Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-18 nr. 2921

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Renata Ščerbavičiūtė.
APIE "TAIKOMĄJĄ DAILĘ 2002"
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Egidijus AleksandravičIus.
FRANKFURTO MUGĖ IR POLITINIS FOLKLORAS: PAKELTKOJIS
44
• LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAME ŽURNALE
• 68-ASIS TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
GEROJI SAVAITĖ
5

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ2

POEZIJA 
• WILLIAM SHAKESPEARE2
• FIKRAT SALIMOV2

KNYGOS 
• Alfredas GuščIus.
TAI KAS PRAEINA, KUNIGE RUDENI?
1
• Aldona Ruseckaitė.
ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI
2
• Jurgita Mikutytė.
KAS NEBIJO MADINGOS TEMOS?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1
• Rytis Jokūbaitis.
FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS
• Irena Mikšytė.
Į KIEKVIENO KRŪTINĘ PO ŽODĮ ĮDĖSIU
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS - UŽUOVĖJA NUO TIKROVĖS?

KINAS 
• ĮVARDYTI TIKROVĘ
• Ridas Viskauskas.
ATPAŽĮSTAMUMAS, KAIP VERTYBĖ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAPRASTA ISTORIJA

DAILĖ 
• Vytenis Rimkus.
"KOLEKCIJA 2002" - ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

LIETUVIAI SVETUR 
 Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ANTANAS BRILINGAS
• VLADAS GURNEVIČIUS-RAMAŠKONIS

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA1

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

Antanas Naujokaitis

[skaityti komentarus]

VYDŪNO FONDAS - AKADEMINIAM JAUNIMUI IR KULTŪRAI

Atšventus JAV veikiančio akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondo 50 metų sukaktį, kiek pasikeitė jo valdyba. Naujuoju šio fondo valdybos pirmininku išrinktas jaunesnės išeivijos kartos atstovas Š.Rimas, o vaisingai dirbęs ilgametis pirmininkas V.Mikūnas liko jo pavaduotoju.

Vydūno fondas ypač remia akademinį jaunimą. Pavyzdingiems ir darbštiems Lietuvos studentams bei magistrantams kasmet skiriamos po 1000 dolerių premijos, pavadintos skautų judėjimo garbės narių - pedagogės S.Čiurlionienės, solistės V.Jonuškaitės-Zaunienės, profesorių S.Kolupailos ir I.Končiaus, visuomenininko V.Kviklio vardais. Šias premijas jau gavo beveik visų Lietuvos universitetų, Muzikos akademijos komisijų pasiūlyti studentai bei magistrantai. Veikliems Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Šiaulių universitetų, Kauno technologijos universiteto studentams Vydūno fondas taip pat skiria po 40 stipendijų. Iš viso jau išmokėta 250 tokių stipendijų. Apdovanojami taip pat moksleivių rašinių konkursų nugalėtojai. Visus premijų ir stipendijų reikalus sėkmingai tvarko Vydūno fondo įgaliotinis Lietuvoje filisteris E.Kulikauskas.

Vydūno fondas ne tik pats leidžia knygas, bet ir remia jų leidybą. Fondo išleista ir dviejų laidų sulaukusi N.Jankutės kelionių knyga "Atvirukai" pelnė Lietuvių rašytojų draugijos premiją. Netrukus bus išspausdinta šios rašytojos poezijos knyga. Vydūno fondas parėmė Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistos ir keturių laidų sulaukusios prof. E.Gudavičiaus "Lietuvos istorijos" I tomo leidybą. Filisteris V.Mikūnas lankėsi Vilniuje ir tarėsi su prof. E.Gudavičiumi dėl kitų "Lietuvos istorijos" tomų rašymo.

Užsienio lietuvių paramos dėka Vydūno fondo finansinės galios nemažėja. Akademinio skautų sąjūdžio filisteris J.Kviklys jam yra užrašęs 100 000 dolerių palikimą. Filisterė M.Milvydaitė-Ročkuvienė paliko dalį savo turto Vydūno fondui, kuris tvarkys įkurtą filisterio J.Milvydo stipendijų fondą Kauno technologijos universiteto studentams. Šioje aukštojoje mokykloje J.Milvydas dėstė iki tragiškos žūties vaduojant Kauno miestą.

Savo pelną Vydūno fondas taip pat gausina leisdamas kalėdinius atvirukus.

V.STAREVIČIAUS FILMAI

Praėjusio amžiaus pradžioje prie lietuvių ir pasaulinės kinematografijos ištakų stovėjusio kauniečio operatoriaus Vladislovo Starevičiaus filmai buvo rodomi Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

Dar 1909 m. V.Starevičius savarankiškai susuko tris etnografinius filmus "Prie Nemuno", "Laumžirgių gyvenimas" ir "Skarabėjai". Iš pradžių jis filmavo ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje, Varšuvoje, Paryžiuje ir sukūrė per 50 kino juostų.

V.Starevičius pasaulyje pasižymėjo ir kaip animacinio kino pradininkas. "Jūs tikrai nematėte nieko panašaus į tą animaciją, kurią jums siūlo V.Starevičius", - teigė J.Pilling iš Britų kino instituto. Tai pripažintas lėlių filmų meistras "Operatoriaus kerštas" - mažytis šedevras, "Lakštingalos giesmė" - nuostabi", - antrino animacinio kino istorikas D.Crafonas. Paryžiuje, Kino muziejuje, V.Starevičiui buvo skirta visa salė.

Neseniai rugsėjo viduryje, Balzeko muziejuje buvo rodomi kelio šio meistro animaciniai filmai. "Operatoriaus kerštas" pasakoja apie vabzdžių meilę ir neištikimybę, "Vabzdžių Kalėdos" - istorija apie tai, kaip žaisliukai su draugais šventė Kalėdas. Buvo taip pat rodoma Paryžiuje sukurta politinė alegorija "Varlių žemė" (1922), puiki, ranka nuspalvinta juosta "Lakštingalos giesmė" (1923), "Talismanas" (1933), taip pat sniego fantazija "Žiemos karuselė".

PAS AUSTRALIJOS LIETUVIUS

"Australijoje jau braška lietuvių visuomenės gyvenimo pamatai" , - "Drauge" rašo P.Petrutis. Iš šio žemyno lietuvių laikraščio "Mūsų pastogė" jis cituoja G.Kaminsko žodžius: "Kiek yra Australijoje lietuvių, gimusių čia, vadinasi, jaunesnių nei 50 metų, kurie susikalba kaip reikiant lietuviškai? Gal ant vienos rankos pirštų suskaičiuočiau". O vienas tautietis, gyvenantis Australijoje ir neseniai viešėjęs Čikagoje, skundėsi, esą jiems kaskart vis sunkiau sudaryti bendruomenės valdybą. Kita bėda - sunkiai pakeliama Lietuvių namų išlaikymo našta. Žinia, Australijoje visuose didesniuose lietuvių telkiniuose veikia vyresniosios kartos pastangomis įsigyti Lietuvių namai, tačiau jaunoji karta nelabai domisi namų išlaikymu ir vadovaujamų organų sudarymu. Kanberos lietuviai net buvo priversti parduoti Lietuvių klubą, rašo P.Petrutis.

Pasak jo, šiaip Australijos lietuviai vis dar juda kruta. Šių metų pabaigoje Adelaidėje rengiamos XXII Australijos lietuvių dienos.

SCENOGRAFĖS PARODA

Čikagoje veikiantis Balzeko lietuvių kultūros muziejus rudens sezoną pradėjo jaunos, Panevėžyje gimusios ir Vilniaus dailės akademijoje studijavusios, o dabar Čikagos tarptautinėje dizaino ir technologijos akademijoje studijuojančios V.Repečkaitės scenografijos darbų paroda "Vienkartinė erdvė". Tarp jos darbų - dekoracijų maketas, eskizai ir kostiumai Moličre "Skapeno klastoms", eskizai ir kostiumai G.Puccini`o operai "Madam Baterflai", W.Shakespeare`o tragedijai "Ričardas III".

- Kiekvieną pjesę stengiuosi apipavidalinti kitaip, netradiciškai, taip, kaip dar pasaulis nematė. Tiesiog neįsivaizduoju spektaklio be išradingos scenografijos, man tai yra būtinas ir vienas reikšmingiausių pastatymo elementų, - sako V.Repečkaitė.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS JAPONIJOJE

Madisone veikiantis lietuvių tautinių šokių ansamblis "Žaibas" kartu su Viskonsino valstijos amerikiečių šokėjų kolektyvu pakviestas šokti Japonijoje, netoli Tokijo esančiame Čibos mieste.

Kadangi kvietimai gauti tik aštuoniems ansambliečiams, vadovei A.Šepetytei, susidarė nemažai rūpesčių. Šokius "Jurginų valsas", "Vakaruškos", "Blezdingėlė", "Kubilas", "Gegužinė polka" teko pertvarkyti, kad jie tiktų šokti 6 moterims ir 2 vyrams.

Ansamblio "Žaibas" šokėjų Japonijoje laukė trys pasirodymai.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:26:16 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba