Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-16 nr. 2950

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• LESZEK ENGELKING18
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• Rimvydas Šilbajoris.
DISKUTUOJAM
10
• Teodoras Četrauskas.
APIE GERVES IR GIEDRĄ
3
• SVETlMŲ ASMENVARDŽIŲ RAŠYBOS KANCELIARINĖ PRAKTIKA6
• Edmundas Rimša.
DĖL LAURYNO GUCEVIČIAUS PAVARDĖS
8
• KAUKOLĖS GYVENA ILGIAU8

POEZIJA 
• VYTAUTAS SKRIPKA 5

POEZIJOS PAVASARIO SVEČIAI 
• KNUTAS SKUJENIEKAS1
• SERGEJ MOREINO
• PETR MIKEŠ
• LUBOR KASAL
• TOMISLAV BOGDAN

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Domas Razauskas.
RAŠINĖLIS: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
15

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lina Jakeliūnaitė.
AŠ ESU AŠ
1
• Vika Ryžovaitė.
AKMENS METAMORFOZĖS

ŠOKIS 
• Rasa Vasinauskaitė.
TAI YRA ŠOKIS
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
PUNKTYRAI: ĖJIMAS PER TUŠTUMĄ
12
• Ignas Kazakevičius.
EMBLEMA
• Pillė Veljataga.
APIE ESTIJOS DAILĘ
• Salomėja Jastrumskytė.
GELEŽIES MITOLOGIJA

TEATRAS 
• ATSIVĖRIMO TRAUKA4
• Rimas Driežis.
KAMERINIAI LĖLIŲ SPEKTAKLIAI KLAIPĖDOJE

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SKAMBANTIS BALANDIS
1
• Rytis Jokūbaitis.
VILNIUS BAND
1
• SUGRĮŽIMAI1

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• LAIPTAI Į ŽMOGŲ

KNYGOS 
• Gintarė Bernotienė.
KELRODĖ VILTIS
2
• Benediktas Januševičius.
APIE "DVIVEIDĮ"
• TYLOS ARTĖJANTIS
• SPACERKIEM Z MARSZALKIEM PO ZMUDZY, WILNIE I WILENSZCZYZNIE1
• 14.99 €5
 NAUJOS KNYGOS1

POKALBIAI 
• KNUTAS: "VISI MES ESAM TIE PATYS ŽMONĖS"

KULTŪRA 
• Laimutė Tidikytė.
MOTERYS VILNIAUS KULTŪRINIAME GYVENIME
2

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
1

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21VALANDĄ VIETOS LAIKU
• MOKSLEIVIAMS, RAŠANTIEMS POEZIJĄ, IR MOKYTOJAMS LITUANISTAMS
• Renginių programa.
POEZIJOS PAVASARIS 2003
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
• JUOZAS KAZLAUSKAS1
• LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA SKELBIA KONKURSĄ1

DE PROFUNDIS 
• Vidmantas Kiaušas.
APIE KITĄ AKĮ
4
• TIKRI PASIKEITIMAI6

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

BENDRASIS SKYRIUS

Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai / Rasa Ambraziejienė. - 2-asis red. leid. - [Kaunas] : Kauno tautinės kultūros centras, [2003]. - 131 p. : iliustr. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9955-9316-2-0

FILOSOFIJA

Tikėjimo prieigos : filosofinės studijos / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nerija Putinaitė. - Vilnius : Aidai, 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 371, [1] p. - Santr. angl. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-445-62-9

MENAS. FOTOGRAFIJA

Šilutė atvirukuose ir fotografijose = Heydekrug in Ansichtskarten und Photographie = Šilutė in postcards & photography / [sudarytojas Kęstutis Demereckas]. - Klaipėda : Libra Memelensis, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 94, [2] p. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl., vok. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-544-06-6 (įr.)

Muzikos teorijos pagrindai : konspektas / Danutė Vaitkienė. - Alytus : AB "Alytaus spaustuvė", 2002 (Alytus : Alytaus sp.). - 45, [1] p. : iliustr., gaid. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-472-76-8

Tau, mano Mamyte… / Bradley Trevor Greive ; [iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė]. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Sapnų sala). - 73, [1] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-08-301-8 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aš, Klaudijus : iš Tiberijaus Klaudijaus, romėnų imperatoriaus, autobiografijos, gimė 10 m. pr Kr., nužudytas ir sudievintas 54 m. po Kr. : romanas / Robert Graves ; iš anglų kalbos vertė Jolita Adomėnienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 447, [1] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-196-1 (įr.)

Interviu rudens vėjui : [eilėraščiai] / Regina Paulauskaitė. - Ukmergė : Valdo leidykla : R. Paulauskaitė, 2003 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 64 p., [6] iliustr. lap. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-853-46-X

Jausmų takais : eilėraščiai / Vytautas Viskantas. - [Vilnius : A. Malinausko individuali įmonė], 2002 ([Vilnius] : A. Malinausko IĮ). - 135, [1] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-9374-9-1

Kuriančios kasdienybės tekstai / Ina Dagytė. - Vilnius : Mokslo aidai, 2003 (Vilnius : Mokslo aidai). - 230, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-479-98-3 (įr.)

Lotyniški posakiai ir sentencijos / parinko ir vertė Juozas Vosylius. - Vilnius : Tyto alba, 2003 (Vilnius : Spaudos kontūrai). - 343, [1] p. - Gretut. tekstas lot., liet. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-288-2 (įr.)

Pagonių poteriai : eilėraščiai, miniatiūros / Marius Glinskas ; [iliustravo Ramunė Palekaitė]. - [Kėdainiai : UAB "Rinkos aikštė"], 2003 (Kėdainiai : Rinkos aikštė). - 64 p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-482-10-9

Suvalkiečiai - linksmi tautiečiai : poringės ir anekdotai / Alfonsas Žinevičius ; [piešiniai Rimanto Dovydėno]. - Vilnius : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga [i.e. Piketas, 2002]. - 88 p. : iliustr. - Tiražas [200] egz. - ISBN 9986-439-30-2

Šlamėjimas : [eilėraščiai] / Juta Čeičytė. - Vilnius : Regnum fondas, 2002. - 61, [2] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-494-51-6

Tanijo uola : romanas / Amin Maalouf ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 238, [2] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-263-1 (įr.)

Ąžuolai žaliuos : eilėraščiai / Povilas Šernas. - Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002 (Kaunas : UAB "Detalė"). - 80 p. : iliustr. - Tiražas 150 egz. - ISBN 9986-577-46-2

Gyvenimo fragmentai / Antanas Namikas ; [spaudai parengė Balys Juodzevičius, Milda Skaisgirienė]. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2003 (Utena : Utenos sp.). - 200, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-513-50-0

Harka : romanas / Liselotte Welskopf-Henrich ; iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis ; [dailininkas Gediminas Leonavičius]. - 4-oji patais. laida. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 365, [3] p. : iliustr. - Ciklo "Didžiosios Lokės sūnus" pirmoji knyga. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-268-2 (įr.)

Ilgesys ir atminimas : [lyrika, epigramos, proza] / Vytautas Mizeras. - Vilnius : Margi raštai, 2003 (Kaunas : Aušra). - 149, [1] p. - Tiražas 750 egz. - ISBN 9986-09-249-3

Ingrida Kaven : romanas / Jean-Jacques Schuhl ; iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 239, [1] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-253-4 (įr.)

Iš buvusio dangaus : [eilėraščiai] / Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. - Vilnius : UAB "Gelspa", 2003 (Vilnius : Gelspa). - 295, [1] p. : iliustr. - Tiražas 75 egz. - ISBN 9955-539-08-9 (įr.)

Legendy Wileńskie / legendy Wileńskie spisali litewscy i polscy działacze i uczeni Albert Wijuk Kojałowicz, Józef Ignacy Kraszewski, Vytautas Misevičius, Teodor Narbutt, Maciej Stryjkowski, Genrikas Songinas, Juozas Tumas Vaižgantas, Władysław Zahorsk ; [sudarė Stasys Lipskis]. - Vilnius : Žuvėdra, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 143, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-500-30-3 (įr.)

Mirtis Zanzibare : romanas / M.M. Kaye ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. - Vilnius : Alma littera, 2003. - 245, [1] p. - (Byla Nr. 008). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-260-7

Neištikimoji : romanas / Ingmar Bergman ; iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 239, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-266-6 (įr.)

Nekaltas kraujas : romanas / P.D. James ; iš anglų kalbos vertė Nijolė Kepenienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 348, [2] p. - (Byla Nr. 007). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-288-7. - ISBN 9955-08-228-7 (klaidingas)

Neverk viena : romanas / Josephine Cox ; iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 461, [3] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-264-X (įr.)

Nuodėmių kartoteka : romanas / Elena de Strozzi. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Vilnius : Spindulys). - 397, [2] p. - (Lietuvių meilės romanas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-271-2 (įr.)

Po gaubtu : [memuariniai apsakymai] / Vytautas Bielinis. - [Alytus : UAB "Alytaus spaustuvė"], 2003 (Alytus : Alytaus sp.). - 117, [3] p. : iliustr., faks. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-472-80-6

Proszę słowa : [poezja] / Irena Bołądź. - Wilno : [UAB "Firidas"], 2003 (Švenčionys : Firidas). - 54, [2] p. : portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-9541-7-5

Rugiuose prie bedugnės : romanas / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. - 6-oji laida. - Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). - 269, [2] p. - (Skaitymai). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-02-770-5 (įr.)

Saulėtekių vėrinys : eilėraščiai / Viktorija Balčikonienė ; [iliustracijos autorės]. - [Panevėžys : UAB "Amalkera"], 2003 ([Kaunas] : Smaltijos l-kla). - 70, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-9484-3-4

Širdies daina mamai : sonetai ir esė / Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė ; [dailininkė Algirda Karaliūtė]. - Vilnius : Rosma, 2003 (Vilnius : Spauda). - 146, [1] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-00-365-2 (įr.)

Tame glėbyje : romanas / Camille Laurens ; iš prancūzų kalbos vertė Janina Brunzienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 285, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-276-3 (įr.)

Tobula : romanas / Judith McNaught ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 701, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-252-6 (įr.)

Vasaros pabaiga : romanas / Rosamunde Pilcher ; iš anglų kalbos vertė Antanas Šernius. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 172, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-274-7 (įr.)

Vedybos pagal skelbimą : romanas / Margaret Vei. Viliojantis pavojus : romanas / Barbara Hany ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2003 (Kaunas : Aušra). - 271 p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1600] egz. - ISBN 9986-00-357-1 (įr.)

Oscaro Wilde`o sąmojis / Sean McCann ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 125, [3] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-278-X (įr.)

Vilniaus legendos / Vilniaus legendas yra užrašę lietuvių bei lenkų menininkai ir mokslininkai Albert Wijuk Kojałowicz, Josef Ignacy Kraszewski, Vytautas Misevičius, Teodor Narbutt, Genrikas Songinas, Maciej Stryjkowski, Juozas Tumas Vaižgantas, Wladysław Zahorski ; [sudarė Stasys Lipskis]. - Vilnius : Žuvėdra, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 157, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-500-29-X (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Kriminalai : detektyvinės mįslės / [teksto autorius Raimondas Jurgaitis ; dailininkė Rasa Dagienė]. - [Kaunas] : Jūsų flintas, 2002 (Vilnius : Spauda). - 50 p. : iliustr. - ("Flinto" kolekcija : FK ; Nr. 3). - Aut. nurodytas p. 3. - Tiražas 8000 egz. - ISBN 9955-406-17-8

Linksmiausi karžygio Petro Puplauskio nuotykiai : seku seku pasaką / [teksto autorius Raimondas Jurgaitis ; dailininkas Andrius Zakšauskas]. - [Kaunas] : Jūsų flintas, 2002 ([Kaunas] : Didmena). - 35 p. : iliustr. - ("Flinto" kolekcija : FK ; Nr. 4). - Aut. nurodytas p. 3. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9955-406-21-6

Siuntėjas : romanas / Lois Lowry ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Jolanta Talaikienė. - Vilnius : Alma littera, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 221, [1] p. : iliustr. - (10+). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-265-8 (įr.)

Vasaros vaikai : knygelė spalvinimui / eilėraščiai Nijolės Navikienės ; piešiniai Rasos Marcinkevičienės. - Kaunas : Lututė, 2003. - 47, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-452-91-9

Paslaptingas sodas : romanas / Frances Hodgson Burnett ; iš anglų kalbos vertė Viltaras Alksnėnas ; iliustravo Aida Janonytė. - 2-oji laida. - Vilnius : Alma littera, [2003] (Kaunas : Spindulys). - 349, [3] p. : iliustr. - (10+). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-295-9 (įr.)

Želmenys : moksleivių kūrybos rinkinys / Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai" ; [sudarė Edita Liubertaitė, Vida Vileitienė, Kristina Usorytė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 112 p. : iliustr., portr. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 9955-454-46-6

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


9939. Hans - H. Dexling2004-08-20 13:12
Sehr geehrte Damen & Herren, mich würde interessieren, wieviel das Buch "Heydekrug in An-sichtskarten und Photographie" = " Silute atvirukuose ir foto-grafijose" kostet & wieviel würden die Versankosten betragen ? Ich wohne in Deutschland.- Sie können mir auf Deutsch oder Eng-lisch ( = English) antworten. Mit freundlichen Grüßen Hans - H. Dexling, 20.VIII. 2004, 12:11 MEZ (Middle European Time )

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 5 
21:34:17 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba