Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-06-03 nr. 3334

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• GYTIS NORVILAS.
išdidinimai
28
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Pavasaris Tolminkiemyje
8
• IEVA GUDMONAITĖ.
Dar kartą apie poeziją ir jos pavasarį
1

POEZIJOS PAVASARIS 2011 
• Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2011“ laureatai ir prizininkai
• RAMUTĖ DRAGENYTĖ.
Didelis, mažas, mažesnis*
4

POKALBIAI 
• PAULIŲ GARBAČIAUSKĄ kalbina RŪTA BURBAITĖ.
„Man regis, vertėjas truputį panašus į sportininką ar muzikantą“

KNYGOS 
• ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS.
Nikolajaus Gumiliovo poezijos savastis lietuviškai
10
• PRANAS VISVYDAS.
Nuotykingai rimta sidabro poezija
• VIRGINIJUS GUSTAS.
Kasdienis pamąstymas medituojant bulvės metafiziką
23
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
„Naujasis Baltijos šokis ’11“ trimis pjūviais

KINAS 
• ŽIVILĖ PILIPAVIČIENĖ, REGINA JACKŪNAITĖ, ŽIVILĖ AMBRASAITĖ.
Paroda „Lietuvos kinas 1909–2009“

MUZIKA 
• SIGITAS MICKIS.
Jeronimas Kačinskas: kūrybos amžinybės pakerėtas
7

DAILĖ 
• REMIGIJUS VENCKUS.
Medijų meno dienos Kaune
3

PAVELDAS 
• VYDAS DOLINSKAS.
Dresdeno pilies patirtys ir Valdovų rūmų atkūrimo kontekstai
1

POEZIJA 
• RASA PEKARSKAITĖ5
• NIDA TIMINSKAITĖ1
• STEPAS EITMINAVIČIUS1

VERTIMAI 
• JERZY FICOWSKI.
Pelenų skaitymas
1

PROZA 
• AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ.
Penki
2

(PA)SKAITINIAI 
 MINDAUGAS PELECKIS.
Taika
28

SKELBIMAI 
• 2011 m. „Santaros-Šviesos“ renginių,
vyksiančių birželio 24-26 dienomis Alantoje,
programa
3
• Jaunieji rašytojai kviečiami burtis6

DE PROFUNDIS
„Dievas visus daiktus sukūrė iš nieko. / Tačiau niekas aiškiai per juos persišviečia.“ Paulis Valéry
 
• JURIJUS DICHTIARAS.
Man įkando benamis
4
• ALBERTAS SKYRELIS

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• Sveikiname naujus Lietuvos dailininkų sąjungos narius!2
• KRISTINA STANČIENĖ.
Nerūpestingieji Vyganto Paukštės žmogai
3
• KRISTINA STANČIENĖ.
Peizažas tapyboje:
nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Pasiklydusi peizaže
1
• EGLĖ DEAN.
„Unisex“ sagė: lyčių problematika ir kitos idėjos
2
• LUKAS DEVITA.
Meninis kompaktinių kasečių atgimimas
7
• Projektas „Menamos istorijos“ tęsiasi
• Justinui Vienožinskiui – 125
• Informacija
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose

(PA)SKAITINIAI

Taika

MINDAUGAS PELECKIS

[skaityti komentarus]
Huntington S. P. CIVILIZACIJŲ SUSIDŪRIMAS IR PASAULIO PERTVARKA.
Iš anglų k. vertė Ala Barkar.

– Vilnius: Metodika, 2011.

CIVILIZACIJOS ATEITIS – VEDLIŲ RANKOSE

Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos komparatyvistinių kultūros studijų centro vadovas, monografijoje „Kultūrologijos istorija ir teorija“ (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003) amerikiečių kultūros teoretiką, politologą, analitiką Samuelį Phillipsą Huntingtoną (1927–2008) vadina vienu įtakingiausių „7–8 dešimtmečio JAV subrendusios neo­konservatyviosios ideologijos reiškėjų“ (p. 329). Pasak A. Andrijausko, „S. P. Huntingtono požiūriu, pokario ir Šaltojo karo ideologijos viešpatavimo metais įsigalėjęs pasaulio skirstymas į socialistinį, kapitalistinį ir Trečiojo pasaulio šalis jau nebeatitinka nūdienos realijų. Suirus socializmo sistemai Vakarų civilizacijos įtakos zona pasislinko per tūkstantį kilometrų į Rytus ir nusistojo tarp dar viduramžiais nubrėžtų jos ribų. Tautas imta skirstyti ne pagal politinės ar ekonominės sistemos požymius, netgi ne pagal ekonominio išsivystymo lygį, o pagal vis didesnę svarbą įgaunančias civilizacines konfigūracijas. Civilizacijos palaipsniui tampa pagrindiniais pasaulinės istorijos veikėjais, informacinės, ekonominės, politinės galios subjektais, keičiančiais galingiausias tautines valstybes“ (p. 330). S. P. Huntingtono manymu, „tolesnį pasaulio galių pasiskirstymą lems kelios pagrindinės civilizacijos – Vakarų, konfucianistinė, japonų, islamo, hinduistinė, slaviškoji, lotynų amerikiečių ir afrikietiškoji“ (p. 350).

S. P. Huntingtonas pagrindine civilizacijų konfliktų zona laiko islamo ir kaimyninių civilizacijų (ypač islamo ir Vakarų) paribius. Mokslininkas atmetė universalios metacivilizacijos atsiradimo galimybę. S. P. Huntingtono požiūris –­ pesimistinis, bet juk civilizacijos ne tik konfliktuoja, bet ir gauna bendravimo naudos.

Knygos „The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order“ (1996) pasirodymas lietuvių kalba svarbus – jis rodo, kad mąstome vis globaliau. Teorija apie civilizacijų konfliktus mokslininkui gimė per 1992 m. paskaitą apmąstant tuomet pasirodžiusią Franciso Fukuyamos knygą „The End of History and the Last Man“. Kritikai S. P. Huntingtono teoriją pavadino amerikiečių agresijos prieš islamo, Kinijos, Rusijos civilizacijas legitimavimu. Ar tikrai taip yra? Vienoje naujausių knygų „Who Are We? The Challenges to America’s National Identity“ (2004) mokslininkas apmąstė amerikiečių nacionalinį identitetą ir galimą grėsmę, kurią jam kelia Lotynų Amerikos imigrantai („tai dalija JAV į dvi kultūras, dvi kalbas, dvi tautas“).

Knyga suskirstyta į penkias dalis –­ „Civilizacijų pasaulis“, „Besikeičianti pusiausvyra tarp civilizacijų“, „Besikurianti civilizacijų tvarka“, „Civilizacijų susidūrimai“, „Civilizacijų ateitis“, o jos – į 12 skyrių.

„Ir taikos, ir civilizacijos ateitis priklauso nuo didžiųjų pasaulio civilizacijų politinių, dvasinių ir intelektinių vedlių supratingumo bei bendradarbiavimo“, – konstatuoja S. P. Huntingtonas (p. 302).

Polemizuodamas su S. P. Huntingtonu, trumpai paminėsiu Irano mokslininko, ajatolos Sayyedo Mujtaba Musavi Lari (g. 1925) knygą „Vakarų civilizacija musulmono akimis“, sukėlusią nemažą revoliuciją civilizacijų tyrimų baruose. Jis teigia: „Kad dalyvautų moralinėje ir dvasinėje pasaulio revoliucijoje, kuri reikalinga visam pasauliui, islamas turi orientuotis į šių dienų globalią tikrovę.“
Ellis B. E. AMERIKOS PSICHOPATAS.
Iš anglų k. vertė Gabrielė Gailiūtė.

– Kaunas: Kitos knygos, 2010.

IŠĖJIMO NĖRA

Nors autorius rašo, kad „šis kūrinys yra pramanytas“, esu linkęs manyti, kad tokių psichopatų, kaip aprašytasis, Amerikoje ir kitur esama daug. Pasidžiaugsiu, kad į knygos turinį įsijautė ir viena žymiausių jaunųjų Lietuvos vertėjų Gabrielė Gailiūtė, neseniai sužibėjusi knyga apie jėzuitą Antaną Saulaitį. Žodis „dievas“ naujame romane rašomas mažąja raide, užtat daug vietos, kaip ir kituose G. Gailiūtės knygų vertimuose, skiriama „pimpiui“, „dziundzei“, „šiknaskylei“. Ši knyga – tai ne vadovėlis geroms jėzuitėms auklėti, ji – epochos dvasia, Zeitgeist, parodanti, kad esama daug išoriškai malonių žmonių, bet iš tikrųjų psichopatų.

Amerikiečių rašytojas Bretas Eastonas Ellisas (g. 1964) – romanistas, apsakymų meistras, satyrikas, kandžiai žvelgiantis į šiuolaikinę Vakarų civilizaciją. „American Psycho“ (1991) – trečias iš septynių rašytojo romanų, žiauresnis už įspūdingą to paties pavadinimo filmą, sukurtą 2000-aisiais. 2002 m. Morganas J. Freemanas režisavo filmo tęsinį „American Psycho 2“, bet su B. E. Elliso romanu šis nesusijęs.

Pasakotojas ir pagrindinis veikėjas Patrikas Beitmanas – turtingas 26 metų bankininkas. Veiksmas prasideda 1989 m. Melagių dieną Manhatane. Jis – tipiškas jupis (angl. „yuppie“ – young urban professional – 20–40 m. perspektyvus viduriniosios klasės atstovas), baigęs mokslus Harvarde, investicijų kompanijos viceprezidentas. Pirmajame knygos trečdalyje nėra jokio smurto, todėl susidaro įspūdis, kad Beitmanas tiesiog vaikštinėja po naktinius klubus, su draugais šniaukščia kokainą ir panašiai. Vėliau Beitmanas ima pasakoti apie savo kasdienybę, kurioje esama ir brutalių žmogžudysčių. Knygoje yra „lyrinių nukrypimų“, pasakojimų apie 9 dešimtmečio muzikantus –­ „Genesis“, „Huey Lewis and the News“, Whitney Houston. Toliau pasakojimas vis „tirštėja“, žudymų aprašymai tampa vis sadistiškesni ir sudėtingesni: nuo subadymų iki kankinimų, prievartavimų, kanibalizmo, nekrofilijos. Knygoje keliamas klausimas, ar Beitmanas vykdė nusikaltimus, ar tai buvo tik jo liguistos vaizduotės padarinys.

Mikroskopu padidintas Beitmano pasaulis primena Amerikos veiksmus kitų civilizacijų, kultūrų šalyse. 2009 m. Nobelio taikos premijos laureatas, kurio paliepimu žudomi žmonės, tęsiami karai, bando susigrąžinti savo Malcomą X (tikr. El Hajj Malik El Shabazz, 1925–1965) primenantį įvaizdį, bet, panašu, jis jau sugriuvęs. „IŠĖJIMO NĖRA“, – teigiama paskutiniaisiais knygos žodžiais (p. 393).
Juozaitis A. RYGA – NIEKIENO CIVILIZACIJA: GROŽINĖ PUBLICISTIKA.
Dailininkė Deimantė Rybakovienė.

– Vilnius: Alma littera, 2011.

ATLANTIDA ŠALIA MŪSŲ

Devynioliktoji Arvydo Juozaičio (g. 1956) knyga skirta artimai ir kartu tolimai Latvijai, kurią visi tariamės žinantys. Daug latvių mokosi ir moka lietuvių kalbą, o latviškai, deja, Lietuvoje moka nedaugelis (kuopelė filologų Kaune ir Vilniuje, žmonės, gyvenantys netoli Latvijos sienos).

Knyga suskirstyta į 24 skyrius – vigilijas (lot. vigilia – budėjimas, budrumas, pažodžiui – išvakarės; žymesnių katalikų bažnyčios švenčių išvakarių diena, turinti specialią liturgiją; Lenkijoje Wigilia – mūsų Kūčių atitikmuo). „Livonija – tarsi Atlantida“ – tokia vigilija pradedama daugiau kaip 400 puslapių knyga. „Kada Latvija prasidėjo? Gal žlugus Livonijai, kai susiformavo trys atskiros teritorijos? Sakoma, po kelių šimtmečių jos tapo latvių žemėmis – Žiemgala, Kuržeme, Vidžeme ir Latgala. Gal tikrai pradžia – tai 1562 metai, kai Lietuvos didysis kancleris Mikalojus Radvila Juodasis padėjo istorinį tašką Rygos pilyje? (...) Latvijos istorija – lyg legendomis apipinta Atlantida“ (p. 9–10).

Pasak A. Juozaičio, Ryga – niekieno civilizacija, nes ji būdavo tarsi pereinamasis prizas, valdyta vokiečių, švedų, rusų, lietuvių, lenkų... Andrejo Pumpuro epas „Lačplėsis“ (1888) aprašė tris tikroves: praeitį, dabartį ir ateitį. „Atrodo, žemė čia bejėgė, tačiau civilizacija –­ galinga. Rygoje susiliečia, susitinka, susimezga trys pagrindinės latvių žemės: Vidžemė, Kuržemė ir Žiemgala. Susitinka ir virsta kažkuo trečiu – Latvija“ (p. 11).

Latvijos kolonizacija prasidėjo 1200 m., kai iš Brėmeno su 1500 piligrimų 23 laivais atplaukė vyskupas Albertas von Buxhoevedenas (1165–1229), įkalė į žemę kryžių ir ištarė: „Čia bus mūsų Ryga“ (p. 13). Pralaimėję Saulės mūšį, 1236 m. kryžiuočiai įkūrė Livonijos ordiną. „Livonija tebemeta šešėlį ant šiandieninės Latvijos. Tebemeta ir ant Rusijos“ (p. 18).

A. Juozaičio pasakojimas sklandus, tarsi hipnotizuoja. Knygoje daug informacijos, bet tai nekliudo suvokti esmę –­ Latvija yra kur kas sudėtingesnė nei manėme. Anot A. Juozaičio, latviams svarbiausi trys dalykai – laimė, daina ir svajonė („laime, dziesma un sapnis“, p. 59).

Karaliui Mindaugui karūną nukalė latvių auksakaliai. „Regis, seniai galėjome būti viena plačiašakė tauta, viena valstybė – ar ne to troško ir mūsų bendri protėviai?“ (p. 257).
Taunytė F. IEŠKAU TIKRO LIETUVIO.
–­ Vilnius: Tyto alba, 2011.

JONAS PIPYNĖ IR KITI TIKRI LIETUVIAI

Rašytoja, gydytoja pulmonologė Filomena Taunytė šįkart ne tik moko medicinos ir kitų naudingų patarimų, bet ir ieško tikro lietuvio. Matyt, per daug netikrų aplink... Autorė išleidusi knygas „9/10 laimės“ (2003), „Laimingas senelių gyvenimas“ (2004), „7 nuodėmės ir 12 ligų“ (2006), „Kiek sveria siela“ (2008), „Gyvenimas be stogo“ (2009); visas išleido „Tyto alba“.

Naujoje knygoje, tartum Vaižgantas deimančiukų, F. Taunytė leidžiasi ieškoti ir nori rasti taurių lietuvių, asmenybių, turinčių ne tik ydų, bet ir teigiamų savybių. Kalbama apie daug ką – akupunktūrą, akupresūrą, akies rainelės diagnostiką, piktžoles, kepenų valymą... F. Taunytė gailisi, kad iš žydų lietuviai neišmoko humoro: „Mes, lietuviai, mokame juoktis tik iš aklų, luošų, senų ir silpnapročių“ (p. 5).

„Kaip atrodo Nepriklausomos Lietuvos lietuvis dabar“, – klausia autorė. „Eidamas pro daniškas kiaulides, per usnimis apžėlusius laukus, degančiomis akimis jis žvelgia į lenkams parduotą „Mažeikių naftą“. Tuo metu vienas banditas tempia į krūmus jo žmoną, o gėjus – vyresnįjį vaiką“ (p. 8).

Autorė sukuria šios knygos herojų –­ suprask, tikrą lietuvį – Joną Pipynę (su tokia pavarde gyvenimas gali ir nemielas tapti...). Skaitytojas gali neatsistebėti F. Taunytės išmone: ji siūlo ir nuogam apynyne pasėdėti, ir pasakoja, kaip ją nuo mirties išgelbėjo arklys bei sandėlininkas žydas („Dėl tos priežasties nei apie arklius, nei apie žydus blogai nekalbėsiu“, p. 305), primena, kad prieš 70 metų nebuvo jokios seksualinės revoliucijos ir visi esą laukdavę vienintelės tikros meilės.

F. Taunytė – pasakotoja, tad nebūtina į jos (net ir medicininius) patarimus žiūrėti rimtai, bet jos knygą skaityti smagu.

Ar surado F. Taunytė tikrų lietuvių? Kiek ir kokių? „Net čigonai vagystėmis nesigiria ir iš draugų ar kartu gyvenančių nevagia. Lietuviai taip pat vagių ir melagių niekada negerbė. Dabar, deja, kitaip“ (p. 382).


 

Skaitytojų vertinimai


68552. Orwell`o šmėkla :-( 2011-06-06 00:09
Huntingtono kaip ir fukuyamos knygos paseno ir nebuvo jokio reikalo jas versti į lietuvių kalbą bei kvaršinti mums galvas. "Kritikai S. P. Huntingtono teoriją pavadino amerikiečių agresijos prieš islamo, Kinijos, Rusijos civilizacijas legitimavimu. Ar tikrai taip yra? " Tikrai taip yra. Harvardo think-tank`as užsako "rognozes`, o po to bando per neokonus sukelti "civilizacijų susidūrimą". nepavyko. ir nepavyks.

68553. amerikos psichas :-) 2011-06-06 00:50
"amerikos psichas" uždraustas Vokietijoje ir Australijoje kaip kenkianti seksualinėms mažumoms. autorius neprisipažįsta kokios pats yra orientacijos ir manipuliuoja klausiamas, nes puikiai žino, kad pasirinkęs knygos herojų, Harvardo auklėtiniu, dirbančiu WallStreete, žudiku, gali būt užkapotas "žmogaus teisių gynėjų"... galk tuom knyga ir verta dėmesio?:)

68554. je2011-06-06 00:53
Amerikos psihas - tipiškas postmodern kūrinys. Turiu omeny herojų

68555. tikras lietuvis :-( 2011-06-06 00:58
taunytė niektauška.

68558. Girdas2011-06-06 09:35
CIVILIZACIJŲ SUSIDŪRIMAS... kai kuriais bruožais susisieja su A.Juozaičio RYGA... Nuo Saulės pergalės iškilusi karaliaus Mindaugo galia tuojau parūpo Europos atsparai prieš Ordą. O tai ir teiginys – „civilizacijos ne tik konfliktuoja, bet ir gauna bendravimo naudos“. Nors tai užgauna mūsų artimiausių kaimynų ekspansines ideologijas, bet Lietuvos karalystė XIII a. tapo oficialia Vakarų civilizacijos dalimi.

68561. Ežeras2011-06-06 11:33
Turėjo šansą, bet, deja...

68562. tikras lietuvis2011-06-06 12:06
pasmerkdama Kedį ir visą jo šeimą taunytė daug skaitytojų prarado ir pasirodė kaip eilinė daugiabučio šnekorka, apkalbanti ir moralizuojanti kitus, bet krislo iš savo akies neišsikrapštanti. tokių pilnas mano kiemas. kiekvienoje knygoje ji nuobodžiai kartojasi... štai čia tikroji grafomanė. kas ją sustabdys? skaito ją irgi tik tokios pačios kiemo bobulės ir aikčioja, ai, juk ir aš taip galvoju:)

68563. Orwell`o šmėkla2011-06-06 12:23
Turėjo būti "prognozės", sorry:) Nėra jokių "civilizacijų susidūrimų". Viskas planuojama. Po to paskleidžiamos "mokslinės prognozės" bei "pranašystės", kad žmonių sąmonė su tuo susitaikytų ir net paspartintų procesą savo mintimis ir baime. O ir patys prognozuotojai nėra jokie vakariečiai savo esme.

68564. amerikos psichas2011-06-06 12:31
"""Nobelio taikos premijos laureatas, kurio paliepimu žudomi žmonės, tęsiami karai, ..." pagalvotum, kad čia kalbama apie aškenazų kilmės Amerikos pilkąjį kardinolą Kissinger.

68565. netikras lietuvis2011-06-06 12:58
""""F. Taunytė gailisi, kad iš žydų lietuviai neišmoko humoro: „Mes, lietuviai, mokame juoktis tik iš aklų, luošų, senų ir silpnapročių“ """" Kokios gilios izvalgos! Tokios mintys gali sauti tik pasimoikiusiam is zydu rasytojui, ne kokiam eiliniam lietuviui :) . Is zydu reiktu pasimokyti ne tik humoro, bet ir kaip istatymus kurti. Pvz., pirmas istatymas, kuri isteige Trockis su Leninu, buvo "dekretas del antisemitizmo". Nuo "antilietuvizmo" reikejo ir musu istatymus pradeti kurti.

68582. na2011-06-06 21:00
Taunytės knygas reklamuoti literatūrmenyje? Žemas lygis. Ar gerb.Paleckis jau visai nesusivokia, ar toks ir tikslas - lygį žeminti?

68592. to 68582. na2011-06-07 14:11
Kokį jau čia lygį tas tavo litmenis turi? :)) Elytas pragydo.

68602. to to 2011-06-07 18:32
ponią Tauzytę tegul reklamuoja tie paslaptingieji ekspertai, kurie, kaip ji pati pasakojo balsas.lt, ją konsultavo dėl Kedžio. kieno rogėse sėdi, to ir giesmę giedi.

68603. > to 68592.2011-06-07 18:44
lygis, atspindintis mūsų kultūrą, jei ką:) sovietmečiu litmenis daugeliui buvo bene vienintelis skaitomas laikraštis. šeštadieniais, prie kavos puodelio - tikras malonumas. sentimentai liko iki šiol. ir šio elektroninio varianto puikus dizainas, malonus akiai fonas, nevargina reklamos. tegyvuoja:) gaila kad Šiaurės Atėnus nuniokojo kažkas... gal turgaus rinkos įtakai pasidavė?

68614. muse :-( 2011-06-07 20:08
nykus siandien paskaitiniai nors tu ka ka ka...

68618. muse2011-06-07 22:34
beje, braidydama po archyvą netyccia aptikau Augenijos Karoblienes "Zemes kryziaus kryziavone" ištrauka... vaje, laip graziai raso - kaip dvidesimt granausku. uzsimaniau tos knygos nors tu ka ka ka.. kur ja gaut - neaisku

68638. jona2011-06-09 10:54
Ačiū muse. Labai patiko tas pasakojimas apie žemės kryžių. Šiaip tai dažniausiai esu abejinga visokiems parašytiems panašaus pobūdžio prisiminimams. Pamėginsiu knygą gauti bibliotekoje arba nusipirkti senienose.

68641. muse2011-06-09 11:10
nejau si "jaunoji rasytoja" rasyt pradejo nuo 80 -ties metu? sunku patiket, nors tu ka ka..

68653. et2011-06-09 15:38
močiutės Eugenijos Karoblienės rašyba - tai pirmieji žingsniai į nesumeluotą literatūrą... geras vaistas nuo postmodernistinės sąmonės fragmentacijos...

68656. Kedopedras fioletinis2011-06-09 21:15
Kedopedrylu gauja remiama kubiloidų klano vėl kažkuo nepatenkinta?Nerimauja,kad Liencbergai teks atsakyti už Ūso,Furmanavičiaus ,Naruševičienės nužudymus?

68659. Liancberginiai kedopedrylos2011-06-09 21:33
Užpuolė trapią moterį-ponią Filomeną už jos tiesos žodį ir aiškią nuomonę.Nepatinka kubiloidų gaujai Tiesa:)Tačiau vis viena teks atsakyti-iki seimo rinkimų liko labai nedaug.Liancbergo gauja stos prieš teismą-žmogžudžiams negali būti jokio pasigailėjimo.

68660. Miglė2011-06-09 21:57
Liancberginiams kedopedryloms teks atsakyti.

68689. vatinukas2011-06-11 18:46
mentaliniu disorderiu kratinys

68692. Matas2011-06-12 12:56
Jokios "taikos" su Liancbergos žmogžudžiais negali būti.Liancbergos kedopedrylų gauja turi būti teisiama.

68693. Konservatorių kedopedrylos2011-06-12 13:49
” Manau, kad keletą tokių, kaip D.Kedžio geriausias draugas Žilius, liudininkų, kurie „savo akimis matė“ kaip trys pagyvenę „pedofilinio klano“ atstovai kartu kasdien „pedofilindavo“ keturmetę, „nerša“ su „asilu“ galėtų papirkti ir už savo „bakšišinius“, be pasaulinės visuomenės padėjimo. Gyriasi gi pastoviai jie ant kiekvieno kampo, kokie jie ne tik išprusę, bet ir turtingi. Būsimiesiems aukotojams, kurių stogai dar visai nenuvažiavo, norėčiau priminti, kad visa ši tragikomedija ir prasidėjo nuo turtinės nelygybės. Senają Kedienę ir jos teisėją dukrytę iš proto vedė Drąsiaus poelgis, kai šis parsivedė į tokius kilmingus turčių namus kažkokią nepilnametę su vaiku, jų akimis žiūrint, – absoliučią ubagę. Reikėjo tokią kanditatę į marčias bet kokiomis priemonėmis išguiti. Nuo ko viskas ir prasidėjo. Ir atėmė iš tos ubagės viską, ką tik sugebėjo – ne tik „lazdą“, bet ir vienintelį jos kūdikį, bei sudirbo jos gyvenimą juodai. O visą tą velniavą užvirė Drąsiaus sesytė teisėja, įtraukdama į tas nelygios kovos batalijas ir mažametę Drąsiaus dukrytę, ir savo a†a broliuką, ir savo vyrą, ir savo tėvus, ir visą savo giminę, ir visai niekuom dėtus pašalinius žmonės, kurie nekaltai paaukojo net savo gyvybes. Prisidirbo. Ir trauktis kedžvenskiai jau nebeturi kur. Už jų – tik kameros gultai. Tai ir šiepia dantis iš paskutiniųjų. Juolab, kai su jais išvien jau tūkstantinė neprotaujančių, kraujo ištroškusių zombių banda. Ir visa tai, ką turime šiai dienai, tikrosios teisėsaugos neveiksnumo ir nesiorentavimo aplinkybėse išdava. Save pervertinusiems išsišokėliams nebuvo laiku užkirstas kelias, kuris nuvedė net iki trijų žmogžudysčių. Kolkas. Kuom visą tai baigsis, jei nebus įvardinti bei nubausti tikrieji kaltininkai, – taip pat „ežiukas rūke“…”—–citata iš komentarų

68694. Kubilizmo pagrindai.Otkatas2011-06-12 13:55
Otkatų istorija………….. Už litą įsigytą „Lietuvos kuro“ turtą M.Klabinas su savo sėbrais mikliai išpardavė, o valstybei beliko tik dengti daugiau nei 50 mln. Litų „Lietuvos kuro“ skolas tai pačiai valstybei. Nors 2000 m. Pradžioje laikraščiai rašė, kad „Lietuvos kurą“ įsigijo sukčius, tačiau tai nesutrukdė tuometiniam premjerui —ANDRIUI KUBILIUI— ir Finansų viceministrei —DALIAI GRYBAUSKAITEI —pervesti iš valstybės biudžeto į sukčių kontroliuojamo „Lietuvos kuro“ sąskaitą dar 18 mln. Litų tariamos valstybės skolos. 2001-2004 metais, kai Dalia Grybauskaitė dirbo finansų ministre, viceministru dirbo Vitas Vasiliauskas. Nei vienas iš šių pareigūnų neprieštaravo, jog „VP Market“ būtų grąžinta nusikalstamo modelio metu įgyta teisė susigrąžinti 76 milijonus litų PVM. Dėl to stebėjosi tiek Seimo antikorupcijos komisija, tiek neįgaliųjų organizacijos bei visuomenė.

68695. Tiesiog kubilizmas2011-06-12 13:56
Manau, kad kedofilinė isterija jau peržengė ribas ir tapo nebevaldoma: )O gal jos valdymą perėmė kita viešų ryšių bendrovė, kuri turi kitų tikslų.Negalima tokio skandalo palikti savieigai, nes ” revoliucija” labai lengvai gali suvalgyti savo vaikus-kubiloidus.Manyč, kad toliau antiteisinis situacijos eskalavimas jau neša didžiulius nuostolius pačiai Lietuvai-investicijos nebeateis taip paprastai, o kreditai brangzzzz.Ne veltui juk Šimonytė ištriūbino visam Pasauliui komercinę valstybinę paslaptį, kad Lietuva dar šiemet skolinsis kelis milijardus.Kreditorių uždarbis -palūkanos tiesiogiai priklauso nuo šalies kokybilnių parametrų-teisinės aplinkos , stabilumo ir t.t.: ) Reikia biškelį skirti, kur užkuriamas ” skandalas” įvykio-prokuroro vertimo-fone, ir kur jau pats nevaldomas skandalas ir yra įvykis: )Ten kedofilija buvo kaip priekaištas, kad būtų galima civilizuotai nuverst prokurorą, o dabar jau Garliavos padugnės ima reikalus į savo rankas. “Įvykiai” rutuliojasi nebe taip ” civilizuotai” : )Dabar jau girta liaudis ruošiasi šturmuoti seimą, policininkus siunčia n.x. ir nesiruošia vykdyt teismo sprendimo.” Turinys ” visai kitas, mana mielas biciuli, šito skandalo patapo: ) Jei kedofilai žada šturmuoti seimą,tai dar pora procentų galima bus išsiderėti .dėl bardako Kubilistane.: )Kad tai -ne Bezdonių kaimo konfliktas-informuojama kuo plačiau ir atvyksta Lenkijos, CNN ir pan. nupirktos komandos. Valdzia nelabai susidoroja su situacija , todėl kreditas kainuos didesnes palukanas.: )Šustaucka užteks pagirdyt, o pelnas-šimtai milijonų dolerių: ) Nuo 5 mlrd. paskolos 5 proc. yra 250 mln. dolerių: ) ,o 1 proc. yra 50 000 000 dolerių.

68696. yoyo2011-06-12 13:58
Jokios taikos su zmogzudziais ir ju remejais-konservais negali buti.Konservu gauja turi sedeti lukishkese.Taskas

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:23:56 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba