Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-06-01 nr. 3145

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Vytautas Rubavičius.
LEDINUOTOJO KRISLAS
100
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• Rimvydas Stankevičius.
KAIP TAMPAMA POEZIJOS PAVASARIO LAUREATU?
62
• REDAKCIJOS PASTABA4

POEZIJOS PAVASARIS 
• Ramūnas Čičelis.
PASAULIS MARGAS IR NENUOBODUS
4
• Dovilė Zelčiūtė.
PASKUTINĮ PENKTADIENĮ...
• Ričardas Šileika.
PRIESKONIAIS IR EILĖRAŠČIAIS GARDINTA NAKTIES SRIUBA
5
• Aušra Kaziliūnaitė.
RICH PEOPLE, VERY RICH PEOPLE...
43

KNYGOS 
• „DŽIUNGLIŲ VAIKAS“
• „EIK, KUR LIEPIA ŠIRDIS“2
• „MOTERIS CASANOVOS LAIKAIS“1
• Alfredas Guščius.
KIRVIS – KRUVINAS PRIEKAIŠTAS
3
• Rima Petrauskaitė.
AR PAVYKĘS DEBIUTAS?
1
• (PA)SKAITINIAI

DAILĖ 
• Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė.
SPALVOTOS EGLĖS KELIONĖS ERDVĖSE
1
• Algis Uždavinys.
BALTUOJA BURĖS TOLUMOJ
11
• APIE DAILININKĘ IR MAMĄ1

MUZIKA 
• „DŽIAZAS YRA DAUGIAU NEGU TIK MUZIKA“59

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
ATKURTA REZIDENCIJA: IŠORINIS KEVALAS BE TURINIO – LANKYTOJŲ APGAVYSTĖ
1

TEATRAS 
• „PONAI GLEMBAJAI“: ATGARSIAI IŠ KROATIJOS3

POEZIJA 
• Jonas Jakštas.
PENTACIKLAS „VIA EST VITA“*
2

PROZA 
• Justinas Lingys.
KRENTANT LAPAMS
• Justinas Lingys.
BŪK LAIMINGAS
• Justinas Lingys.
POMĖGIS

VERTIMAI 
• Silvija Patterson.
PONIA IR PONAS ATSARGOS SERŽANTAS
• Adam Zagajewski.
LIGŪRIJOS EILĖRAŠČIAI
6

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Danguolė Vasiukevičiūtė.
KENO KESEY’O ROMANAS „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“, EKRANIZACIJA IR SĄSAJOS SU ISTORINIU KONTEKSTU
5

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• BALTARUSIJOS TEATRAS DRAMATURGO AKIMIS
• MOKSLEIVIŲ KONKURSO „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“ LAUREATŲ KŪRYBA

KRONIKA 
• KVIESTA MEILĖ
• LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ KREIPIMASIS
• 2007 METŲ „SANTAROS-ŠVIESOS” KONFERENCIJOS, VYKSIANČIOS BIRŽELIO 21–24 DIENOMIS ALANTOJE, MOLĖTŲ RAJONE, PROGRAMA
 VIEŠKELIS, KURIS PRIMENA JONĄ AISTĮ1

DE PROFUNDIS 
• Aluyzas Litrelis ir S. S..
SKĘSTANČIŲJŲ BURBULIAVIMAS

DAILĖRAŠTIS 
• Jolanta Sereikaitė.
LAISVALAIKIO ŽAIDIMAI, ARBA MINTYS PO LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS KONFERENCIJOS
• Jurgita Rimkutė.
KŪRYBINIAI JAUNŲJŲ KERAMIKŲ IŠŠŪKIAI
1
• INFORMACIJA
• Remigijus Venckus.
AR ATRANDAMOS NAUJOS VIDEOMENININKŲ (IR NE TIK JŲ) PAVARDĖS?
1
• Vytenis Rimkus.
NAUJIENOS IŠ ŠIAULIŲ
1
• Kristina Stančienė.
DIALOGAI, MONOLOGAI IR TERAPIJA
• APIE SAVE
• ATGARSIAI
• JUBILIEJAI

KRONIKA

VIEŠKELIS, KURIS PRIMENA JONĄ AISTĮ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vytauto Didžiojo vieškelio atkarpa netoli
J. Aisčio tėviškės –­ Rumšiškių

Nuotrauka iš Kaišiadorių muziejaus fondo

„Seniai, labai seniai drauge su Nemuno sukria vaga vingiavo vieškelis iš Kauno į Trakus, į Vilnių, į Gardiną... Ne Kaune jo pradžia – ne Trakuose, ne Vilniuje ir ne Gardine jo galas. Ilgus amžius jį tiesė gausios lietuvių tautos kartos; jis senas, kaip sena lietuvių tauta. Mes nežinome, nei kada, nei kas jį pradėjo tiesti, tik žinome, kad jis buvo ilgus amžius tiesiamas. Pamažu ir šuoliais jis ilgėjo. Pamažu jis ir nyko. Šiandien jo yra likę tik tarpai. Jau niekas neatstatys jo, nes laikas ir žmonės jį suardė.

Ilgas tasai vieškelis buvo. Daug amžių ir daug kunigaikščių jį tiesė. Sako, kad jis prasideda Baltijos marių geltonosiose smiltyse, kad jis baigiasi Juodųjų marių bangose. Juo ėjo ir važiavo didžiųjų kunigaikščių pulkai ir gurguolės. Juo ėjo svetimų šalių vizbūnai ir pasiuntiniai. Jo pradžią aplankydavo Tyro ir Sidono laivai. Juo ėjo mūsų džiaugsmas ir nusiminimas, mūsų laimė ir vargas. Jis buvo vienintelis pagal Nemuno vagą...“

Taip apie Vytauto Didžiojo vieškelį 1934 m. spalio 9 d. kalbėjo Jonas Aistis. Šis jo pasakojimas „Graudi pasaka apie miestą“ 1935 m. pateko į esė knygą „Dievai ir smūtkeliai“.

J. Aisčiui šis vieškelis buvo brangus tuo, kad prie jo (Gastilonių kaime, Rumšiškių valsčiuje) prasidėjo Aleksandravičių giminės istorija, penkių kartų istorija. Rumšiškėse, o nuo 1914 m. netoli esančiame Išlaužos kaime bėgo poeto vaikystė.

Deja, paskutinę likusią vieškelio dalį griovė, vartė pakelės gluosnius buldozeriai, kai 1958 m. gal 20 km atkarpą ruošėsi praryti vanduo, sumanius statyti Kauno hidroelektrinę. Vytauto Didžiojo vieškelis tarsi nuėjo praeitin.

Kauno marių pakrantėje, netoli Dovainonių (Kaišiadorių rj.), snaudžia gal kilometro atkarpa, besigrumianti su krūmynais. Prie jos įsikūrusi Vy­tau­to Žiū­ko tu­riz­mo so­dy­ba, šalia – atkurta, papuošta koplytstulpiu ir seno gyvenamo namo pamatų fragmentu J. Ais­čio tė­viš­kės so­dyb­vie­tė.

Kaišiadorių mu­zie­jaus di­rek­to­riu­i Oli­jar­dui Lu­ko­še­vi­čiu­i nedavė ramybės mintis įtraukti istorinio vieškelio atkarpą į lankomų vietų sąrašą. Taip at­si­ra­do pro­jek­to „Se­na­sis Vil­niaus–Kau­no ke­lias“ maršrutas, kuris bus pri­sta­ty­tas rug­sė­jį Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų me­tu.

Kaišiadorių rj. sa­vi­val­dy­bės vyr. pa­vel­do­sau­gi­nin­kė ar­che­o­lo­gė Au­gus­ti­na Grin­ke­vi­čiū­tė žino, kad šio kelio atkarpa džiaugėsi ne tik J. Aistis. Juo XVI a. ke­lia­vo Suo­mi­jos her­co­gys­tės val­do­vas Jo­nas, Šve­di­jos ka­ra­liaus Gus­ta­vo Va­zos sū­nus ir vė­les­nio ka­ra­liaus Eri­ko XIV bro­lis, Ru­si­jos ca­ras Pa­vlas I (1796–1797 m.). Tai bu­vo pa­grin­di­nis ke­lias Na­po­le­o­no žy­gio į Ru­si­ją me­tu, 1812 m. bir­že­lio 24-ąją juo va­žia­vo im­pe­ra­to­rius...

Vienos dienos ke­lio­nę is­to­ri­niu Vil­niaus–Kau­no ke­liu bus siū­lo­ma pra­dė­ti ties Bač­ko­nių kai­mu. Matysite Mū­ro Strė­vi­nin­kų pilia­kaln­į, dva­ro so­dy­bos frag­men­tus, Strė­vos hid­ro­e­lek­tri­nę, buvusį Bač­ko­nių dva­rą ir par­kus. Per Žiež­ma­rių mies­te­lį pasieksite Sto­nia­vą, matysite Rö­me­rių dva­ro so­dy­bos frag­men­tus. Pasitiks Bub­lių hid­ro­e­lek­tri­nė su ša­lia esan­čiais Strė­vos skar­džiais, iš­vysite Kruo­nio HAE py­li­mą. Pravažiuosite pro pat Rusonių kaimą, iš kurio yra kilusi J. Aisčio motina Marijona Razulevičiūtė-Aleksandravičinė.

Įdomūs vaizdai lydės iki pat Jo­no Ais­čio tė­viš­kės so­dyb­vietės, kol vieškelis pa­skęs Kau­no ma­riose.

Stanislovas ABROMAVIČIUS

 

Skaitytojų vertinimai


40450. xxi2007-08-27 15:53
Galima rasyti ir taip. Straipsni pagal kita straipsni. Taip ir iseina "sugedes telefonas".

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 21 iš 21 
21:32:55 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba