Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-16 nr. 2950

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• LESZEK ENGELKING18
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• Rimvydas Šilbajoris.
DISKUTUOJAM
10
• Teodoras Četrauskas.
APIE GERVES IR GIEDRĄ
3
• SVETlMŲ ASMENVARDŽIŲ RAŠYBOS KANCELIARINĖ PRAKTIKA6
• Edmundas Rimša.
DĖL LAURYNO GUCEVIČIAUS PAVARDĖS
8
• KAUKOLĖS GYVENA ILGIAU8

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA 5

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI 
• KNUTAS SKUJENIEKAS1
• SERGEJ MOREINO
• PETR MIKEŠ
• LUBOR KASAL
• TOMISLAV BOGDAN

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Domas Razauskas.
RAŠINĖLIS: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
15

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lina Jakeliūnaitė.
AŠ ESU AŠ
1
• Vika Ryžovaitė.
AKMENS METAMORFOZĖS

ŠOKIS 
• Rasa Vasinauskaitė.
TAI YRA ŠOKIS
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PUNKTYRAI: ĖJIMAS PER TUŠTUMĄ
12
• Ignas Kazakevičius.
EMBLEMA
• Pillė Veljataga.
APIE ESTIJOS DAILĘ
• Salomėja Jastrumskytė.
GELEŽIES MITOLOGIJA

TEATRAS 
• ATSIVĖRIMO TRAUKA4
• Rimas Driežis.
KAMERINIAI LĖLIŲ SPEKTAKLIAI KLAIPĖDOJE

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SKAMBANTIS BALANDIS
1
• Rytis Jokūbaitis.
VILNIUS BAND
1
• SUGRĮŽIMAI1

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• LAIPTAI Į ŽMOGŲ

KNYGOS 
• Gintarė Bernotienė.
KELRODĖ VILTIS
2
• Benediktas Januševičius.
APIE "DVIVEIDĮ"
• TYLOS ARTĖJANTIS
• SPACERKIEM Z MARSZALKIEM PO ZMUDZY, WILNIE I WILENSZCZYZNIE1
• 14.99 €5
• NAUJOS KNYGOS1

POKALBIAI 
• KNUTAS: "VISI MES ESAM TIE PATYS ŽMONĖS"

KULTŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
MOTERYS VILNIAUS KULTŪRINIAME GYVENIME
2

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21VALANDĄ VIETOS LAIKU
• MOKSLEIVIAMS, RAŠANTIEMS POEZIJĄ, IR MOKYTOJAMS LITUANISTAMS
• Renginių programa.
POEZIJOS PAVASARIS 2003
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
• JUOZAS KAZLAUSKAS1
• LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA SKELBIA KONKURSĄ1

DE PROFUNDIS 
• Vidmantas Kiaušas.
APIE KITĄ AKĮ
4
• TIKRI PASIKEITIMAI6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

V.16-22

[skaityti komentarus]


Vilnius


LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Paroda "Lietuva žemėlapiuose"
Paroda "Napoleonas ir Lietuva"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
Atnaujinta paroda "Krikščionybė Lietuvos mene" (VI atnaujinimas)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
Paroda "Kikos Lanitis, Giannis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai", skirta Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungai

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
V.Ciplijausko tapybos paroda
J.Jauniškienės margučių paroda

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4
Paroda "Raigardas 2001-2002"

INTRO GALERIJA
Maironio g. 3
"Vinilinis dangus" (veiks iki V.29)

RŪTOS GALERIJA
Vokiečių g. 28/17
Tapybos, keramikos, juvelyrikos, grafikos, skulptūros darbų ekspozicija

DAILĖS GALERIJA "DALIA"
Žirmūnų g. 70
A.Gražio tapybos paroda "Sustabdytas laikas"

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Paroda "Peizažas lietuvių tapyboje" iš ciklo "Nežinoma XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos dailė" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
V.16 17 val. atidaroma paroda "Lietuvių kolorizmas. 1970-2000" (veiks iki VI.15)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Paroda "Aštuonios menininkės iš Oslo" (veiks iki V.17)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
B.Klemm (Vokietija) fotoparoda "Tranzitas Europa" (veiks iki V.18)

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
Paroda "Europiečiai Paryžiuje"

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Paroda "Baltija" (veiks iki VI.1)

GALERIJA "MENO NIŠA"
J.Basanavičiaus g. 1/13
Paroda "Magiškas akmuo"

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
P. ir R.Martinėnų piešinių paroda (veiks iki VI.1)

GALERIJA "ROTUNDA"
A.Rotundo g. 3
Nuolat veikianti įvairių dailininkų ekspozicija
G.Skaraitienės fotoparoda "Pilvai" (veiks iki V.20)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
A.Patalkos paroda "Pavasaris" (veiks iki V.25)
M.Abramavičiaus fotografijų paroda "Aš esu aš, arba Narcizo dienoraštis" (veiks iki V.24)

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
Nuolat veikianti E.Paukštės, I.Paukštienės ir E.Paukštytės darbų ekspozicija

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalių autorinių papuošalų paroda-pardavimas
E.Babensko papuošalų paroda

GALERIJA
"ZNAD WILII"
Išganytojo g. 2/4
Hermanovicziaus fotografijų paroda "Vilnius, o vis tik…"

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
G.Šalkauskaitės fotografijų paroda "Pilvo šokiai", skirta Motinos dienai (veiks iki VI.3)

J. ir M.ŠLAPELIŲ
NAMAS-MUZIEJUS
Pilies g. 40
G.Purlytės-Mažrimienės tapybos paroda (veiks iki V.31)
G.Kovėros fotografijų paroda (veiks iki V.31)

KAZIO VARNELIO
NAMAI-MUZIEJUS
Didžioji g. 26
Nuolat veikianti ekspozicija
Muziejus lankomas tik darbo dienomis iš anksto susitarus telefonu 279 16 44

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Šv.Mykolo g. 6
Architekto A.Kulpavičiaus jubiliejinė paroda

RAŠYTOJŲ KLUBAS
K.Sirvydo g. 6
A.Balbieriaus fotgrafijų paroda

MOKYTOJŲ NAMAI
Vilniaus g. 39
V.Braziūno fotoparoda "Tiesiog mieli veidai" (veiks iki VI.1)

LITERATŪRINIS PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)

GINTARO
MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Baltijos gintaro atsiradimo istorija
Gintaro inkliuzų kolekcija
Juodkrantės lobis
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
XIV a. pab. Kaulo dirbtuvių radiniai
Keramikos degimo krosnys

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g.3
Paroda "Kazys Puida (1883-1945) - poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas"
Paroda "Vydūnas (V.Storosta,1868-1953) - filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas"
Paroda "A.Poška (1903-1992) - publicistas, prozininkas, vertėjas, keliautojas"
Paroda "A.Janulaitis (1878-1950) - istorikas, publicistas, vertėjas"
Paroda "J.Balkevičius (1923-2000)"
Paroda "P.Babickas (1903-1991)"
Paroda "J.Baltrušaitis 1873-1944)"
V.18 atidaroma paroda "K.Jaunius (1848-1908)"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Leidinių, dokumentų, forografijų paroda "Lietuva 10 metų Europos Tarybos narė" (veiks iki V.29)
Moksleivių piešinių ir rašinių konkurso "Europa mokykloje 2003"nugalėtojų darbų ekspozicija (veiks iki V.29)
Paroda "Mano likimo žirgai", skirta aktoriaus, rašytojo P.Treinio 75-mečiui (veiks iki VI.17)
Paroda "Piešia čigonų vaikai"(veiks iki VI.7)
Paroda "Richard Wagner (1813-1883)" (veiks iki V.22)
Paroda, skirta poeto, publicisto, vertėjo, fotografo P.Babicko 100-mečiui (veiks iki V.30)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
V.20 17 val. atidaroma K.Badon-Lehr fotografijų paroda "Vilniaus impresijos" (veiks iki V.31)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
R.Songailaitės-Balčikonienės scenografijos paroda "Visa tai galėjo būti…"(veiks iki V.17)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
Tautodailininkų L.Damanskos tapybos ir P.Petronio skulptūrų paroda (veiks iki V.20)

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUS
Aukų g. 2a
Nuolat veikianti ekspozicija "Lietuva 1940-1941" m.: netektys prasideda…"
1992-2002 m. eksponatų paroda (veiks iki VI.1)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNIMO SAUSIO 13-OSIOS BROLIJA
Gedimino pr. 64
J.Polio fotografijų paroda "Lietuva Tėvyne mūsų"

Kaunas


M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Zsolnay keramikos paroda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
A.Jonkutės paroda "Autokoncepcija"

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Po karūnos ženklu"

GALERIJA "MENO PARKAS"
Rotušės a. 27
E.Paužos paroda "Sėdintis policininkas"
K.Grigaliūno paroda "2003 ir kiti"

FOTOGRAFIJOS GALERIJA "FUJIFILM"
Rotušės a. 1
V.20 16 val. - atidaroma fotoparoda "Kauno menininkai vakar ir šiandien", skirta Kauno dienai. Bus pristatytas parodos nespalvotas katalogas su Kauno menininkų senais ir naujais portretais

GALERIJA "ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
Projektas "ArtPropaganda" (veiks iki V.17)

ŠV.JURGIO BAŽNYČIA
Papilio g.
V.17, 18 - projektas "Aš - kaunietis"

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Šiuolaikinės norvegų keramikos paroda (veiks iki VI.8)

EGLĖS GALERIJA
Raguvos g. 9-2
S.Dačkevičiūtės piešinių ir D.Cistovaitės tapybos paroda "Meditacijos" (veiks iki V.31)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Paroda "Velnias lenkų ekslibrise"
J.Kaunecko karikatūrų paroda
Paroda "Čiūž čiūžela, vež vežela"
Paroda "Velniava"
A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bekelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas"

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotomenininkės S.Michelkevičiūtės jubiliejinė paroda "Natiurmortai"

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
V.Žaltauskaitės tapybos paroda (veiks iki V.30)

M.MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Sandėlių g. 7
Grafikės V.Kneizytės paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Kazys Puida (1883-1945) - prozininkas, dramaturgas, vertėjas"
"Poeto Jurgio Baltrušaičio (1873-1944) literatūrinis palikimas"
Paroda "Toli nuo Tėvynės", skirta P.Babicko 100-mečiui
Paroda "Ir baltą debesį pasveikinu", skirta H.A.Čigriejaus 70-mečiui
Paroda "Muziejaus bičiulių dovanos"
Muziejaus dailininkės I.Paliokaitės ir fotografo Z.Baltrušio paroda "Portretai ir kontūrai"

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

Kauno apskrities viešoji biblioteka
Radastų g. 2
V.22 atidaroma paroda "Kražių portretas"

Klaipėda


PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti ekspozicija: Prano Domšaičio galerija
"Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki 2004)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki 2004)

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
B.Rudžio grafikos paroda "Akis į akį" (veiks iki V.27)
J.Vitkutės tapybos paroda "Pavasario vėjas", skirta Motinos dienai (veiks iki V.25)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos g. 18
B.Gražio tapybos paroda "Išeiginė - pirmadienis" (veiks iki VI.2)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Dailininko V.Ka darbų ekspozicija

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai


DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Fotoparoda "Išeiname ar sugrįžtame?" (veiks iki V.29)
Multimedijos meno festivalis
V.16 14-17 val. - multimedijos meno laboratorija: paskaitos, audiovizualiniai projektai

UNIVERSITETO DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 141
42-oji Šiaulių miesto dailininkų kūrybos paroda "Šiauliai + Klaipėda"

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
K.Šiaulyčio akvarelių paroda (veiks iki V.29)

Panevėžys


DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Keramikos ekspozicija
Tapybos, skulptūros, grafikos ir videomeno paroda "Panevėžio dailės dienos 2003" (veiks iki V.25)

BALTOSKANDIJOS AKADEMIJA
Vasario 16-osios g. 8
Paroda "Iš XX a.danų ir lietuvių ryšių istorijos" (veiks iki VI.30)
Paroda "Fausto keliais per Europą" (veiks iki VI.1)

Ukmergė


KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
V.Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda (veiks iki V.29)

Druskininkai


DRUSKININKŲ MUZIEJUS
M.K.Čiurlionio g. 59
G.Didelytės grafikos paroda "Dainavos klodai" (veiks iki V.24)
Paroda "Lietuvos pogrindinė spauda" (veiks iki V.24)

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
S.Aukštuolio piešinių paroda "Akmenėliai"

V.K.JONYNO GALERIJA
Čiurlionio g. 41
V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija
A.Galdiko tapybos paroda iš B.Vasaris kolekcijos

Palanga


GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

A.MONČIO
NAMAI-MUZIEJUS
S.Daukanto g. 16
Paroda "Darbai"

Utena


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Utenio a. 3
A.Surgailienės grafikos paroda (veiks iki V.17)

Nida


SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Taikos g. 17
Paroda "Baltų dailė"

Marijampolė


KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Atnaujinta ekspozicija "Tautos dvasios istorija"

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
V.Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė


ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Tautodailininko A.Žulkaus medžio drožinių paroda (veiks iki VI.1)
D.Valatkos tapybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 5 
21:34:23 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba