Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-06-03 nr. 3334

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• GYTIS NORVILAS.
išdidinimai
28
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

POEZIJOS PAVASARIO ĮSPŪDŽIAI 
• KORNELIJUS PLATELIS.
Pavasaris Tolminkiemyje
8
• IEVA GUDMONAITĖ.
Dar kartą apie poeziją ir jos pavasarį
1

POEZIJOS PAVASARIS 2011 
• Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2011“ laureatai ir prizininkai
• RAMUTĖ DRAGENYTĖ.
Didelis, mažas, mažesnis*
4

POKALBIAI 
• PAULIŲ GARBAČIAUSKĄ kalbina RŪTA BURBAITĖ.
„Man regis, vertėjas truputį panašus į sportininką ar muzikantą“

KNYGOS 
• ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS.
Nikolajaus Gumiliovo poezijos savastis lietuviškai
10
 PRANAS VISVYDAS.
Nuotykingai rimta sidabro poezija
• VIRGINIJUS GUSTAS.
Kasdienis pamąstymas medituojant bulvės metafiziką
23
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

ŠOKIS 
• DAINA HABDANKAITĖ.
„Naujasis Baltijos šokis ’11“ trimis pjūviais

KINAS 
• ŽIVILĖ PILIPAVIČIENĖ, REGINA JACKŪNAITĖ, ŽIVILĖ AMBRASAITĖ.
Paroda „Lietuvos kinas 1909–2009“

MUZIKA 
• SIGITAS MICKIS.
Jeronimas Kačinskas: kūrybos amžinybės pakerėtas
7

DAILĖ 
• REMIGIJUS VENCKUS.
Medijų meno dienos Kaune
3

PAVELDAS 
• VYDAS DOLINSKAS.
Dresdeno pilies patirtys ir Valdovų rūmų atkūrimo kontekstai
1

POEZIJA 
• RASA PEKARSKAITĖ5
• NIDA TIMINSKAITĖ1
• STEPAS EITMINAVIČIUS1

VERTIMAI 
• JERZY FICOWSKI.
Pelenų skaitymas
1

PROZA 
• AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ.
Penki
2

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Taika
28

SKELBIMAI 
• 2011 m. „Santaros-Šviesos“ renginių,
vyksiančių birželio 24-26 dienomis Alantoje,
programa
3
• Jaunieji rašytojai kviečiami burtis6

DE PROFUNDIS
„Dievas visus daiktus sukūrė iš nieko. / Tačiau niekas aiškiai per juos persišviečia.“ Paulis Valéry
 
• JURIJUS DICHTIARAS.
Man įkando benamis
4
• ALBERTAS SKYRELIS

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas
 
• Sveikiname naujus Lietuvos dailininkų sąjungos narius!2
• KRISTINA STANČIENĖ.
Nerūpestingieji Vyganto Paukštės žmogai
3
• KRISTINA STANČIENĖ.
Peizažas tapyboje:
nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų
• JOLANTA SEREIKAITĖ.
Pasiklydusi peizaže
1
• EGLĖ DEAN.
„Unisex“ sagė: lyčių problematika ir kitos idėjos
2
• LUKAS DEVITA.
Meninis kompaktinių kasečių atgimimas
7
• Projektas „Menamos istorijos“ tęsiasi
• Justinui Vienožinskiui – 125
• Informacija
• Jubiliejai
• Parodos LDS galerijose

KNYGOS

Nuotykingai rimta sidabro poezija

PRANAS VISVYDAS

[skaityti komentarus]

Ne vien nuotykinga, bet neretai dvasiškai pakili. Štai posmas iš Gintaro Patacko išversto Nikolajaus Gumiliovo eilėraščio „Odisėjo sugrįžimas. Prie kranto“:


    Siela – avilys su bitėmis
    Neregėtomis, auksinėmis!
    Mes bangų verpetais ritamės,
    Jų putotomis grandinėmis

       p. 39

Paimta iš neseniai išleistos N. Gumiliovo rinktinės „Paklydęs tramvajus“. Poetas N. Gumiliovas garsus keliais atžvilgiais. Buvo įžymios poetės Anos Achmatovos vyras. Taip pat su poetu Nikolajumi Gorodeckiu XX a. pradžioje pradėjo poezijos srovę akmeizmą. Jei A. Puškino ir M. Lermontovo poezija priklauso rusų literatūros auksiniam laikotarpiui (XIX a.), tai XX a. pirmieji dešimtmečiai ženklinami kaip sidabrinės poezijos laikotarpis, nepaisant tuo metu vykusių revoliucinių permainų. N. Gumiliovas kaip tik ir buvo revoliucinės neteisybės auka. Apkaltintas kontrrevoliucine veikla, sušaudytas 1921 metais. Gimė 1886 m. Kronštate.

Su jo kūryba susipažinau maždaug 1957 metais, atvykęs į Los Anželą ir čia, centrinėje bibliotekoje, radęs gana išsamų rusų ir lenkų literatūros skyrių. Tada aplinkui nebuvo tiek tų didelių dangoraižių. Automobiliui pastatyti vietos buvo daugiau nei reikia. Nemokamai. Ne vien čia praleisdavau kai kuriuos vakarus, bet ir skolindavausi knygas. Prisipažinsiu, N. Gumiliovo poezija tada tiek netraukė kaip A. Bloko, O. Mandelštamo, A. Achmatovos, M. Cvetajevos, M. Kuzmino, V. Chodasevičiaus. Buvo ir kelios rimtos antologijos. Net ir dvikalbė. Šiek tiek vėliau net pajėgiau išversti du O. Mandelštamo eilėraščius „Aidų“ žurnalui. Varčiau žodyną. Ir džiaugiausi suradęs šios sidabrinės poe­zijos dvikalbius rusų-anglų tekstus.

Ir štai dabar šis, tada ne itin skaitytas, N. Gumiliovas – į lietuvių kalbą išverstas griežtai klasikinės formos meistro Gintaro Patacko. Taigi gabaus vertėjo. Pažįstu jo talentą iš rusų romansų vertimų leidinio, kai kuriuos išmokau mintinai, pavyzdžiui, „Kas vakarą atgyja restoranai, prasideda gyvenimas naktinis“... O dabar štai tokio rimto, tragiško likimo poeto eilėraščiai. „Paklydusiam tramvajui“ parinkti eilėraščiai yra griežtos formos. Stebiuosi, kaip vertėjas be jokių išimčių, įgudusia plunksna išlaiko ritmą ir rimuoja nenutoldamas nuo prasmės. Čia N. Gumiliovas įvairus. Skaitome apie Don Žuano niekingumą. Leidžiamės į audringas keliones jūra. Graži yra V. Briusovui skirto eilėraščio „Stebuklingas smuikas“ pirma eilutė: „Mielas vaike, tu toks linksmas, šypseną išskleidęs šiltą.“ Šiuo muzikos žanru išreiškiama visa atlikėjo tragika: „Žūk mirtim šaunia, baisiąja smuikininkų mirtimi!“ Dramatizmo yra herojų charakteristikose – ir Odisėjo, ir į Meką keliaujančio senolio musulmono, ir „Kapitonuose“. Daug siaubo, daug įtampos. Pasaulis yra didingai pavojingas. Stiprūs eilėraščiai „Nigeris“, „Čado ežeras“, „Neapolis“. Nepamirštamas Kristaus įvaizdis, pagrįstamas ėjimu: „Eina jis per vaisių sodą / Perlais spindinčiu keliu. / Žmonės dirba darbą juodą, / Žmonės turi reikalų.“

Kaip į giliamintį eilėraštį ir gero vertimo pavyzdį žiūriu į „Šeštąjį jausmą“. Čia tarsi atsiskleidžia, ar, tiksliau, kūnui ir sielai susitikus, įvyksta evoliucinis postūmis – gimsta naujas jausmas. Skaitau paskutinį posmą:


    Taip amžių amžiais – Viešpatie, kada? –
    Nuo skalpelio gamtos ir meno švento
    Kamuojas kūnas, siela pavergta,
    Pagimdo šešto jausmo instrumentą

       p. 15

Aiškiai pabrėžiama meno ir biologinio prado sąveika.

„Paklydęs tramvajus“ – tartum poeto kelionės per pasaulį metafora. Yra ir skyrimosi su mylimu žmogumi (Mašenka) jausena, nes savo prigimtimi juk esi keliautojas. Čia sentimentalumas neišvengiamas. Ir jis įgauna apibendrintą prasmę:


    Ir supratau aš: ta neregėta
    Šviesa atsklidus – laisvė mana,
    Prie zoologinio sodo planetų
    Stūkso žmonių ir šešėlių minia

       p. 113

Džiugu, kad vertėjas rimuoja solidžiai. Tik labai retais atvejais tekstai kvepia archajiškumu.

Glaustai ir atidžiai įžangoje aptardamas poeto kūrybą, G. Patackas rašo: „Nikolajaus Gumilovo poezija skaitytojus paperka griežta, nuoseklia, apmąstyta ir tobulai įvaldyta forma, pribloškia savo dvasia – be galo vyriška, bet kartu idealistine ir romantiška.“

Pridursiu ir savo įspūdį: pirmą kartą skaitant, tie vertimai gal ir dvelktelėjo senoviškumu, atrodė atitolę nuo šiandienos verlibrinio sklandumo, euforijos, originalumo. Čia nėra grožėjimosi kalba, bet turinys kupinas pasakojimo žavesio ir netikėtumų. Be abejo, tie vertimai yra poeto G. Patacko ilgametis darbas. Stebiuosi jo kūrybine galia.

Ši trumpa recenzija susijusi ir su likiminiu mano gyvenimo įvykiu. Sausio 18 d. buvau pakirstas insulto. Šis priepuolis sukaustė mano kairę pusę – ranką ir koją. O tąsyk ką tik iš dukterėčios Kristinos buvau gavęs šią knygą su vertėjo įrašu jai. Cituoju antrą posmą:


    Kai okeano iškilmingas choras
    Užgieda, ir gyvenimo motoras
    Pikantiškai važiuoja, griaudžia,
    Šnabžda sau: „Nemiegoki, aš budžiu.“

Retas lietuvių poetas yra gamtos apdovanotas tokiu budėjimu, kaip G. Patackas. Tad ir turime tam tikrą dalį vertimų lietuviškai. Knygą išleido „Kalendoriaus“ leidykla 2011 metais. Man patinka nakties vaizdas viršelyje. Dailininkas nenurodytas.


 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:23:50 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba