Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-16 nr. 2950

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• LESZEK ENGELKING18
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• Rimvydas Šilbajoris.
DISKUTUOJAM
10
• Teodoras Četrauskas.
APIE GERVES IR GIEDRĄ
3
• SVETlMŲ ASMENVARDŽIŲ RAŠYBOS KANCELIARINĖ PRAKTIKA6
• Edmundas Rimša.
DĖL LAURYNO GUCEVIČIAUS PAVARDĖS
8
• KAUKOLĖS GYVENA ILGIAU8

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA 5

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI 
• KNUTAS SKUJENIEKAS1
• SERGEJ MOREINO
• PETR MIKEŠ
• LUBOR KASAL
• TOMISLAV BOGDAN

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Domas Razauskas.
RAŠINĖLIS: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
15

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lina Jakeliūnaitė.
AŠ ESU AŠ
1
• Vika Ryžovaitė.
AKMENS METAMORFOZĖS

ŠOKIS 
• Rasa Vasinauskaitė.
TAI YRA ŠOKIS
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PUNKTYRAI: ĖJIMAS PER TUŠTUMĄ
12
• Ignas Kazakevičius.
EMBLEMA
• Pillė Veljataga.
APIE ESTIJOS DAILĘ
• Salomėja Jastrumskytė.
GELEŽIES MITOLOGIJA

TEATRAS 
• ATSIVĖRIMO TRAUKA4
• Rimas Driežis.
KAMERINIAI LĖLIŲ SPEKTAKLIAI KLAIPĖDOJE

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SKAMBANTIS BALANDIS
1
• Rytis Jokūbaitis.
VILNIUS BAND
1
• SUGRĮŽIMAI1

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• LAIPTAI Į ŽMOGŲ

KNYGOS 
• Gintarė Bernotienė.
KELRODĖ VILTIS
2
• Benediktas Januševičius.
APIE "DVIVEIDĮ"
• TYLOS ARTĖJANTIS
• SPACERKIEM Z MARSZALKIEM PO ZMUDZY, WILNIE I WILENSZCZYZNIE1
• 14.99 €5
• NAUJOS KNYGOS1

POKALBIAI 
• KNUTAS: "VISI MES ESAM TIE PATYS ŽMONĖS"

KULTŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
MOTERYS VILNIAUS KULTŪRINIAME GYVENIME
2

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21VALANDĄ VIETOS LAIKU
• MOKSLEIVIAMS, RAŠANTIEMS POEZIJĄ, IR MOKYTOJAMS LITUANISTAMS
• Renginių programa.
POEZIJOS PAVASARIS 2003
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
• JUOZAS KAZLAUSKAS1
• LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA SKELBIA KONKURSĄ1

DE PROFUNDIS 
 Vidmantas Kiaušas.
APIE KITĄ AKĮ
4
• TIKRI PASIKEITIMAI6

DE PROFUNDIS

APIE KITĄ AKĮ

Vidmantas Kiaušas

[skaityti komentarus]

Tūkstantmetį užbaigęs solidžia rinktine "Pipirgėlė", Rimantas Petras Elena ("Ilgi inicialai - literatūrai pliusas!") Klusas lyriškai smagiai šypsodamasis neužsnūdo ant humoristams negirdėtų neregėtų (išskyrus Gyvąjį Klasiką) laurų, sėkmingai netinginiavo, tad po poros metų išleido absurdeilių bei absurdemų rinkinį "Pravirkęs viena akimi". Knygoje autorius - ne tik skaitytojams gerai pažįstamas, klasikines satyros bei humoro tradicijas plėtojantis šmaikštuolis, bet ir savitesnės saviraiškos, atsinaujinimo ieškantis, absurdo lankose besispardančią mūzą įvadelėti bandantis šaipokas.

"Lietaus lieptai", "Trelės", "Pilvų biblija", "Absurdraščiai", "Neabsurdogramos", "Trenkta iš meilės", "Kaip mintis su metaforom skraidė" ir "Laimingai, lavone" - tokie aštuoni rinkinio skyreliai, rimtai įtvirtinantys padaužiškas R.P.E.Kluso nuostatas; rašytojas ne šiaip sau beprasmybes šėliodamas žvygina, net jo "durnacijos" turi nemažai kasdieniškos, sprangiai rupios racijos.

Knygos "Pravirkęs viena akimi" atsklanda - eilėraštis "Tūkstantmečio startas".

Šiurpokai programinis įvadas, kuriame suminėta daug į naująjį šimtmetį atkeliavusių skaudulių: girtuokliavimas, vėžys, AIDS, moralinis pakrikimas, badas, didžiapilvių nuslėgta kultūra. Tad reziumė nedžiugina:


Pasaulis grįžta gėręs, šėlęs
ir tiesiai - į tankmes niūrias.
(p.6)

Tačiau ir iš negerovių šabakštyno, lietuviškojo kapitalizmo tankynių Rimantas Petras Elena išlenda įtartinai nerimtas. Tepasiaiškina pats autorius: "Į gyvenimą žvelgiu pro liūdnus akinius, todėl gyvenu ir rašau, man regis, linksmai. Kitaip - į ką būtų panašus juokas, gimęs iš juoko?.. Kraujomaiša pakviptų".

"Lietaus lieptus" pradėjęs lyriškai humoristiniais posmais, R.P.E.Klusas netrunka sopulingai atsidusti:


Gulim kapuose trise:
aš, gyvenimas ir mano dvasia.
Ankšta medinėje menėje.
Kelkis gal tu, gyvenime
.
Sujudėjo ir - ant kito šono,
perverto šovinio.
(p.20)

"Klizminės lyrikos periodo" eilėraščiai "Pilvų biblija" bei epigramos "Neabsurdogramos" priklauso ne tik humoristo, bet ir satyriko R.P.E.Kluso plunksnai. Tačiau pašaipus dantingumas, kibesnis situacijų matymas dažnokai užslopinamas komizmo, situacijų vartymo aukštyn kojomis, mąsliai graudaus absurdo efektais. Na, tokiais, kurių šaknis randame beveik prieš du dešimtmečius pasirodžiusioje knygoje "Galvoju, ko nereikia", kad ir eilėraštyje "Kojas į viršų išmetęs":


Kojas į viršų išmetęs,
ant Lietuvos lėtos
nukrito nuo obuolio medis.
Į debesį lyja lietus.
(p.68)

"Neabsurdogramos" ir improvizacijų grandinėlė "Trenkta iš meilės" - epigramų, kurios, pasak Vytauto Kubiliaus, nesunkiai atpažįstamos "iš dominuojančių ironijos atspalvių, veržlaus lakoniškumo ir akcentuotos baigiamosios išvados", pluošteliai. Čia Klusas tvarkingai paklusnus žanrui, dažnokai - pilietiškai kibus:


Kartais nušautas
gauna medalį
dėl to, kad gyvas
šaudė pro šalį.
(p.115)

Gegužės vakarų "Trelės" pasveikina poetus Sigitą Parulskį, Antaną A.Jonyną, Aidą Marčėną, Sigitą Gedą, šnektelėti su autoriumi iš Petrašiūnų panteono skersai Kauną atžingsniuoja Juozas Grušas, o humoristinis knygos herojus galop įsisąmonina, kad net išleidus paskutinį kvapą reikia pačiam pasirūpinti, pasistengti būti pamatytam bei išgirstam sostinėje, nes kas nors gali papriekaištauti: "Mirė ir tyli kaip koks"…

Tad skaitome makabrišką poemą "Laimingai, lavone". Pro Rumšiškes, Žiežmarius, Vievį, Trakus kaunietis grabe-mašinoje, grabe-laive keliauja į Gedimino miestą. Tikra makabreska! Ir siaubo tvaikas, lavonui bijant atšilti nuo aukščiausios valdžios bučinių bei landžių žiniasklaidos atstovų dėmesio, ir groteskiška pašaipa iš istorijos neišmanėlių, lavono pseudomylėtojų. Kol negalvoji apie realybę, šmaikštu, kebliau būtų paprašyti, kaip tą padarė panelės prie Strėvos, poemėlės veikėjo autografo… Šiurpiai juokinga, Rimantai Petrai Elena, šiurpiai!

Su poemos "Kaip mintis su metaforom skraidė" personažais bendrauti lengviau. Juolab kad dažnas aprašytas Žaliakalnio gyventojas arba žinomas iš kultūros istorijos, arba šiuo metu sutinkamas, pažįstamas. Tik R.P.E.Klusui derėjo pagalvoti ir apie skaitytoją, kuriam kai kurios poemos vietos pinklokos, tolėliau nuo menininkų gyvenančiam žmogui - miglotos. Nuotaikingi komentarai, taupiai informatyvios išnašos tikrai nepakenktų.

Beje, poemai neabejingas Rimantas kažkur pradangino keletą Atgimimo metais periodikoje skelbtų kūrinių, jie nerado vietos nei "Pipirgėlėje", nei aptariamoje knygoje. O aš, pavyzdžiui, po šiai dienai šviesiai prisimenu nedidukę, pilietiškai kandžią R. (dar be Petro Elenos) Kluso poemėlę "Penkmečių išvietėj".

Galima kalbėti apie skaudančios širdies "Pravirkęs viena akimi" linksmybes, kažkas galbūt pasirinks kikenimo vardan kikenimo puslapius. Tokių rinkinyje "Pravirkęs viena akimi" tikrai nestinga, ir tai nėra blogai. Tereikia geranoriškai priimti autoriaus siūlomas žaidimo taisykles, protingai neraukšlėti kaktos tada, kai pakanka savipašaipiai nusikvatoti:


Būrs lietuviškas
tur subinę garsią
ir daro europoj geriausiai
(p.67)

Keletas absurdiškai prasmingų (prasmingai absurdiškų?) eilėraščių pavadinimų: "Kurio ramybė ramesnė", "Praktiškai miręs teisiškai ne", "Tikrai nėščios - dvigubai storesnės"… Verta paminėti ir "Pranokas" - atseit trenktas ambicijas lenktyniauti su laiku. Čia R.P.E.Klusas prisigalvoja laikmetį atspindinčių darinių. Nuo "protmečio", "butelmečio" ar "pirdžmečio" iki "roboteros":


robotė mama
džingt džingt
pas robotą teisėją
suima už:
padarai elementus
arba netenki…
(p.95)

Ar reikia aiškinti, kad robotų teismas įpareigos robotą tėvą? Ir kitos problemos žinomos, girdėtos, tik, pateiktos klusiškai neįprastai, jos dar kartą sugrįžta kaip deformuotas, keistokas, tačiau nesunkiai atpažįstamas aidas: valdžia turėtų įvežti daugiau plačiagerklių, kad rankiojantiems butelius nestigtų darbo ("Butelmetis"), orą piliečiams privalu gadinti tol, kol "pirdžių kvapai pramuš paryžiaus parfumus" ("Pirdžmetis"), kaip pamylėti milijono tonų seksbombą - vos ne atskiro traktato verta problema ("Seksepocha"). Pradėjus taip rašyti nesunku užsižaisti, tačiau kolei kas R.P.E.Klusas jaučia saiką, o absurdeilės bei absurdemos juk turi teisę nedrausmingai, neklusniai laigyti po literatūros pievas.

Vėlgi, per literatūros vakarą palankaus klausytojų dėmesio greičiau sulauktų, pavyzdžiui, "Tokie galabytojai":


Kaip pavargom
o, pasauli,
kolei paskerdėm tą kiaulę!..
Didelė tokia,
kad griuvo…
Bet pamatėm -
karvė buvo.
(p.98)

Perfrazuojant, be autoriaus žinios ir leidimo išklaipant eilėraščio "Sunkaus laipsnio priežiūra" posmelius, apie Rimantą Petrą Eleną galima pasakyti taip:


geras humoristas
nepribaigia
savo skaitytojų


Apie kitą, linksmąją, akį:


juokų
nemažėja
mažėja tautiečių


kai liks vienas žmogus
jis save kutens
ir kikens

Knygos dailininkas Edmundas Saladžius žaismingai "atrakino" Rimanto Petro Elenos Kluso kūrybą, iliustravo rinkinį veik asketiškai taupiai, tačiau tie iš pirmo žvilgsnio padraikiški (jeigu ne įgudusios rankos brėžiama linija, kas nors mestelėtų - vaikiški) brūkštelėjimai ties skyrelių pavadinimais gražiai susigyvena su tekstais, smagiai sugroja savąjį "chi".

Klusas R.P.E. PRAVIRKĘS VIENA AKIMI. - K.:Naujasis lankas, 2002.

 

Skaitytojų vertinimai


2446. M&M :-) 2003-05-17 02:34
"skaitytojams gerai pažįstamas" :) Įdomu, kiek tokių "durnacijų" knygelių pardavė?

2453. obalsis2003-05-17 14:23
ar literatūrinam kretinizmuui verta skirti tiek dėmesio?

2455. keule2003-05-17 15:29
Tie Kauno literatai amžinai stumdosi po stalais, vietoj to kad normaliai prie jų sėdėtų.

2461. mauronis2003-05-18 11:49
rašyk, klusai r.p.e., ar kaip ten tave, nesustok - lietuvių grafomanijos istorijoje būsi įrašytas aukso raidėmis.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 5 
21:34:27 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba