Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2011-09-30 nr. 3347

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• SIGITAS GEDA.
Sonata
43
• TRUMPA KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS2
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• RIMANTAS MORKVĖNAS.
Pirmieji žingsniai lietuviškoje diplomatijoje
10
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Čiurlionio metų kamerinė reziumė
1
 Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto klausymas23
• AIDAS DARULIS.
„myli mane Dievas“
3
• XXII tarptautinis literatūros festivalis
„Poetinis Druskininkų ruduo 2011“

LITERATŪRA 
• LINA BENDŽIŪTĖ.
Apie Simoną Daukantą žinome daug, o apie Juozapą Želvavičių?..
7

KNYGOS 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS.
Ant juodo baltu
1
• NAUJOS KNYGOS
• Bibliografijos ir knygotyros centras

TEATRAS 
• Dramaturgo / režisieriaus debiutas: idėjų ir jėgų pasitikrinimas1
• Su CSABA POLGÁRU kalbasi ANDRIUS JEVSEJEVAS.
Teatras – galingas įrankis, bet juo naudotis reikia mokėti

MUZIKA 
• RITA NOMICAITĖ.
Duetų siuita

DAILĖ 
• JURGITA LUDAVIČIENĖ.
Kitas!
1
• VAIDILUTĖ BRAZAUSKAITĖ-LUPEIKIENĖ.
Ateitis priklauso jiems!
7

PAVELDAS 
• Parodoje – parkų kūrėjo Édouard’o François André darbai1

POEZIJA 
• ROMAS DAUGIRDAS.
dviskaita
6
• ARVYDAS GENYS.
Rudeniop
4

PROZA 
• NIJOLĖ DRUNGILAITĖ.
Rytoj
4
• NIJOLĖ DRUNGILAITĖ.
Vėjo gaudytojas
3
• ILONA JANULIENĖ.
Paguoda
2

VERTIMAI 
• SIMONE DE BEAUVOIR ir JACQUES-LAURENT BOST.
Prasilenkiantys laiškai
12

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Daiktai
44

IN MEMORIAM 
• IRENA LEONAVIČIŪTĖ-BRATKAUSKIENĖ
1930 12 10 – 2011 09 24.
Man svarbu paliudyti Tautos gyvybę

SKELBIMAI 
• 2011 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“1
• Kultūros rėmimo fondas skelbia2

DE PROFUNDIS
„Tėvas, ak tėvas pastatė namelį /
kvepiančios lentos, durys dažytos /
darbą padaręs, šypsosi tėvas...“ S. Parulskis
 
• res ludentes / žaidžiantys daiktai1
• AURIMAS UŽKURAITIS4
• JONAS ŽEMKALNIS.
Iš po Erlicko
10

Šatėnų prieglobstis 
• Septyniasdešimt šeštoji savaitė311

AKTUALIJOS

Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto klausymas

[skaityti komentarus]

Rugsėjo 28 d. Seime, Konstitucijos salėje, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas kartu su Kultūros ministerija surengė Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto klausymą. Apie būtinumą atskirti kultūros politikos formavimą – šią funkciją paliekant (ir ją stiprinant) Kultūros ministerijai – ir kultūros projektų finansavimą bei kontrolę kalbėjo kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Savo šalyse veikiančių analogiškų institucijų patirtimi pasidalijo Danijos menų agentūros direktorius Marinas Vive’as Ivo ir Suomijos menų tarybos pirmininkas Lefas Jakobssonas. Į projekto aptarimą gausiai susirinkusiems kultūros institucijų atstovams ir pavieniams menininkams kilo nemažai klausimų, tad dėl konkrečių jo aspektų dar bus diskutuojama. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui V. Stundžiui pasiūlius, nutarta dešimt dienų (po šio klausymo) laukti meno visuomenės atsiliepimų ir pasiūlymų. Su įstatymo projektu galima susipažinti: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405311&p_query=&p_tr2=


LM informacija

 

Skaitytojų vertinimai


71283. ups!2011-10-03 11:23
kaip supratau, projektą ruošė Stundys?

71288. conspiracy2011-10-03 12:02
"". Projekto 8 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta nuostata, kad valdybos nariais gali būti siūlomi tik Lietuvos Respublikos piliečiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad valdybos nariai nėra valstybės tarnautojai ir neatlieka valstybinių funkcijų, manytume, kad valdybos nariais galėtų būti ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir užsienio piliečiai nusipelnę meno ir kultūros srityje.""" Na žinoma, geriausia kad tai būtų Rusijos ar Izraelio piliečiai. Nepavyko Gugenheimo projektas, tai realizcija vykdoma per tarybą, atsiprašant, kuri nėra jookia taryba, bet kažkoks kultūrinis placebas.

71289. ..2011-10-03 12:11
Projekto 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Tarybos valdymo organai yra valdyba ir direktorius. Pažymėtina, kad toks įstaigos prie ministerijos valdymo modelis neatitinka ne tik Biudžetinių įstaigų įstatyme (Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnis), bet ir Vyriausybės įstatyme nustatytoms įstaigų prie ministerijų valdymo nuostatų, pagal kurias įstaigoms prie ministerijų vadovauja vienasmenis valdymo organas

71291. dar viena biurokratinė įstaiga? :-( 2011-10-03 12:26
baisesnio biurokratinio projekto dar nebuvau skaitęs. Na tik sovietinis mokitojūkštis iš Molėtų galėjo tai sugalvoti. Ir kas jį infiltravo į Krikdemų partiją? Taryba turėtų būti kaip demokratinė alternatyva biurokratinei įstaigai - Kultūros ministerijai. O čia tik jos išplėtimas papildomai melžiant biudžetą naujiems biurokratams, kurių vadovas aiškiai bus skiriamas paties ministro, nes šis pasilieka teisę į vieną Tarybos kandidatą. Nonsese visa tai.

71292. slapta organizacija? neskaidri politika? pinigų plovimas per neapmokestinamus fondus? :-( 2011-10-03 12:29
"Valdybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, kurias sužino būdami valdybos nariais. Valdybos narys privalo pranešti valdybos pirmininkui, jeigu jam einant valdybos nario pareigas gali iškilti interesų konfliktas arba gali būti pažeidžiamas jo veiklos konfidencialumas ir nepriklausomumas."

71293. Ar rašytojams kultūroj vietos neliko? 2011-10-03 12:30
3. Po 1 rinkėją Kultūros ministerijai deleguoja: Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinių premijų komisija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“. Vieną atstovą, kuris nėra valstybės tarnautojas, deleguoja kultūros ministras.

71297. euopos strategija2011-10-03 13:02
Culture’s contribution to the Europe 2020 Strategy During the meeting, the ministers approved the Council’s conclusions on the contribution of culture to the implementation of the Europe 2020 Strategy. The document presents some ways for culture to enhance intelligent, sustainable and inclusive growth in the EU. Géza Szőcs stressed at the press conference, that the aim is to encourage leaders of other policy fields to accept this role of culture. “We are convinced that the cultural sector will help Europe recover from the current crisis,” he said. Supporting Mr Szőcs’s statements, Androulla Vassiliou told the press conference that, “Culture can be a key means to creating European prosperity”.

71298. Europos strategija2011-10-03 13:19
Mons designated European Capital of Culture Commissioner Vassiliou congratulated Mons on its designation as European Capital of Culture in 2015. "The European Capitals of Culture are a unique opportunity for cities to reap benefits in cultural, social and economic terms and to raise their visibility and profile on an international scale", she commented. Digital Agenda Vice-President Kroes and Commissioner Vassiliou addressed the priority actions identified by the EU`s Digital Agenda for Europe (see IP/10/581 MEMO/10/199 and MEMO/10/200) to help the cultural and audiovisual sectors in Europe seize the opportunities of new technologies. They urged Ministers to support specific actions on Intellectual Property Rights, including collective rights management and solutions to orphan works, online distribution of audiovisual works and other creative content, the promotion of cultural and creative industries and the digitisation of cinema. Commissioner Vassiliou underlined that "Digital technologies have an important role to play in increasing the competitiveness of the European film industry". Vice-President Kroes stressed that "the digital age is not a threat for culture and creation, but rather an opportunity" and appealed to Ministers to actively support the implementation of the Digital Agenda in all its aspects. Kroes gave the example of the roll-out of broadband networks for all by 2013 and of fast and ultrafast broadband by 2020 (see IP/10/1142), which inter alia requires that there is sufficient radio spectrum made available for wireless broadband (see MEMO/10/425). "Broadband will open up tremendous new opportunities for the distribution of cultural and audiovisual works to the benefit of Europe`s citizens, artists and authors", Kroes stressed. Cinema The Council adopted conclusions endorsing the Commission`s recent papers on the opportunities and challenges for European Cinema (IP/10/1168) and on European film heritage, including the challenges of the digital era (IP/10/894). Commissioner Vassiliou thanked Member States and the Belgian Presidency for their support for the Commission`s policy on digitisation of cinema, in particular the €4 million support mechanism foreseen within the MEDIA programme that will start in 2011. Vassiliou also urged Member States to use the EU`s Structural Funds to the full for this purpose. Vice-President Kroes welcomed the Council conclusions "because to build a rich film heritage for this and future generations, our cultural institutions need money and they need a favourable legal framework". Kroes underlined to Ministers that the rules must be clarified to bring this legal certainty and that "Member States must work to ensure that film heritage is fully integrated in their film policy and that cultural and educational uses are facilitated for funded films at regional and national level." Digitisation The Reflection Group (`Comité des Sages`) on bringing Europe`s cultural heritage online, set up in April 2010 (IP/10/456), briefed Ministers, Commissioner Vassiliou and Commission Vice-President Kroes about the work it has done so far, including the results of the public consultation which ran between August and September 2010 (IP/10/1055) and the public hearing which took place on 28 October 2010. There are still serious legal obstacles that stand in the way of more widespread digitisation of works, not just for material that is still in copyright, but also for the so-called orphan works (whose right holders are unknown). The report is due at the beginning of 2011. Kroes commented "Digitising, making available online and preserving our cultural heritage, is a huge challenge for our times. One key instrument to reach this goal is to continue our collective support to the European portal Europeana, the web portal of Europe`s libraries, museums and archives." Kroes urged the `Comité des Sages` to come up with ambitious recommendations to, inter alia, make it easier for cultural institutions to digitise their collections and give access to them through Europeana (see IP/10/1524 and MEMO/10/586). Commissioner Vassiliou noted that "there must be a good balance between giving full access for citizens to cultural content and the need to protect the rights of the creators". Role of culture in combating poverty and social exclusion The Council adopted conclusions that highlight the enormous social and economic benefits of culture-based projects. Commissioner Vassiliou commented that "These projects encourage collaboration across policy borders and I urged Member States and regions to incorporate culture into their social cohesion strategies. I am convinced that these conclusions will become a key reference for future initiatives on mobilising culture as a resource to fight against social inequality." European Heritage Label The Council took stock of progress report on establishing the European Heritage Label as an EU initiative. The label would set up an independent panel to select sites that celebrate and symbolize European integration, ideals and history. It is hoped the new-look label will come into effect in 2011 or 2012 (see IP/10/250). Commissioner Vassiliou commented "I am confident that the Label will be a reality very soon and will play a key role in safeguarding our heritage." (Source: http://europa.eu)

71299. ES kultūros agebda2011-10-03 13:23
To adopt, with due regard for the principle of subsidiarity, the Work Plan 2011-2014 as set out in Annex I as well as the principles relating to the setting up and functioning of the working groups established by the Member States as set out in Annex II, - To establish working groups composed of experts nominated by the Member States on the basis of the principles and mandates defined in Annexes I and II and to follow their work, - To pursue the priority areas of the Work Plan as set out in Annex I : o Priority area A: Cultural diversity, intercultural dialogue and accessible and inclusive culture; o Priority area B: Cultural and Creative Industries; o Priority area C: Skills and mobility; o Priority area D: Cultural heritage, including mobility of collections; o Priority area E: Culture in External Relations; o Priority area F: Culture Statistics. These priority areas will focus on the achievement of concrete and useable results, in particular as regards the working groups.

71308. et -2011-10-03 16:36
matomai visa tai susiję su Europos struktūrinių fondų panaudojimu. Ir tai kaip kultūra galėtų prisidėti prie ekonominio augimo. Gal būt tai padės lengviau cirkuliuoti kultūriniams produktams taro ES valstybių? O dar neblogai būtų bedarbius nukreipti į kultūrinę veiklą.. Pagrindinis dokumentas kalba apie tai čia: consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/117795.pdf

71349. briedis i 91,92 ir panasius2011-10-04 09:24
aciu perspejot- dabar ramiai miegosim tykiai parpdami. budri rezonieriaus akis stebi sovietini mokytojuksti is moletu ir kitas pragaro isperas, kad tie nepultu vogti, plauti europos pinigu, kaip musu laikais kubilistane priimta. bet, tamstele, jus taip ir roju praziuresit- jums bus pasakyta, kad cia visi patenkinti ir biurokratiniam aparatui priekaistu neturi, ir bus jums pasiulyta keliauti zemyn, kur rugoti ir piktintis privaloma.

71363. raimis2011-10-04 11:28
Jėzau, kada bus išeita iš tų biurokratinių džiunglių?

71372. opinia2011-10-04 12:13
briedi, raimi, ne miegoti ir laukti - "o ką JIE su visu tuo darys?", reikia. Jei esat kultūros darbuotojai, tai veikite, imkitės iniciatyvos. Projektas yra kol kas tik ruošiams. Lyskit pro langus ir duris, siūlykite savo variantus. Europos iniciatyva yra puiki. Tik mūsų sovietinės galvos gali viską pakreipti ne ta linkme. Mokitojūkščiui gal tik numesta iš viršaus imtis šio reikalo. Jei turit galvas ant pečių tai prisidėkite. Gelbėkite kultūrą. Šansas toks ne kasdien pasitaiko. Jei pramiegosit, beliks tik verkšlenti.

71373. opinia2011-10-04 12:16
ir paskubėkite, nes liko tik savaitė

71464. xX2011-10-05 06:06
Perskaitau antrojo straipsnio pirmąjį punktą, ir toliau galiu neskaityti, nes žinau, kad menų taryba jei gims, tai iškart komos būsenoje, o jei ir gyvens, tai tik po lašeline:
A). Dalyvauja formuojant valstybės politiką - dalyvaukit, dalyvaukit, o mes (valdžiažmogiai) nuspręsim, kaip mums reikia. Demokratijos spektaklis tęsiasi.
B). Pagal kompetenciją ją įgyvendinanti - sunku net įsivaizduoti, kas taip galėjo sugalvoti. Juk priimtų sprendimų administravimas (arba, geresniu atveju, vadyba, kai kūrybiškai pasirenkamos priemonės) turi būti atskiriama nuo pačių sprendimų priėmimo. Bet ir tai - tarsi konsultuoja kultūros ministerį, tarsi administruoja savo pakonsultavimus:).
Trumpai sakant, blogi popieriai. Įtarčiau, kad kažkas nori sau "darbo" vietą susikurti, gal dar savo draugams ir artimiesiems po aptriušusią kėdę krizės šešėlyje pastatyti, bet tarkime, kad iniciatoriaus ketinimai patys geriausi. Atsistojus ant tokių prielaidų grindinio sakau, kad išeičių iš blogų popierių yra, ir netgi labai elegantiškų.

71522. muse 2011-10-05 21:13
Xx labai labas:) tavęs jau visi čia labai pasiilgę... nors tu ką...

71534. AišV2011-10-05 23:48
na, xX`as pagal savo tradiciją. Kažkokio sovietinio romantizmo reliktas. Didelis nepilanvertiškumo komplexas pas jį. Tipo, viską privatizuokime ir rinka išspręs viską. Tokių stebuklų nebūna. Tiek Aš, tiek krankt, nemato jokio skirtumo tarp valdžiamoginių absurdo interpretacijų. Nagi ir koks skirtumas. Ar maximiniai/rubiconiai spręs/filtruos ar nomenklatūriniai biurokratai. Biurokratai būna dar bent šiek tiek isšsilavinę, o ką gali pateikt koks Rotary klubo baldų kombinato savininkas su savo vizija? Tiesiog, gerai būna tik tada, kai aktyvus ir vikrus menininkas tampa Menininku. Kad ir su šalipmo buteliuku bažnyčios altoriuje. Selected taip sakant. Nematau išeities ir xX`o smegenyse. Kada xX`ai ir jo priešinikai (šios tarybos steigėjai) galų gale atsikratys paranojinės-šizofreninės kariavimo sovietinės ligos? Specialistai - mokslininkai ir menininkai srutų duobėje ir tvartuose negimsta. Jei nėra, tai nėra. Demokratija čia ne prie ko.

71538. briedis pavarges2011-10-06 03:00
durniai. t. p. (ta prasme- durniukai)- ne tiek verdiktu kiek klausimu reiketu siuo atveju. pirma- kam ta menu taryba? koks cia reikalas? ar cia analizus kulturinius kas nori daryti? ar cia politika? ar cia vistoms ir gaidziams eiline lakta? ar cia kas? taigi- kas cia? kas cia kas cia ir dar karta kas cia? ir tai ne juokai- kas cia yra- nepasakyta. jei kazko kazkas nori, tai gal nuo to ir pradeti reiktu- nuo zmoniska kalba suformuluoto reikalo. o tas, kuris suformuluotas- pardon, madamos ir madmuazeliai- as galiu (ir bet kas) panasios impotentiskos leksikos (kelti, puoseleti, ugdyti, vystyti. galima ir pvz- rupintis arba atsizvelgiant koreguoti, ar dar kaip...), taigi- galiu be profesinio vargo vezima prikrauti. taigi- koks reikalas? kokia prasme? nuo to ir pradekit, jei rupi , jai yra problema ir butinybe. o apskritai, kitaip nei xx , nesu is principo pries valdiska kulturos finansavima nusiteikes. xx, - tu zinok irgi, - pvz. tolgos miestelio centre yra medziotojo skulptura granitine. tu zinai dar daugiau?- vingeleno kaimelio (700pliusminus gyventoju) centre(benzino siurblys ir parduotuve ir skelbimu lenta) yra pieninikei balto granito paminklas, kuris ir karaliui mindaugui gedos nepadarytu. ir t. t. ir t. t. ir nemanau, kad finansine prabanga cia svarbiausia. oi, bet lbnkt, miegokit, vampyru valgiarasciai. jusu kraujas- irgi ambrozija.

71590. muse 2011-10-07 03:11
ale ir nesimiega briedžiui. už tai labai intelektualiai pavarė, nors tu ka..

71672. xX2011-10-08 13:50
briedi, tu aiški ni reikalą, pasislėpęs absoliutaus, arba monarchinio determinizmo apkasuose, kuriuose labai sudėtinga tvarka trykšta chaoso fontanais. (Bet tai tarp kitko, niekada gyvenime nekreipk dėmesio į pirmąjį sakinį.) Lietuvos (!) menų (!!!) sovietams rastis jokio reikalo nėra. Tereikia išeiti iš mainstreamo ir mąstyti neangažuotai, t.y. mąstyti savaime atsirandančiais tikslais. Menas priklauso liaudžiai, kaip galėjo sakyti Sokratas, manyti Kantas, Jonė ir briedis. Generalizuojant tai, meno šaltiniai yra visai ne LT menų sovietai, ne šios būsimos kuopelės tovarišči/genosse, nors jie taip gali save įsivaizduotisisisi. Kas gi nežino, kad visi nori būti meninykais, bet mūsų šeimos ekonomika vis dar yra neekonomiška per amžių amžius ir kiekvienas negali būti anuo biudžetiniu, o turi būti tuo, kuo nenori būti. O Būtį, kaip žinai iš praktikos, apsprendžia pasąmonė (tik nesakyk, jog tai nesąmonė). Ilgai nepliurpiant, atsiranda institutas, kuris vadinasi meno/kultūros vadyba su visais impresarijais. Visi, kas nori, šiandien jau supranta, kad menas yra tandemo reikalas - menininko ir jo asmeninio vadybininko, kurs pats savo rizika investuoja į savo pragyvenimo ir kitokios laimės šaltinį. Investuoja rizikuodamas. Jei nori mažinti riziką, turi šviestis, mokytis, suprasti tendencijas, nemiegoti naktimis ir dienomis. Menas gali būti tik sunkiai įperkamas, ir kas tai supranta jau tada, kai dedamas pirmasis dažų taškelis etc., tas ir yra menų taryba. Menas yra investicija. Kapitalas. Menas nėra sovietų kuopelės reikalas. Jei netikit, pasidomėkit kad ir Vilniaus aukcionu.

71690. selė2011-10-08 20:11
Vis galvoju, kodėl pasakymai liaudies menas, liaudies dainos, liaudies šokiai ir t.t. skamba labai gražiai ir didingai, o tik pamėgink pasakyti, kad menas priklauso liaudžiai...

71695. briedis xx/ui2011-10-08 22:06
as giliai ir tvirtai isitikines, kad menas tai pirmiausia talento rezultatas. buna didesnio buna mazesnio. o valdiska kulturos politika netgi merkantiliskai dalykiskai svarstant turi prasme. grubiai snekant - ir muzas reikia pamaitinti, kad anoreksija nesirgtu. o tavo tirada apie vadybinkus impresarijus investicijas ir kapitala galetu buti neblogas akiu dumimo meno pavyzdys. neisizesk, bet nepiktai igelsiu- tai va- nuo siol, mielieji, i kulturos renginius vedziokites kulturistines specializacijos buhalteri.

71773. xX2011-10-09 20:51
briedi, tavo geluonis išties yra autogeluonis - skirtas ne man, o tau pačiam. Valdiška kultūros politika visiškai beprasmė, pasakyčiau dar daugiau - ji antiprasminga, naikinanti kultūros prasmes. "Politika" ir yra tikrasis akių dūminimas. Jei valstybė ir koncentruoja finansinius išteklius, tai ne ji, o valdžia (apie valdžios genezę ir tąsą patylėsim) juos nukreipinėja ... kur? - kur vištos daro purpur. Kaip ir valdžios kišimasis į studijų finansavimą - kaip jie sako: mes mokam pinigus (krepšeliai), mes ir nurodom, kokios specialybės bus reikalingos. Tai bent dzeusai! Išties už nieką jie neatsako. Ir tai daroma vietoj to, kad atsirastų studijų rinka, kai skoliniesi savo kvalifikacijai pinigus, bet turi juos grąžinti. Arba surandi, kas tave remia. Bet tik ne valdžiažmogiai, pasinaudodami valstybės (mūsų visų) pinigais. Arba dar geriau - atsiranda vadybininkas, kuris suveda investuotoją su investicijų naudotuoju. Valstybės kultūros politika - oksimoronas grynų gryniausias. Tad tu, mielas briedi, idealizuoji bendro katilo pinigų skirstymą mūzoms ir mūzinams. Pasakysiu vienareikšmiškai - visa tai dėl technologinio skurdo, socialinių algoritmų ignoravimo. Kodėl aš, pvz., negaliu skirti iš 2 proc. pajamų vieną centą knygų mainams, du centus gatvės muzikantams, 8 centus raganiukės teatrui ir t.t. Bet ir ne čia būtų esmė. Svarbiausiai - gauti galimybę investuoti į kultūrą, būti jos aktyviu akcininku. Sudėtinga, pasakysi. Nė velnio - jei panaudoji socialines technologijas. Taip kuriamas ne tik finansinis, bet ir simbolinis kapitalas, kuris nesunkiai virsta finansiniu. Tokiu atveju galiu net investuoti į rizikos kultūros kapitalo fondą, iš kurio skolinasi koks nors visiškai nukreizėjęs kultūrininkas, kur rezultatai pasirodo (arba ne) po daug metų. Jei yra rizika, tai turi būti ir nesudėtingas jos draudimas. Schema paprasta, kultūra klesti. Kultūra, jei tinkamai nevaldiškai maitinama, yra galingas ekonomikos variklis. Kultūra susikabina už rankučių su mokslu, kuris yra dar galingesnis ekonomikos variklis, grįžtamaisiais ryšiais atnešantis išteklių kultūrai. Trumpai sakant, tik kolektyvinis intelektas plius asmeninis investavimas gali vystyti kultūrą. Valdžios kultūros politika yra antikultūrinė veikla.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 2 
21:20:16 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba