Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-06-03 nr. 3334

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• GYTIS NORVILAS.
išdidinimai
28
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Pavasaris Tolminkiemyje
8
• IEVA GUDMONAITĖ.
Dar kartą apie poeziją ir jos pavasarį
1

POEZIJOS PAVASARIS 2011 
• Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2011“ laureatai ir prizininkai
• RAMUTĖ DRAGENYTĖ.
Didelis, mažas, mažesnis*
4

POKALBIAI 
• PAULIŲ GARBAČIAUSKĄ kalbina RŪTA BURBAITĖ.
„Man regis, vertėjas truputį panašus į sportininką ar muzikantą“

KNYGOS 
• ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS.
Nikolajaus Gumiliovo poezijos savastis lietuviškai
10
• PRANAS VISVYDAS.
Nuotykingai rimta sidabro poezija
• VIRGINIJUS GUSTAS.
Kasdienis pamąstymas medituojant bulvės metafiziką
23
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
„Naujasis Baltijos šokis ’11“ trimis pjūviais

KINAS 
• ŽIVILĖ PILIPAVIČIENĖ, REGINA JACKŪNAITĖ, ŽIVILĖ AMBRASAITĖ.
Paroda „Lietuvos kinas 1909–2009“

MUZIKA 
• SIGITAS MICKIS.
Jeronimas Kačinskas: kūrybos amžinybės pakerėtas
7

DAILĖ 
• REMIGIJUS VENCKUS.
Medijų meno dienos Kaune
3

PAVELDAS 
• VYDAS DOLINSKAS.
Dresdeno pilies patirtys ir Valdovų rūmų atkūrimo kontekstai
1

POEZIJA 
• RASA PEKARSKAITĖ5
• NIDA TIMINSKAITĖ1
• STEPAS EITMINAVIČIUS1

VERTIMAI 
• JERZY FICOWSKI.
Pelenų skaitymas
1

PROZA 
• AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ.
Penki
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Taika
28

SKELBIMAI 
• 2011 m. „Santaros-Šviesos“ renginių,
vyksiančių birželio 24-26 dienomis Alantoje,
programa
3
• Jaunieji rašytojai kviečiami burtis6

DE PROFUNDIS
„Dievas visus daiktus sukūrė iš nieko. / Tačiau niekas aiškiai per juos persišviečia.“ Paulis Valéry
 
• JURIJUS DICHTIARAS.
Man įkando benamis
4
• ALBERTAS SKYRELIS

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• Sveikiname naujus Lietuvos dailininkų sąjungos narius!2
• KRISTINA STANČIENĖ.
Nerūpestingieji Vyganto Paukštės žmogai
3
• KRISTINA STANČIENĖ.
Peizažas tapyboje:
nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Pasiklydusi peizaže
1
• EGLĖ DEAN.
„Unisex“ sagė: lyčių problematika ir kitos idėjos
2
• LUKAS DEVITA.
Meninis kompaktinių kasečių atgimimas
7
• Projektas „Menamos istorijos“ tęsiasi
• Justinui Vienožinskiui – 125
• Informacija
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]


FILOSOFIJA

Pusryčiai su Sokratu : kasdienio gyvenimo filosofija / Robert Rowland Smith ; iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 230, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-822-5 (įr.)


MENAS. FOTOGRAFIJA

Aberacijos = Aberration : [fotografijų albumas] / Stasys Povilaitis ; [vertėjai Agnė Narušytė, Rolandas Rastauskas ; teksto autorius Andrzej Zygmuntowicz]. – [Panevėžys : Amalkeros leidyba], 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 71, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-659-40-2 (įr.)

Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje : lietuviškumo problemos XX a. lietuvių kompozitorių kūryboje : monografija / Virginija Apanavičienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 236, [1] p. : iliustr., nat., žml. – Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-20-614-9 (įr.)

Jonas Kalvelis : [fotoalbumas / sudarytojas Stanislovas Žvirgždas ; vertimas: Vilūnė Visackienė (į anglų k.), Stanislovas Žvirgždas (iš rusų, vokiečių k.)]. – [Vilnius : Lietuvos fotomenininkų sąjunga] : Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, [2010] ([Vilnius] : Sapnų sala). – 167, [1] p. : iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-438-49-6 (įr.)

Skurdžiojo teatro link / Jerzy Grotowski ; sudarytojas Eugenio Barba ; [iš anglų kalbos vertė Aivaras Mockus] ; įžangos autorius Peter Brook. – Vilnius : Apostrofa, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 182, [2] p., XXIV iliustr. p. : iliustr. – (Teatro tekstų biblioteka : TTB / Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, ISSN 2029-0640). – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-9955-605-65-2 : [15 Lt]

Šiauliai: kūrėjai. Ketvirtas išmatavimas / [Ričardas Jakutis, Oksana Laurutytė, Romualdas Urbonavičius]. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 199, [1] p. : portr. – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-732-66-2 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apsvaiginti kedrų sula : proza, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 186, [2] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-044-8

Be žodžių : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Liudvikas Gadeikis. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 442, [2] p. – Tiražas 4500 egz. – ISBN 978-9955-38-997-2 (įr.)

Dažai ar kraujas : [medžioklė: aitri tiesa, kurios nenorime girdėti : publicistinė apybraiža] / Zenon Kruczyński ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. – Vilnius : Metodika, 2011 ([Vilnius] : Vilcolora). – 222, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-016-8 (įr.)

Dingusi duktė : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 445, [2] p. – Tiražas 2400 egz. – ISBN 978-609-01-0002-8 (įr.)

Įsilaužimas : [detektyvas] / Dave Zeltserman ; iš anglų kalbos vertė Paulius Ilevičius. – Vilnius : Metodika, [2011] ([Vilnius] : Vilcolora). – 311, [1] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-014-4

Kai džiūgauja dienos : eilėraščiai / Ona Jankauskienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). – 63, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-042-4

Olga : romanas / Yolanda Scheuber ; iš ispanų kalbos vertė Ieva Baranauskaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 508, [4] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-206-6

Pažadėk, kad grįši : romanas / Tess Gerritsen ; [iš anglų kalbos vertė Neringa Barmutė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 314, [1] p. – (Katė). – Tiražas 2800 egz. – ISBN 978-609-406-171-4

Saldus kerštas : romanas / Emma Darcy (Ema Darsi) ; [iš anglų kalbos vertė Jurgita Sajevičienė]. Tarp keršto ir meilės : romanas / Sharon Kendrick ; [iš anglų kalbos vertė Lina Kulikauskienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 366, [1] p. – (Svajonių romanai. Duetas : vasaros duetas ; 2011, Nr. 2). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-175-2

Samurajaus duktė / Dominique Sylvain ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Indigo print). – 358, [1] p. – (Kriminalinis romanas, ISSN 2029-2597). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-451-7

Silva Rerum : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 6-oji patais. laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 286, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-23-421-0 (įr.)

Silva Rerum II : romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 3-ioji laida. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 294, [1] p. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-23-425-8 (įr.)

Šantaramas : romanas / Gregory David Roberts ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 757, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-824-9 (įr.)

Šilkinės akys : apsakymai / Franēoise Sagan ; iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Vilnius : Sapnų sala). – 149, [2] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-23-448-7

Šilko gyvatė : pašnekesiai apie meilę : [miniatiūros] / Guntis Bojārs ; iš latvių kalbos vertė Laura Laurušaitė ; [iliustracijų autorius Aivars Vilipsōns]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 172, [4] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-38-862-3 (įr.)

Širdies laiškai : [eilėraščiai] / Regina Vaišvilienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2011 (Kaunas : Aušra). – 87, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-68-6

Švelnus paliepimas : romanas / Penny Jordan (Penė Džordan) ; [iš anglų kalbos vertė Laima Juknevičiūtė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 186, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-179-0

Tekėti iš meilės : romanas / Kathie DeNosky ; [iš anglų kalbos vertė Linara Jagminaitė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 186, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-182-0

Trečio dešimtmečio panelė : [romanas] / Sophie Kinsella ; iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė. – Kaunas : Jotema, [2011] (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 414, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-9955-13-291-2 (įr.)

Valenčio meilė : romanas / Maxine Sullivan (Maksin Salivan) ; [iš anglų kalbos vertė Miglė Puzarienė]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 186, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Aistra). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-177-6

Vedybos ne savo noru : romanas / Sandra Marton ; [iš anglų kalbos vertė Laura Luka]. – Vilnius : Svajonių knygos, 2011 (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 186, [1] p. – (Svajonių romanai, ISSN 1822-6825. Jausmų egzotika). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-406-180-6

Vėjo šešėlis : romanas / Carlos Ruiz Zafón ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. – [2-oji laida]. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 486, [2] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-403-6 (įr.)

Vienas su burėmis aplink pasaulį / Joshua Slocum ; iš anglų kalbos vertė Rita Krupavičiūtė ; [iliustracijos: Thomas Fogarty ir George Varian ; spec. redaktorius, žodynėlio sudarytojas, priedo „Knygos „Vienas su burėmis aplink pasaulį“ įkvėpti“ vertėjas Artūras Dovydėnas]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 255, [1] p. : iliustr. – (Horizontai, ISSN 2029-6959). – Virš. tik serijos antr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-446-3

Žaidimas baigtas : apsakymai / Julio Cortįzar ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas : Arx Baltica). – 167, [1] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza, ISSN 1822-6930). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-442-5

Žodžių kalbėjimas : prakalbinti Zarasų rajono pavadinimai / Giedrė Mičiūnienė. – Utena : Utenos Indra, 2011 (Utena : Utenos Indra). – 53, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8004-62-5

На рубеже веков, тысячелетий… миллениум : лирический дневник / Андрияна Красикова. – Вильнюс : Komantas [i.e. Planeta VVKURE], 2010. – 2 kn.

Кн. 1: Январь - июнь 2000 года. – 2010. – 230 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-798-21-7

Кн. 2: Июль - декабрь 2000 года. – 2010. – 248 p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-798-22-4

Тебе : [поэзия] / Inga Dream. – [Вильнюс : My dreams], 2010 (Каунас : Спаудос практика). – 184, [6] p. : iliustr., faks. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-816-05-8 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Barbie. Noriu būti pop-žvaigždė!. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 32 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-414-235-2 (įr.)

Karibų piratai: ant keistų bangų : filmo enciklopedija. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 72 p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-414-233-8 (įr.)

Mažieji poniai. Saldus sapnas : [pasaka ir daug spalvotų lipdukų]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – [24] p., [2] įd. lipdukų lap. : iliustr. – Virš. antr.: Saldus sapnas. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-414-220-8

Monstrų jūra : romanas / Rick Riordan ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). – 382, [2] p. – (Persis Džeksonas ir Olimpo dievai ; kn. 2). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-214-1

Pabaisa : romanas / Alex Flinn ; iš anglų kalbos vertė Birutė Tautvydaitė. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 349, [2] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-223-3 (įr.)

Ramona ir tėtis : romanas vaikams / Beverly Cleary ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė ; [iliustravo Tracy Dockray]. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] ([Klevinė (Vilniaus r.)] : A. Mosino indiv. įm.). – 175, [2] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-209-7

Saldžių sapnų! : pasakos su vaikų mėgstamiausiais „Disney ir Disney. Pixar“ veikėjais / [iš anglų k. vertė Ieva Albertavičienė]. – Vilnius : Egmont Lietuva, [2011]. – 149, [3] p. : iliustr. – Antr. p. ir virš. virš antr.: Disney. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-414-219-2 (įr.)

Šeštojo Mėnulio mergaitė : romanas / Moony Witcher ; iš italų kalbos vertė Greta Margevičienė ; iliustravo Ilaria Matteini. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011] (Kaunas : Spindulio sp.). – 367, [16] p. : iliustr. – (Nina ; 1). – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-211-0 (įr.)


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:23:58 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba