Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-07-12 nr. 2907

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• APDOVANOTI KONKURSO LAUREATAI
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• VALSTYBĖ IR TAUTINĖS MAŽUMOS18

SVEIKINAME 
• JULIJA JEKENTAITĖ-ALEKSANDRAVIČIENĖ1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VILNIAUS FESTIVALIO PUSLAPIAI
2
• PRANEŠIMAS SPAUDAI

TEATRAS 
• Arūnas Vozbutas.
VILIOJANTIS VOKIEČIŲ TEATRAS
1

RADIJO TEATRAS 
• Janiną Babiliūtę kalbina Ridas Viskauskas.
NEAPŠVIESTAS RAMPOS
1

PROZA 
• Juozas Savickas.
TRYS FORTEPIJONAI MARCINKONYSE
2
• Renata Šerelytė.
LAUKINIO MĖNULIO FAZĖ
3

POEZIJA 
• (poemos ištrauka; I dalies pradžia).
VLADAS BRAZIŪNAS
3

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
GASPARO PASAULIS
1
 Alvydas Šlepikas.
EILĖRAŠČIAI TUŠČIAI GALVAI
6
• Ričardas Šileika.
PAGAMINTA 2002-AISIAIS ALYTUJE.
VARTOJIMO LAIKAS NERIBOTAS
7
• NAUJOS KNYGOS1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
ISTORINĖS ATMINTIES ŽARIJOS
• Ieva Siminonytė.
ŽMONĖS
• Eglė Petkevičiūtė.
RASTA RAMYBĖ
1

FOTOGRAFIJA 
• ROMUALDAS AUGŪNAS: "NEBIJOTI BAIMĖS"
• Antanas Sutkus.
REALYBĖS ŠVIESOS NUTVIEKSTI
1

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

KRONIKA 
• S.SONDECKIO SPAUDOS KONFERENCIJA8
• BIRŽELIO "NEMUNAS"1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
DEMOKRATIJA
2

KNYGOS

EILĖRAŠČIAI TUŠČIAI GALVAI

Alvydas Šlepikas

[skaityti komentarus]

iliustracija

Rimvydo Stankevičiaus trečioji knyga "Randas" galėtų taip pat sėkmingai vadintis ir "Vėjas". Arba "Tamsa". Vėjas, kuris nėra tikras vėjas, o tik mūsų vaizduotės šėlsmas, tamsos judesys persmelkia visą knygą, supa ir varto pasaulį, keisčiausiu būdu tik neliesdamas paties Rimvydo poezijos lyrinio "aš", paties autoriaus. Pasaulį blaško vėjas, o autorius tik observuoja pasaulį, aplinką, stebėdamasis jo (pasaulio) gyvybingumu ir bijodamas jo. Vėjas - pagrindinis šios knygos žodis, atrama ir centras, kuriame telpa kiti romantizmui artimi žodžiai: tamsa, baimė, mirtis ir net Dievas, kuris, kad ir apdovanotas visais krikščionių Dievo atributais, Biblijos atošvaitomis, tačiau vis tiek yra keistai panteistinis, toks ne visai Dievas, greičiau - Dievybė, gyvybės šnabždėjimas melduose ar medžio šakose. Perskaitykime eilėraštį "Vėjas", mano galva, net programiškesnį negu knygą atveriantis ir knygai pavadinimą suteikiantis eilėraštis "Randas".


Vėjo nėra.
Mes vėju papratę vadinti
neatsargius tamsos judesius,
nerimo slinktį,
meldų beprasmes šnekas…
Kartais - medžių šakas,
kai jos nebežino, kur dėtis
nuo mūsų buvimo.
Žvarbiąją baimę mirties
greitėjantį pulso kalimą…
Nors išties
jos, kaip ir vėjo, nėra.
Tai tik prietaras.
Plaikstoma baimės skara,
pro kurią,
vos tik pajutę mūs lūpų artėjimą,
dangstotės, šnabždat: koks vėjas, koks vėjas…

Šitame eilėraštyje yra įdomus įvardžio "mes" virsmas į "jūs", bet daina ne apie tai - šį eilėraštį galima skaityti kaip savotišką raktą, atveriantį kitus eilėraščius, "surakinantį" juos tampriais vėjo siūlais. Tampa suprantama ir knygos pradžia: "Netikėta, it smūgis į atspindį, pauzė", kurią pats poetas gal telaiko autobiografine nuoroda. Mes, atmesdami autobiografijas, teregim nustebusį, nutilusį vėją ir galime taip manyti, nes vėjas savin įtraukia ir patį autorių, tad jis stovi nuščiuvęs, atsitrenkęs į atspindį, stebi save iš šalies ir pradeda savo (stebėtojo) darbą - įsistebeilija pirmiausia į save, kad paskui jau pastebėtų pasaulio judesį, visuotinį šėlsmą, nešantį visa aplink, tik ne stebėtoją, kuris pats save mato vėjo sūkury: "Pamažu vėl pasaulis į saują / surankios netyčia pabertas spalvas, / Ir kiekvieno praeivio / savo kelio ir vardo paklausi, / Ir tave vėl ištars ir ramiai / su savim nusives…" Autorius yra nuvedamas, kitame eilėraštyje jį išveža "baltomis rogėmis", dar kitur jis lieka nejudrus, net tada, kai vėjas išpučia sodo bures ir tarytum antrasis Nojaus laivas tas sodas nuplaukia, net ir tada R.Stankevičius lieka sėdėti; stebėdamas smengantį dangų ir artėjantį amžiną lietų, pats stebi ir dėkoja "už didį / Vėsinantį gomurį / Norą tylėti". Knyga įsisuka, prasidėjusi visuotiniu nuščiuvimu, paskui jau kaip smagratis užgriebia vis daugiau ir daugiau.

Svarbus žodis ženklas poetui yra baimė, kuri visur - už sienų (kur, anot poeto, vėl tik sienos), kuri gąsdina, bet kartu ir ramina, nes liudija pasaulio buvimą. Baimė Rimvydui Stankevičiui, jo poetikai, kuri visiškai netikėta ir nepanaši į jokio kito dabartinio autoriaus poetiką, yra svarbi dar ir tokiu beveik formaliu požiūriu - romantikai visada mėgo gąsdinti ir gąsdintis, o Rimvydas, kad ir nekuria herojiško, būdingo romantizmui lyrinio "aš", vis dėlto, mano galva, atstovauja naujajam romantizmui, kuriuo ryškiai žybtelėjo antrojoje savo knygoje "Vinys Marškonių kaimui". Jau seniai modernaus mąstymo žmogui (tokie, tikiu, visi ir esame) žodis "romantizmas" yra vos ne keiksmas, absoliuti atgyvena, tačiau štai randasi poetas, kuris paradoksaliu būdu jį atgaivina, ir tai nė kiek nekenkia jo eilių kokybei. Tad suprantama, kad jo eilėraščiuose nėra jokių prozaizmų, kartais prabylama net kiek sutramdytu, tačiau vis tiek patosišku balsu, būdingu sakmėms, baladėms ar kitokiems romantikų taip mėgtiems žanrams. Dar viena romantizmui būdinga, o dabarties poezijai nebūdinga Rimvydo Stankevičiaus eilėraščių ypatybė - šioje knygoje labai mažai daiktavardžių. Pavyzdžiui, eilėraštyje "Apology" jų yra vos du, ir net iš tų vienas - užslėptas, jeigu autorius nebūtų parodęs, tai būčiau ir nepamatęs.


Žvaigždes juodai užtapiau
Atleisk
Negalėjau užmigti
Eiti ir klupti ir eiti tavęs pasitikti
Ten kur toli kur skaudžiau ir tikriau
Aš nepabūgau aš tik nutilau arba tarkim
miriau
Ir patikėk netgi šitai net šitai galėtų turėtų
užsnigti

Keisčiausia, jog šitoks kalbėjimo būdas nė kiek nesumažina to, ką knygos redaktorius A.Marčėnas vadina poetine įtampa. Iš šalies žvelgiant R.Stankevičius yra nemodernus ir tarytum ne šio laiko paukštis, tačiau jo balsas stiprus ir intriguojantis. XXI amžiaus poetas, nevengia deminutyvų ir vartoja juos ne ironijai, ne pasišaipymui, taria mažybinius žodelius natūraliai. Kas galėtų paaiškinti tokį fenomeną? R.Stankevičius yra aidinčio eilėraščio apologetas - net ir grubesni žodžiai, įgavę aidėjimo, atsimušę vienas į kitą, nežeidžia klausos, čia daugybė vidinių rimų, sinkopiško džiazavimo prasmėmis ir skambesiu. Kadangi džiazuojama, klausomasi vėjo nešamos tylos bei kaži kokių šuorais atklystančių pasaulio radijo bangų ir bandoma su ta pasaulio muzika susigroti, pritapti, kadangi vyksta poetinis jam session, tad dažnai eilėraštis netikėtai nutrūksta ar lieka keista, nežinia ką reiškiančia nuoplaiša, nuoskila, reikalaujančia iš skaitytojo vaizduotės ir tuščios galvos, kad toj galvos puodynėj ji galėtų skambėti. Tokią apytuštę turiu, tad skamba ir aidi man Rimvydo Stankevičiaus eilėraščiai, net ir tada, kai nesuprantu, ką tai galėtų reikšti.

Stankevičius R. RANDAS. - V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.

 

Skaitytojų vertinimai


209. @2002-07-12 13:10
Šlepikas rašo aiškiai ir blaiviai.

220. @ :-( 2002-07-15 16:46
Jezaumarja! Nu jeigu cia poezija ir jos recenzija - nuleisiu savo lituanistini diploma i tualeta. O geriau tegu Stankevicius su Slepiku nuleidzia. Ir ta "randa" dar. Su meile - M.I.

224. @2002-07-16 12:41
Jeigu diplomas ir poezija būtų skysti, galima ir į tualetą. Bet geriau į šiukšlių mašiną. Tačiau ar verta?

15725. Kukule :-) 2005-04-12 21:00
Gerulis : )

46201. antoske2008-04-09 19:55
kas per nasamones

49184. Ska :-) 2008-10-19 22:10
Man patiko ;D

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
21:25:43 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba