESU AŠ
1
• Vika Ryžovaitė.
AKMENS METAMORFOZĖS

ŠOKIS 
• Rasa Vasinauskaitė.
TAI YRA ŠOKIS
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PUNKTYRAI: ĖJIMAS PER TUŠTUMĄ
12
• Ignas Kazakevičius.
EMBLEMA
• Pillė Veljataga.
APIE ESTIJOS DAILĘ
• Salomėja Jastrumskytė.
GELEŽIES MITOLOGIJA

TEATRAS 
• ATSIVĖRIMO TRAUKA4
• Rimas Driežis.
KAMERINIAI LĖLIŲ SPEKTAKLIAI KLAIPĖDOJE

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SKAMBANTIS BALANDIS
1
• Rytis Jokūbaitis.
VILNIUS BAND
1
• SUGRĮŽIMAI1

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• LAIPTAI Į ŽMOGŲ

KNYGOS 
• Gintarė Bernotienė.
KELRODĖ VILTIS
2
• Benediktas Januševičius.
APIE "DVIVEIDĮ"
• TYLOS ARTĖJANTIS
• SPACERKIEM Z MARSZALKIEM PO ZMUDZY, WILNIE I WILENSZCZYZNIE1
• 14.99 €5
• NAUJOS KNYGOS1

POKALBIAI 
• KNUTAS: "VISI MES ESAM TIE PATYS ŽMONĖS"

KULTŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
MOTERYS VILNIAUS KULTŪRINIAME GYVENIME
2

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21VALANDĄ VIETOS LAIKU
• MOKSLEIVIAMS, RAŠANTIEMS POEZIJĄ, IR MOKYTOJAMS LITUANISTAMS
• Renginių programa.
POEZIJOS PAVASARIS 2003
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
• JUOZAS KAZLAUSKAS1
• LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA SKELBIA KONKURSĄ1

DE PROFUNDIS 
• Vidmantas Kiaušas.
APIE KITĄ AKĮ
4
• TIKRI PASIKEITIMAI6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

V.16-22

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Gedimino pr. 4
Didžioji salė
Kauno valstybinio akademinio dramos teatro gastrolės
V.17 18 val. - premjera: F.Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež.G.Varnas
V.18 18 val. - M.Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež.G.Varnas
V.20 18 val. - E.O`Neillo "GEDULAS TINKA ELEK TRAI". Rež. G.Varnas
***
V.19 18 val. - operetė "ŠUO ANT ŠIENO" (Sankt Peterburgas)
V.22 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež.R.Morkūnas

VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
V.21 18 val. - M.Lermontovo "MASKARADAS". Rež.R.Tuminas

DIDYSIS VILNIAUS TEATRAS
Verkių g. 29
V.17 20 val. - premjera: DVT Kvartetas
V.18 20 val. - D.Charmso "J.BAM 5.5"

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
V.16 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež.C.Graužinis. Bilieto kaina 10-18 Lt
V.17 12 val. - S.Gedos "PELENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 5 Lt

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
J.Basanavičiaus g. 13
Didžioji scena
V.17 18 val. - premjera: E.Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. G. di Capua
Sezono pabaigai
V.18 12 val. - L.Ustinovo, O.Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež.J.Popovas
18 val. - V.Šukšino "IKI TREČIŲJŲ GAIDŽIŲ". Rež. D.Tamulevičiūtė

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Mažoji salė
V.17 12 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež.R.Driežis
V.18 12 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež.V.Mazūras
14 val. - "SIGUTĖ". Rež.R.Driežis

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Menų spaustuvėje
(Maironio g. 3)
V.16, 17 19 val. - "TAISYKLĖ NR. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež.A.Giniotis

VGTU TEATRAS-STUDIJA "PALĖPĖ"
Trakų g. 1
V.16 17.30, 20 val. - "ŠIS TAS APIE MŪSŲ MOTINĄ`". Rež. O.Kesminas
V.17 16, 18.30 val. - "ŠIS TAS APIE MŪSŲ MOTINĄ`". Rež. O.Kesminas

Naujosios dramos akcija


"ATGAL Į ATEITĮ"
V.16 20 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J.Fosse`s "ŽIEMA". Rež.O.Koršunovas (Torshovteatre, Norvegija)
V.17 17 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J.Fosse`s "ŽIEMA". Rež. O.Koršunovas. (Torshovteatre, Norvegija)
V.18 d. 18 val. Jaunimo teatre - S.Sokolovo "DURNIŲ MOKYKLA". Rež.A.Magučij (Formalnyj teatr, Rusija)
V.19 18 val. Menų spaustuvėje - Th.Bernhardo "MINETTI". Rež. S.Račkys (Šiaulių dramos teatras - skaitymas)
V.20 18 val. Jaunimo teatre - I.Abele "JASMINE". Rež.V.Kairis (United intimacy, Latvija)
V.21 18 val. Jaunimo teatre, Salė 99 - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. C.Graužinis (Muzikos akademija/ Naujosios dramos akcija)
V.22 18 val. Jaunimo teatre - G.Biuchnerio "VOICEKAS". Rež. K.Smedso (Kajaani miesto teatras, Suomija)
V.23 18 val. Mažajame teatre - M.Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež.R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras/ Naujosios dramos akcija - skaitymas)
V.24 18 val. Menų spaustuvėje - T.Dorsto "MERLINAS". Rež. G.Varnas (Menų spaustuvė/ Naujosios dramos akcija - skaitymas)
V.25 13 val. Lietuvos radijas 1, Radijo teatre - K.Smedso "SUŠALĘ PAVEIKSLAI". Rež.R.Kudzmanaitė (Lietuvos radijas/ Naujosios dramos akcija - skaitymas)

Kaunas


VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
V.16, 17, 22 18 val. - premjera: Ch.Gounod "ROMEO IR DŽULJETA", 2 v. opera. Dirig.J.Geniušas. Bilieto kaina 10-30 Lt
V.18 18 val. - premjera: "TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS", tango spektaklis. Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 5-20 Lt

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
V.16 18 val. - T.Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež.V.Masalskis (Lietuvos nacionalinis dramos teatras). Bilieto kaina 8-15 Lt
V.17 18 val. - "ROMEO IR DŽULJETA". Choreografė A.Cholina (A.Cholinos šokio teatras)
V.18 18 val. - premjera: A.Morgan "ŠVELNUMAS". Rež. R.Kudzmanaitė (Vilniaus Mažasis teatras). Bilieto kaina 8-15 Lt.
Mažosios scenos
V. 21 18 val. - J.L.Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-15 Lt

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
Kauno miesto dienos
V.17, 18 11, 13 val. - D.Čepauskaitės "NAUJI KARALIAUS DRABUŽIAI"
***
V.22 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS"

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
Didžioji salė
V.18 12 val. - "NYKŠTUKAS NOSIS". Rež.A.Stankevičius. Bilieto kaina 5 Lt
Mažoji salė
V.17 12 val. - "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež.J.Januškevičiūtė. Bilieto kaina 4 Lt
16 val. - premjera: "POEZIJOS GREITASIS". Rež.D.Jankauskaitė. Bilieto kaina 7 Lt

Klaipėda


DRAMOS TEATRAS
Teatro g. 2
Didžioji scena
V.16 18 val. - B.Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 8-12 Lt
V.17 18 val. - S.Parulskio "FRANK KRUK". Rež. R.Banionis. Bilieto kaina 10-12 Lt
V.18 12 val. S.Maršako "KATĖS NAMAI". Rež.B.Gražys. Bilieto kaina 5 Lt
Mažoji scena
V.17 12 val. - premjera: K.Kubilinsko "KAIP VILKAS UODEGĄ PRIŠALO". Rež.E.Jokubauskas. Bilieto kaina 5 Lt
V.18 18 val. - "HALLO, LEMON!!!". Rež.A.Lebeliūnas. Bilieto kaina 8-10 Lt


Šiauliai


DRAMOS TEATRAS
V.16 18 val. - "INTYMI IŠPAŽINTIS". Rež.V.V.Landsbergis
V.17 18 val. - J.Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež.S.Račkys
V.18 12 val. - L.Ustinovo "MIESTAS BE MEILĖS". Rež.N.Mirončikaitė
18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež.V.V.Landsbergis

Panevėžys


J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės
V.20 11, 14 val. - W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 6 Lt

Vilkaviškis


Kauno valstybinio muzikinio teatro gastrolės
V.21 11, 14 val. - W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams. Dirig.V.Visockis. Bilieto kaina 5-6 Lt
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 5 
21:34:37 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba