Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-18 nr. 2921

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Renata Ščerbavičiūtė.
APIE "TAIKOMĄJĄ DAILĘ 2002"
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Egidijus AleksandravičIus.
FRANKFURTO MUGĖ IR POLITINIS FOLKLORAS: PAKELTKOJIS
44
• LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAME ŽURNALE
• 68-ASIS TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
GEROJI SAVAITĖ
5

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ2

POEZIJA 
• WILLIAM SHAKESPEARE2
• FIKRAT SALIMOV2

KNYGOS 
• Alfredas GuščIus.
TAI KAS PRAEINA, KUNIGE RUDENI?
1
• Aldona Ruseckaitė.
ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI
2
• Jurgita Mikutytė.
KAS NEBIJO MADINGOS TEMOS?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1
• Rytis Jokūbaitis.
FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS
• Irena Mikšytė.
Į KIEKVIENO KRŪTINĘ PO ŽODĮ ĮDĖSIU
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS - UŽUOVĖJA NUO TIKROVĖS?

KINAS 
• ĮVARDYTI TIKROVĘ
• Ridas Viskauskas.
ATPAŽĮSTAMUMAS, KAIP VERTYBĖ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAPRASTA ISTORIJA

DAILĖ 
• Vytenis Rimkus.
"KOLEKCIJA 2002" - ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ANTANAS BRILINGAS
• VLADAS GURNEVIČIUS-RAMAŠKONIS

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

X.18-24

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene" (atnaujinta vertingomis kolekcijomis)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
J.Nowosielskio sakralinės tapybos paroda "Villa dei misteri" (veiks iki XI.10)
F.Ruščico paroda (veiks iki XII.15)

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Senųjų interjerų meniniai baldai XVI-XIX a."

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
VIII Baltijos tarptautinio meno centro trienalė "Traukos centras" (veiks iki XI.3)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Galerija "©POP" (Detroitas, JAV) pristato R.Zakrino, T.Theweso, M.Dancey`o, R.Palubinsko, M.Gordono darbų parodą
Čekų grafiko O.Kulhaneko paroda

"ARKOS" GALERIJA
Aušros vartų g. 7
Apžvalginė taikomosios dailės (oda, metalas, tekstilė, stiklas) paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui

GALERIJA "KAIRĖ-DEŠINĖ"
Latako g. 3
S.Paukščio ir L.Juodvalkio paroda (veiks iki X.20)
L.Katino paroda "Vaisiai - muzikos instrumentai" (veiks iki XI.19)
T.Diščenko grafikos darbų paroda "Nuoširdumo filosofija" (veiks iki XI.21)
V.Daniliauskaitės piešinių paroda "Vasaros keliais" (veiks iki XI.21)

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
M.Vilučio paroda (veiks iki X.22)

LDS PARODŲ SALĖ
Vokiečių g. 4/2
Lvovo dailininkų kūrinių paroda (veiks iki X.20)

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
P.Veličkos (1911-1990) fotografijų paroda

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
E.Voverytės fotografijų paroda

TAIKOMOSIOS DAILĖS GALERIJA
Pamėnkalnio g. 1/13
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Juvelyrikos ir keramikos paroda. Keramikos ekspozicija, skirta keramikos mokyklos 70-mečiui

GALERIJA "NAUJIEJI SKLIAUTAI"
Ašmenos g. 10
III popieriaus simpoziumo "Pop.menas`02" darbų paroda

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

GALERIJA "0 11"
Odminių g. 11
A.Kuro paroda (veiks iki XI.3)

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio g. 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda - pardavimas
T.Rolkės, Ch.Niedenthalio paroda "Kaimynė" (veiks iki X.31)

GALERIJA "STIKLO TILTAI"
Dysnos g. 2/5-5
X.18 atidaroma tėvo ir sūnaus, turinčių panašų likimą, meno kūrinių paroda

JUODOSIOS KERAMIKOS ATVIRA DIRBTUVĖ
Paupio g. 5
"Atidarymo paroda" (veiks iki XI.16)

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių ir austrų paroda "Venecija visada"

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
V.Šerio paroda "Sugrįžtu į Užupį" (veiks iki X.25)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Originalūs autoriniai papuošalai

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
A.Griškevičiaus fotografijų paroda (veiks iki XI.1)

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

LDS MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono g. 11
Apžvalginė taikomosios dailės paroda, skirta lietuvių keramikos mokyklos 70-mečiui. Šiuolaikinė keramika

VU KAVINĖ
Universiteto g. 3
M.Abramavičiaus fotografijų paroda "Akimirkos" (veiks iki XI.1)

GALERIJA "KORIDORIUS"
Fotografijų paroda "Taikos spalvos" (veiks iki X.15)

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
Skulptoriaus S.Wierzbickio skulptūros "Andante" (marmuras) ir "Interliudium" (bronza)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
Sirvydo g. 6
A.Kašausko tapybos paroda

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda
Juvelyrių A.Wagner ir T.Tolvanen (Olandija) paroda "Out of the Blue"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui -117; Pranui Dovydaičiui - 115; Saliamonui Banaičiui, kun. Justinui Staugaičiui
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui
Kovo 11-osios akimirkos

NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
Dailininko E.Urbanavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda (veiks iki XI.11)
Dailininkių E.Aleksejevos, G. Jurgelevičiūtės, V.Jurgelevičiūtės, N.Lučiūnaitės, L.Milevičiūtės, R.Vaičiulytės, R. Nazarovaitės - keramika, koliažai ir tekstilė rudeninėje parodoje (veiks iki XI.13)
J.Vanagaitės tekstilė (veiks iki XI.3)

A.MICKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Trakų g. 10
V.Antanavičiaus piešinių paroda (veiks iki XI.31)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"
Paroda "Dumpliniai muzikos instrumentai Lietuvos kaime"

STASIO VAINIŪNO NAMAI
K.Ramono grafikos darbų paroda

LIETUVOS NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
Šv.Jono g. 11
E.N.Zavadskienės darbų paroda "Virš mūsų tik dangus" (veiks iki XI.8)

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
Vilniaus miesto technologijų mokytojų darbų paroda
L.Monginaitės tapybos tušu paroda

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
Universiteto g. 3
Paroda "Skulptoriui profesoriui Kazimierui Jelskiui - 220"

TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

ARCHITEKTŪROS MUZIEJUS
Paroda "Ištikimas neogotikai (archit. Vaclovas Michnevičius)" (veiks iki 2003.II.7)

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGOS GALERIJA
Stiklių g. 16
Dzūkijos krašto tautodailininkės Neringos Akstinienės tautinių juostų paroda (veiks iki X.19)

TAUTODAILĖS GALERIJA "KUPARAS"
Šv.Jono g. 3
Galite įsigyti medžio drožinių, tekstilės, metalo, darbų, keramikos, vitražų, šiaudinukų, paveikslų, atvirukų

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
Paroda "Spalvos ir linijos", skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai (veiks iki X.31)

Kaunas

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki XII.1)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Paroda "Šiuolaikinė Tuniso tapyba" (veiks iki XI.10)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
L.Lapino (Estija) paroda

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
Skulptoriaus W.Schwietes paroda "Degtukai" (veiks iki XI.10)

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS
GALERIJA
Rotušės a. 1
A.Granto (Latvija) fotografijų paroda

GALERIJA "ARTERITORIJA"
Donelaičio g. 62
X.18 17 val. atidaroma D.Liškevičiaus projektas "Delsiklis/8sek." ir N.Livbjerg (Danija) projektas "Furniture masturbation or sexual identity" (veiks iki XI.5)

"EGLĖS" GALERIJA
Raguvos g. 9-2
E.Jasulaitytės tekstilinių koliažų paroda (veiks iki X.20)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
Tarptautinė meninio stiklo paroda "Vitrum Balticum II" (veiks iki XI.15)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
Karikatūrų paroda
Lazdijų meno mokyklos moksleivių darbų paroda
26-oji Lietuvos karikatūrų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas" (veiks iki XII.1)
Paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (veiks iki XII.1)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Vilniaus universiteto fotoklubo fotografijų paroda "INsideOUT"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
Valančiaus g. 5-6
A.J.Krištopaičio kūrinių paroda
V.Gutausko, V. ir R.Anskaičių stiklo paroda

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
"Juditai Vaičiūnaitei - 65"
"Vytautui Bubniui - 70"
"Pranui Raščiui - 70"

MENININKŲ NAMAI
V.Putvinskio g. 56
R.Rakausko fotografijų paroda "Spalvoti laukai" (veiks iki X.25)

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS MUZIEJUS
L.Zamenhofo g. 12
Pasaulio tautų muzikos instrumentų ekspozicija
Muziejaus pradininko P.Stulgos įrankių paroda
Jubiliejinė tautodailininkės O.Jezerskienės darbų paroda

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2
Leidinių paroda "Dvarai Lietuvos kultūros panoramoje"
Fotografijų paroda "Lietuvos dvarai" (veiks iki XI.14)

Klaipėda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti P.Domšaičio kūrinių ekspozicija
Paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas" (veiks iki X.20)
"Tapytojai, P.Domšaičio amžininkai Rytprūsiuose" (veiks iki X.20)
"Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė" (veiks iki X.20)
Vaikų dailės mokyklos grafikos ir skulptūros paroda "Kompozicijos pamokos" (veiks iki XI.10)

KLAIPĖDOS GALERIJA
Bažnyčių g. 4
Medalininkų simpoziumo "Medalio menas ir Klaipėda" paroda, skirta Klaipėdos 750-mečiui

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Aukštoji g. 3
E.Malinausko tapybos paroda "Romantiškoji Baltija" (veiks iki XI.3)
Paroda "Laisvės kovų verpetuose" (veiks iki XI.3)
Paroda "Kurso draugai" (veiks iki XI.3)
Paroda "Klaipėdos akvarelė 2002", skirta miesto 750-mečiui (veiks iki XI.3)

PARKO GALERIJA
K.Donelaičio g. 14a
E.Rudinsko paroda "Terra"

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos pr. 18
Paroda "E.Kolakausko raidės: B, G, F, L, N, R, P, S, T, V" (veiks iki XI.4)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Dailininko V.Ka darbų ekspozicija
G.Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos paroda (veiks iki X.23)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
"Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai

DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
"Iliustracijos Marios Konopnickos eilėraščiams" (veiks iki XI.17)
X.18 16 val. atidaroma R.Vikšraičio fotografijų paroda (veiks iki XI.4)
18 val. atidaroma R.Banaitienės odos dirbinių paroda (veiks iki XI.14)

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
K.Užuoto tapybos paroda "Pasivaikščiojimas" (veiks iki XI.17)
Mažeikių "Pavasario" vidurinės mokyklos moksleivių paroda (veiks iki XI.7)

"TRAKŲ GATVĖS GALERIJA"
Vilniaus g. 100
X.18 17 val. atidaroma B.Zdramytės-Sietinšienės juvelyrikos ir mažosios plastikos darbų paroda (veiks iki XI.4)

Panevėžys

DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
"Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
M.Mero (Paryžius) litografijų paroda (veiks iki X.20)

"GALERIJA XX"
Laisvės a. 7
Paroda "10 X 10", skirta "Galerijos XX" įkūrimo dešimtmečiui
Panevėžio dailės mokyklos mokytojų paroda, skirta Panevėžio dailės mokyklos 35-mečiui (veiks iki X.22)

Ukmergė

KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
K.Petrulio tapybos paroda (veiks iki XI.5)

Kėdainiai

JANINOS MONKUTĖS-MARKS MUZIEJUS GALERIJA
J.Basanavičiaus g. 45
A.Kezio "Čikaga / Angelai", Z.Kazėno "Viena valanda Čikagoje / Las Vegas" fotografijų paroda (veiks iki X.31)

Palanga

GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Jonušo suvenyrų ir papuošalų paroda, skirta žemaičių bei japonų draugystei
R.A.Baltrušio gintaro dirbinių paroda
Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus metalo meno specializacijos studentų kūrybinių darbų paroda

KLAIPĖDOS GALERIJA
S.Dariaus ir S.Girėno g. 13/24
Šiuolaikinių Lietuvos dailininkų paroda

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Ignalina

KULTŪROS NAMAI
Ateities g. 43
Fotomenininko R.Rakausko paroda "Mūsų veidai"

Kudirkos Naumiestis

DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Dusetos

DAILĖS GALERIJA
G.Vitartaitės tapybos darbų paroda (veiks iki XI.6)

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:26:14 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba