Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-12-22 nr. 3123

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Robertas Keturakis.
IR VISA IŠSIPILDYS
104
• LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ! LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!3
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• ATĖJAU DIRBTI, O NE REPREZENTUOTI INSTITUCIJOS...26
• Valentinas Sventickas.
DAR APIE PREMIJAS MENININKAMS
45

KNYGOS 
• Gintarė Adomaitytė.
STABDYKITE LAIMĖS KAMUOLĮ! UŽDUSINS!
1
• Stasys Stacevičius.
„VISADAN“ JOTVOJE
• Aistė Urbonienė.
G. DORĖS BIBLIJA IR GYVENIMO MELAS
• DORĖ BIBLIJA
• KREATYVO MIRTIS5
• VISŲ GRAŽIAUSIA8
• KNYGŲ APŽVALGA1
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• Rima Povilionienė.
DINASTIJOMS SUSIPYNUS
10

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
PROFESINIŲ TEKSTŲ FRAGMENTAI
7
• Jurgita Ludavičienė.
REALYBIŲ SANKIRTA
1

FOTOGRAFIJA 
• KONFERENCIJA, SKIRTA FOTOGRAFIJOS PRAEIČIAI1

AKTUALIJOS 
 Jonas Vaiškūnas.
ATSKLEIDĘS BALTŲ KULTŪROS GALIAS
75

PAVELDAS 
• GYVAS GYVŲJŲ ATMINTYJE

POEZIJA 
• DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ22

PROZA 
• Giedrė Kazlauskaitė.
RAŠTO TRIUMFO ARKA
26

VERTIMAI 
• DMITRO LAZUTKIN1
• HALINA KRUK1

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• KALĖDOS – NE VIEN SKUBĖJIMO, BET IR SAKRALINĖS MUZIKOS METAS4

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Remigijus Venckus.
KAS YRA VIDEOMENAS?
2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Salomėja Burneikaitė.
LĖLININKŲ RYŠIAI: KLAIPĖDA – BERGENAS
2

KRONIKA 
• KĄ DARYTI?2
• VIENA DIENA VILNIUJE9
• PASIRODĖ NAUJI „VILNIAUS“ ŽURNALO NUMERIAI1
• LRS
• PASKIRTOS KULTŪROS MINISTERIJOS PREMIJOS
• ĮTEIKTOS LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS PREMIJOS

DE PROFUNDIS 
• Anna Mierzyńska.
NA IR UŽVIRIAU KOŠĘ
6

PARK@S 
• Nijolė Feldmanaitė.
NAUJIEJI SU EILĖRAŠČIAIS APIE ŠIAURĘ, ARBA NAUJAMETĖ NAKTIS ANT KRYŽIŲ KALNO
4
• Vigmantas Butkus.
TEMA: APIE NIEKĄ (SRŪVANTĮ LAIKĄ) PO VYNUOGE
2
• Gintautas Mažeikis.
ŠVENTĖ BENDRUOMENEI, KŪRYBINEI KLASEI, MASINIAM VARTOTOJUI
• Arūnas Gumuliauskas.
PO 50 METŲ
1
• RIČARDAS NORVILA:
TURIU JAUSTI ŽEMĘ, KURIA EINU
6
• BIRMA16

AKTUALIJOS

ATSKLEIDĘS BALTŲ KULTŪROS GALIAS

Jonas Vaiškūnas

[skaityti komentarus]

Gruodžio 14 d. Vilniuje, Rašytojų klube, Gintaro Beresnevičiaus žmonai Auksuolei įteikta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 2006 metų premiją už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius. Premija G. Beresnevičiui po mirties paskirta už knygas „Pabėgęs dvaras“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005) ir „Paruzija“ (Tyto alba, 2005).

Mirties angelas

Beviltiškas naktinio drugio šokis tuščio kambario tyloje pabudino iš liepos nakties sapnų. Neramus nakties svečias ieškojo išeities tarp tamsių miegamojo sienų, netikėtai įsiveldamas į plaukus ir šiurpiai trenkdamasis į veidą… Miegas besiblaškančio drugio draugijoje buvo paviršutiniškas, persunktas nerimu. Kėliausi, gaudžiau, išnešiau į nakties laisvę. Užmigęs sapnavau mirusią mamą. Ji, rodos, sakė, kad atėjo laikas jai persikelti į kitą lygmenį… ar kur… ir staiga aiškiai ištarė: „Dešimtą dieną tau viskas pasikeis“. Kaip mat nubudau. Laikrodžio rodyklė rodė vilko valandą – giliausio miego tikroviškiausių siaubų laiką, laiką, kai vaiduokliai ir demonai įgyja didžiausias galias, o dauguma žmonių atsisveikina su šiuo pasauliu... Po tamsias pakampes tebenaršė naktinis drugys, ieškodamas išeities ir… primindamas mirties angelo vaizdinį.

Tas sapnas nedavė ramybės. Kas gali keistis?

Rugpjūčio 7-osios rytas išaušo sujauktas ir miglotas. Tušti bandymai susikaupti sėdus prie darbo stalo, apgaubto tylia, perregima tuštuma. Gal muzika praskaidrins šį niūrumą? Neklausyta Vladimiro Vysockio kompaktinė plokštelė pasirodė esanti ne dainų rinkinys, o filmas apie poetą „Мне есть что спеть…“ („Turiu ką sudainuoti…“). Vaizdas po vaizdo ir dvasia budo, gaivelėjosi… Poeto įsijautimas, atsidavimas ir gyvenimo bei kūrybos aistra žadino apsnūdusius jausmus, šildė sielą. Filmui pasibaigus, juodame fone lėtai slenkant baltiems gedulingiems titrams ir skambant paskutiniam V. Vysockio parašytam eilėraščiui – akys prisipildė ašarų:

Мне меньше полувека – сорок с лишним, –
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Staiga, išblukus paskutiniams kadrams, pro ašarotų akių miglą kompiuterio ekrane V. Vysockio portretą pakeitė Gintaro Beresnevičiaus nuotrauka su neįtikėtinu užrašu: „Vilniuje mirė rašytojas G.Beresnevičius.“ To neįmanoma buvo suvokti, bet www.lrytas.lt vedamasis skelbė Gintaro Beresnevičiaus mirtį. Tai ir buvo dešimta diena.

Pakeliui į Salą

Gintaro mirtį (žūtį?) gaubė paslaptis. Žiniasklaida kartas nuo karto pranešdavo naujų prieštaringų žinių apie šio tragiško įvykio aplinkybes. Keistų sutapimų ir, kaip pasakytų Gintaras, akauzalinių sinchronizacijų arba vienalaikių bepriežasčių junginys sukosi sūkuriu aplink šį įvykį. Kiek truko paskutinė Gintaro kelionė iš „Trečiojo brolio“ užeigos į amžinosios nakvynės „Salą“? Pasak spaudos pranešimų – apie 1,5 valandos, pasak policininkų – 10 minučių. Tartum kasdieniam gyvenime būtų pradėjusi veikti reliatyvumo teorija, kai dideliu greičiu judančiam laikas pastebimai sulėtėja. Medicininiame mirties liudijime – taip pat reliatyvumas: apžiūrėjusi velionį, mirčių ekspertė lengva ranka išvedžiojo: „Mirė dėl ligos“… „Vilniaus nakvynės namuose“, tiesioginė mirties priežastis – „širdies veiklos sustojimas“… O eilutėse, reikalaujančiose tikslumo ir atsakomybės, tuštuma užpildyta „riebia žiurke“. Ir tai – rugpjūčio 8-ąją, praėjus 3 dienoms po žūties, kai velionis jau turėtų būti laidojamas.

Reliatyvūs ne tik laikas ir mirties priežastys, reliatyvūs ir policijos automobiliai, turėję vežti neatpažintą Gintarą link nakvynės namų. Vieno automobilio nepakako, į pirmąjį atvykusį Gintaras nebuvo patalpintas, o gal „netilpo“, tad buvo iškviestas antras… Tačiau tuo reliatyvumas nesibaigė – reliatyvi ir mirties vieta. Nors oficialiame mirties liudijime įrašyta, kad Gintaras mirė nakvynės namuose „Sala“, tačiau tai netiesa, kaip rašoma spaudoje, nekokią reputaciją turinčių nakvynės namų „Sala“ vedėjos pareigas laikinai einanti M.Vaiškūnienė šią žinią griežtai paneigė („Kauno diena“, 2006 08 09).

Taigi Gintaras mirė pakeliui, nepasiekęs to simbolinio saugumo uosto, kurio įvaizdį pats ne kartą aprašė: „ir tik sala, visos sausumos provaizdis, yra tikrosios egzistencijos vieta… Sala yra organizacijos, tvarkos, saugumo modelis, o ją supantys vandenys – chaoso, sutemų, velniavų ir mirties ženklai. Ir politika, ir ideologija formuojama pagal tokius provaizdžius. Rezultatai mums žinomi, tačiau „mitologinių vaizdinių“ kaltinti neverta. „Sala“, šiaip ar taip, išliko.“ Tik Gintaro nebėra. Kur tų kelių kilometrų ruože tarp K.Sirvydo g. 6 ir Kosciuškos g. 8 užgeso Jo gyvybė? Gal lemtingoje erdvėlaikio pusiaukelėje, – prieš pat vidurnakčio velniavas kertant Vilnelės vilnis? Kaip mirė Gintaras? Surakintas antrankiais ir bandantis išsivaduoti iš jį spaudžiančios prie užpakalinės automobilio sėdynės „angelo sargo“ rankos ar susirietęs ir įspraustas automobilio bagažinėje? Į šį klausimą atsako pats Gintaras Beresnevičius, prabilęs iš Anapus per pakartotino Kristaus atėjimo ir mirusiųjų prisikėlimo vardu pavadintą savo pirmąjį romaną „Pa­ruzija“: „o policijos automobiliai bagažinėje sulaikytųjų nevežioja, tik lavonus, kalašnikovus ir padangas…“

Tyrimas tebevyksta

Nuo pat pirmųjų dienų tvyrojo slogi nuotaika, kad kaltųjų ieškoma nebus, nes policija iš karto ėmėsi tirti savo veiklą. Mėgindami užkirsti kelią pradėto tyrimo subjektyvumui, G.Beresnevičiaus laidotuvių dieną (2006 08 09) grupė visuomenės veikėjų kreipėsi į Generalinę prokuratūrą reikalaudami, kad būtų visapusiškai bei objektyviai ištirtos rašytojo ir mokslininko mirties aplinkybės, o tyrimo rezultatai kuo greičiau būtų paskelbti visuomenei. Tačiau po pustrečio mėnesio Vilniaus apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą, paskelbusi nuo pat pradžios policijos pareigūnų deklaruotą versiją - esą rašytojas mirė dėl ligos. Vėliau paaiškėjo, kad ir ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas vadovaujantis ne baudžiamuoju kodeksu, bet vadinamuoju kodu 5500. Šis Baudžiamojo proceso kodekse neminimas mistinis kodas sugalvotas Teisingumo ministerijos kabinetuose tiems atvejams, kuomet iš karto aišku, kad dėl vienos ar kitos mirties kaltųjų nėra, pvz., kai aptinkamas pakaruoklis, savižudis etc. Išankstinę tyrėjų nuostatą rodė ir tai, kad, našlei Auksuolei Beresnevičienei pradėjus tyrimą, nebuvo suteiktas proceso dalyvės statusas, ir ji negalėjo dalyvauti procese kaip potenciali nukentėjusioji.

Spalio 26–27 d. Kultūros, filosofijos ir meno institute įvykusios konferencijos „Pagonybės ir krikščionybės santykiai senojoje baltų kultūroje“, skirtos G. Beresnevičiaus atminimui, dalyviai išreiškė nepasitikėjimą Vilniaus apygardos prokuratūros atliktu G. Beresnevičiaus žūties aplinkybių tyrimu ir jo rezultatais. Konferencijos vardu aukščiausiai šalies valdžiai bei Generaliniam prokurorui buvo įteiktas kreipimasis, kuriuo reikalaujama panaikinti apygardos prokuratūros nutarimą dėl G. Beresnevičiaus žūties aplinkybių tyrimo nutraukimo, prašoma šį tyrimą atnaujinti, o tyrimo išvadas bei jo medžiagą maksimaliai paviešinti. Generalinė prokuratūra galų gale atnaujino tyrimą ir A. Beresnevičienę pripažino nukentėjusiąja. Tyrimas tebevyksta. Belieka tikėtis, kad šiuokart prokurorai dirbs atsakingiau, nesivadovaudami principu „varnas varnui akies nekerta“…

Nors savalaikis visuomenės balsas šį kartą neleido greitai ir lengvai užglaistyti aplaidžių teisėtvarkos pareigūnų veiksmų, tačiau tai, kas vyko po G. Beresnevičiaus mirties, atskleidžia, jog vis dar nesame sau žmonės ir negyvename, o vaidiname sumaniai režisuojamame spektaklyje. Pamenate, Prancūzijoje elektros srovė nutrenkė du imigrantus, bėgusius nuo policijos ir pasislėpusius transformatorinėje. Kilo didžiulės riaušės, nors policininkai nė neprisilietė prie prasikaltėlių. Bet Lietuva – ne Prancūzija, čia dar negausu savo teises sugebančių apginti svetimtaučių, o mes savo žemėje ir išvilktus iš automobilių, ir nublokštus ant grindinio… esame išmokyti apraudoti ir palaidoti tyliai.

Gintaras turėjo daug gerbėjų, jį citavo mokslininkai, jį mylėjo studentai, jį vertino rašytojai, jo patepimo troško politikai, jį sveikino Prezidentas… Bet kai kūrėjas iš šio pasaulio išėjo taip, kaip rašė ir kūrė – gerbėjai išsisklaidė, pradingo. Susipurvinti savo politkorektiško įvaizdžio pabūgo ne vienas profesorius ir politikas – net ir tie, kuriems Gintaras padėjo nešti jų partinę vėliavą. Prie kapo duobės neprisiartino nė vienas iš aukščiau pakylėtųjų ir pateptųjų. Net uoliausi skaitytojai neišlindo iš virtualios anoniminės interneto erdvės užkulisių. Ne veltui Leonidui Donskui Gintaro mirtis priminė Piterio Bruegelio vyresniojo paveikslą „Ikaro mirtis“: „Kažkas toliau sau žvejoja, kiti aria ir gano avis, tik niekas nemato į laisvę skridusio ir saulės spindulių pražudyto Ikaro mirties“ („Gintaras Beresnevičius – vakar ir visados“ – „Klaipėda“, 2006 09 11). Atleistina neskaitantiems žvejams, artojams ir piemenims, bet iki skausmo žeidžia mokančių skaityti abejingumas... Buvau įsitikinęs, kad paskui G. Beresnevičiaus karstą trauks minios, kaip pas­kui V. Vysockio.

Galių veikiamas

Gintaras, daugumai žinomas kaip publicistas ir eseistas, pirmiausia buvo mūsų senosios baltų religijos bei mitologijos tyrinėtojas, religijotyrininkas, etnologijos daktaras. Jis dėstė įvairiose Kauno ir Vilniaus aukštosiose mokyklose religijotyrą, baltų religiją ir mitologiją, religijų istoriją. Po Norberto Vėliaus mirties būtent jis iš profesoriaus rankų perėmė lietuvių mitologijos ir religijos tyrimų vėliavą. Paskelbė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių baltų religijų istorijos ir teorijos temomis, išleido ne vieną mokslinę knygą, iš kurių svarbiausiosios yra: „Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lie­tuvių pasaulėžiūroje“ (1990), „Baltų religinės reformos“ (1995), „Religijotyros įvadas“ (1997), „Religijų istorijos metmenys“ (1997), „Eglė žalčių karalienė“ ir lietuvių teogoninis mitas“ (2003), „Palemono mazgas. Palemono legendos periferinis turinys“ (2003), „Lietuvių religija ir mitologija: sisteminė studija“ (2004).

Jau pirmosios G.Beresnevičiaus knygos – „Dausos“ ir „Baltų religinės reformos“ – įsiveržė kaip šviežio oro gūsis į lietuvių mitologijos tyrėjų kabinetus. Šie originalūs veikalai, pajudinę iš sąstingio baltų religijos istorijos periodizavimo klausimą, atvertė naują lietuvių ir baltų mitologijos bei religijos studijų puslapį. Niekam iki G.Beresnevičiaus nepavyko pralaužti baltų mitologijos ir religijos tyrimų baruose įsivyravusios paradigmos, pagal kurią baltų mitologija ir religija regėjosi kaip savotiška amorfinė visuma, kurioje rodėsi neįmanoma atsekti ir išskirti kokių nors apibrėžtesnių jos turinio kaitos pavidalų istorijos eigoje. Jau „Dausose“ ėmęsis pagal išsklaidytus lietuvių tautosakos duomenis atkurti pagrindinius tikėjimo pomirtiniu gyvenimu įvaizdžius ir apibrėžti jų seką bei vietą senojoje lietuvių religijoje, G.Beresnevičius atkreipė dėmesį į tai, kad lietuvių ir baltų religinėje tradicijoje egzistuoja tam tikrų lūžių pėdsakai. Pritardamas N.Vėliaus, J.Trinkūno, V.Toporovo nuomonei, kad apčiuopiami baltų religijos kaitos pėdsakai gali būti sietini su kadai vykdytomis religinėmis reformomis, ir patyręs, kad pastarųjų, naudojantis vien tautosakine medžiaga lokalizuoti nepavyks, G.Beresnevičius istorinių baltų religijos kaitos pėdsakų ėmėsi ieškoti senuosiuose metraščiuose, užrašytose lietuvių ir prūsų legendose. Taip atsirado fundamentali studija „Baltų religinės reformos“, kurioje išsamiai nagrinėjamos Jono Malalos kronikos vertimo intarpo (1261), Simono Grunau kronikos (XVI a. pradžia) ir Lietuvos metraščio (XVI a. pirma pusė) legendos: taip vadinamas Sovijaus mitas, legenda apie Brutenį ir Vaidevutį, Šventaragio legenda. Beresnevičius atkreipė dėmesį į tai, kad šias legendas suartina jų herojų reformatoriški veiksmai bei jose aprašomas mirusių deginimo paprotys. Pasitelkęs archeologijos duomenis, autorius bandė apčiuopti šių legendų formavimosi laiką, o analizuodamas jų turinį, nusakė baltų religinių pažiūrų kaitos pobūdį. Po šių dviejų G.Beresnevičiaus studijų baltų mitologijos žinių visuma pagaliau įgavo chronologiškai struktūruotą religinį kontekstą – buvo atvertas naujas, seniai lauktas, baltų kultūros pažinimo etapas. Nebūtų perdėta tarti, kad šiomis studijomis G. Beresnevičius tvirtai debiutavo kaip pirmasis lietuvių religijotyrininkas, o baltų mitologijos tyrimai išaugo iki baltų religijos studijų.

G.Beresnevičiaus darbus labai šiltai vertino rusų mokslininkas V.Toporovas. Gintarą jis vertino kaip mokslininką, atsidavusį savo tautos tradicijoms ir kartu gebantį žvelgti į jas iš daug platesnių erdvių. Dokumentininkui A.Tarvydui 2001 12 02 V.Toporovas sakė: „Ir jei kalbėčiau, su kuo aš sieju didžiausias viltis… tai – su Beresnevičiumi. Jis rimtas mokslininkas. Ir žinote, kas svarbu, – svarbu, kai pats mokslo žmogus jaučiasi esąs atstovas, dalelė to pasaulio, kurio mitologiją jis aprašinėja. O antra ypač svarbi nuostata – gebėjimas pakilti virš, taip sakant, egocentriškumo ir apžvelgti tai plačiau. (…) Kartais reikia mokėti įveikti tokį gėrybinį provincialumą – kai kada reikalingi daug platesni kontekstai, daug tolimesni horizontai, ir man atrodo, kad Beresnevičius šitam pasiruošęs… Prašom perduoti jam mano geriausius linkėjimus, pasakykite, kad aš laukiu jo naujų darbų ir kad jo darbų kryptis ir viskas, kas pakliūva į mano akiratį, man labai imponuoja, o ypač jo knyga apie religinę reformą. Jis – tikrai rimtas mokslininkas.“

Provincialumas G.Beresnevičiui išties svetimas. Jo straipsniai ir studijos pasižymi neįtikėtinu akiračio erdvumu, palyginamosios medžiagos platumu. Pamatinių baltiškosios religijos ir mitologijos sampratų rekonstravimui pasitelkiama ne tik indoeuropietiškų tautų, bet ir, pavyzdžiui, Sibiro šamanų, Naujosios Gvinėjos papuasų, Kalifornijos indėnų, taivaniečių, korėjiečių, mongolų, Indijos dravidų, Tibeto prieškalnių genčių mitologijos. Įvairiausių mitologinių ir religinių struktūrų lyginimas G.Beresnevičiui leidžia užčiuopti esminius baltų religijos dėmenis ir apibrėžti galimas jos istorinės kaitos formas. Sumaniai taikydamas lyginamąjį metodą ir pasitelkdamas tik jam vienam būdingą sugebėjimą prakalbinti pavienius gerai žinomus ir, rodos, jau negalinčius nieko naujo pasakyti istorinių šaltinių faktus, G.Beresnevičius padaro stebuklą – prikelia ištisus senųjų baltų religijos vaizdinių klodus. Vien ko vertos jo išvados analizuojant baltų šventikų luomo organizacinę struktūrą ir baltiškų šventyklų reikšmingumą religiniame ir politiniame kontekste, kurias jis padaro, remdamasis vien tik istoriniuose šaltiniuose paliudyta žinia, jog baltai šventvietėse kūreno Amžinąją ugnį („Lietuvių religija ir mitologija“, 2004, p. 232–236). G.Beresnevičiaus dėka pirmą kartą pasaulinės baltistikos istorijoje šviesą išvysta ilgai laukta sisteminė baltų religijos ir mitologijos studija „Lietuvių religija ir mitologija“, kurioje rekonstruotus religinių vaizdinių kompleksus mokslininkas susistemina ir apjungia į bendrą pasaulėžiūrinę visumą. Pasitelkdamas lyginamąją religijotyrą autorius ne tik apčiuopia lietuvių religijos vaizdinių visumos struktūrą, bet tuo pačiu lietuvių religiją ir mitologiją įrašo į Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europos erdvėse kadai gyvavusių religijų kontekstą.

Gintaras nebuvo sausas mokslininkas, jis reiškėsi ir kaip prozininkas, parašęs apie 500 publicistinių, eseistinių straipsnių, recenzijų, keliolika novelių literatūrinėje spaudoje bei romaną „Paruzija“. Jis aktyviai bendradarbiavo žurnale „Naujasis židinys“, kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ suspėdavo beveik kiekvienam leidinio numeriui pateikti straipsnį. 1997 m. jam buvo paskirtos literatūrinio žurnalo „Nemunas“ novelistikos bei „Literatūros ir meno“ publicistikos premijos, 2000 m. – Druskininkų poetinio rudens premija už poetinį debiutą (už poeziją eseistikoje) ir Kultūros ministerijos premija už eseistiką. 2001 m. Lietuvos Prezidentas jam įteikė prezidentūros premiją už esė rinkinį Lietuvos istorijos temomis „Ant laiko ašmenų“.

Gintaras rašė itin daug. Nebuvo dienos, kad į akis nepatektų naujas G.Beresnevičiaus kūrinys – kur tik pasisukdavai, ką tik atsiversdavai – visur G.Beresnevičius. Atrodė, kad jis rašo ta pačia sparta, kaip ir skaito. Svarbiausia, kad jis nesikartojo, kad nepristigo naujų originalių minčių. Atrodė, kad jame kunkuliuoja kažkoks kūrybos ugnikalnis – tartum istorijos negandų nepaliestame aukure dega Amžinoji ugnis, per kurią jo sielai protėviai teikia dar niekuomet neužrašytą išmintį – o Gintaras skubiai rašo ir rašo…

Esu įsitikinęs, kad G. Beresnevičiaus kūrybinio fenomeno paslaptis glūdi jo gebėjime įsijausti ir išgyventi mūsų senosios baltų kultūros Galias. Nėra nė vieno Gintaro kūrinio, kuriame to nejaustume. Jis savimi atskleidė, kokių Galių veikiami mes gimstame ir gyvename, parodė, kaip nelengva jas suvaldyti ir kokie kūrybingi galime tapti, atrasdami ir apreikšdami jas.

 

Skaitytojų vertinimai


33672. varna2007-01-02 16:23
ATSKLEIDĘS BALTŲ KULTŪROS GALIAS. Tik tos galios kažkodėl susivedė į girtuoklį Visockį. Koktu skaityti.

33681. varna2007-01-02 19:12
Tarp kitko, Jonai-******** (galima aš Jus taip malonybiniai vadinsiu?), Rusijoje mėgsta vaikščioti paskui karstus (pradedant nuo Lenino/Stalino, Brežnevo, Vysockio, visokiausių ten žurnalisčių/žurnalistų etc. Jus žavites nekrofilija, Jonai-********? O gal Jums, Jonai-********, intelektualas-alkoholikas/primyžtos kelnės yra neatsiejami dalykai? O kaip Jums, Jonai-********, atrodytų a.a Beresnevičiaus laidotuvės, jei ten būtų susirinkę girti/primyžtos kelnės bendražygiai? Viliojantis vaizdelis, a ne?
Aš nežinau kodėl, bet Jūs, Jonai-********, man sukeliat tiktai gilų paniekos jausmą.

33682. varna (gerai, Jonai-*******, klausykis ir toliau savo mėgstamos muzikos)2007-01-02 19:26
Lietuvių tautininkų sąjungos narys, Lietuvių etninės kultūros d-jos vicepirmininkas, Lietuvių etninės kultūros globos tarybos Aukštaitijos padalinio vicepirmininkas, Europos asociacijos astronomijai kultūroje viceprezidentas, Molėtų Romuvos vaidila - klauso laisvalaikiu Vysockio. Ką dar klausote, Jonai vaidila?

33695. Jukstandis2007-01-03 00:28
Vardas Varna? Vardas - Varna. Diagnozė - varna. Nesusilaikiau nepapokštavęs lietuvių kalbos suteikiamomis priemonėmis. *** Jei rimtai, tai varna irgi skaito LirM. Būtų įdomu, jei varna čia parašytų SAVO atliekamas Lietuvai visuomenines veiklas. Po to galėtų imtis komentuoti ir J.Vaiškūno straipsnį.

33709. Jukstandžiui nuo varnos2007-01-03 11:47
MANO atliekama Lietuvai visuomeninė veikla - kranksėti Lukiškių aikštėje. Dabar jau galiu imtis komentuoti J. Vaiškūno straipsnį? O koks tamstos atliekamas Lietuvai visuomeninės veiklos pobūdis? kai atsakysi, galėsi imtis komentuoti ir mano komentarus.
Pokštaujat tai nykiai.

33716. Jukstandis :-) 2007-01-03 15:00
Taip jau gamtos sutvarkyta: kas varnos - varnai. Savo kranksėjimo darbą Lietuvos padangėje atlieka puikiai; kaip ir visos varnos kranksi, minta dvėseliena ir laukia trupinių bei likučių nuo svetimų stalo. Bet Dievai ir tokių pagaili - va - duoda nuovokos sąmoningai atsiversti Literatūrą ir Meną, duoda kantrybės perskaityti J. Vaiškūno straipsnį apie a.a. G. Beresnevičių... O gal Varna - tik per maža naujametinė kaukė didesniam ir likmo įskaudintam paukščiui? Tolimesniems asmeniniams apsikeitimams, manau, nevieta šio straipsnio komentaruose, todėl, Varna, jei labai niežti liežuvis, kranksėk į asmeninę erdvę.

33731. kiskis p2007-01-03 22:19
pagoniu krivis drobiniais marskiniais sedes prie darbo stalo uzsidega amzinaja ugni ir pasileidzia vysocki. ir dar cia pacituoja posmus. kaip graudu, net apsizliumia. kazkokia makabra jeigu nebutu sudas sudziausias.

33732. kiskis p - juks....2007-01-03 22:33
cia beje erdve yra visu. ir ne jums nurodineti kur ir kam krankseti.

33741. Autorius2007-01-04 01:41
Mieli bičiuliai, arba apgailėtini monstrai, norit kalbėtis - išdrįskite rašyti savo vardais, arba karksėkite į tuščią baimės erdvę.

33742. ivs 2007-01-04 04:07
Straipsnis kaip straipsnis. Normalus. Tik tų pirmų dviejų pastraipų nereikėjo.

33744. varna (tikras vardas)2007-01-04 10:56
Mielas Autoriau, nuo to, kad mes pasirašysim tikrais vardais, Visockiu žavėtis jūs nenustosite ir rusams šiknos laižyti taip pat nesiliausit. Ir dar, jei pasirašysim tikrais vardais, dar pagalvosit, kad mes norime su jumis rimtai bendrauti. Nematau su kuo.
O nickas yra nekintamas ir nemažesnė vertybė nei jūsų vardas. Beje, tokius straipsnius jūsų vietoje irgi slapyvardžiu pasirašinėčiau, o tai apsidergiat visam likusiam gyvenimui.

33747. Autorius - "varnai"2007-01-04 14:42
Jei bijote viešumo. Tuomet sudie.

33748. kiskis p2007-01-04 15:02
jei gerai prisimenu, tai nieks nesake ir "labas". rasome ne jums asmeniskai. bet sudie sudie, kilnus pagoni.

33757. kiskiui p nuo varnos (gali ir autorius perskaityti, jei dar lietuviškai prisimena)2007-01-04 18:15
Paliekam ramybėje tą asilą. Nors šiaip jau juokinga - esu tūkstančiu procentu garantuotas, kad žmogėnas nusipirko nelegalų Visockio disko leidimą. Bet Vaidiloms ir pakalikams valstybės tarnautojams tai atleidžiama. O gal paneigsi, Autoriau mano nuojautą? A?

33761. kiskis p - varnai2007-01-04 18:47
pasake tau sudie, likimo iskaudintas pauksti.

33762. varna2007-01-04 18:53
Shit. Teks savo skausmą nešti ant išpešiotų sparnų amžinybėn... O kažkur mirs ir vėl prisikels demonai-*******-vaiškūnai. Velnias jų nematė. Dvėseliena aš nemisiu.

33769. amigo2007-01-04 21:17
nesuprantu, ko cia skaitytojai taip bjauriai putoja prieš autorių, kd net nejauku - nejau dėl to, kad žmogui patinka Vysockis? Prisipažinsiu, kad man patinka Leontjevas ir Liube , labai užvedanti šokti muzika,per Naujaka išbandžiau... Tai ką,dabar mane reiktų sušaudyti? Manau čia šuo pakastas asmeninėse nuoskaudose plius pachmielo kančiose, kurios tikrai netvarkomi per internetą. Negražu, vyrai...

33776. diagnoze2007-01-05 00:17
As su ta "varna" buvau susidures visai kitomis aplinkybemis ir patyriau, kad jis yra nesveikas zmogus turintis mase kompleksu ir nuoskaudu (depresion psychique cholera). Negalima pykti ant ligoniu.

33784. kiskis p - amigo, t.y. tovarisciui2007-01-05 11:26
leontjevas, liube(?) - uz bloga zkoni, zema lygi, skysta prota nesaudoma. nieko nebesakysiu, tyciotis is invalidu ne mano stilius.

33785. kiskis p2007-01-05 11:28
cholera tikriausia reiskia nuoskauda. pagonys - labai apsiskaiciusi liaudis.

33786. Ona Marija :-) 2007-01-05 11:54
...kažkas gal turėtų ir šią svetainę administruot...ligonių paistalai komentaruose glumina, bet negali nereaguot; ta "varna" tikrai nesveika, bet, žiūrėk, su kompu parašyt moka...ir smirda jis tikrai iš tų vietų, kur turėtų būt smegenys ir širdis... Dėl straipsnio,autoriaus ir objekto...Nuostabus straipsnis, gilios įžvalgos,prasmingi apibendrinimai...ilgai dar skaitysim G. Beresnevičių, neįkainojamus turtus jis paliko mums...Ir Vaiškūną. Atsiminiau iš Šventojo Rašto - kai Poncijus Pilotas paklausė minios:"Už ką jį nukryžiuoti, ką jis blogo padarė?", minia jam atsakė:"Ant kryžiaus jį". Taip tris kartus, be argumentų, be išmanymo..."reginių ir duonos"... Niekas taip aiškiai neparodė prastuomenės sluoksnio, mintančio panieka, besimėgaujančio savo neišmanymu, neišprusimu, kaip G.Beresnevičiaus netektis. Juk į ką žmogus žiūri ir ką kitiems rodo, toks yra pats. "Kai liūtas miršta, tai ir asilas jį koja paspiria" - žinojo senovės romėnai...Kvailiams ir besarmačiams nerašomi įstatymai, protingos knygos, gal ir į jų sapnus neateina nei protėvių vėlės, nei šviesa...Ne jiems rašė Gintaras Beresnevičius. Norisi, kad jų vaikai jau sugebėtų perskaityti, ką rašo G.Beresnevičius ir J.vaiškūnas...

33787. ivs 2007-01-05 12:06
Uojiezusmarija, skaičiau ir Gintaro Beresnevičiaus knygas ir varnos. Ir protėvių vėlės pas mane dar ir kaip ateina. Tai drįstu pasakyti, kad ir varnos turi širdį, ne tik akmenėliai.

33788. kiskiui2007-01-05 13:17
Tai moderuojate?

33789. kiskis p, bet ne asilas2007-01-05 13:20
vaiskunas ant kryziaus netinka, nes jis, priminsiu, yra pagoniu kriviu krivaitis ar kaip ten. kaip matome, su slaviska priemaisa. is tiesu, reiktu kad kas imtusi administruoti situ komentaru stilistini vientisuma.

33790. Saulius Me02007-01-05 14:11
Vargas tau, Lietuvos literatūra, mene ir kultūra, kai visokie mankurtai kiskiai p... , varnos ir kitokie nelaimėliai, prisisprogę demokratijos ir susirgę nepagydoma kompiuterine logorėja bei cinizmo tryda, ima dergti gerbtinus žmones, sakralius dalykus bei patį "Literatūrą ir Meną". Nyku ir liūdna, kai tik tokias rašaliavas sugebantys klaviatūroje išstenėti "skaitytojai" niekina Anapilin išėjusiuosius bei dar čia esančius kultūros žmones. Blaškosi tokie "zombiai" be širdies šilumos (33787.ivs - nesutinku su Jūsų nuomone širdies klausimu) po internetinę erdvę, pripuola prie vieno kito portalo ar straipsnelio, kaip šunys pakėlę koją "padaro" įrašą, aploja ir toliau valkiodamiesi niršta ant viso pasulio dėl taip ir neįsisąmonintų savo nekūniškų negalių. Pykstu ant jūsų, vaiduokliai-nepraustaburniai, nuoširdžiai pykstu. Ir liūdna. Bet viliuosi, kad Lietuvoje tokių tokių mažuma.

33791. kiskis p2007-01-05 15:17
jus neteisus, mielasis, mes ne nirstame bet juokiames. vaiskunas, berods da neisejes anapilin, nors ponia, antai, jau buvo bekalanti prie kryziaus. pagoniui, beje, gal labiau tiktu ant kuolo. nebukit toks grieztas, juk ir mums nesvetima visa kas sventa - liurmenis, pavyzdziui.

33792. Saulius Me02007-01-05 16:20
Žinoma, jūs juokiatės, o ar suprantate iš ko juokiatės, ar pasveriate savo juoko kainą? Toks juokas iš visko, ką sutinki - ar tai sveikos būties požymis? Taip, norint - galima juoktis absoliučiai iš visko. Gal pasijuokit iš savo Tėvo, Motinos, mylimos moters, savo vaiko, gimtų namų, 1918 m.vasario 16-sios ar Atkuriamojo Seimo dokumentų? Arba ko nors, kas JUMS yra brangu. Taigi, truputį pajuokaukim: (cit.plg.33731. kiskis p ) " kiskio piskio/varnos tėvas drobiniais laisvalaikio marškiniais, sėdęs prie darbo stalo, užsidega stalinę lempą, pasileidžia Akvarium/Mashina Vremeni etc. prisimena jaunystę, kiskio piskio/varnos mamą, jų pirmuosius susitikimus ir dar pacituoja posmus. Kaip graudu, net apsižliumia. Seilėtas senis - tuoj apsimyš. Kažkokia makabra jeigu nebūtų šūdas šūdžiausias". Kaip patiko - jūsų teksto pagrindu ir idėjomis paremta? . Kai žmogus nesulaiko savo skrandžio turinio - vemia, kai nesulaiko išmatų - viduriuoja, kai nesuvaldo proto - išprotėja, kai agresijos - daro nusikaltimus. Tokie žmonės vienaip ar kitaip susirūpina ir imasi priemonių pasveikti arba už juos tai padaro visuomenė. Nevaldomas juokas gali virsti visiškai griaunančiu ir pavojingu visuomenei. . Nesu naivus ir nemanau, kad jūs, internetiniai "žvėreliai ir paukšteliai" esate tokie jau nevaldantys savo taip vadinamo juoko. Ko gero, kur nors susitikę visai kultūringai ir maloniai pabendrautume. Bet kodėl ši anoniminė nebaudžiam erdvė jums suteikia drąsos vykdyti šį etikos genocidą - "griaukim viską, kas kitam brangu". Negi iš tiesų teisūs kalbantieji apie lietuvių džiaugsmą kai dega kaimyno tvartas? . Ir juokiatės jūs ne iš LIteratŪRosirMENO, o iš labai konkrečių žmonių - Vaiškūno, Beresnevičiaus. Pastarasis jau miręs - tiesiog išsigimėlių puota maro metu

33794. kiskis p2007-01-05 16:51
jeigu jus istiks sirdies smugis, tai gal nebusiu apkaltintas? kur mano pasakyta: seiletas senis, tuoj apsimys? prisiimkite autoryste, meldziamasis. ir nuimkite kabutes. tai ne citata. ir beresnevicius nebuvo paminetas ne vienu zodziu. is mirusiu - tik visockis. na, o jus pats dar paminejote mano teva, kuris, jeigu butu gyvas, kartu su manim smagiai pasijuoktu is daug ko. zinot kur jusu, dvasinguju sventeivu, tragedija? jus isvis nejuokaukate. nei apie atkuriamaji seima, nei apie mylima moteri nei apie tevyne. jus isvis neturit humoro jausmo. ir juokauti apskritai jums atrodo zema. ka gi, humoro jausmas mano giliu isitikinimu yra intelekto pozymis. tas pats vaiskunas, jei nors truputi turetu humoro ir autoironijos ir pazvelgtu i save is salies, pasirodytu sau juokingas. senas diedas musantis pagaliuka ir akmeneli ir atliekantis rimtu veidu kvailus ritualus. verciau jau paliktu tokius zaidimus jauniems romantikams.

33795. kiskis p2007-01-05 17:05
ir tos frazes: "administruoti", "prisisproge demokratijos", "griaunantis ir pavojingas visuomenei", "imasi priemoniu pasveikti arba uz juos tai padaro visuomene", "nebaudziama erdve". kazka primena. ir visai nejuokinga.

33798. varna 2007-01-05 17:10
Sauliau, jūsų komentarai ne mažiau dvokia nevaldomu įtūžiu. Ar aš įžeidinėjau Vaiškūno tėvus, artimuosius? Ar jau visai nuo proto nušokot, kvailas žmogau? Tyčiojausi iš to, jog Molėtų Romuvos vaidila pirmadienio rytą sėdęs prie darbo stalo užsideda Visockį, kad praskaidrintų nuotaiką. O paskui lygina Visockį su Beresnevičium. Ai, ką čia ir kalbėti.

33799. Saulius Me02007-01-05 17:21
Kiski piski, matau, kad prisiėmei viską labai jau vien tik sau - gal pasidalink su varna. Ne tu pradėjai dergtis. Įklimpai vėliau į diskusiją, gavai per kailiuką tai laižykis skaudamas vietas, bet neprisiiminėk visų svetimų nuodėmių. Varnai teks su a.a. Beresnevičium skaistykloj prasilenkti. O pats, jei turi drąsos, gali asmeniškai susiradęs Joną Vaiškūną, jo atsiprašyti. Kad tau sąžinė prabilo ir nesinori nutylėti teisingų pastabų - tai teikia vilties, kad sugebėtum savo tėvo, jeigu jis dar būtų gyvas, atsiprašyti už tokius kitų žmonių puldinėjimus ir giminės vardo teršimą. Vaikystėj, tikriausiai, už menkesnius nusižengimus etikai tekdavo raudonuoti ir delbti akis...

33802. kiskis p2007-01-05 17:48
kazkaip kreivai tau matosi, mielas sauliau. nei man kailiuka skauda nei jauciuosi kazkur iklimpes. gal pats galetum atsiprasyti uz tai kad iskraipai svetimus zodzius. nebent perskaitai tai ka pats nori perskaityti. tai gali buti regejimo bedos ir kur kas rimtesnes. to organo kuris galveleje.

33803. ei,2007-01-05 18:02
Ot prapliupo etikos sargai, moralės saugotojai - gražu skaityti, o perskaičius - kažkaip graudu pasidaro: kaip tokie žmonės dar gyvi išlieka? Stebuklas! Ne, na tikrai, sąvoka * dvasingas *( išgirstų S.Parulskis!) patyrė didelį kompromatą šiuolaikybėje, bet esama, pasirodo,esama gyvų dvasingų moralistų. Dvigubas stebuklas!

33807. varna (kartais taip norisi žiebti kam nors į snukį)2007-01-05 18:39
Klausykit, mielas Sauliau, esu nuoširdus ir spontaniškasžmogus. Komentarų skiltyse savo liežuvio nelaikau už vadžių ir leidžių šnekėti kas ant seilės užeina. Ir visai ne dėl to, kad "slepiuosi" po slapyvardžiu. Gyvenu Litmenio ir Šatėnų komentaruose jau penkeri metai ir nemaža dalis komentatorių žino mano tikrą vardą bei pavardę ir kuo užsiimu gyvenime. žinot ko labiausiai nekenčiu gyvenime - ogi dviveidžių ir melagių. Ir p. Vaiškūnas man būtent tokiu pasirodė - iš savo straipsnio. Gal gyvenime jis ir malonus žmogus, bet jei jis gyvena pagal tam tikrą ideologiją (kurią pasirinko pats ir nieko neverčiamas) tai ir turėtų gerbti bent jau pamatines tos ideologijos nuostatas. Tautininkų sąjungos narys, etninės kultūros d-jos vicepirmininkas, vaidila. Lygina a.a. Beresnevičių su Vysockiu, "zekinės" rusų antikultūros simboliu. Na, kyla jam tokios asociacijos, bet bent jau jaustų taktą jų viešai neskelbti. Patylėtų geriau. Tiesą sakant a.a. Beresnevičių aš laikau vienu didžiausių Lietuvos mistifikatoriumi, sukūrusiu iš piršto laužtas girtus svaičiojimus apie baltų/lietuvių religiją. Bet praeis laikas ir girtuokliški mitai išsisklaidys kaip ir dūmas. Bet vistiek a.a Beresnevičiaus negalima lyginti su Vysockiu. Bet ką aš čia, lietuvių "inteligentai" niekada neturėjo savigarbos ir bandė laižyti šikną bent kiek didesniai tautai. Skirtumas tik toks, kad anksčiau sprukdavo pabrukę uodegą į vakarus, dabar godžiai dairosi Maskvos raikomo pyrago. Ir dėl viso pikto, jei bus reikalas, klausosi Vysockių, Akvariumų - rusų kalbos žinios juk gali praversti? A ne? Juk neklauso Vaiškūnas Kernagio baladžių? Žemas lygis, a ne, pusgalvi Vaiškūne?

33821. varnai - varnėnas2007-01-06 02:21
Varna tau vaiškūnas kaip raudonas skuduras jaučiui. jauti? Gal tau visur aplink jau raudona? Gal jau metas kviesti sanitarus su tramdomaisiais?

33822. piktai varnai 2007-01-06 02:24
Pyksti - vadinasi esi neteisus. Tiesa sakant iki neteisumo nuo silpnaprotystes toli.

33823. Korra2007-01-06 10:14
kiškis p pasislėpęs po varnos uodega neva juokauja. Tačiau juokauti kvailiui, neturinčiam humoro jausmo, žinoma, nepavyksta. Varna kažkodėl priešina rusą Visockį ir pagonybę, nors pagonybės rusų kultūroj net daugiau negu lietuvių. Juk tai rodo tik neišprusimą ir siauraprotybę. Gerbiu Saulių Me0 už jo pastangas diskutuoti ar bandymus į protą atvesti kretinus, kurie jau penkerius metus internetinėse erdvėse rodo savo kvailybę ir žemuosius instinktus - mielas Sauliau, tai beviltiška: jų kvailumo neužgoši, juos reikia tiesiog tyliai ignoruoti ir atsidūrę tuštumoje, kai nieks nereaguos į jokius jų įžeidinėjimus, "humorą" ar kliedesius, jiems paprasčiausiai atsibos beprasmiškai defekuoti per burną.

33824. Korra2007-01-06 10:16
Girdėjau, kad varna realybėje dar ir rašytojas. Ką jis gali parašyti? Tokį pat šūdą kaip čia? Juk jis akivaizdžiai negabus - kitaip nebūtų toks pavydus ir piktas.

33829. kiskis p2007-01-06 11:02
is ko pazinsi tauriuosius pagonis, o is tiesu fasistinio tipo tautininkus. is leksikono - kazko vis linkstama prie antro galo, o cia fantazija ima ir issenka. dar is gretu sutelktumo ir neklystamumo - gaujos instinktai. dabar zinosiu kad visockis yra pagonis. dvaseles pavidalu ateina dalyvauti jusu ritualuose kai trepsint ir pirsnojant krikstijama perkuno vardu.

33833. toto2007-01-06 12:33
Rimtu veidu viešai sapalioti savo liguistus kliedesius ("ATSKLEIDĘS BALTŲ KULTŪROS GALIAS")? Neįtikėtina, kokie puspročiai veisiasi kultūroje.

33836. Korra2007-01-06 15:39
Ir taip akivaizdu, kad esi kvailas, tad nereikia to specialiai rodyti - niekas nesakė, kad Visockis - pagonis, bet, kad kiškis yra asilas - akivaizdu.

33847. kafka (maza kava)2007-01-07 18:52
Viena subtiliausių diskusijų lietnete. Siūlau išleisti atskiru leidiniu su Gerb. Vaidilos tekstu, be abejo. Ir Vysockio CD.

33848. amigo kiskiui2007-01-07 19:23
amigo - ne tovarišč, camarade - tai tovarišč, o amigo - drūg, čia ispaniškai, ponuli.

33849. Saulius Me02007-01-07 19:39
Apie moralistus. O ką, gerbiamasis daryti, kad be moralės išsaugojimo, be moralizavimo, kaip be piktžolių ravėjimo – greitai nebeliktų vietos normaliems dvasios augalams. Pamėginkite įsivaizduoti – kaip atrodytų kad ir šis puslapis, kuriame vyksta visa ši diskusija, jei jame būtų tik “girios paukštelių ir žvėrelių” tekstai. . . . .Ar tai būtų literatūra, ar tai būtų menas? Kas šiame puslapyje būtų pagarbos nusipelnanti vertybė – J. Vaiškūno straipsnis, jo objektas, ar kažkokių anonimų dvasinėms išmatos/pagirios – juos, matote, tuo metu supykino, jie, suprantate, sumanė pajuokauti būtent čia, būtent po šiame straipsnyje aptariama tema. . . . . Lai jie pajuokauja savo genties rate per artimo žmogaus laidotuves. Pvz.: velionis buvo “intelektualas-alkoholikas/primyžtos kelnės (33681. varna)”, arba “kaip graudu, net apsizliumia. kazkokia makabra jeigu nebutu sudas sudziausias (33731. kiskis p)”... Nedrįsta taip kalbėti ir net tokių minčių neturi – žmonės, gi jie. Tačiau internete juk reiškiasi ne jie, ne šviesiosios asmenybės pusės, o jų šlykštieji Šešėliai...

33850. Saulius Me02007-01-07 19:43
Cit (33802. kiskis p) “pats galetum atsiprasyti uz tai kad iskraipai svetimus zodzius”. Tai, kiski p, nepatiko? Manote, kad iškraipiau tamstos žodžius? Čia, gi, judviejų su varna pasiūlytu minčių raiškos stiliumi išdėstytos tamstos mintys, tik be asmenybinių purvų, ir kaip literatūrinis herojus pasirinktas kitas asmuo – tėvas – kad grečiau širdimi pajustumėt savo ankstesnių komentarų skaudų poveikį kitiems. Rašydami anksčiau, tikriausiai, net nepagalvojate, kad žodis ne tik guli parašytas žaliame fone, bet dar ir žeidžia...(Toliau žr. mano komentarus varnai, tai lies ir tamstą) .

33851. kiski p2007-01-07 19:48
ar tai jus tas tikrasis ravetojas, tas saugotojas? pats save i ravetojus pasiskyrete? i veidrodi pasiziurejes? visa laime kad ne jums spresti kas yra menas ir kas yra "normalieji dvasios augalai" (bent issireiskimas). vien perzvelgus skyrelio antrastes jusu vaiskuno - akivaizdu kad psichotine asmenybe, ir tiek.

33852. kiskis p2007-01-07 19:51
taip man nepatinka kai man idedat ne mano pasakytus zodzius. mes su varna siaip jau nesam vienas ir tas pats. jis yra varna, o as kiskis. pasiziurekit i gamtos vadoveli. skirtingi sutverimai.

33853. Saulius Me0 varnai2007-01-07 20:07
Tai jau ir varnai nebeskanu, isižeidė? Jau negerai, kai apeliuojama į tėvus? Per daug asmeniška ir brangu (tikrai?)? O kas nubrėš ribas tarp to, kas brangu Beresnevičiui, Vaiškūnui, man, kitiems LirM skaitytojams? Ar Beresnevičiaus, Vaiškūno vaikai neskaito, kas rašoma apie jų tėvus? Jums atrodo, kad iš jų tėvų galima juoktis, o iš jūsų jau nebe? Sakote, kad tik juokaujate. Kur kriterijai? Nevieni esate erdvėje, kad ir internetinėje. Ir čia ne pamazgų kibiras. Net suabejojau – kas rašė komentarą [33807. varna (kartais taip norisi žiebti kam nors į snukį)] – varna ara ne varna. Varnos vieta ir darbas, kaip pati anksčiau minėjo – kranksėti Lukiškių aikštėj. O ką matau čia (33807) – kažkas kalba kaip žmogus. Ir (jei tikėti gandais), turintis pavardę, kažką nešlykštaus parašęs popieriniu pavidalu. Rašote: “Gyvenu Litmenio ir Šatėnų komentaruose jau penkeri metai ir nemaža dalis komentatorių žino mano tikrą vardą bei pavardę ir kuo užsiimu gyvenime. žinot ko labiausiai nekenčiu gyvenime - ogi dviveidžių ir melagių” – neįmanoma patikėti - pats gi gyvenate dvigubą gyvenimą: lyg ir varna, lyg ir rašytojas. Susipynę tie veideliai – antausį gavo varna, o reaguoja rašytojas... . . Iš kitos pusės – nieko iš to... . . . Galų gale “pusgalvio, šikniaus” Vaiškūno bei “primyžtos kelnės” Beresnevičiaus artimiesiems, man bei tylintiesiems internetinio “LirM” skaitytojams jūsų žmogiškas kalbėjimas jau nieko nebesako. “Žodis žvirbliu išlekia, o jaučiu sugrįžta” – jūsų “žvirblis” jau baubia žmonių širdyse nuoskaudos “jaučiu”. Ir visa tai tik todėl, kad jūs norėjote “pajuokauti” (33791. kiskis p), kad “nelaikote liežuvio už vadžių”, kad “leidžiate šnekėti kas ant seilės užeina”, kad “tyčiojatės” (33798. varna ), kad jums “pasirodė” (33807. varna). Ponai kiski p ir varna (vardų, deja, nežinau), pavadinkit pusgalviu prezidentą, premjerą, pasiųskit jiems el. laiškus ir turėsite gražaus laiko prieblandoje ir vienumoje pamąstyti apie savo “nelaikymo” ir neatsakingo juokavimo negalią. Nekalbėsiu apie Jūsų požiūrį į Beresnevičiaus darbus – turite teisę į savo nuomonę. O jei ta jūsų nuomonė netelpa jumyse – parašykit argumentuotą straipsnį, pasirašykit ir atsiduokit interneto “žvėreliams ir paukšteliams”. Ir jau visiškai nebesvarbu, kad esate “nuoširdus ir spontaniškas” žmogus. Net šitoje virtualioje erdvėje ... . . . . .O juk galėjo būti kitaip. Juk malonu tiesiog Bendrauti (kaip, esu įsitikinęs, kartais pasitaiko net varnai/anoniminiam Žmogui (giliai viduje)).

33854. kiskis p2007-01-07 20:24
rodos, busim uzmyne ant nuospaudos is rimtuju. ispyre i uzpakali sventam vaidilai, taip sakant. ka gi, taip jau atsitinka gyvenime: vienam skaudu o kitam juokas tik.

33855. Onė>Saulius Me02007-01-07 20:40
Kaip Gyvūnų sergėtojų garbės narė, leidžiu sau pastebėti -- tamstelės tekstas pilni prieštaringų teiginių paistalai.

33856. Onė2007-01-07 20:42
Ot kiškis, greitas, "užlindo" : - )

33857. ivs > Sauliui Me0
(ar jūs tas pats anksčiau čia budavęs Saulius M?)
2007-01-07 20:44
Tamsta gal truputį susipainiojote? Muchi otedlno kelbasa otelno turėtų būti. Jeigu varna ir kiskis p ar ragana Kornelija netrinktelėtų šlapia mazgote, tai taip skubiai nudvasėtume, kad nebūtų skirtumo tarp dvasingo ir dvasnos.

33858. ivs > Onė2007-01-07 20:45
Tai tu prieš mane užlindai! Nu, bet čia tavo valdos ;)

33859. Nijole :-) 2007-01-07 20:54
tikrai, labai kultūringi žmonės skaito ir rašo kultūrinėje spaudoje... Ačiū Sauliui, nes po "miško žvėrelių" komentarų baisiai gūdu darosi...

33860. kiskis p - nijolei2007-01-07 21:40
gudumas pagoniui pats tas. gudus miskas pagonio namai.

33861. Saulius Me02007-01-07 21:43
Dėkui Jukstandziui, amigo, diagnozei, Onai Marijai, varnėnui, Korra, kafka (maza kava), Nijolei kad netylite. Bent jūs nusipurtėte “girios paukštelių ir žvėrelių” cinizmo išmatas.

33862. kiskis p2007-01-07 21:56
eikit eikit, darniu buriu. nepaslyskit.

33864. Onė>kiskiui p2007-01-07 22:52
Neįžeidinėk senų romuviečių. Pagal vieną iš daugelio "tautos tikrų pradmenų" garbintojo Algirdo Patacko "mokslinių semiotinių įžvalgų-atradimų" (nuo kurių ne tik Toporovas karste vartosi), žodis "miškas" yra paniekinantis, lietuvių kalboje siejasi su žodžiu "myžti", jie tos pačios kilmės. Tikras lietuvis garbina tik "girią", ką rodo žodis "gėris, girti". Lietuvis paganis nemėgsta miško, jis pripažįsta tik girią

33865. kiskis p - onei2007-01-07 23:04
o Vingio parka pripazista Lietuvos paganis?

33866. Onė2007-01-07 23:14
Klausimas keistas, nesupratau. Kiek teko bendrauti, jo neminėdavo. Gal ten buvęs senas gelžkeliukas su "tikru" traukiniu vaikams išbaidė dvasias.

33869. toto2007-01-08 01:14
Apsimyžusio genijaus pridurkas paganas visus surūšiavo, suskaičiavo, o manęs nepastebėjo. Protestuoju.

33870. ivs2007-01-08 01:29
Ir vis tik manau, kad su žodžiais reikia skaitytis. Vieni moka, kiti ne. Vieni skiria ironiją, sarkazmą, šaržą nuo įžeidimo irgi paprastojo cinizmo, kiti ne. Tai liečia abi barikados puses.

33871. ivs (dar pamiršau)2007-01-08 01:34
Aš, pvz., neskiriu. Jeigu skirta man - iškart įsižeidžiu, bet po to - ne.

33873. sadomazo2007-01-08 03:02
Ei Varna, kur pradingai, kažko šūdo kvapas ėmė sklaidytis.Karktelėk ir vėl iš tavo snapo pasklis maloni smarvė.

33874. sadomazo2007-01-08 03:05
Gal apsidirbai, ko tyli?

33875. gaila varnos2007-01-08 03:08
Varna neatlaikė diskusijos - nudvėsė. Bet varnos dvesia kasdiena - ir nieko. Atsiranda naujos. Varnų paruzija - normalus dalykas. Varna mirė - tegyvuoja varna.

33877. fashistine keule :-) 2007-01-08 06:21
dliacha mucha kvieciu varna i desiniuju masonu loze. labai patiko kaip letuviu genofonoteka nuo vysoskinyku gyni. ateik apsivilkus joda fraka vidurnakti treshedieni i sereikiskes prie upele, nusivesim kur reikia ir inicijuosim. buchau angsciau pakvietes nes galvojau kad varna yra boba. jei tu vyrs ateik trechadieni

33971. Yra apie ką pagalvoti varnai ir kitiems2007-01-09 14:18
Citata iš staipsnelio delfyje: Mantas Mikšys Internetiniai komentarai: kodėl Dievas nužudė kačiuką?(http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=9937047). . Neapykanta pagal Baudžiamojo kodekso XXV skyriaus „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei“ nuostatas gali pasireikšti tautybės, rasės, lyties, seksualinės orientacijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, RELIGIJOS, ĮSITIKINIMŲ ar pažiūrų, kitos grupinės priklausomybės atžvilgiu. Kodekso 169 straipsnis draudžia diskriminaciją dėl subjektų priklausymo tokioms grupėms, 170 straipsnis nustato atsakomybę už TYČIOJIMĄSI, NIEKINIMĄ, neapykantos skatinimą ar kurstymą diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti,...

33973. Apie lietuvius interneto komentaruose2007-01-09 14:54
Nemėgstu anonimų Rasa Drazdauskienė http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=5516892 Internetiniai komentarai: kodėl Dievas nužudė kačiuką? Mantas Mikšys http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=6812981 Komentarai internete: kas turėtų atsakyti? Liutauras Ulevičius, http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=9937047

33984. Jukstandis > ivs2007-01-09 19:27
ivs rašė: 33787. ivs 2007-01-05 12:06 "Uojiezusmarija, skaičiau ir Gintaro Beresnevičiaus knygas ir varnos". . . . . . . . . . IVS, gal pasidalintum informacija? Kokias knygas "varna" yra parašęs. Įdomu pasidarė. Nesinori likti vienpusiškai nusiteikusiam.

33986. ivs > Jukstandis2007-01-09 19:52
http://www.tekstai.lt/metai/200507/imbrasas.htm

33987. > ivs2007-01-09 20:13
Ačiū.

34245. sadomazo2007-01-18 02:07
Pagaliau "varna" demaskuotas. Sunku patikėti bet tai - architekto Imbraso psichinis Šešėlis - antrininaks.

34786. Imbrasui.2007-02-05 01:07
Patapo demaskuotas Tavo antrasis Aš - Imbrasai. Fu negražu, o dar rašytojas.

35903. Saulius Me02007-03-13 17:52
Dar nuomonė apie Beresnevičiaus žūties tyrimą: http://www.balsas.lt/nuomones/straipsnis56758

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:27:37 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba