Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-09-30 nr. 3347

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• SIGITAS GEDA.
Sonata
43
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• RIMANTAS MORKVĖNAS.
Pirmieji žingsniai lietuviškoje diplomatijoje
10
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Čiurlionio metų kamerinė reziumė
1
• Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto klausymas23
• AIDAS DARULIS.
„myli mane Dievas“
3
• XXII tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2011“

LITERATŪRA 
• LINA BENDŽIŪTĖ.
Apie Simoną Daukantą žinome daug, o apie Juozapą Želvavičių?..
7

KNYGOS 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS.
Ant juodo baltu
1
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Dramaturgo / režisieriaus debiutas: idėjų ir jėgų pasitikrinimas1
• Su CSABA POLGÁRU kalbasi ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Teatras – galingas įrankis, bet juo naudotis reikia mokėti

MUZIKA 
• RITA NOMICAITĖ.
Duetų siuita

DAILĖ 
• JURGITA LUDAVIČIENĖ.
Kitas!
1
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ-LUPEIKIENĖ.
Ateitis priklauso jiems!
7

PAVELDAS 
• Parodoje – parkų kūrėjo Édouard’o François André darbai1

POEZIJA 
• ROMAS DAUGIRDAS.
dviskaita
6
• ARVYDAS GENYS.
Rudeniop
4

PROZA 
• NIJOLĖ DRUNGILAITĖ.
Rytoj
4
• NIJOLĖ DRUNGILAITĖ.
Vėjo gaudytojas
3
• ILONA JANULIENĖ.
Paguoda
2

VERTIMAI 
• SIMONE DE BEAUVOIR ir JACQUES-LAURENT BOST.
Prasilenkiantys laiškai
12

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Daiktai
44

IN MEMORIAM 
• IRENA LEONAVIČIŪTĖ-BRATKAUSKIENĖ
1930 12 10 – 2011 09 24.
Man svarbu paliudyti Tautos gyvybę

SKELBIMAI 
• 2011 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“1
• Kultūros rėmimo fondas skelbia2

DE PROFUNDIS
„Tėvas, ak tėvas pastatė namelį /
kvepiančios lentos, durys dažytos /
darbą padaręs, šypsosi tėvas...“ S. Parulskis
 
• res ludentes / žaidžiantys daiktai1
• AURIMAS UŽKURAITIS4
• JONAS ŽEMKALNIS.
Iš po Erlicko
10

Šatėnų prieglobstis 
• Septyniasdešimt šeštoji savaitė311

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]


MENAS. FOTOGRAFIJA

Ir vaikai gynė laisvę = Children defended freedom too : [1991 metų Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos moksleivių piešiniai ir mintys apie Sausio 13-ąją / sudarė Aldona Daugilytė ; vertė Andrius Vitkūnas]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, [2011] (Vilnius : Spauda). – 51, [1] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8037-10-4

Lietuvos rokas : ištakos ir raida / Mindaugas Peleckis. – Vilnius : Mintis, [2011] (Kaunas : Aušra). – 603, [2] p., [20] iliustr. lap. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-5-417-01030-9 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Abu krantai : [eilėraščiai] / Gražina Pranauskienė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2011 ([Vilnius] : Spauda). – 230, [6] p. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-432-013-2

Akvariumas : [romanas] / Viktoras Suvorovas ; iš rusų kalbos vertė Daina Kasnikovskienė. – 2-oji laida. – Vilnius : Mintis, 2011 (Kaunas : Aušra). – 349, [1] p. – Tiražas [1200] egz. – ISBN 978-5-417-00901-3

Aleksandras Solonikas – eksportuojamas samdomasis žudikas : romanas / Valerijus Karyševas ; iš rusų kalbos vertė Lina Vyšniauskienė. – Kaunas : Mileda, 2011 (Vilnius : BALTO print). – 297, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-787-17-4 (įr.)

Anansio vaikai : [romanas] / Neil Gaiman ; iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 382, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02205-2

Antradienio moterys : [romanas] / Monika Peetz ; iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Gricienė. – Vilnius : Vaga, 2011 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 309, [3] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-5-415-02206-9

Dienoraščio langą pravėrus : 10 mano jaunystės metų (1956-1965) / Romualdas Grigas. – Vilnius : R. Grigas : Knygų kelias, 2011 ([Vilnius] : Standartų sp.). – 367, [3] p. : iliustr., faks., portr. – Tiražas [600] egz. – ISBN 978-609-408-140-8

Gyvatėdis : [romanas] / Viktoras Suvorovas ; iš rusų kalbos vertė Mikas Trečiokas. – Vilnius : Mintis, [2011] (Kaunas : Aušra). – 207, [1] p. – Ciklo 1-oji knyga. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-5-417-01029-3

Jo pėdomis : ką darytų Jėzus? : [religinis romanas] / Charles Monroe Sheldon ; iš anglų kalbos vertė Elena Kaminskienė. – Vilnius : Metodika, 2011 ([Vilnius] : Vilcolora). – 249, [5] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-012-0

Katino Murklio pažiūros į gyvenimą ir kapelmeisterio Johaneso Kreislerio biografijos fragmentai atsitiktinai išlikusiuose makulatūros lapuose : [romanas] / Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ; iš vokiečių kalbos vertė Eugenija Vengrienė. – 3-iasis leid. – Vilnius : Metodika, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 334, [2] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-444-015-1 (įr.)

Knyga apie San Mikelę : romanas / Axel Munthe ; iš anglų kalbos vertė Valentina Churginaitė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 446, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-38-352-9 (įr.)

Kontrolė ; Pasirinkimas : [romanai] / Viktoras Suvorovas ; iš rusų kalbos vertė Vytautas Visockas. – Vilnius : Mintis, [2011] (Vilnius : Spauda). – 295, 371 p. – Apverčiamasis leid. – Ciklo 2-oji ir 3-ioji knygos. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-5-417-01022-4. – ISBN 978-5-417-01023-1

Ledo princesė : romanas / Camilla Läckberg ; iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. – Vilnius : Tyto alba, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 363, [1] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-16-829-4 (įr.)

Literatūros žvalgymai : [straipsnių rinkinys] / Vigmantas Butkus ; Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. – 222, [1] p. – (Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis, ISSN 1822-7287 ; 8). – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-430-067-7 (įr.)

Neprotingoji : romanas / Eva Martuža ; iš latvių kalbos vertė Dzintra Elga Irbytė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 192, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-430-084-4


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Prietrankos dienoraštis : ne itin pasakiško gyvenimo istorija / Rachel Renée Russell ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 282 p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0073-8 (įr.)

Stebuklinga dūdelė : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 15, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-157-8

Širdis : [romanas] / Edmondo De Amicis ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis ; [iliustravo A. Ferraguti, E. Nardi ir A.G. Sartorio (1905 metų leidimo iliustracijos)]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Spauda). – 412, [2] p. : iliustr. – (10+ : klasika, ISSN 1822-7171). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0087-5 (įr.)

Trys paršiukai : [žaislinė knygelė / iliustravo] Tony Wolf ; [sumanė Andrea Dami ; tekstą parašė Anna Casalis ; iš italų kalbos vertė Ramunė Vaskelaitė]. – Vilnius : Alma littera, [2011] (Spausd. Kinijoje). – [12] p. : iliustr. – (Pasakaitės : spustelk ir išgirsk!). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-963-7

Vėžliukas vandens lašelių karalystėje : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Vilma Aleksienė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 15, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-156-1

Zuika padūkėlis : [apysaka / Vytautas Račickas ; iliustravo Ramunė Bateikienė]. – 5-asis leid. – Vilnius : V. Račickas, 2011 (Kaunas : Spindulio sp.). – 238, [2] p. : iliustr. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-609-408-196-5 (įr.)

Zuikių godos : [poemėlė] / Izabelė Stašiauskienė ; [dailininkas Valdas Varkalys]. – Vilnius : [Petro ofsetas], 2011 ([Vilnius : Petro ofsetas]). – [12] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-609-420-150-9

Žvėrelių draugystė : [pasaka / Alfonsas Rimkus ; iliustravo Edita Suchockytė]. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 15, [1] p. : iliustr. – (Senelio Alfonso pasakojimai). – Aut. nurodytas kn. metr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-420-166-0


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
21:20:16 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba