Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-18 nr. 2921

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Renata Ščerbavičiūtė.
APIE "TAIKOMĄJĄ DAILĘ 2002"
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
 TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Egidijus AleksandravičIus.
FRANKFURTO MUGĖ IR POLITINIS FOLKLORAS: PAKELTKOJIS
44
• LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAME ŽURNALE
• 68-ASIS TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
GEROJI SAVAITĖ
5

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ2

POEZIJA 
• WILLIAM SHAKESPEARE2
• FIKRAT SALIMOV2

KNYGOS 
• Alfredas GuščIus.
TAI KAS PRAEINA, KUNIGE RUDENI?
1
• Aldona Ruseckaitė.
ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI
2
• Jurgita Mikutytė.
KAS NEBIJO MADINGOS TEMOS?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1
• Rytis Jokūbaitis.
FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS
• Irena Mikšytė.
Į KIEKVIENO KRŪTINĘ PO ŽODĮ ĮDĖSIU
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS - UŽUOVĖJA NUO TIKROVĖS?

KINAS 
• ĮVARDYTI TIKROVĘ
• Ridas Viskauskas.
ATPAŽĮSTAMUMAS, KAIP VERTYBĖ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAPRASTA ISTORIJA

DAILĖ 
• Vytenis Rimkus.
"KOLEKCIJA 2002" - ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ANTANAS BRILINGAS
• VLADAS GURNEVIČIUS-RAMAŠKONIS

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

TEATRAI

X.18-24

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS
OPEROS IR BALETO TEATRAS
X.18 18 val. - premjera: M.Urbaičio "ACID CITY", 2 v. baletas. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 8-90 Lt
X.19 11 kompozitoriaus J.Gaižausko jubiliejui - J.Gaižausko "BURATINAS", 3 v. opera vaikams. Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 5-13 Lt
X.19 18val. - P.Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS", 2 v. baletas. Dirig.A.Šulčys. Bilieto kaina 7-60 Lt
X.20 15 val. - G.Verdi "NABUKAS", 4 v. opera (italų k.). Dirig.M.Staškus. Bilieto kaina 7-60 Lt
X.23 18 val. - "RAUDONOJI ŽIZEL", 2 v. baletas. Dirig.L.Balčiūnas. Bilieto kaina 8-90 Lt
X.24 18 val. - premjera: W.A.Mozarto "DON ŽUANAS", 2 v. (italų k.). Bilieto kaina 15-130 Lt

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Didžioji salė
X.18 18 val. - P.Calderono "GYVENIMAS - TAI SAPNAS". Rež.G.Varnas
X.19 18 val. - B.Dauguviečio "ŽALDOKYNĖ". Rež.K.Kymantaitė
X.20 12 val. - J.Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež.E.Jaras
18 val. - H.Kunčiaus "SUČIUPTAS VELNIAS". Rež.V.Pranulis
Klaipėdos dramos teatro gastrolės
X.24 18 val. - M.McDonagh`o "LINEINO GROŽIO KARALIENĖ". Rež.G.Padegimas
Mažoji salė
X.19 17 val. - D.Charmso "STOP MAŠINA". Rež.S.Mykolaitis
X.20 17 val. - E.-E.Schmitto "SVEČIAS". Rež.V.Dapšys
X.23 18 val. - "DIENOS IR DAINOS". Rež.R.Morkūnas

OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS
Nacionaliniame dramos teatre
X.21 18 val. - M.Bulgakovo "MEISTRAS IR MARGARITA". Rež.O.Koršunovas
X.22 18 val. - S.Kane "GEISMAS". Rež.P.Laurinkus

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
Arklių g. 5
X.20 12 val. - premjera: N.Lange "SNIEGO KARALIENĖ". Rež.V.Mazūras. Salė 99. Bilieto kaina 7 Lt
18 val. - R.Blaumanio "SIUVĖJŲ DIENOS SILMAČIUOSE". Rež.P.Gaidys. Bilieto kaina 10-16 Lt
X.24 18 val. - šiuolaikinio šokio projektas pagal J.Biliūną "KLIUDYK.LT". Rež. A.Pulkauninkas. Salė 99

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena
X.18 18 val. - "IR NEDELSDAMAS IŠGĖRĖ". Rež.V.Tarasovas
X.19 18 val. - J.Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež.J.Popovas
X.20 12 val. - L.Ustinovo, O.Tabakovo "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Rež.J.Popovas
18 val. - A.Ostrovskio "SAVI ŽMONĖS - ATSISKAITYSIME!". Rež.V.Tertelis
Mažoji scena
X.24 18 val. - "...TIK VIENĄ KARTĄ..." rusų romanso vakaras

TEATRAS "LĖLĖ"
Arklių g. 5
Didžioji salė
X.19 12 val. - S.Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež.A.Mikutis
X.20 12 val. - S.Siudikos "PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež.A.Mikutis
Mažoji salė
X.19 14 val. aktorės ir režisierės N.Indriūnaitės jubiliejui - N.Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. N.Indriūnaitė
X.20 14 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS".

KEISTUOLIŲ TEATRAS
Laisvės pr. 60
X.19 12 val. - "TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ". Aktorių A.Vilutytės ir A.Meliešiaus pastatymas
X.20 12 val. - premjera: "MARIUS IR MIGLĖ". Rež.Th.Ahrensas (Vokietija), A.Giniotis
Buvusioje spaustuvėje
(Maironio g. 3, Vilnius)
X.18, 19 19 val. - muzikinis reviu "TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!" Rež. A.Giniotis

Kaunas

VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91
X.18 18 val. - F.Leharo "PAGANINIS", operetė
X.19 18 val. Lietuvos vardo minėjimo Tūkstantmečiui - G.Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA", opera
X.20 12 val. - P.Čaikovskio "SPRAGTUKAS", baletas vaikams
18 val. - R.Rodgerso "MUZIKOS GARSAI", miuziklas
X.23 18 val. - D.Kanderio "ZORBA", miuziklas
X.24 12 val. - W.A.Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA", muzikinė pasaka vaikams
18 val. - F.Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI", miuziklas

VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71
Didžioji scena
X.19 18 val. - premjera: "KEKŠĖS IR KAREIVIAI". Choreografas A.Kurienius. Bilieto kaina 8-15 Lt
X.20 12 val. - P.Trevers "MERĖ POPINS". Rež.G.Žilys. Bilieto kaina 3-6 Lt
X.24 18 val. - J.Grušo "MEILĖ, DŽIAZAS IR VELNIAS". Rež.J.Vaitkus. Bilieto kaina 6-12 Lt
Mažosios scenos
X.18 18.30 val. - J.L.Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež.G.Varnas. Bilieto kaina 10-15 Lt
X.23 18 val. - D.Osami "...IR REIKIA EITI..." . Rež.V.Tertelis. Bilieto kaina 10 Lt

MAŽASIS TEATRAS
X.18 18 val. - S.Shepardo "MEILĖS BEPROTYSTĖ" Rež.E.Jaselskytė
X.19 18 val. - U.Widmerio "TOP DOGS" ("Gyvenimo šeimininkai"). Rež.A.Baniūnas
X.20 12 val. "KAIP PLIKIS IR ŠMIKIS SPEKTAKLĮ APIE RAUDONKEPURAITĘ STATĖ" Rež.A.Lebeliūnas

JAUNIMO KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74 a
X.18 18 val. - F.Anoulh`aus "ORKESTRAS"
X.19, 20 18 val. - F.Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS"
X.23 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingas "KARŠTAS ŠOKOLADAS"

LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87 a
X.19 12 val. - "KARALAITĖS BUČINYS". Rež.A.Stankevičius
IX.20 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež.O.Žiugžda

PANTOMIMOS TEATRAS
E.Ožeškienės g. 12
X.20 15 val. - "PRADŽIŲ PRADŽIA" (Teatrinė mokykla-studija). Bilieto kaina 3 Lt

Klaipėda

DRAMOS TEATRAS
Didžioji scena
X.20 18 val. - premjera: Ch.Dickenso "PIKVIKO KLUBO UŽRAŠAI". Rež.S.Račkys
Mažoji scena
X.20 12 val. - S.Michalkovo "TRYS PARŠIUKAI". Rež.V.Mazūras

Šiauliai

DRAMOS TEATRAS
X.18 18 val. - Moličre`o "ŠYKŠTUOLIS". Rež.R.Teresas
X.19 18 val. - J.Hašeko "JUOZAPAS ŠVEIKAS". Rež.S.Račkys
X.20 12 val. - "BALTOJI STIRNA". Rež.S.E.Pauliukonis
18 val. - K.Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež.A.Pociūnas

Panevėžys

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Laisvės a. 5
X.19 18 val. - K.Goldoni`o "KJODŽOS KIVIRČAI". Rež.R.Teresas
X.20 18 val. - K.Rapoporto "TOLIAU - TYLA". Rež.A.Keleris
Kauno jaunimo kamerinio teatro gastrolės
X.24 18 val. - premjera: L.Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež.S.Rubinovas
Mažoji scena
X.23 18 val. - A.Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS". Rež.S.Rubinovas

Alytus

MIESTO TEATRAS
X.18 18 val. - V.Krėvės 120-m. jubiliejaus minėjimas
X.20 14 val. - P.Trevers "MERĖS ŽVAIGŽDĖ". Rež.L.Liausaitė
X.23 18 val. - D.Selingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež.D.Kimantaitė
III tarptautinis lėlių teatrų festivalis "Aitvaras"
Mažoji salė
X.24 12 val. - festivalio atidarymas. J.Erlicko "KOLUMBO GIMTADIENIS" (Alytaus lėlių teatras "Aitvaras")
14 val. - "PASAKA APIE JONELĮ". Rež.R.Driežis (Vilniaus teatras "Lėlė")
19 val. - I.Bergmano "BURTININKAS IR MIRTIS" (Zaglembios teatras, Lenkija)
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:26:28 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba