Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-18 nr. 2921

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Renata Ščerbavičiūtė.
APIE "TAIKOMĄJĄ DAILĘ 2002"
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Egidijus AleksandravičIus.
FRANKFURTO MUGĖ IR POLITINIS FOLKLORAS: PAKELTKOJIS
44
• LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAME ŽURNALE
• 68-ASIS TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
GEROJI SAVAITĖ
5

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ2

POEZIJA 
• WILLIAM SHAKESPEARE2
• FIKRAT SALIMOV2

KNYGOS 
• Alfredas GuščIus.
TAI KAS PRAEINA, KUNIGE RUDENI?
1
• Aldona Ruseckaitė.
ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI
2
• Jurgita Mikutytė.
KAS NEBIJO MADINGOS TEMOS?
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1
• Rytis Jokūbaitis.
FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS
• Irena Mikšytė.
Į KIEKVIENO KRŪTINĘ PO ŽODĮ ĮDĖSIU
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS - UŽUOVĖJA NUO TIKROVĖS?

KINAS 
• ĮVARDYTI TIKROVĘ
• Ridas Viskauskas.
ATPAŽĮSTAMUMAS, KAIP VERTYBĖ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAPRASTA ISTORIJA

DAILĖ 
• Vytenis Rimkus.
"KOLEKCIJA 2002" - ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ANTANAS BRILINGAS
• VLADAS GURNEVIČIUS-RAMAŠKONIS

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]


BENDRASIS SKYRIUS

Nuo kulto iki simbolio = From cult to symbol
/ Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [sudarė Elvyra Usačiovaitė; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis… [et al.]. - Vilnius: KFMI, 2002 (Vilnius: Grafija). - 373, [3] p.: iliustr., faks. - (Senovės baltų kultūra = Ancient Baltic culture; t. 6). - Str. liet., rus. - Santr. liet., angl., vok. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-638-28-3

FILOSOFIJA

Simuliakrai ir simuliacija
/ Jean Baudrillard; iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus. - Vilnius: Baltos lankos, [2002] (Vilnius: Vilspa). - 187, [1] p. - (Idėjos). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-00-011-2
Filosofijos žodynas / Alois Halder; ankstesnių žodyno leidimų bendraautorius Max Müller; [iš vokiečių kalbos išvertė Alfonsas Tekorius]. - Visiškai perdirbt. leid. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 304 p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-164-3 (įr.)
Problemos: filosofijos leidinys / Vilniaus universitetas ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Česlovas Kalenda… [et al.]. - Vilnius: VU l-kla, 1990- . - Kt. paantr.: mokslo darbai, 1998- . - Ankstesnė antr.: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Problemos, ISSN 0203-7238, 1968-1990. - Leidž. nuo 1968 m. - ISSN 1392-1126
T. 62 (2002). - 2002 (Vilnius: VU l-klos sp.). - 153, [1] p. - Santr. angl. - Tiražas 300 egz.

MENAS. FOTOGRAFIJA

Paslaptingas būties švytėjimas:
[albumas] / Algirdas Steponavičius; [sudarytoja ir dailininkė Birutė Žilytė; vertėjos Aušra Simanavičiūtė, Laima Zabulienė]. - [Vilnius]: R.Paknio l-kla, [2002] ([Vilnius]: Sapnų sala). - 255 p.: iliustr., faks. - Santr. angl. - Virš. tik autoriaus parašo faks. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-830-61-3 (įr.)
Prasmė vizualiniuose menuose / Erwin Panofsky; iš anglų kalbos vertė Sandra Skurvidaitė. - Vilnius: Baltos lankos, [2002] (Vilnius: Vilspa). - 383, [1] p., [32] iliustr. lap.: iliustr. - (Atviros Lietuvos knyga: ALK, ISSN 1392-1673). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-813-98-0
Žiūrėjimas į ugnį: Jurgio Mačiūno, Fluxus kūrėjo gyvenimas / Tomas Sakalauskas. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 422, [1] p.: iliustr., faks. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-429-50-X (įr.)
Laisvoji zona: Juozo Glinskio teatras / Gražina Mareckaitė; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius: [KFMI], 2002 (Vilnius: Grafija). - 111, [1] p.: iliustr., faks. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-638-29-1

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Cirkas, priklausantis Baronei, ir papūgos prakeiksmas:
[apysaka] / Joachim Friedrich; iš vokiečių kalbos vertė Janina Ustilaitė; iliustravo Edda Skibbe. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas: Spindulys). - 179, [2] p.: iliustr. - (Amanda X). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-39-238-1 (įr.)
Labas, pirmoke!: [eilėraščiai, pasakos / sudarė N.Jazbutytė, I.Aleksaitė; dailininkas Kostantas Markevičius]. - Raseiniai: UAB "Žiburys", [2002]. - 47, [1] p.: iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-9487-5-2
Naujienos: lietuvių liaudies dainelė / [iliustravo Nijolė Jatulytė]. - 5-asis leid. - Vilnius: Mažasis Vyturys, 2002 (Vilnius: UAB "Logotipas"). - [16] p.: iliustr., gaid. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-048-9
Pinokio nuotykiai: medinuko istorija: apysaka-pasaka / Carlo Collodi; iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis; dailininkas Kęstutis Kasparavičius. - Vilnius: Tyto alba, 2002 (Vilnius: Vilspa). - 230, [6] p.: iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-16-222-X (įr.)
Vaikučių pabiručių pasakėlės / [sudarė Valdimaras Sasnauskas; iliustravo Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)]: UAB "Dajalita", 2002 (Kaunas: Aušra). - 173, [3] p.: iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9986-951-59-3 (įr.)
Abėcėlė: [eilėraščiai] / Kazys Jakubėnas; [iliustravo Taida Balčiūnienė]. - 7-asis leid. - Vilnius: Mažasis Vyturys, 2002 (Vilnius: UAB "Logotipas" sp.). - [36] p.: iliustr. - (Vyturiukas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-05-034-9
Gyvenimo pamokėlės: miniatiūros, eilėraštukai, skaičiuotės, dainelės: [ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, jų tėvams, jauniems pedagogams] / Rutė. - [Šiauliai: Šiaulių univ. l-kla], 2002 (Šiauliai: UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 23, [1] p.: iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9986-38-333-1

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Asmens gydytojo viešnagė:
romanas / Per Olov Enquist; iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius: Vilspa). - 389, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-39-237-3 (įr.)
Ceremonijų knygos: romanas / Petras Dirgėla. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas: Spindulys). - 349, [2] p. - Ciklo "Karalystė : žemės keleivių epas" antroji knyga. - Tiražas [1300] egz. - ISBN 9986-39-232-2 (įr.)
Deimantų grobikai: romanas / Louis-Henri Boussenard; vertė Petras Velička. - 2-asis patais. leid. - Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002 (Kaunas: Aušra). - 460, [4] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-435-22-4 (įr.)
Geltona pieva: romanas / Vaida Blažytė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius: Vilspa). - 237, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-39-236-5. - ISBN 9986-39-235-5 (klaidingas)
Kelionė į Žemės centrą: romanas / Žiulis Vernas; [vertė Laimonas Inis; panaudotos Eduardo Riu iliustracijos]. - Kaunas: ANBO, 2002 (Kaunas: Aušra). - 287, [1] p.: iliustr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-507-19-7 (įr.)
Kūnas ir sidabras: mokslinis fantastinis romanas / Stephen L. Burns; iš anglų kalbos vertė Jonas Bulovas. - Kaunas: Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys: A.Jakšto sp.). - 287, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas; t. 248). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-039-7
Laivo sudužimas: romanas / Robert L. Stevenson; iš anglų kalbos vertė A.Mardosaitė ir R.Kaniavienė. - Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002 (Kaunas: Aušra). - 429, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-435-30-5 (įr.)
Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai / Jonas Riškus. - Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius: Sapnų sala). - 206, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 5-415-01646-5
Mano jaunystės vaizdų knyga / Hermann Sudermann; iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Gusevienė, Zita Gutauskienė, Daiva Trijonienė... [et al.]. - Šilutė: [Šilutės H.Zudermano kraštotyros klubas], 2002. - 235, [1] p. : iliustr.
Mohnasche = Aguonų pelenai: Gedichte / Antanas A.Jonynas; aus dem Litauischen von Cornelius Hell. - Vilnius: Vaga; Oberhausen: Athena, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 76, [4] p. + 1 garso diskas. - Gretut. tekstas liet., vok. - Tiražas [600] egz. - ISBN 5-415-01647-3
Mokytojui ir apie mokytoją: [eilėraščiai, miniatiūros / sudarė N.Jazbutytė, I. Aleksaitė]. - Raseiniai: UAB "Žiburys", [2002] (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 39, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-9487-6-0
Noktiurno grėsmė: eilėraščiai / Vytautas Stulpinas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Vilnius: UAB "Eikoma"). - 173, [1] p. - Išleista aut. lėšomis. - Tiražas [1300] egz. - ISBN 9986-39-217-9
O, pavasari mano: eilėraščiai / Jonas Januševičius. - Vilnius: [Indiv. įm. "Jusida"], 2002 (Vilnius: Jusida). - 104, [1] p. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9986-9260-5-X
Pasiuntinys: mokslinis fantastinis romanas / Colin Wilson, Net Prickley; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Kaunas: Naujasis Eridanas, 2002 (Kaišiadorys: A.Jakšto sp.). - 284, [1] p. - (Pasaulinės fantastikos aukso fondas; t. 249). - Ciklo "Vorų pasaulis" knyga. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-10-040-0

NAUJOS KNYGOS

Po ramybės medžiu:
Skuodo rajono literatų kūrybos rinktinė / [sudarė Simona Matulevičiūtė, Eugenijus Zabitis, Antanina Danienė; dailininkė Antanina Danienė]. - Skuodas: Skuodo vieš. b-ka, 2001 (Skuodas: SVB). - 39, [1] p.: iliustr., portr. - Tiražas [140] egz. - ISBN 9955-9305-1-9
Tamsa šviesoje: [eilėraščiai] / R.Šimonis; [iliustracijos Viliaus Vaitelio]. - [Rūdiškės (Trakų raj.)]: R.Šimonis, [2002] (Trakai: Trakų sp.). - 58, [6] p.: iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-507-38-1
Tarp kadagių žalių: eilėraščiai / Jonas Januševičius. - Vilnius: [Indiv. įm. "Jusida"], 2002 (Vilnius: Jusida). - 107, [1] p. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9986-9260-6-8
Dienoraščio fragmentai, 1938-1975 / Alfonsas Nyka-Niliūnas; [redagavo ir pavardžių rodyklę sudarė Danutė Kalinauskaitė]. - 2-asis papild. leid. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 647, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-429-47-X (įr.)
Fabianas: vieno moralisto istorija / Erich Kästner; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 196, [1] p. - ("Baltų lankų" rinktinė proza). - Virš. nurodyta tik serijos antr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-429-64-X (įr.)
Five Lithuanian women poets / Judita Vaičiūnaitė, Danutė Paulauskaitė, Onė Baliukonė, Nijolė Miliauskaitė, Tautvyda Marcinkevičiūtė; selected and translated from the Lithuanian by Jonas Zdanys. - Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius: Spauda). - 263, [1] p.: portr. - Virš. antr. nenurodyta. - Tiražas [400] egz. - ISBN 5-415-01648-1
Iš klausos: esė / Gintaras Grajauskas. - Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius: Spauda). - 100, [3] p. - Tiražas [600] egz. - ISBN 5-415-01650-3
Pameistrys = Czeladnik: [poema] / Czesław Miłosz; iš lenkų kalbos vertė Almis Grybauskas. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002]. - 47, [1] p. - Gretut. tekstas liet., lenk. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-429-69-0
Papartynų saulė: apsakymų rinktinė / Bitė Vilimaitė. - Vilnius: Tyto alba, 2002 (Vilnius: Vilspa). - 363, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-16-260-2 (įr.)
Paryžiaus transas: [romanas] / Geoff Dyer; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002]. - 243, [1] p. - (Savaitgalio knyga: SK). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-429-68-2 (įr.)
Rinktinės esė / Albert Camus; iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - 2-asis leid. - Vilnius: Baltos lankos, [2002]. - 535, [1] p. - ("Baltų lankų" rinktinė proza). - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-429-62-3 (įr.)
A short history of Lithuanian literature / Rimvydas Šilbajoris. - Vilnius: UAB "Baltų lankų" leidyba", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 191, [1] p.: iliustr. - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-429-76-3 (įr.)
Six young Lithuanian poets / Laurynas Katkus, Tomas S.Butkus, Marius Burokas, Jurgita Butkytė, Agnė Žagrakalytė, Giedrė Kazlauskaitė; selected and translated by Kerry Shawn Keys. - Vilnius: Vaga, [2002] (Kaišiadorys: A.Jakšto sp.). - 103, [1] p.: portr. - Tiražas [400] egz. - ISBN 5-415-01654-6
Šioks toks teisingumas: romanas / P.D.James; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 469, [1] p. - (Byla Nr. 005). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-180-5
Šuns širdis: [apysaka, apsakymai] / Michailas Bulgakovas; [iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis]. - Kaunas: UAB "Jotema", [2002] (Kaunas: Spindulys). - 220, [3] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-527-04-8 (įr.)
Vierzehn Litauische Poeten = Keturiolika lietuvių poetų: eine Anthologie / zusammengestellt, mit einem Vorwort und bio-bibliografischen Anmerkungen versehen von Valentinas Sventickas; aus dem Litauischen von Klaus Berthel. - Vilnius: Vaga; Oberhausen: Athena, [2002] (Vilnius: Sapnų sala). - 150, [2] p.: portr. - Gretut. tekstas liet., vok. - Tiražas [600] egz. - ISBN 5-415-01653-8
Žiemos biopsija = Biopsy of winter: [eilėraščiai] / Sigitas Geda; translated from Lithuanian by Kerry Shawn Keys with Judita Glauberson and Edgaras Platelis. - Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius: Spauda). - 183, [1] p. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [600] egz. - ISBN 5-415-01649-X (įr.)
Būrė laimę laumės: [eilėraščių] rinktinė / Bronius Žalys. - Vilnius: [UAB "Varosa"], 2002 (Vilnius: Varosa). - 135, [1] p. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9955-9544-0-X
Literatur in Freiheit und Unfreiheit: die Geschichte der litauischen Literatur von der Staatsgründung bis zur Gegenwart / Vytautas Kubilius. - Vilnius: Alma littera; Oberhausen: Athena, [2002]. - 286 p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-08-178-3 (įr.)
Neišskrisk, baltas paukšti : [eilėraščiai] / Jadvyga Giedraitė-Godunavičienė. - Vilnius: P.Kalibato indiv. įm. "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius: Petro ofsetas). - 95, [5] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-534-10-9
Paskutinis taikinys: [detektyvinis romanas] / Iris Johansen; [vertė Janina Masaitienė]. - Kaunas: UAB "Jotema", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 278, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-527-16-1 (įr.)
Raštai: trylika tomų / Vincas Mykolaitis-Putinas ; [redakcinė kolegija: Justinas Marcinkevičius… [et al.]. - Vilnius: Vaga, 1989- . - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - T. 6, 8 - red. kol. nenurodyta. - ISBN 5-415-00497-1 (įr.)
T. 6: Sukilėliai : kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai, 1861-1864. Kn. 1: [Gana to jungo: romanas / parengė Irena Kostkevičiūtė]. - [2002] (Kaunas: Spindulys). - 463, [1] p., [8] iliustr. lap. - Tiražas [900] egz. - ISBN 5-415-01645-7
Vedybos: romanas / Julie Garwood; iš anglų kalbos vertė Roma Kriaučiūnienė. - Vilnius: Alma littera, [2002] (Kaunas: Spindulys). - 460, [3] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-167-8 (įr.)
Vidurnakčio užutėkis: [romanas] / Nora Roberts; [vertė Indrė Žakevičienė]. - Kaunas: UAB "Jotema", [2002] (Vilnius: Vilspa). - 319, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-527-17-X (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:26:28 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba