Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-06 nr. 3137

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Arvydas Genys.
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
91
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• DEŠIMTMEČIO GODOS

AKTUALIJOS 
• Evaldas Ignatavičius.
VASARIO NOSTALGIJOS

VERTIMAI 
• Liudmila Petruševskaja.
KOMANDIRUOTĖ MANNO PUSĖN
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
GUNDYMAI, ARBA PLAUTAS IR EROTAS CHARLES’IO BAUDELAIRE’O IR LIETUVIŲ „VIDINĖS“ EMIGRACIJOS POEZIJOJE
2

KNYGOS 
• „VILNIAUS PEIZAŽAS“
• „PER ASPERA...“
• „KAS TAS VAIKINAS?“11
• „BALTOJI GĖLELĖ IR PASLAPTINGOJI VĖDUOKLĖ“2
• Jūratė Baranova.
RAŠYTOJAS: ASMUO AR KŪRĖJAS?
2
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA15
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
REABILITUOTI DEVINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ
9
• Rita Mikučionytė.
MONOLOGAI PROVOKUOJA DIALOGUS
13

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
GĖRĖJIMASIS IŠ TOLI

TEATRAS 
• VILNIUJE RINKSIS UNIVERSITETŲ TEATRAI

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
ISTORIJOS LAPELIS
10

PAVELDAS 
• Regimanta Stankevičienė, Rūta Kasiulytė-Jurčienė.
RESTAURUOTAME ŠILUVOS BAZILIKOS PAVEIKSLE – JĖZAUS TEISMAS

POEZIJA 
• VIRGINIJA KULVINSKAITĖ4
• VYTAUTAS V. LANDSBERGIS34

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
KAI DIEVAS MUS UŽVERS
77

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• LAIKAS SU ARŪNE TORNAU2
• Jolita Januškevičiūtė.
SUDIE IR SVEIKA, REVOLIUCIJA
1

PRISIMINIMAI 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
TREČIOJI VASARA. 2004 METŲ RUGPJŪTIS
3

KRONIKA 
• NEPATOGI TIESA
• „TREČIASIS ŠATRIJOS RAGANOS LAIKAS“1
• DVASINIŲ LIGŲ ANALIZĖ ŠV. JOKŪBO LIGONINĖJE1
• Stanislovas Abromavičius.
LRS KAUNO SKYRIUI VADOVAUS P. PALILIONIS
• „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“2
• „ATVIROJE ERDVĖJE“ EKSPERIMENTUOS KETVERTAS JAUNŲ KŪRĖJŲ

DE PROFUNDIS 
• Saulius Naktinis.
ŠIEK TIEK VELNIAVOS
3

DAILĖRAŠTIS 
• ĮVADAS
• LDS MĖNRAŠTIS UŽAUGO
• APIE VILNIAUS TAPYBOS TRIENALĘ
• PASVEIKINTI 2006 METŲ LAUREATAI
• Nijolė Nevčesauskienė.
DĖLIONĖ APIE IŠSKIRTINUMUS
• KNYGOS MENAS
• LDS GALERIJOSE
• JUBILIEJAI
 INFORMACIJA
• ATGARSIAI
• NAUJOS EKSPOZICIJŲ ERDVĖS

DAILĖRAŠTIS

INFORMACIJA

[skaityti komentarus]

Iki 2007 m. balandžio 30 d. stojantieji į LDS pateikia visus dokumentus teritoriniams ir kūrybiniams padaliniams. LDS Taryba svarstys ir priims naujus narius į LDS 2007 m. gegužės 17 d. Naujų LDS narių kūrinių paroda veiks LDS galerijoje nuo 2007 m. gegužės 21 d.

17-oji tarptautinė mažosios tekstilės paroda „Verpti, išausti laiką“ Como, Italijoje (2007 m. spalio 29–lapkričio 4 d.). Norintys dalyvauti turi iki 2007 m. balandžio 30 d. (išsiuntimo data) atsiųsti dalyvio anketą, trumpą CV, paso nuotrauką, 3 geros kokybės darbo skaidres arba 3 analogiškus skaitmeninius vaizdus. Parodai siūlomas vienas originalus dvimatis arba trimatis rankų darbo kūrinys, maksimalus dydis 20×20×20 cm. Šiemet dalyvio mokesčio nėra. Yra skiriamas 2 tūkst. eurų prizas. Apie atrankos rezultatus vertinimo komisija įsipareigoja pranešti iki gegužės

31 d. Atrinktus darbus autoriaus lėšomis reikia atsiųsti iki 2007 m. birželio 15 d. (išsiuntimo data). Darbus organizatoriai grąžins savo lėšomis. Bus išleistas katalogas.

Teksto anglų k. ir anketos teirautis referentės Eglės Bertašienės.

5-oji teatro plakatų trienalė Bulgarijoje (2007). Norintys dalyvauti iki 2007 m. balandžio 30 d. (gavimo data) turi atsiųsti nerėmintus, nepasportuotus, ne mažesnio kaip A2 dydžio plakatus, sukurtus nuo 2004 m. balandžio 30 d. iki 2007 m. balandžio 30 d. Jie tampa organizatorių nuosavybe. Nominuojamos dvi plakatų kategorijos: 1) atspausti plakatai, skirti dramos, operos, baleto, operetės, lėlių teatrams, muzikos, cirko renginiams ir pan.; 2) plakatai meilės tema arba siūlomam bulgarų autoriaus spektakliui (santrauka pateikiama) specia¬liai sukurtas plakatas. Kiekvienas pretendentas turi atsiųsti dalyvio anketą, trumpą CV, daugiausia 4 plakatus (būtina pridėti CD su įrašytais A5 dydžio plakatų vaizdais .tif, .pdf, .eps formatu, 300 dpi rezoliucija, CMYK, o kandidatuojant 1 kategorijai – po 2 kiekvieno plakato kopijas). Bus išleistas trienalės katalogas.

Teksto anglų k., anketos ir etikečių teirautis referentės Eglės Bertašienės.

Skulptorius profesionalus kviečiame dalyvauti akmens skulptūros simpoziume „Skulptūra tarp mūsų II. Teatras“ Panevėžyje (2007 m. birželio 4–birželio 30 d.). Norintys dalyvauti iki 2007 m. gegužės 1 d. turi atsiųsti laisvos formos prašymą, CV, darbo teatro tema eskizus, reikalingų medžiagų aprašymą, jų kiekį ir matmenis (adresas: Galerija XX , Laisvės a. 7, LT-35200 Panevėžys, tel. +370 455 86030, el. paštas: daile@panevezys.omnitel.net).

Simpoziumo metu 7 skulptoriai iš granito iškals po vieną skulptūrą. Darbai taps Panevėžio miesto nuosavybe. Skulptoriai gaus 2500–3000 Lt autorinį honorarą, bus aprūpinti gyvenamuoju plotu ir maitinimu (kelionės išlaidos neapmokamos). Organizatoriai rūpinsis suspausto oro, elektros energijos tiekimu. Kiekvienas skulptorius gaus po vieną didelį Ø 230 ir mažą Ø 125 deimantinį geros kokybės sauso pjovimo diską, akmenį, kitas darbui reikalingas medžiagas. Reikia atsivežti kitus įrankius, aprangą, individualias apsaugos priemones. Per simpoziumo atidarymą skulptoriai pristatys savo kūrybą, todėl pageidautina turėti į CD įrašytų darbų nuotraukų. Apie kvietimą dalyvauti simpoziume atrinkti dalyviai bus informuojami iki 2007 m. gegužės 10 d.

Projekto vadovas – skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša, tel. +370 656 09490.

5-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Lino archetipas“ Vilniuje („Arkos“ galerija, 2007 m. birželio 7–30 d.). Norintys dalyvauti iki 2007 m. gegužės 1 d. turi atsiųsti dalyvio anketą, trumpą CV, po vieną spalvotą blizgią, ne mažesnę kaip 13×18 cm 1–3 anksčiau neeksponuotų darbų nuotrauką ir jų CD variantą (300 dpi) adresu: Tekstilės paroda, „Arkos“ galerija, Aušros Vartų g. 7, LT-01129 Vilnius. Nors kūrinio technikos ir formos neribojamos, tačiau būtina bienalės sąlyga, kad visas kūrinys arba jo detalė būtų iš lino pluošto. Darbų dydis neturi viršyti 20×20×20 cm. Apie atrinktus darbus, kuriuos reikia pristatyti į „Arkos“ galeriją iki 2007 m. gegužės 15 d., bus pranešta paštu.

Tekstilės meno bienalė Kaune (Mykolo Žilinsko dailės galerija, 2007 m. lapkričio 30 d.–2008 m. kovo 2 d.). Norintys dalyvauti iki 2007 m. gegužės 30 d. turi bienalės interneto puslapyje www.bienale.lt užpildyti dalyvio anketą, kurią sudaro duomenys apie autorių, tik vieno siūlomo kūrinio, sukurto ne anksčiau kaip 2005 m., aprašas ir dvi jo nuotraukos (visuma ir detalė, nuotraukų dydis – 15×20 cm, iliustracijų rezoliucija – 300 dpi, formatas – .tif, .jpg) bei trumpas CV anglų kalba. Atrankos rezultatai iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. bus paskelbti bienalės svetainėje ir išsiųsti pretendentams elektroniniu paštu. Darbus parodai reikia pristatyti savo lėšomis iki 2007 m. spalio 25 d. saugioje pakuotėje, kuri bus panaudota darbui grąžinti (autoriaus lėšomis). Parodos prizų fondas – 20 tūkst. Lt.

5-oji pasaulio žemaičių profesionalaus meno paroda (Žemaičių dailės muziejus, 2007 m. rugpjūčio 4 – gruodžio 31 d.). Norintys dalyvauti iki gegužės 1 d. turi atsiųsti dalyvio anketą (ją rasite Žemaičių dailės muziejaus tinklalapyje adresu: www.oginski.lt, skyrelyje „V Pasaulio žemaičių dailės paroda“), autoriaus portretinę nuotrauką, visų parodai pristatomų darbų skaitmenines spalvotas nuotraukas (plotis – 20 cm, 300 dpi, .jpg arba .tif formatais; jei neturite skaitmeninių nuotraukų ar galimybės jas skaitmeninti, prašytume atsiųsti paprastas ir nurodyti, ar reikia grąžinti). Informacija apie autorių taip pat turi būti pateikiama skaitmeniniu formatu, ją siųsti el. paštu: infozdm@gmail.com arba paštu: Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1, LT-90117 Plungė. Iki birželio 1 d. į Žemaičių dailės muziejų reikia pristatyti 3 darbus, sukurtus ne anksčiau nei 2005 m. Darbai turėtų būti įrėminti, paruošti eksponuoti, tvarkingai supakuoti. Darbo nugarinėje pusėje turi būti surašyti duomenys: autoriaus vardas, pavardė, pavadinimas, metai, technika (pageidautina rašytinėmis raidėmis). Jūsų kūrinius priims Lietuvos dailininkų sąjungos būstinė Vilniuje ir Dailininkų sąjungos filialai Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Informacija taip pat teikiama Žemaičių dailės muziejaus tinklalapyje arba telefonu +370 448 71256.

Išsamių parodos sąlygų ir anketos teirautis referentės Eglės Bertašienės.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:18:54 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba