Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-06-21 nr. 2904

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Ridas Viskauskas.
IŠŠŪKIAI NEŽINIAI?
1
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI2
 PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• KRITIKO MIRTIS
• Vladas Braziūnas.
KURSAS Į RYTUS
1
• LIETUVIŲ PEN CENTRO PAREIŠKIMAS3
• LRS

MUZIKA 
• Aušra Listavičiūtė.
TARP AKADEMINĖS IR IMPROVIZACINĖS MUZIKOS
• Rytis Jokūbaitis.
PRASIDEDA KRISTUPO VASARA
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NORĖJĘS SUGRĮŽTI DIONISAS
• Sigita Naikelytė.
STASIO PALIULIO GYVENIMAS IR DARBAI
1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
KEISTAS MIEGAS, KEISTOS ŠIRDYS
• SIDABRO NĖRINIŲ ATŠVAITAI TELŠIUOSE: BAKALAURO DIPLOMAI2

TEATRAS 
• Audronė Girdzijauskaitė.
TORŪNĖS KONTAKTAI
1
• Daiva Šabasevičienė.
IŠVYKA Į FESTIVALĮ "EUROTHALIA"
• LAVIRUOJANT TARP INTERESŲ

KINAS 
• Rasa Paukštytė.
"KINOTAURAS": DAUG ŽVAIGŽDŽIŲ IR VIENAS MEILUŽIS
1

POEZIJA 
• VYTURYS JARUTIS

PROZA 
• Benediktas Januševičius.
VAKARĖLIS

KNYGOS 
• Liudas Giraitis.
DARIUS ŠIMONIS IR JO "RYKŠTĖ"
• Eugenijus Ignatavičius.
NEMIRTINGUMO ILGESYS
1
• NAUJOS KNYGOS
• SPAUDOS KONFERENCIJA FRANKFURTE

KRONIKA 
• Rimvydas Stankevičius.
IN MEMORIAM FILOLOGIJOS BERŽUI
4
• Skirmantas Valiulis.
TARKOVSKIO ILGESYS
2
• RADIJO PJESIŲ KONKURSAS

IN MEMORIAM 
• IŠTIKIMASIS PLUNKSNOS RITERIS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
TRIJŲ "S" PROBLEMA
3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS

PARODOS

VI.21-27

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vilnius

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Arsenalo g. 1
"Lietuvos valstybės ir kultūros istorija"
"Provincijos dvaras: istorinis portretas ir taikomoji dailė XVII-XIX a. Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose
Japonija - Lietuva: sumi-e, kaligrafija, keramika, ikebana
Arsenalo g. 3
"Lietuvos proistorė"

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
Arsenalo g. 3a
"Krikščionybė Lietuvos mene" (atnaujinta vertingomis kolekcijomis)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Didžioji g. 4
XVI-XX a.pr. Lietuvos dailės ekspozicija
Tarptautinė paroda "Krikštai mene"

RADVILŲ RŪMAI
Vilniaus g. 22
Paroda "Senųjų interjerų meniniai baldai XVI-XIX a."
F.E.Moutsinga (Kongas) meno dirbinių kolekcija
Afrikos tautodailės paroda "Mano negriškumas"(veiks iki VI.24)

"VARTŲ" GALERIJA
Vilniaus g. 39
Galerijos "Vartai" dailininkų paroda (veiks iki VI.25)
S.Kisarauskienės tapybos paroda (veiks iki VII.9)
VI.25 atidaroma V.Čepkausko skulptūrų paroda (veiks iki VII.15)
VI.25 atidaroma S.Bilaitės juvelyrikos ir rūbų paroda (veiks iki VII.15)
VI.25 atidaroma E.Babilaitės ir I.Babilaitės paroda "Laplandija" (veiks iki VII.15)

GALERIJA "ARKA"
Aušros Vartų g. 7
Paroda "Šiaurės šalys Lietuvos dailininko akimis" (veiks iki VI.27)
S.Kisarauskienės tapybos paroda (veiks iki VII.9)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
Vokiečių g. 2
Paroda "Juodoji dėžė" (veiks iki VIII.18)
T.Huntero fotografijų paroda (veiks iki VIII.18)
E.Antille`s paroda "Gilus kaip miegas, greitas kaip širdis" (veiks iki VIII.18)
J.Dabernigo paroda (veiks iki VIII.18)
VI.21 18 val. atidaroma A.Bareikio paroda "Malonu girdėti" (veiks iki VIII.18)

Galerija "KAIRĖ - DEŠINĖ"
Latako g. 3
"Grupės A" paroda (veiks iki VI.23)
VI.21 17 val. atidaroma L.Šalčiūtės paroda "Visokie piešiniai ir..."
Paroda "Iš grafikos archyvų"

"LIETUVOS AIDO" GALERIJA
Universiteto g. 2
M.Balčiaus tapybos paroda (veiks iki VII.10)
I.Baroti keramikos paroda (veiks iki VII.10)
VI.20 atidaroma M.Balčiaus tapybos paroda (veiks iki VII.6)
VI.20 atidaroma I.Baroti (Klaipėda) keramikos paroda (veiks iki VII.6)
VI.25 atidaroma D.Antanaičio kūrybos paroda

"PROSPEKTO" GALERIJA
Gedimino pr. 43
R.Augūno fotografijų paroda "Žmonės kalnuose"

"VILNIAUS" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Didžioji g. 19
A.Granto (Latvija) fotografijų paroda "Fotografuota Latvijoje"

"MAŽOJI GALERIJA"
Latvių g. 19 a
Nauja autorinės juvelyrikos, tapybos, skulptūrų, keramikos, grafikos darbų ekspozicija

GALERIJA "O 11"
Odminių g. 11
H.Čerapo tapybos paroda "Dirvonai" (veiks iki VII.7)

SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA
Vilniaus g. 14
Nuolat veikianti ekspozicija - keturių Savickų kūrybos paroda, skirta diplomatui ir rašytojui J.Savickiui
R.Savicko tapybos paroda
Paroda "Vilnius tapyboje" (veiks iki VII.6)

MEDALIŲ GALERIJA
Šv.Jono 11
G.Čiplytės ir G.Šalkauskaitės fotografijų paroda "Goda ir Geda Afrikoje" (veiks iki VI.26)
VI.21 16 val. atidaroma Jonų ir Šv.Jono galerijos dailininkų paroda (veiks iki VII.14)

LITERATŪRINIS A.PUŠKINO MUZIEJUS
Subačiaus g. 124
"A.Puškinas Paryžiuje" (iš Sankt Peterburgo muziejų archyvų ir privačios A.Vasiljevo-Gulevičiaus kolekcijos Paryžiuje)
II moksleivių meninės lipdybos konkurso "Mano A.Puškinas" darbų paroda

RUSŲ MENO GALERIJA
Bokšto g. 4
V.Laisono tapybos paroda "Peizažas" (veiks iki VII.5)

GINTARO MUZIEJUS-GALERIJA
Šv.Mykolo g. 8
Šiuolaikinių dailininkų paroda
Gintarų su inkliuzais kolekcija, Juodkrantės lobis
XV a. pab. degimo krosnys
Liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMAI
Pilies g. 26
Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto pasirašymo memorialinis kambarys
Parodos, skirtos 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams:
Kaziui Bizauskui - 110;
Kazimierui Šauliui - 130;
Pranui Dovydaičiui - 115;
Lietuvos tautodailininkų sąjungos kolekcijos paroda
J.Stauskaitės vaikų ir jaunimo dailės mokyklos kūrybinių dirbtuvių 5-8 metų vaikų piešinių paroda "Mano svajonių Lietuva"
Paroda, skirta Signatarų namų dešimtmečiui

ROTUŠĖ
E.A.Zimmermanno grafikos darbų paroda "Gamtos atspaudai - metamorfozės", skirta Vilniaus ir Erfurto partnerystės jubiliejui (veiks iki VI.29)

RAŠYTOJŲ KLUBAS
Sirvydo g. 6
R.Dichavičiaus paroda "Vizijos"

GALERIJA "MALDIS"
J. Basanavičiaus g. 4 a
XVIII - XX a. taikomosios ir vaizduojamosios dailės paroda

MENO IR KULTŪROS CENTRAS
"STIKLO KAROLIUKAI"
Paupio 2
Nuolat veikianti grafikos ir tapybos darbų paroda - pardavimas
S.Ach paroda "Angelai, kelionė ir draugių šypsenos` (veiks iki VII.15)

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS
Vilniaus g. 41
"Vilniaus mokyklų teatrinių studijų veikla" (veiks iki VI.22)
Paroda "Scenografija"
"Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.-XX a. I pusė"

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Gedimino pr. 51
I.Ramanauskaitės pastelių paroda "Tarp mūsų" (veiks iki VI.28)
O.Juškienės tapybos paroda "Gėlėtosios" (veiks iki VI.28)
Paroda "Tos žemės vardas - Lietuva - užvaldė mano protą ir jausmus", skirta poeto, filosofo, diplomato O.Milašiaus 125-osioms gimimo metinėms (veiks iki VI.27)
"Naujos knygos" iš Meno skyriaus fondų (veiks iki VI.30)
Paroda, skirta italų menininko Leonardo da Vinci 550-osioms gimimo metinėms (veiks iki VI.27)
Paroda, skirta prozininko, poeto, dramaturgo V.Alanto 100-osioms gimimo metinėms (veiks iki VII.9)
Paroda, skirta dailininko Č.Kontrimo 100-osioms gimimo metinėms (veiks iki VII.1)
R.Jundaitės-Misevičienės tapybos paroda (veiks iki VI.30)

A.MICKEVIČIAUS BIBLIOTEKA
V.Garbauskaitės-Naumavičienės akvarelių paroda (veiks iki VI.29)

V.ŽUKO DAILĖS GALERIJA
J.Tumo-Vaižganto g. 9-77
Galerijos savininko V.Žuko tapybos paroda

GALERIJA "DUGNAS"
Pilies g. 8
Lietuvių-austrų paroda "Venecija visada"

J. ir M.ŠLAPELIŲ MUZIEJUS
Pilies g. 40
A.Varnienės tapybos paroda
P.Galdikienės gobeleno paroda

GALERIJA "ROJAUS KALNAS"
Užupio g. 14
Paroda "Nežinoma Š.Šimulyno tapyba (1939-1999)" (veiks iki VI.26)

UŽUPIO GALERIJA
Užupio g. 3
Dizainerių papuošalų paroda

VILNIAUS LENKŲ KULTŪROS NAMAI
Naugarduko g. 76
Fotoparoda "Yra miestas, kurį sunku atskirti nuo gyvenimo..."

LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA
Šv.Ignoto g. 6
Paroda "Čekijos baroko perlai"

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
Kaštonų g. 7
J.Juselio tapybos paroda "Susapnuoti peizažai" (veiks iki IX.2)

GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
Mindaugo g. 15
Paroda "Lietuvos geležinkelių istorijos akimirkos mene ir dokumentikoje", skirta Šeštokų-Suvalkų linijos 10-mečiui (veiks iki IX.1)

Kaunas

M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 55
Paroda "Lietuvos pinigai. XII a.pabaiga-XX a. I pusė" (veiks iki VI.31)

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12
Romantiška ekspozicija, pasakojanti apie moters ir vyro pasaulį
Šiuolaikinio meno projektas "Dienos sapnai"
VI.21 atidaroma vengrų konstruktyvistinės dailės paroda iš Vengrijos muziejinių rinkinių (veiks iki VII.28)
VI.21 atidaroma F.Zhengjie (Kinija) paroda "Kinų pop-artas" (veiks iki VII.28)

PAVEIKSLŲ GALERIJA
K.Donelaičio g. 16
Paroda "Čelovui Kontrimui - 100" (veiks iki VI.23)
VDA Kauno dailės instituto absolventų paroda (veiks iki VI.23)

KERAMIKOS MUZIEJUS
Rotušės a.15
Lietuvos keramika
VDA Kauno dailės instituto absolventų paroda (veiks iki VI.23)

DS KAUNO GALERIJA
Rotušės a. 27
H.Orakausko "Satyrinės ir ne" plastikos darbų paroda
J.Cininas (Australija) paroda "Projektas: vilkmergė" (veiks iki VII.14)

VELNIŲ MUZIEJUS
V.Putvinskio g. 64
Pasaulio velniai ir kaukės
H.Orakausko "Satyrinės ir ne" plastikos darbų paroda

A. ir P.GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2
Paroda "Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas" (veiks iki VI.31)

J.ZIKARO NAMAI
J.Zikaro g. 3
Nauja ekspozicija skulptoriaus J.Zikaro 80-mečiui

"FUJIFILM" FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Rotušės a. 1
Vengrų Kovacs Endre ir Budai Eniko fotoparoda

VDU KAVINĖ "LAVILTĖ"
Fotoparodos "Disko ritme" (V.Šukys) ir "Džiazas" (R.Mikulėnas), skirtos Kauno džiazo festivaliui

"ARTERITORIJA"
K.Donelaičio g. 62
Jaunų menininkų tarptautinis projektas "Spin"

GALERIJA "KAUNO LANGAS"
M.Valančiaus g. 5-6
J.Ivanauskaitės paroda "Tibeto Mirusiųjų Knyga" (veiks iki VI.26)

MENININKŲ NAMAI
V.Šileikos grafikos, akvarelės paroda (veik iki VII.3)

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
Rotušės a. 13
Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"
Paroda "Sugrįžimas į senąjį dvarą", skirta M.Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 125-osioms gimimo metinėms
Jubiliejinė paroda, skirta seserims, pasirašinėjusioms Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu
"Stasiui Santvarui - 100"
"Bernardui Brazdžioniui - 95"
"Jonui Avyžiui - 80"
R.Linionio fotografijų paroda "Kūrėjai"
"Poezijos pavasaris"

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
"BAROTI" GALERIJA
Aukštoji g. 3, 3 a
Paroda "Kartu", skirta "Baroti" galerijos 10-mečiui (veiks iki VI.27)

"EGLĖS" GALERIJA
VI.22 16 val. atidaroma S.Aukštuolio piešinių paroda "Medžio magija" (veiks iki VII.13)

GIRSTUČIO KULTŪROS RŪMAI
D.Vaskelaitės ir R.D.Čebatoraitės tapybos paroda "Mama ir aš - sekmininė paukštė" (veiks iki VI.30)

Klaipėda

PAVEIKSLŲ GALERIJA
Liepų g. 33
Nuolat veikianti P.Domšaičio kūrinių ekspozicija
Paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

FOTOGRAFIJOS GALERIJA
Tomo g. 7
T.Loschnero-Gornau (Vokietija) fotoinstaliacijų paroda "Vienos kambarys" (veiks iki VI.31)
S.Saladūno paroda "Porno dešinioji" (veiks iki VII.10)

"PARKO GALERIJA"
K.Donelaičio g. 14 a
N.Marčėnaitės ir M.Joniučio darbų paroda (veiks iki VI.27)

DAILĖS SALONAS "PALETĖ"
Taikos pr. 18
S.Skrabulio tapybos paroda "Neapibrėžta kvapų būtis" (veiks iki VII.1)

GALERIJA "PĖDA"
Turgaus g. 10
Nuolat atnaujinama dailininko Vytauto Ka darbų ekspozicija
R.Čečkausko ir R.Čečkauskaitės tapybos paroda "(RČ)2" (veiks iki VII.17)
V.Karčiausko paroda (veiks iki VII.17)

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS
Liepų g. 12
Paroda "Laikrodžių gamyba ir prekyba XIX a.-XX a. pr. Lietuvoje"

Šiauliai

DAILĖS GALERIJA
Vilniaus g. 245
Kauno menininkų vaizduojamojo meno paroda "Išklotinė" (veiks iki VI.24)
M.Bielskytės fotografijų paroda "reflective schizophrenia" (veiks iki VII.15)
Paroda "Dialogai: kviečia Kaunas" (veiks iki VI.24)
VI.21 17 val. atidaroma S.Povilaičio fotografijų paroda bei pristatomas naujas fotoalbumas (veiks iki VII.15)

"LAIPTŲ" GALERIJA
Žemaitės g. 83
V.Janulio kūrybos darbų paroda (veiks iki VI.26)

Panevėžys

DAILĖS GALERIJA
Respublikos g. 3
Nuolat veikianti ekspozicija "Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys"
Šiaulių dailininkų grupinė paroda "DDK" (veiks iki VI.23)

GALERIJA XX
Laisvės a. 7
Paroda "Klausutis Henrikas Baržanskis" (1943-2001)

Palanga

GINTARO MUZIEJUS
Vytauto g. 17
A.Žulkaus gintaro ir medžio darbų paroda

Ukmergė

KULTŪROS CENTRO GALERIJA
Kauno g. 8
K.Zimblytės tapybos ir monotipijų paroda (veiks iki VII.3)

Druskininkai

MAŽOJI GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 37
Grupės "3x" instaliacija "Siena"

V.K.JONYNO GALERIJA
M.K.Čiurlionio g. 41
Atnaujinta V.K.Jonyno kūrybos ekspozicija

Marijampolė

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio muziejaus atnaujinta ekspozicija

Plungė

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1
XX a. profesionalioji dailė (tapyba, grafika, skulptūra)
XX a. tautodailė (medžio drožyba)
Plungės miesto istorinė ir urbanistinė raida. Valdymo istorija

Kudirkos Naumiestis

DR. VINCO KUDIRKOS MUZIEJUS
V.Kudirkos g. 29
Lietuvių tautinis atgimimas ir Vincas Kudirka

Paežeriai (Vilkaviškio rj.)

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA
Skulptoriaus V.Kašubos (JAV) kūrybos paroda
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:22:40 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba