Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-06 nr. 3137

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Arvydas Genys.
SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
91
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• DEŠIMTMEČIO GODOS

AKTUALIJOS 
• Evaldas Ignatavičius.
VASARIO NOSTALGIJOS

VERTIMAI 
• Liudmila Petruševskaja.
KOMANDIRUOTĖ MANNO PUSĖN
6

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
GUNDYMAI, ARBA PLAUTAS IR EROTAS CHARLES’IO BAUDELAIRE’O IR LIETUVIŲ „VIDINĖS“ EMIGRACIJOS POEZIJOJE
2

KNYGOS 
• „VILNIAUS PEIZAŽAS“
• „PER ASPERA...“
• „KAS TAS VAIKINAS?“11
• „BALTOJI GĖLELĖ IR PASLAPTINGOJI VĖDUOKLĖ“2
• Jūratė Baranova.
RAŠYTOJAS: ASMUO AR KŪRĖJAS?
2
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA15
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
REABILITUOTI DEVINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ
9
• Rita Mikučionytė.
MONOLOGAI PROVOKUOJA DIALOGUS
13

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
GĖRĖJIMASIS IŠ TOLI

TEATRAS 
• VILNIUJE RINKSIS UNIVERSITETŲ TEATRAI

MUZIKA 
• Rita Nomicaitė.
ISTORIJOS LAPELIS
10

PAVELDAS 
• Regimanta Stankevičienė, Rūta Kasiulytė-Jurčienė.
RESTAURUOTAME ŠILUVOS BAZILIKOS PAVEIKSLE – JĖZAUS TEISMAS

POEZIJA 
• VIRGINIJA KULVINSKAITĖ4
• VYTAUTAS V. LANDSBERGIS34

PROZA 
• Tomas Šinkariukas.
KAI DIEVAS MUS UŽVERS
77

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• LAIKAS SU ARŪNE TORNAU2
• Jolita Januškevičiūtė.
SUDIE IR SVEIKA, REVOLIUCIJA
1

PRISIMINIMAI 
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
TREČIOJI VASARA. 2004 METŲ RUGPJŪTIS
3

KRONIKA 
• NEPATOGI TIESA
• „TREČIASIS ŠATRIJOS RAGANOS LAIKAS“1
• DVASINIŲ LIGŲ ANALIZĖ ŠV. JOKŪBO LIGONINĖJE1
• Stanislovas Abromavičius.
LRS KAUNO SKYRIUI VADOVAUS P. PALILIONIS
• „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“2
• „ATVIROJE ERDVĖJE“ EKSPERIMENTUOS KETVERTAS JAUNŲ KŪRĖJŲ

DE PROFUNDIS 
• Saulius Naktinis.
ŠIEK TIEK VELNIAVOS
3

DAILĖRAŠTIS 
• ĮVADAS
• LDS MĖNRAŠTIS UŽAUGO
• APIE VILNIAUS TAPYBOS TRIENALĘ
• PASVEIKINTI 2006 METŲ LAUREATAI
 Nijolė Nevčesauskienė.
DĖLIONĖ APIE IŠSKIRTINUMUS
• KNYGOS MENAS
• LDS GALERIJOSE
• JUBILIEJAI
• INFORMACIJA
• ATGARSIAI
• NAUJOS EKSPOZICIJŲ ERDVĖS

DAILĖRAŠTIS

DĖLIONĖ APIE IŠSKIRTINUMUS

Nijolė Nevčesauskienė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gediminas Piekuras. Kampas. 2007, medis
G. Piekuro nuotr.

Norint apžvelgti visas sausio, vasario ir kovo mėnesiais Vilniuje vykusias parodas, reikėtų aplankyti dvidešimt penkias parodų sales, galerijas, muziejus, bibliotekas ir kitas ekspozicijų erdves. Be to, visur tektų užsukti po keletą kartų, nes parodos keičiasi kas dvi savaitės ar net kas dešimt dienų.

Daugiausia surengta personalinių retrospektyvinių parodų, nors menininkai aktyviai dalyvavo ir grupinėse parodose ar kolektyviniuose projektuose.

Rinkausi parodas, kurios pretendavo tapti svarbiais, išskirtiniais kultūrinio gyvenimo įvykiais. Įsivaizdavau, kaip lauksiu dailėtyrininko Jono Valatkevičiaus parodose patirto „stumtelėjimo – romantiško, senamadiško emocinio džiugesio“. Prisiminiau savo patirtas nuotaikas. Kartais po apžiūrėtos parodos net miesto grindinys ar šaligatvių plytelės atrodo sudėtos iš spalvinių derinių ir grafinių ornamentų. Tai tarsi matytų vaizdinių atspindžiai, sudėti dėlionės principu. Šio žaidimo tikslūs kontūrai, piešinys ir spalvinė vaizdo struktūra man primena subjektyvų vizualaus susitikimo su kūriniu įspūdį.

Išskirtinės, mano manymu, buvo trys personalinės parodos. Viena iš jų – tai „Akademijos“ galerijoje pristatytos Audronės Petrašiūnaitės personifikacijos. Šiai autorei įprastų spalvų dermių plėtotė nustebino vaizdo jėga – tapytoja atskleidė naują, nekartojančią jokių klišių, spalvinę amplitudę.

Vygantas Paukštė Vilniaus rotušėje nustebino produktyvumu, kolorizmo, motyvų įvairove, bet labiausiai – tobula kompozicine klausa. Išskirčiau paveikslus „Pasirėmusi“, „Vienas iš žaidimų“, „Ranka“. Beje, šie kūriniai buvo siūlomi būsimai Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijai.

Tarsi vienu atokvėpiu atsiradusi Eglės Vertelkaitės grafikos paroda „Kaskart iš naujo“ – nuolat besikeičiančios kūrybingos dailininkės gestas. Regis, Vertelkaitė kaskart mums parodo skirtingus savojo pasaulio grafinius pavidalus. Darbai, eksponuoti „Vartų“ galerijoje, atskleidė įsisiūbavusią autorės kūrybingumo skalę – grafikos meno raiškos galimybes ji perteikė ne tik per technologijų prizmę, bet ir parodė aktualų nūdienos, kultūros suvokimą ir jo adekvatų vaizdą, išklotą plokštumose.

Šioje galerijoje pagaliau pamatėme ir Vidmanto Ilčiuko, netikėtai išgarsėjusio „Dienos“ ciklo fotografijomis ir pelniusio Henkelio meno premiją Austrijoje, parodą „Miestas“. Manau, Ilčiukas, braudamasis per agresyvią kasdienybę, sugebėjo sugriebti romantizuotų vaizdų, tūnančių po tapybiška civilizacijos širma, kontūrus (iš ciklo „Laukiantys“, 2004). Žinoma, negali likti nepastebėta „Vartų“ galerijoje surengta aristokratiškosios lietuvių abstrakcionistės Dalios Kasčiūnaitės tapybos ir fotografijų paroda „Retro“. Šioje parodoje Kasčiūnaitės pateiktos ieškojimų paslaptys senosiose fotografijose virsta nostalgiška ir trapia „sekretų“ dėlione.

„Akademijos“ galerijoje be išlygų buvo verta žiūrėti Mikalojaus Povilo Vilučio piešinius. Jie tarsi kasdienybės kūrybos dienoraščiai-atsivėrimai, kurie ypač aktualūs šiandien, kai kompiuterių ir masinės komunikacijos priemonių kontekste akivaizdus meninės kalbos, tradicinės meistrystės nuvertėjimas, paprastėjimas, net sunykimas.

Šv. Jono gatvės galerijoje išsiskyrė verslininko Vidmanto Martikonio kolekcijos paroda „Autoportretas“. Pozityvių intencijų kupina buvo ir Piekurų šeimos paroda. Ypač suintrigavo Gedimino Piekuro medžio skulptūrinė „juvelyrika“ ir piešiniai. Jie rodo savitą kelią, kurio pradininkais laikyčiau Vytautą Šerį ir Leoną Striogą. Marijos Teresės Rožanskaitės instaliacija ne tik sudomino subtiliausiomis tikėjimo, dvasios, moralinėmis įžvalgomis, bet ir privertė kiekvieną net tiesiogine prasme nusilenkti. Marijaus Piekuro tapyti angelų „ikonostasai“ teikia viltį, kad mene dar yra kuo kvėpuoti.

Vilniaus Radvilų rūmuose eksponuojama iš Kauno atkeliavusi Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių paroda „Kajetonas Sklėrius iš klajonių“. Ši laukta akvarelės klasiko paroda tapo akstinu ir puikioms edukacinėms programoms parengti.

iliustracija
Silvestras Džiaukštas. Autoironiškas autoportretas. 1974–2006, kartonas, aliejus
U. Šimulynaitės nuotr.

Fotografijos gerbėjus turėtų pradžiuginti Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengta paroda „Vilnius Jano Bułhako fotografijose“. Šio autoriaus kūriniai puikiai papildytų ne vieno muziejaus nuolatinę ekspoziciją. Sustabdytos Vilniaus akimirkos, dvelkiančios amžinybe, ypač aktualios šiandien griaunamo, kasamo Vilniaus senamiesčio realybėje, kai miestas virsta atviro performanso erdve, liūdna išradingų kompiuterinių montažų parodija su Vilniaus tramvajaus perspektyva.

„Lietuvos aido“ galerija traukė parodų įvairove. Antano Gudaičio tapybos ir piešinių paroda „Prie stalo“ taikliai akcentavo vieno kūrinio pristatymą, įgavusį ir edukacinių aspektų. Įsiminė ir juvelyro Sigito Virpilaičio personalinė paroda „Kitur“, kuri perteikė menininko kultūrines aspiracijas antikos tema. Keramikė Nora Blaževičiūtė parodoje „...ir apie zuikučius“, nevengdama keramikos specifikos ir naujų medžiagų, pasitelkė ironišką, konceptualią kalbėseną.

Viena aktyviausių, matyt, buvo galerija „Kairė–Dešinė“. Joje matėme geriausių praėjusiais metais sukurtų atspaudų parodą „Estampas 06“. Šioje ekspozicijoje net vienas darbas galėjo atskleisti konkretaus dailininko kūrybos esmę. Be vyravusių „tobulų technikų ir raiškos variacijų“ (J. Ludavičienė), ten atradau Žygimanto Augustino štampuotą autoportretą, Kristinos Norvilaitės konservuotus atspaudus, Laisvydės Šalčiūtės, Jūratės Rekevičiūtės ir kitų grafikų individualią raišką. Svarbiausius jausmų, nuotaikų, prisiminimų emocinius akcentus spalvomis, ornamentais ir ženklais sudėliojo grafikė Kristina Norvilaitė linoraižinių parodoje „Ar tu tai matei?“

Atrodo, kad personalinės parodos yra tarsi plastinių erdvių pinklės, užslėpto monumentalumo ir intymumo, asmeninio spindesio spąstai, kurių tikslas – kuo įmantriau ir individualiau pričiupti meno suvokėją – žiūrovą. Galbūt todėl dažnai parodose jaučiausi negalinti išsivaduoti iš šių sirenų giesmių.

Naujesnių parodų idėjų vis dar stokojama. Nuvilnijo parodų ciklai. Įspūdingą parodų vojažą pristatė grafikė Jūratė Stauskaitė, numačiusi septynių parodų ciklą Vilniaus miesto galerijose ir JAV. Anot kuratorės Jurgitos Ludavičienės, „autorė renkasi kitą kelią – vieną po kitos nedideliais laiko intervalais išrikiuotas kamerines parodas, kurios atskleidžia skirtingas temas, vienu ar kitu metu dominusias autorę. Toks ke¬lias – labiau įpareigojantis žiūrovus ir kritikus, tačiau įdomesnis“. Aistringa piešėja savo įvairiapusės veiklos panoramą pradėjo nuo knygų iliustracijų, eksponuojamų Martyno Mažvydo bibliotekoje, kūrybos retrospektyvą pristatė Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, akvareles ir skulptūras rodė galerijoje „ARTima“, o „Lietuvos aido“ galerijoje – tapybos darbus ir piešinius. Man ši retrospektyva ne tik dar kartą atskleidė Stauskaitės talentą visada eiti pirmyn. Visas parodų ciklo ekspozicijas vienijo ir grafikės – piešinio meistrės – neginčijama kūrybos įtaiga, kurios esmė – trūkčiojančių, trapių, aštrių lyg kardas, besirangančių ar kapotų, bet visada gyvų, pulsuojančių, aistringų linijų įvairovė.

Parodų ciklų reikšmę įtikinamai atskleidė ir grafikė Irma Balakauskaitė. Galerijoje „Kairė–Dešinė“ išsiskyrė jos skaitmeninės grafikos ekspozicija „Miestas – dekoracijos eskizai“, o galerijoje „Meno niša“ pristatyta paroda „Žydintys“. Anot autorės, „kiekviena paroda dailininkui – galimybė pažvelgti į save iš šalies ir pasitikrinti, ar kelias, kurį jis pasirinko, yra teisingas, ar formos, kuriomis reiškiama mintis, yra pakankamai raiškios, kad būtų suprastos“. Grafikė siekė „šiek tiek atgaivinti sustabarėjusią parodinę formą, paversti ją procesu“. Kol kas labiausiai atkreipiau dėmesį į menininkės pastangas siekti konceptualių pokyčių, tačiau įsidėmėjau ir įspūdingus moterų portretus, atspaudus, kurie lyg senojo dokumentinio kino kadrai ar fotografijos fiksuoja būties reminiscencijas.

iliustracija
„Vilniaus albumas. Sąsiuvinis Nr. 1“. Leopoldo Surgailio šilkografija. 2007

„Arkos“ galerijoje veikusi paroda „Neformatas tapyboje“ (kuratorius L. Liandzbergis) ne tik tarsi virusą išplatino šią sąvoką, bet ir išprovokavo menininkus ieškoti netradicinių tapybos komponavimo būdų ar formatų ir konceptualių idėjų išraiškos. Šioje galerijoje, mano manymu, kaip niekad tvirtai pasirodė ir Arvydas Baltrūnas, surengęs parodą „Baimės nugalėjimas“.

Gintautas Trimakas ir Paulius Račiūnas Vilniaus fotografijos galerijoje minėtą sąvoką pasirinko ieškodami pusiausvyros tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo („Neformatas. Tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo“).

Šiuolaikinio meno centras šiuos tris mėnesius vadovavosi praėjusiais metais susikurta traukos centro aureole ir, manau, net nesiekė intensyviai dominuoti. Čia pastebima buvo Norberto Bisky, postmodernistinės figūrinės realizmo tapybos atstovo iš Vokietijos, studijavusio tapybą pas Georgą Baselitzą, personalinė paroda „Total care“ („Atsidavimas“). Šiuolaikinio kinų meno bei jaunųjų lietuvių menininkų parodos, mano manymu, nepakeitė kitų parodų lankymo trajektorijos.

Agresyvia reklamine akcija žiniasklaidoje prasidėjo paroda „Introspektyva“, kurią galerijoje „ARTima“ surengė man iki šiol dar nepažįstamas tapytojas Gintaras Znamierowskis ir visiems Lietuvoje gerai pažįstamas pramogų verslo atstovas Algis Ramanauskas. Konceptuali mezginiuose fiksuota keiksmažodžių ir poptekstų idėja, gerai įvaldyta dar Andy Warholo ir dada atstovų, sulaukė įvairiausių visuomenės reakcijų, taigi popmeno ir šios akcijos rengėjai savo tikslą pasiekė.

Publikos dėmesio nestokojantis juvelyras Arvydas Gurevičius Auksakalių gildijos galerijoje „Meno niša“ atidarė savo naujausių piešinių parodą „Gurevičiaus kodas“. Darbuose atrandame savitą piešimo techniką, matome įtaigų plonos grafinės pieštuko linijos ir aukso pudros paviršiaus derinį. Subtilūs peizažai, kiek nežemiško pavidalo personažai atrodo visiškai nesusiję su žiniasklaidos sukurtu jo įvaizdžiu.

Buvo ir edukacinį aspektą turinčių, labiau žiūrovus traukiančių parodų. Nors universitetų erdvėse kylančios diskusijos dėl vadovėlių studentams rašymo praktikos gerokai įkaitino internetinės svetainės lankytojus, „Akademijos“ galerija siūlo gilintis į dailės mokymo problemas, rengdama aukštųjų dailės mokyklų dėstytojų parodas. Čia vasario 26 dieną savo patirtimi dalijosi VDA Kauno dailės fakulteto dėstytojai, pristatę metodinės piešimo studijos studentų piešinių parodą-seminarą „Piešimo dienos“.

Edukacinių tikslų turėjo ir Vilniaus grafikos meno centras, pristatęs projektą, propaguojantį grafikos meną ir technikas. Galerijoje „Kairė–Dešinė“ veikė dailininko Kęstučio Grigaliūno kuruojama šilkografijos paroda „Vilniaus albumas“, tęsianti grafikos albumų tradicijas, gerai žinomas dar nuo Jono Kazimiero Vilčinskio, nuo 1846 metų spausdinusio litografijas ir vario raižinius, laikų. Nustebino skirtingi, ironiški, šmaikštūs, kartais kupini neįtikėtinai „tyro nuoširdumo“ A. Andriuškevičiaus, V. Antanavičiaus, R. Antinio, E. A. Cukermano, S. Gedos, L. Katino, A. Kunčiaus, A. J. Kuro, B. Kutavičiaus, A. Petrulio, R. Rakausko, P. Repšio, M. T. Rožanskaitės, A. Savicko, L. Surgailio, A. Sutkaus, A. Šaltenio, R. P. Vaitiekūno, V. Vildžiūno ir M. P. Vilučio stilių fiksavę šilkografiniai piešinių atspaudai.

Taigi vizualiųjų menų dėlionėje vyravo skirtingų dailės šakų atstovų išskirtinumo, net skandalingumo, aktyvaus kolektyvinio kūrybingumo kupinas parodų maratonas.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:18:46 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba