Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-06 nr. 3137

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Arvydas Genys.
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
91
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• DEŠIMTMEČIO GODOS

AKTUALIJOS 
• Evaldas Ignatavičius.
VASARIO NOSTALGIJOS

VERTIMAI 
• Liudmila Petruševskaja.
KOMANDIRUOTĖ MANNO PUSĖN
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
GUNDYMAI, ARBA PLAUTAS IR EROTAS CHARLES’IO BAUDELAIRE’O IR LIETUVIŲ „VIDINĖS“ EMIGRACIJOS POEZIJOJE
2

KNYGOS 
• „VILNIAUS PEIZAŽAS“
• „PER ASPERA...“
• „KAS TAS VAIKINAS?“11
• „BALTOJI GĖLELĖ IR PASLAPTINGOJI VĖDUOKLĖ“2
• Jūratė Baranova.
RAŠYTOJAS: ASMUO AR KŪRĖJAS?
2
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA15
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
REABILITUOTI DEVINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ
9
• Rita Mikučionytė.
MONOLOGAI PROVOKUOJA DIALOGUS
13

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
GĖRĖJIMASIS IŠ TOLI

TEATRAS 
• VILNIUJE RINKSIS UNIVERSITETŲ TEATRAI

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
ISTORIJOS LAPELIS
10

PAVELDAS 
• Regimanta Stankevičienė, Rūta Kasiulytė-Jurčienė.
RESTAURUOTAME ŠILUVOS BAZILIKOS PAVEIKSLE – JĖZAUS TEISMAS

POEZIJA 
• VIRGINIJA KULVINSKAITĖ4
• VYTAUTAS V. LANDSBERGIS34

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
KAI DIEVAS MUS UŽVERS
77

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• LAIKAS SU ARŪNE TORNAU2
• Jolita Januškevičiūtė.
SUDIE IR SVEIKA, REVOLIUCIJA
1

PRISIMINIMAI 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
TREČIOJI VASARA. 2004 METŲ RUGPJŪTIS
3

KRONIKA 
• NEPATOGI TIESA
• „TREČIASIS ŠATRIJOS RAGANOS LAIKAS“1
• DVASINIŲ LIGŲ ANALIZĖ ŠV. JOKŪBO LIGONINĖJE1
• Stanislovas Abromavičius.
LRS KAUNO SKYRIUI VADOVAUS P. PALILIONIS
• „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“2
• „ATVIROJE ERDVĖJE“ EKSPERIMENTUOS KETVERTAS JAUNŲ KŪRĖJŲ

DE PROFUNDIS 
• Saulius Naktinis.
ŠIEK TIEK VELNIAVOS
3

DAILĖRAŠTIS 
• ĮVADAS
• LDS MĖNRAŠTIS UŽAUGO
• APIE VILNIAUS TAPYBOS TRIENALĘ
• PASVEIKINTI 2006 METŲ LAUREATAI
• Nijolė Nevčesauskienė.
DĖLIONĖ APIE IŠSKIRTINUMUS
• KNYGOS MENAS
• LDS GALERIJOSE
• JUBILIEJAI
• INFORMACIJA
 ATGARSIAI
• NAUJOS EKSPOZICIJŲ ERDVĖS

DAILĖRAŠTIS

ATGARSIAI

[skaityti komentarus]

Vasario 13–kovo 17 d. Lenkijoje, Varšuvoje, Lietuvos centre prie Lietuvos Respublikos ambasados, pristatyta paroda „Lietuvos menas šiandien“. Jos kuratorius Krzysztofas Stanisławskis atrinko šešių skirtingų kartų ir braižo tapytojų, 1-osios Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalės dalyvių, darbus. Parodoje eksponuoti Eugenijaus Antano Cukermano, Adomo Jacovskio, Arūno Vaitkūno, Ričardo Bartkevičiaus, Ramūno Čeponio, Eglės Ridikaitės kūriniai. Lenkų dailėtyrininko manymu, „pasauliui, kuris galėtų atrasti mūsų garsiausius meistrus ir profesorius, taip pat jaunosios kartos menininkus, galėtų būti įdomi tiek lenkų, tiek lietuvių tapyba“.

Kovo 2–balandžio 1 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Kauno paveikslų galerijoje veikė Kazės Zimblytės (1933–1999) paroda „Akimirkos“. Ją parengė „Lietuvos aido“ galerija, vadovaujama dailėtyrininkės Birutės Patašienės. Jau keletą metų organizuojamas renginių ciklas pristato ir dailininkės vaizduojamąją kūrybą, ir rašytinį palikimą. Šeštojoje galerijos surengtoje Kazės Zimblytės parodoje rodoma 16 tapybos darbų, 54 piešiniai, 12 instaliacinių juostų, dokumentinės nuotraukos bei filmuota medžiaga. Tai puiki galimybė dar kartą pažvelgti į XX a. 7–9-ojo dešimtmečio lietuvių modernizmo lobyną, prisiminti nelengvą dailininkų, maištavusių prieš sovietmečio ideologinį realizmą, dalią. Ši menininkų opozicionierių karta, kuriai priklausė Kazė Zimblytė, Vladas Vildžiūnas, Vincas Kisarauskas, Eugenijus Antanas Cukermanas ir kiti, suponavo laisvo, intelektualaus, beprotiškai darbštaus, o kartu vienišo kūrėjo asmenybę. Galerija, pildydama slaptą Kazės Zimblytės svajonę, planuoja perkelti dailininkės personalinę parodą iš Kauno į Varšuvą.

Kovo 13–31 d. Vilniuje, galerijoje „Kairė–Dešinė“, dailininkas Kęstutis Grigaliūnas pristatė šilkografijos parodą „Vilniaus albumas. Sąsiuvinis Nr. 1“. Tai Vilniaus grafikos meno centro organizuojamo tęstinio projekto, propaguojančio grafikos meną ir technikas, dalis. 2005 m. K. Grigaliūnas šioje galerijoje pristatė du grafikos albumus – Algirdo Petrulio šilkografijas ir Petro Repšio linoraižinių albumą „Strazdas“. „Vilniaus albume“ pristatomi įvairių kūrėjų (tapytojų, skulptorių, fotografų, menotyrininkų, grafikų, kompozitorių, poetų) darbai. Sąsiuvinyje ir parodoje galima išvysti A. Andriuškevičiaus, V. Antanavičiaus, R. Antinio, E. A. Cukermano, S. Gedos, L. Katino, A. Kunčiaus, A. J. Kuro, B. Kutavičiaus, A. Petrulio, R. Rakausko, P. Repšio, M. T. Rožanskaitės, A. Savicko, L. Surgailio, A. Sutkaus, A. Šaltenio, R. P. Vaitiekūno, V. Vildžiūno ir M. P. Vilučio šilkografijos technika atspaustus darbus. Originalių atspaudų albumas sukurtas pagal šių menininkų piešinius, eskizus, nuotraukas, natas, užrašus.

Kovo 22–25 d. Vokietijoje, Karlsruhėje, jau ketvirtą kartą vyko tarptautinė meno mugė „art Karlsruhe“. Tai svarbus meno renginys, kasmet sulaukiantis vis daugiau meno gerbėjų ir kolekcininkų dėmesio. Erdviame naujame parodų centre eksponuota menininkų, atstovaujančių 160 galerijų iš viso pasaulio, kūryba. Lietuvių menininkas Saulius Vaitiekūnas, kurį į mugę pakvietė Michaelio Schultzo galerija, bendradarbiaujanti su privačia Vilniaus „Vartų“ galerija, pristatė vieną įspūdingiausių savo kūrinių – 2005 m. sukurtą instaliaciją „bon Voyage“. Šis 120 m² dydžio, daugiau nei 20 tonų sveriantis darbas iš betoninių šaligatvio plytelių ir 200 medinių ližių jau buvo rodytas 1-ojoje Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalėje Vilniaus Šiuolaikinio meno centre (kuratorius K. Stanisławskis) ir eksponuotas naujos ,,Schultz Contemporary“ galerijos atidarymo proga Berlyne (kuratoriai M. Schultz, L. Rutkutė). Michaelis Schultzas – vienas įtakingiausių šiuolaikinio meno profesionalų, prestižinių Europos, Amerikos, Azijos meno mugių organizatorius ir žiuri narys.

Kovo 23–balandžio 11 d. Kaune, Grafikos galerijoje, pristatoma tarptautinė eksperimentinės grafikos paroda „Ant ribos“. Parodoje eksponuojami 32 autorių iš JAV, Belgijos, Švedijos, Korėjos, Japonijos, Kanados, Didžiosios Britanijos ir kt. darbai. Juose naudojamas didelis grafikos technikų ir priemonių arsenalas, o netikėti rezultatai neretai pasiekiami pasitelkus skaitmenines technologijas. Parodoje eksponuojami kūriniai publikuoti neseniai pasirodžiusioje Richardo Noyce’o knygoje „Printmaking at the Edge“, kurią išleido garsi meno knygų leidykla „AC Black“ Londone. Šiame per parodos atidarymą pristatytame leidinyje aptariamos naujausios grafikos tendencijos, reprodukuojami įvairių šalių dailinin¬kų darbai. Tarp jų ir keturi autoriai iš Lietu¬vos – Redas Diržys, Arūnas Gelūnas, Kęstutis Vasiliūnas ir Egidijus Rudinskas.

Kovo 20–balandžio 7 d. Vilniuje, galerijoje „Vartai“, veikia personalinė Nacionalinės premijos laureatės tapytojos Dalios Kasčiūnaitės paroda „Retro“. Meno gerbėjai šią dailininkę pažįsta kaip abstrakcijų meistrę, žavinčią faktūrų ir spalvų žaismu, gebančią savo darbuose suderinti tokius skirtingus pradus kaip spontaniškumas ir griežta logika. Paroda „Retro“ (kuratorė dailėtyrininkė Laima Kreivytė) žymi naują posūkį menininkės kūryboje. Visose galerijos salėse eksponuojami nauji tapybos ir fotografijos darbai, kuriuose ryškus dėmesys konkretiems peizažų ir natiurmortų motyvams, jautriam šviesos ir šešėlių žaismui. Paveiksluose dominuoja monochrominis koloritas, senaties atmosferai perteikti naudojami tiršto dažo sluoksniai ir sendintos detalės. „Retro“ – tai žvilgsnis tiek į istorinę, tiek į savo praeitį. Iš nublukusių nuotraukų žvelgiančios XX a. pradžios damos, rūke paskendę parkai, dvarai, natiurmortai, tarytum nublukęs tapybos drobių paviršius – tai tarsi žvilgsnis į gyvenimo trapumą.

Kovo 23–gegužės 5 d. Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Keramikos muziejuje, atidaryta apžvalginė keramikos paroda „Pavasaris“. Kaip sakydavo keramikos meno patriarchas Liudvikas Strolis, yra susiklosčiusi tradicija taikomosios dailės parodas rengti pavasarį. Tęsdami šią tradiciją parodoje savo darbus pristato ne tik LDS Kauno skyriaus keramikai, bet ir kviestiniai svečiai iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:19:03 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba